Save the Date – wydarzenia Executive Club w 2021 roku (aktualizacja)

Przygotowaliśmy dla Państwa harmonogram, a także krótki opis debat i konferencji, które zaplanowaliśmy na 2021 rok. Wierzymy, że będziemy mogli spotkać się z Państwem i wspólnie uczestniczyć w wielu ciekawych panelach dyskusyjnych oraz licznych rozmowach networkingowych.

Konferencje Executive Club

 
Executive Innovation Forum

IX edycja: 17 czerwca 2021, Sheraton Grand Warsaw

Forum liderów biznesu, którego celem jest dyskusja na temat strategii, nowych technologii oraz trendów kształtujących gospodarkę. Biorąc pod uwagę, że innowacyjność jest głównym czynnikiem sukcesu przedsiębiorstw, wydarzenie cieszy się dużym zainteresowaniem i skupia uwagę wielu sektorów gospodarki. Forum towarzyszy wieczorna gala „Diamenty Innowacji”.


Infrastruktura Polska i Budownictwo

XII edycja: 22 czerwca 2021, Sheraton Grand Warsaw

Wydarzenie skierowane do generalnych wykonawców, deweloperów oraz sektora kolejowego. W wydarzeniu biorą udział reprezentanci Zarządów oraz Instytucji Publicznych związanych z sektorem infrastruktury i budownictwa. Zwieńczeniem konferencji jest uroczysta gala wręczenia ,,Diamentów Infrastruktury i Budownictwa”.

 

SUSTAINABLE ECONOMY SUMMIT

VII edycja: 7 października 2021, The Westin Warsaw

Wyjątkowy projekt Executive Club, mający na celu promowanie oraz podkreślenie ogromnego znaczenia idei zrównoważonego rozwoju oraz odpowiedzialnego biznesu. Jest to wydarzenie unikatowe w skali kraju, które skupia liderów wielu sektorów gospodarki, ukierunkowanych na proekologiczne oraz prospołeczne rozwiązania. Części wieczornej tego wydarzenia, towarzyszy gala „Diamenty Sustainable Economy”.

 

Top Industry Summit

X edycja: 27 października 2021, Sheraton Grand Warsaw

Konferencja poświęcona sektorowi przemysłowemu. Tematami przewodnimi dyskusji panelowych są m.in. automatyzacja, robotyzacja oraz implementacja nowych rozwiązań oraz technologii w produkcji i logistyce. Ze względu na kooperacje przemysłu z wieloma branżami, wydarzenie cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony odbiorców rozwiązań przemysłowych. Podsumowaniem konferencji jest gala rozdania „Diamentów Top Industry”.

 

 

Debaty Klubowe  

 
Szlachetne zdrowie

IV edycja ONLINE: 21 kwietnia 2021

Specjalna inicjatywa mająca na celu nawiązanie merytorycznej debaty, która poświęcona będzie kwestiom nurtującym wszystkich menedżerów i przedsiębiorców w dobie pandemii – jak dbać o zdrowie i odporność swoją oraz pracowników. Spotkanie ma również na celu dyskusję o tym jak usprawnić system ochrony zdrowia w Polsce oraz o innowacjach technologicznych, które są jego mocnym wsparciem. Do merytorycznej debaty zaproszeni będą wybitni eksperci z branży medycznej i farmaceutycznej.

 
Electromobility in Smart City

II edycja: 19 maja 2021, Klub Sosnowy, Warszawa

 

Zrównoważony rozwój miast w dobie nieustannego postępu technologii stał się priorytetem dla dalszego rozwoju gospodarczego kraju. Zainteresowanie innowacyjnym i technologicznie rozwiniętym miastem stwarza okazję do merytorycznej debaty. Zaproszeni Prelegenci poruszą najbardziej aktualne zagadnienia związane z planem rozwoju Smart Cities i elektromobilnością.

 
Digital Company

III edycja: 28 września 2021, Hotel Regent, Warszawa

Wydarzenie adresowane do szerokiego grona osób decyzyjnych z wielu sektorów gospodarki. Tematyką przewodnią jest cyfrowa transformacja biznesu oraz cyfrowe kompetencje pracowników. Zwieńczeniem dyskusji panelowych jest kolacja połączona z wieczorem networkingowym.

 

Zrównoważone Budownictwo

18 listopada 2021, Hotel Regent, Warszawa

Podczas panelu dyskusyjnego będziemy rozmawiać o szeregu działań mających na celu ograniczenie negatywnego wpływu budynków na środowisko w całym ich cyklu życia, począwszy od przygotowania projektu przez proces budowy aż po ich eksploatację. Budownictwo w Unii Europejskiej odpowiada za ponad 40% końcowego zużycia energii, a tym samym stanowi istotne źródło emisji gazów cieplarnianych. Zaproszeni eksperci odniosą się także do planu, który zakłada, że do 2030 roku wszystkie nowo powstałe budynki mają osiągnąć zeroemisyjność oraz tego na ile możliwa jest całkowita dekarbonizacja sektora budowlanego do 2050 roku.

Udostępnij na swoim profilu