“Teraz i potem polskiej infrastruktury drogowej”

Jak obecnie wygląda program finansowania inwestycji drogowych?
Czy środki unijne będą szansą ich rozwoju?
Czy kryzys jest rzeczywistą barierą w realizacji projektów?

Na te i inne pytania odpowiadali eksperci podczas konferencji “Infrastruktura Polska”, zorganizowanej przez Cigno Consulting oraz The Executive Club. Konferencja odbyła się 12 stycznia br. w Bussinesman Institute w Warszawie.

Swoją obecnością zaszczyciły nas tak znane osobistości ze świata biznesu i polityki, jak Wiceminister Infrastruktury Radosław Stępień, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Dominik Radziwił, Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury Stanisław Żmijan, Prezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego Tomasz Mironczuk, czy Zastępca Przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury Janusz Piechociński, którzy budowali merytoryczną część konferencji, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem na temat obecnej sytuacji, możliwości oraz przeszkód w rozwoju polskiej branży drogowej.

 

Ciekawą, wartą przytoczenia wypowiedź zaprezentował minister Stępień, który dumnie rozpoczął konferencję słowami: “Do 2012 roku powstanie szkielet polskiego systemu komunikacyjnego składający się z autostrad A1, A2 i A4, który do 2015 roku będzie liczył około 1000 km autostrad i 1500 km dróg ekspresowych”. Podkreślił również, że kwestia przyszłości polskiej infrastruktury powinna być jednym z priorytetów nie tylko obecnego, ale i przyszłych rządów. Proces rozbudowy dróg i autostrad, które nie tylko umożliwiają sprawną komunikację, ale są też wizytówką naszego kraju, powinien być, według ministra, stale rozwijany i nie przerywany przez poszczególnych rządzących. Minister stwierdził również, że niezwykłą szansą rozwojową dla polskich dróg są wspomniane wcześniej środki otrzymywane z Unii Europejskiej, które były jedną z głównych części tematycznych konferencji. Oponował też za stworzeniem Krajowego Funduszu Drogowego, pozabudżetowego źródła finansowania projektów infrastrukturalnych.

Konferencja trwająca cały dzień została podzielona na cztery panele tematyczne: “Finansowanie Inwestycji Drogowych”, “Przygotowanie Inwestycji Drogowych”, “System Projektuj i Buduj” oraz “Przepisy Ochrony Środowiska”. Każdemu panelowi przewodniczył ekspert posiadający doskonałą wiedzę na dany temat. Konferencja została zakończona aperitifem oraz Uroczystą Galą, na której uczestnicy mieli okazję obejrzeć pokaz samby brazylijskiej w wykonaniu tancerek z zespołu “Danca Brasil” oraz posłuchać występu zespołu kubańskiego “Son de Cuba”.

Patronat honorowy nad imprezą obejmowało Ministerstwo Infrastruktury, patronami merytorycznymi byli Polski Kongres Drogowy oraz Kancelaria Prawna Gide Loyrette Nouel, natomiast grupa Eurovia (grupa Vinci), była głównym partnerem konferencji. Od strony medialnej wydarzeniu patronowały Gazeta Wyborcza, Magazyn Polskie Drogi oraz Magazyn Autostrady.

Konferencja Infrastruktura Polska była nie tylko źródłem interesujących informacji odnośnie branży, ale również okazją do nawiązania ciekawych kontaktów biznesowych oraz udziału w swoistego rodzaju forum warsztatowo-dyskusyjnym, podczas którego eksperci próbowali wypracować propozycje zmian, które warto wdrożyć w niedalekiej przyszłości, by efektywnie wykreować przyszłość polskiej infrastruktury.

Otwarcie Konferencji oraz przemówienie Ministra Radosława Stępnia


Panel I – Finansowanie inwestycji drogowych


Panel II – Przygotowanie inwestycji drogowych


Panel III – System Projektuj i Buduj


Uroczysta Gala

Udostępnij na swoim profilu