Zgłoszenie do udziału w konkursie można przesłać w kategoriach Lider Innowacji Roku, Lider Odpowiedzialności Społecznej Roku, Projekt Roku.

W celu zaprezentowania swojej kandydatury, prosimy o przesłanie krótkiego uzasadnienia drogą mailową. Zgłoszenia można dokonać wybierając więcej niż jedną kategorię, jeśli tylko działania firmy wpisują się w jej zakres. Laureatów w pozostałych kategoriach wybierze Kapituła konkursowa.

Do pobrania: formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu.

Dodatkowych informacji udziela Ewa Stec ewastec@executive-club.com.pl tel. 530 291 740

Zgłoszenia przyjmujemy do 9 stycznia 2015 roku.

KATEGORIE NAGRÓD:

• Top Executive

Nagroda za biegłość w praktykach biznesowych, wysokie wyniki finansowe, ponadprzeciętną jakość prowadzenia firmy oraz innowacyjność w działaniu dla kształtowania doskonałego ładu korporacyjnego

Lider Innowacji Roku

Podmiot, który wprowadził na rynek produkt lub rozwiązanie technologiczne o nowatorskim charakterze, unikatowe co najmniej w skali kraju – przykład wdrażania postępu w technologii, produkcji czy operacji

Lider Odpowiedzialności Społecznej Roku

Podmiot kierujący się w swoim działaniu odpowiedzialnością, dbałością o interesy społeczne i ochronę środowiska.

Efektywność w zarządzaniu

Podmiot działający w branży, który dzięki skutecznemu i stabilnemu zarządzaniu stale podnosi swoją efektywność, będący wzorem w obszarze strategii biznesowych, realizacji planów, współpracy z inwestorami.

Podmiot Finansujący Roku

Podmiot wyróżniający się wzorową współpracą w dziedzinie finansowania inwestycji oraz usług ubezpieczeniowych w obszarze infrastruktury.

Doradca Roku

Podmiot wyróżniający się najwyższymi standardami usług doradczych oraz prawnych, wyspecjalizowany we współpracy z branżą infrastruktury

Inwestycja roku

Nagroda dla Wykonawcy i Inwestora, którzy dzięki efektywnej współpracy zrealizowali inwestycję o istotnym znaczeniu dla rozwoju polskiej infrastruktury.

Projekt roku

Nagroda dla biura projektowego za projekt zrealizowany w branży kolejowej lub drogowej o przełomowym charakterze co najmniej w skali kraju.