Infrastruktura Polska i Budownictwo

26 stycznia 2011 w atmosferze inspirujących konkluzji i cennych informacji odbyła się ogólnopolska konferencja “Infrastruktura Polska 2011″. Mamy zaszczyt podzielić się z Państwem informacjami na temat przebiegu tego spotkania.

Po oficjalnym powitaniu przez p. Beatę Radomską, Prezes Executive Club i p. Zbigniewa Kotlarka, Prezesa Zarządu Polskiego Kongresu Drogowego rozpoczęła się debata na temat Infrastruktury Polskiej.

Do dyskusji w kwestii aktualnego stanu infrastruktury drogowej wprowadził gości Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta, Olgierd Dziekoński oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Radosław Stępień.

 

Konferencja podzielona na cztery panele skupiła wokół siebie grono wybitnych specjalistów. Rozmowę na temat programu finansowania inwestycji infrastrukturalnych (Panel I) rozpoczął pan Marek Michałowski, Prezes PZPB. Znamienici eksperci, tacy jak Lech Witecki, Generalny Dyrektor GDDKiA; Jarosław Myjak, Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego; Marek Adamek, Prezes Arcadis oraz Wojciech Gębicki, Prezes Zarządu Stalexport Autostrada Małopolska, omówili główne powody opóźnień w realizacji programów budowy dróg krajowych. Fachowcy wydali również opinie na temat tempa pozyskiwania funduszy unijnych oraz alternatywnych sposobów finansowania wobec zmniejszających się możliwości budżetu Państwa.

Panel II rozpoczął się prezentacją pt. “Zmiany wg PRAG i wg ustawy PZP – dokąd zmierzamy” autorstwa Piotra Pazdana, Dyrektora Zarządzającego ECM Group Polska. Po tym jakże użytecznym w dyskusji wstępie zaproszeni opiniodawcy wypowiedzieli się w sprawie warunków kontraktowych FIDIC, rozstrzygania przetargów w oparciu o kryterium najniższej ceny oraz podkreślili oni potrzebę zmian w Prawie Zamówień Publicznych. W kwestiach związanych z rolą inżyniera kontraktu, rozstrzygania sporów, systemu “Projektuj i buduj” oraz tendencji polskich na tle rozwiązań światowych wypowiedzieli się, m.in.: Jan Sadowy, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych; mec. Bartłomiej Jankowski, adwokat, partner w kancelarii prawnej WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr; mgr inż. Andrzej Michałowski, EFCA Międzynarodowy Rzeczoznawca Mediator i Rozjemca FIDIC oraz Leszek Niedałtowski, Wiceprezes Zarządu STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi.

Atrakcyjne i bardzo intrygujące w ostatnim czasie zagadnienie dotyczące infrastruktury kolejowej było tematem przewodnim Panelu III. Głos w sprawie realizacji programu modernizacji kolei, finansowania planowanych inwestycji, a także perspektyw budowy kolei dużych prędkości w Polsce zabrali m.in.: Janusz Piechociński, Zastępca Przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury; Maciej Radziwiłł, Prezes Zarządu Trakcja Polska, czy Zbigniew Szafrański, Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe.

Natomiast problem realizacji inwestycji po EURO 2012 został omówiony w ostatnim, IV Panelu. Jak ważną rolę odegra w polskiej gospodarce Program Dróg i Autostrad po roku 2012, jakie będą etapy w rozwoju największego lotniska w Polsce oraz plany wykorzystania świeżo powstałych stadionów, zdradzili specjaliści, tacy jak chociażby Michał Marzec, Dyrektor Lotniska Chopina w Warszawie, Naczelny Dyrektor “Porty Lotnicze”; Andrzej Bogucki, Członek Zarządu ds. infrastruktury PL.2012 oraz Dariusz Blocher, Prezes Zarządu Budimex.

Ogólnopolska konferencja “Infrastruktura Polska 2011″ była doskonałą okazją, by zdobyć cenne informacje na temat planów na najbliższą przyszłość, dotyczącą komunikacji i budowy dróg w Polsce. Nie zabrakło również smacznego poczęstunku oraz dobrej zabawy, dzięki zorganizowanemu noworocznemu party. Patronat honorowy objęło Ministerstwo Infrastruktury, partnerem merytorycznym był Polski Kongres Drogowy, za współpracę gorąco dziękujemy także współorganizatorowi – Polskiemu Związkowi Pracodawców Budownictwa.

Udostępnij na swoim profilu