Franska Handelskammaren i Sverige

Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP) jest stowarzyszeniem pracodawców zrzeszającym ponad 420 firm francuskich i polskich. Od 21 lat CCIFP działa na rzecz interesów polskich i francuskich inwestorów pełniąc rolę platformy współpracy i wymiany doświadczeń biznesowych oraz najlepszych praktyk pomiędzy przedsiębiorcami. CCIFP podejmuje działania wpływające na przemiany polskiej gospodarki oraz współtworzy korzystne warunki dla rozwoju biznesu w Polsce. CCIFP w swoich działaniach wspiera dialog pomiędzy podmiotami publicznymi i prywatnymi, stara się promować dobre praktyki swoich firm członkowskich pokazując nowe trendy i nowatorskie rozwiązania pomagające w rozwoju biznesu. www.ccifp.pl

[divider type=”classic-1″]

izba

Polsko-Szwedzka Izba Gospodarcza

Inspiruje i wspomaga rozwój stosunków gospodarczych i handlowych pomiędzy Polską a Szwecją. Współpracujemy zarówno z firmami polskimi oraz szwedzkimi, także obecnymi już na polskim rynku. Nasza działalność skupia się na promowaniu naszych członków na rynku polskim i szwedzkim, a także ułatwieniu im prowadzenia wymiany handlowej ze Szwecją. Opracowujemy analizy rynkowe, pośredniczmy w negocjacjach, rejestracji i działalności polskich firm w Szwecji. Aby umożliwić Państwu kontakt z przedsiębiorcami ze Szwecji, organizujemy śniadania biznesowe, seminaria i szkolenia, poruszamy na nich zagadnienia nie tylko gospodarcze, ale również z zakresu prawa, marketingu i bankowości.

Nasi członkowie mają możliwość uzyskania informacji dotyczących rynku szwedzkiego i polskiego oraz otrzymują bieżącą informację o seminariach i targach organizowanych w Polsce i w Szwecji. Mogą również skorzystać z pomocy w organizowaniu wyjazdów do Szwecji na targi w charakterze obserwatorów, jak i wystawców oraz z przygotowania i organizacji branżowych misji gospodarczych do Szwecji.

www.psig.com.pl

[divider type=”classic-1″]