Diamenty Sustainable Economy to forma zaprezentowania i uhonorowania firm za wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz budowania zaangażowania, lojalności i satysfakcji pracowników. Statuetkami nagradzane są spółki i przedsiębiorcy, którzy realizują inwestycje zgodnie z najwyższymi standardami środowiskowymi i społecznymi. Celem konkursu jest wyróżnienie podmiotów, które na co dzień promują etyczne działania, będąc wzorem dla swoich współpracowników, klientów i kontrahentów.

Kategorie Konkursowe

Podmiot, który swoimi działaniami zwiększa wydajność produkcji przy równoczesnym ograniczeniu zużycia surowców i wywierania negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne.

Podmiot promujący działania prowadzące do rozwoju zrównoważonego budownictwa i realizujący inwestycje zgodnie z najwyższymi standardami środowiskowymi i społecznymi, działając w duchu zielonego budownictwa.

Podmiot realizujący inwestycje zgodnie z najwyższymi standardami środowiskowymi i społecznymi, działający w duchu minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko.

Podmiot, który wprowadził na rynek produkt, usługę lub rozwiązanie technologiczne o nowatorskim charakterze, które w znaczący sposób przyczynia się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

Podmiot, który poprzez podejmowane działania ogranicza emisję CO2 w procesie produkcyjnym, transporcie lub zużyciu energii dzięki inwestycjom w odnawialne źródła energii, gospodarkę obiegu zamkniętego lub zwiększenie efektywności energetycznej.

Podmiot oferujący usługi, mające na celu łączenie ekologicznych i społecznych aspektów finansowania, przy jednoczesnym uwzględnieniu długofalowych efektów zarówno dla klientów, jak i społeczeństwa jako całości.

Podmiot, wykazujący dbałość o pracowników, realizujący działania prospołeczne i dobroczynne, który wyróżnia się wysokimi standardami zachowań biznesowych, ze szczególnym uwzględnieniem prawości i uczciwości.

Podmiot, który wyróżnia się wysokimi standardami zachowań biznesowych i moralnych, ze szczególnym uwzględnieniem prawości i uczciwości, będący wzorem dla swoich współpracowników, klientów i kontrahentów.

Podmiot, który ma DEI (Diversity, Equity & Inclusion) w DNA organizacji, dla którego różnorodność to wyraźna deklaracja zasad postępowania, natomiast polityka różnorodności jest włączona w katalog wartości firmy.

Osoba zarządzająca i wyróżniająca się wybitnymi osiągnięciami w zakresie budowania zaangażowania firmy w działania mające na celu rozwój zrównoważonego i odpowiedzialnego biznesu.

Finaliści Poprzedniej Edycji

Lider zrównoważonej produkcji

Lider zrównoważonego budownictwa

Laureatem została firma:     

Lider ekologii w energetyce

Laureatem została firma:                                                                                                                  Wyróżnienie:             

Lider technologii dla zrównoważonego rozwoju

Laureatem została firma:     

Lider neutralności klimatycznej

Laureatem została firma:                                                                                                                  Wyróżnienie:             

Lider zrównoważonego finansowania

Lider społecznej odpowiedzialności

Laureatem została firma:                                                                                                                  Wyróżnienie:             

Lider etyki w biznesie

Laureatem została firma:                                                                                                                  Wyróżnienie:             

Lider różnorodności

Laureatem została firma:                                                                                                                  Wyróżnienie:             

Wizjoner odpowiedzialnego biznesu

Julien Ducarroz

Julien Ducarroz

Prezes Zarządu,
Orange Polska

Maria Florczuk

Maria Florczuk

Członkini Zarządu,
Fabryki Mebli „FORTE” SA

Paulina Kaczmarek

Paulina Kaczmarek

Head of Sustainability w grupie spółek DANONE

Jędrzej Kowalczyk

Jędrzej Kowalczyk

Prezes Zarządu,
Fanuc Polska

Katarzyna Zawodna-Bijoch

Katarzyna Zawodna-Bijoch

CEO & Prezeska, Spółka biurowa Skanska w CEE

Wizjonerem odpowiedzialnego biznesu została Pani:

Katarzyna Zawodna-Bijoch

Katarzyna Zawodna-Bijoch

CEO & Prezeska, Spółka biurowa Skanska w CEE

Kapituła konkursOWA

Ks. Andrzej Stanisław Augustyński

Ks. Andrzej Stanisław Augustyński

Przewodniczący Zarządu, Stowarzyszenie SIEMACHA

Inicjator powstania i Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia SIEMACHA, organizacji pożytku publicznego, działającej w zakresie wychowania, sportu i terapii; Prezes Zarządu Fundacji DEMOS; członek międzynarodowej organizacji Ashoka zrzeszającej przedsiębiorców społecznych. Od 1986 r. współpracuje z organizacjami społecznymi na Malcie. Jest znawcą i promotorem kultury maltańskiej. Od 1999 r. związany z krakowskim samorządem jako koordynator Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przestępczości Młodzieży, pełnomocnik i doradca społeczny Prezydenta Miasta Krakowa ds. Młodzieży. W latach 2001 – 2011 członek Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Krakowskiej. W 2000 r. wspólnie z ojcem Kazimierzem Augustyńskim rozpoczął budowę wielofunkcyjnego kompleksu dla dzieci w Odporyszowie, w ramach którego działają: dom dziecka, placówka wsparcia dziennego, ośrodek wakacyjny i nowoczesne centrum sportowe. Ks. Andrzej Augustyński jest laureat wielu nagród i odznaczeń m.in. otrzymał nagrodę w plebiscycie Krakowianin Roku 2014 w kategorii „Społeczeństwo”. W 2014 przyznano mu Nagrodę Grand Prix Amicus Hominum, Pro Publico Bono oraz medal „Zasłużony dla Województwa Małopolskiego Palatinatus Poloniae Minoris Meriti”. W 2012 roku otrzymał Medal św. Jerzego przyznany przez redakcję „Tygodnika Powszechnego”. W 2009 roku za wybitne zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy, za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jest autorem książek „Coca kocha colę”, „Czyja jest socjoterapia?”, „Wędrowiec” a także inicjatorem i wydawcą „Dziennikarstwo i polityka” oraz „Jan Wnęk. Między niebem a ziemią”.

Katarzyna Byczkowska

Katarzyna Byczkowska

Dyrektor Zarządzająca,
BASF Polska

Ukończyła studia na Politechnice Wrocławskiej (Magister inżynierii chemicznej) oraz studia MBA na Uniwersytecie w Calgary. Przez 10 lat pracowała dla Dow Chemical na różnych stanowiskach w Warszawie i Londynie, a karierę w BASF rozpoczęła w 2005 roku jako Kierownik Sprzedaży na Europę Północną, w Wielkiej Brytanii. Następnie pełniła funkcje komercyjne w Ludwigshafen, w Niemczech (2006-2007) oraz w Warszawie, gdzie objęła stanowisko Dyrektora Handlowego EUC i Rosji (2008-2012). W latach 2013-2017 została oddelegowana do Barcelony, gdzie pełniła rolę Vice President, Sales & Regional Market Development Iberia. Lata 2017-18 spędziła we Wiedniu jako Head of Controlling and Projects na Europę Centralną. Po powrocie do Polski w maju 2018 roku Katarzyna Byczkowska objęła stanowisko Dyrektor Zarządzającej BASF Polska, spółki, która jest wśród największych krajowych oddziałów koncernu BASF w Europie. Obecnie BASF Polska to ponad 870 pracowników i blisko 860 milionów EURO obrotu (2019).

dr. inż. Andrzej Gantner

dr. inż. Andrzej Gantner

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców

wiceprezes zarządu, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców, redaktor naczelny kwartalnika „Food-Lex”, członek Rady Związku Pracodawców i Przedsiębiorców, członek Rady Krajowej Izby Gospodarczej, członek Komitetu nauk o żywności i żywieniu Polskiej Akademii Nauk. Reprezentuje PFPŻ ZP w największej europejskiej organizacji przemysłu żywnościowego Food Drink Europe. Od ponad 20 lat związany z gospodarką żywnościową w zakresie zarządzania, marketingu, public relations, społecznej odpowiedzialności biznesu. Autor licznych publikacji i analiz dotyczących rynku żywności oraz gospodarki żywnościowej.

Wiesław Hałucha

Wiesław Hałucha

Prezes Zarządu, Alventa

Absolwent Wydziału Zarządzania na Akademii Ekonomicznej, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania Grupą Kapitałową na SGH w Warszawie oraz studiów MBA na Uniwersytecie Minnesota. Od 2003 roku związany zawodowo z „Alventa” S.A. Twórca Grupy Kapitałowej „Alventa Invest”. Radca w Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie.

Prof. dr hab. Michał Kleiber

Prof. dr hab. Michał Kleiber

Przewodniczący Rady Executive Club, Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. Unesco, Kawaler Orderu Orła Białego

Jest specjalistą w zakresie zastosowań nowoczesnych technik komputerowych w badaniach naukowych, technice i medycynie. Zajmuje się także problematyką prorozwojowej polityki państwa, a w szczególności strategią rozwoju edukacji, nauki i innowacyjności gospodarki. Jest autorem bądź współautorem ponad 240 prac naukowych oraz 7 książek opublikowanych w wydawnictwach o światowej renomie.

Piotr Maciak

Piotr Maciak

Prezes Zarządu, Nordkalk

Absolwent wydziału MEiL Politechniki Warszawskiej Doświadczenie zawodowe: Od 1991 roku pracuje na stanowiskach kierowniczych w obszarze sprzedaży i zarządzania w dużych międzynarodowych organizacjach w segmencie B2B i B2C (Henkel, General Electric, Miele, Lafarge, Ursa). W Nordkalk pracuje od 10 lat, w tym od 9 lat zajmuje stanowisko Prezesa Zarządu Nordkalk Sp. o.o. Od 2016 roku pełni obowiązki Dyrektora Handlowego w Regionie Centralnej Europy (Polska, Niemcy, Ukraina, Czechy i Słowacja). Osiągnięcia zawodowe: Zmiana modelu organizacyjnego oraz sprzedażowego w Nordkalk. Odpowiedzialny za projekt wapna granulowanego (nazwa handlowa Nordkalk AtriGran) prowadzony z sukcesem od 2009 r. Od kilku lat koncentruje się na rozwoju sprzedaży i inwestycjach na Ukrainie, głównie w obszarze produktów dla rolnictwa.

Igor Matus

Igor Matus

Wiceprezes ds. Logistyki,
Grupa CCC

Igor Matus, ukończył studia magisterskie na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (tytuł magistra-inżyniera), a także studia magisterskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (tytuł magistra). Wieloletnie doświadczenie zarządcze zdobywał w firmach Nestle (2004-2007), Mondelez (2007-2018), oraz Beiersdorf (2018-2021). W wymienionych spółkach pełnił funkcje operacyjne w Łańcuchu Dostaw (Menedżer Operacyjny, Dyrektor Fabryki, Regionalny Menedżer Rozwoju Biznesu Polska-Rosja). W latach 2018-2021 zarządzał spółką Beiersdorf Polska sp. z o.o. pełniąc funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Igor Matus posiada doświadczenie w zarządzaniu obszarem Łańcucha Dostaw oraz projektami strategicznymi mającymi na celu poprawę płynności finansowej spółek.

Piotr Mirosław

Piotr Mirosław

Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający,
Lyreco Polska

Piotr Mirosław posiada prawie 25-letnie doświadczenie w zarządzaniu sprzedażą, marketingiem i operacjami w korporacjach międzynarodowych, na rynkach B2C oraz B2B, w różnych kulturach i strukturach organizacyjnych. Od 2014 roku kieruje Lyreco Polska, będącego liderem w branży produktów i usług dla miejsc pracy. Wcześniej szef polskiego oddziału Tech Daty, jednego z największych globalnych dystrybutorów IT. Przez kilka lat pełnił funkcję członka zarządu Philips Polska, kierując sprzedażą i marketingiem produktów konsumenckich w Polsce i Europie Centralnej. Był także Dyrektorem Sprzedaży i Dyrektorem Zarządzającym w LG Electronics. Absolwent Politechniki Warszawskiej, studiów podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego, studiów podyplomowych Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz MBA Uniwersytetu w Illinois.

Prof. dr hab. Witold M. Orłowski

Prof. dr hab. Witold M. Orłowski

Profesor nauk ekonomicznych, Profesor Akademii Finansów i Biznesu Vistula i Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, Główny doradca ekonomiczny PwC Polska

Prof. dr hab. Witold M. Orłowski, profesor nauk ekonomicznych, profesor Akademii Finansów i Biznesu Vistula i Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, główny doradca ekonomiczny PwC Polska, wykładowca licznych uczelniach w Polsce i za granicą.  W przeszłości szef zespołu doradców ekonomicznych prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP i Rady Gospodarczej Rządu.  Autor 16 książek i 200 publikacji naukowych, popularny komentator ekonomiczny i felietonista głównych polskich gazet.  

Dr Jacek Pawlak

Dr Jacek Pawlak

President & CEO,
Toyota Central Europe

Absolwent Politechniki Warszawskiej (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych – lata 1982-1987) oraz Uniwersytetu Warszawskiego (studia doktoranckie na kierunku „Instytucje Finansowe i Strategie Gospodarcze Firm” – lata 2003-2006) . Tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskany na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego (2012). Rozprawa doktorska: „Fuzje i przejęcia jako strategia alternatywna dla rozwoju organicznego przedsiębiorstw – badania długookresowych efektów ekonomicznych na przykładzie sektora motoryzacyjnego”. Jacek Pawlak, po 5 latach spędzonych w Toyota Motor Europe na stanowisku Dyrektora Sprzedaży i Projektów Strategicznych Toyoty w Europie, w 2012 roku został pierwszym w historii Polakiem zarządzającym polskim oddziałem koncernu.

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Pikoń

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Pikoń

Profesor na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej, kierownik Katedry Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Opadów

prof. dr hab. inż. dr Krzysztof Pikoń Stanowisko: profesor na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej, kierownik Katedry Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Opadów. Specjalizacja: gospodarka o obiegu zamkniętym, gospodarka odpadami, energetyczne wykorzystanie odpadów, odnawialne źródła energii, analizy środowiskowe oraz zarządzanie projektami Na Politechnice Śląskiej wykłada m.in przedmioty takie jak: gospodarka o obiegu zamkniętym, ocena oddziaływania na środowisko w pełnym cyklu życia (LCA), zarządzanie projektami itp. Studia magisterskie ukończył w 1993 roku na Wydziale Energetycznym Politechniki Śląskiej na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn - specjalność Maszyny i Urządzenia Przemysłu Chemicznego i Spożywczego. Pracę doktorską obronił w 1999 roku, a w 2012 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego. W roku 2020 tytuł profesora i stanowisko profesora zwyczajnego Politechniki Śląskiej. Był uczestnikiem ponad 40 i kierownikiem ponad 20 projektów naukowych i wdrożeniowych, w tym 4 projektów europejskich, z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym, energii odnawialnej, zrównoważonego rozwoju i gospodarki odpadami oraz kilku międzynarodowych projektów edukacyjnych. Jest autorem blisko 200 publikacji naukowych, w tym ponad 50 w prestiżowych czasopismach zagranicznych z tzw. Listy filadelfijskiej. Jest autorem m.in. książek: Gospodarka o obiegu zamkniętym w ujęciu holistycznym, Model wielokryterialnej analizy środowiskowej złożonych systemów technologicznych oraz współautorem Handbook of clean energy systems wydanej przez Wydawnictwo John Wiley & Sons. Jest autorem kilku publikacji pedagogicznych związanych z edukacją zorientowaną na wyzwania, uczeniem się opartym na projektach i nauczaniem przypadków. Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2019) oraz wieloma Nagrodami Rektorów za osiągnięcia naukowe, organizacyjne i pedagogiczne. Był dyrektorem programu Energy Transition w EIT Innoenergy (w konsorcjum z 13 uniwersytetami z krajów Unii Europejskiej). Uzyskał międzynarodowy certyfikat zarządzania PRINCE2 oraz Agile PM. Uczestniczył również w wielu szkoleniach, m.in. English Medium Instruction w UPC w Barcelonie, Case Teaching na Harvard University i ESADE Business School, a także w szeregu szkoleń takich jak Problem Solving, Design Thinking i innych miękkich umiejętnościach.

Beata Radomska

Beata Radomska

CEO, Executive Club

Absolwentka Wydziału Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości. Ukończyła studia MBA w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W latach 1995-1996 pracowała jako tłumacz języka niemieckiego w Hit Centrala Usługowa (obecnie Tesco), w latach 1996-1998 w austriackiej firmie brokerskiej Allfinanz (instytucji finansowej związanej z branżą ubezpieczeń i funduszy emerytalnych). Od 1998 do 2002 Manager ds. Sprzedaży w Skarbiec Emerytura i Skarbiec Serwis Finansowy. Od 2003 do 2005 Dyrektor ds. Rozwoju w grupie HRC. Od 2005 r. Prezes Zarządu Executive Club.

Dr hab. Bolesław Rok

Dr hab. Bolesław Rok

Profesor Akademii Leona Koźmińskiego, Katedra Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie

Dyrektor Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego. Od trzydziestu lat związany z biznesem jako przedsiębiorca i doradca. Współzałożyciel Forum Odpowiedzialnego Biznesu, współautor corocznego Rankingu Odpowiedzialnych Firm dla Dziennika Gazety Prawnej, koordynator międzynarodowych projektów z zakresu innowacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Pełnomocnik Zarządu ds. etyki w PGNiG SA. Członek m.in. Rady Programowej Instytutu Innowacyjna Gospodarka, Komisji Sędziowskiej Polish National Sales Awards, konkursu Dyrektor Marketingu Roku, Rady Nadzorczej mFundacji, Rady Programowej United Nations Global Compact, Sieci Sensownego Biznesu.

Jacek Siwiński

Jacek Siwiński

CEO,
COMPO Polska

Jacek Siwiński – Prezes COMPO Polska, jednego z wiodących europejskich dostawców środków do uprawy roślin dla ogrodnictwa, odpowiedzialny za strategię rozwoju spółki na rynku Polskim. Wcześniej działał w wielu branżach, m.in. instalacyjnej, motoryzacyjnej, elektronarzędzi i stolarki budowlanej. Posiada wieloletnie doświadczenie w rozwoju i transformacji biznesu, w Polsce i za granicą, które zdobywał przez 30 lat na stanowiskach menadżerskich w strukturach Bosch i VELUX. Absolwent kierunku Automatyka i Robotyka na Politechnice Warszawskiej, a także programu Executive MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Magdalena Tokarczyk-Cyran

Magdalena Tokarczyk-Cyran

Prezes Zarządu,
Armatura Kraków

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie menedżerskie. Po studiach swoją karierę rozpoczęła w marketingu w dużej firmie informatycznej Comarch SA. Następnie przez 15 lat była związana z branżą meblarską jako dyrektor marketingu, PR i CSR w firmie Nowy Styl, gdzie była odpowiedzialna za tworzenie skutecznych, kreatywnych strategii marketingowych i sprzedażowych w kraju i za granicą. Uczestniczyła w akwizycjach firm zagranicznych oraz budowaniu strategii firmy po ich przejęciu. W 2014 r. otrzymała tytuł Dyrektora Marketingu Roku w prestiżowym konkursie Mediarun, w którym Kapituła Konkursu wyłaniała najlepszych marketerów podkreślając ich kluczową rolę w budowaniu przewagi konkurencyjnej marek oraz przedsiębiorstw. Od 5 lat związana z branżą sanitarną i grzewczą – Armatura Kraków SA, najpierw jako dyrektor marketingu i sprzedaży, następnie członek zarządu, a od 2022 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu, gdzie była odpowiedzialna za przygotowanie nowej strategii rozwoju dla 100-letniej firmy, którą obecnie z sukcesem realizuje wraz z zaangażowanym zespołem.

Marcin Ujejski

Marcin Ujejski

Prezes Zarządu, Blue Timber,
Prezes Spółki Giełdowej BeLeaf

Marcin Ujejski Prezes zarządu Blue Timber SA właściciela marki DrewnoDlaDomu autor książki "Matematyczny wzór na sukces", WiceprezesOxygen Forest Poland której misja jest sadzenie drzew jako najprostszej metody na świecie do redukcji śladu węglowego. Powołany na stanowisko Prezesa Spółki Giełdowej BeLeaf S.A..

dr hab. Piotr Wachowiak

dr hab. Piotr Wachowiak

Profesor, Rektor,
Szkoła Główna Handlowa

Od 26 lat ma związki z praktyką gospodarczą pracując na stanowiskach kierowniczych w różnych organizacjach, m.in. był zastępcą dyrektora Zarządu Domów Komunalnych Warszawa-Śródmieście, Dyrektorem Wydziału Budynków Komunalnych Urzędu Gminy Warszawa-Centrum oraz zastępcą dyrektora Zarządu Dzielnicy Żoliborz – członkiem Zarządu Dzielnicy i Kanclerzem SGH. Specjalizuje się w problematyce zarządzania ludźmi w organizacji oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Prowadzi badania naukowe na temat: polityki personalnej w przedsiębiorstwach działających w Polsce, negocjacji, pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstw, zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Prowadzi zajęcia na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, MBA i podyplomowych. Autor lub współautor wielu publikacji na temat negocjacji, rozwiązywania konfliktów, zarządzania zasobami ludzkimi, pomiaru kapitału intelektualnego i zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, społecznej odpowiedzialności biznesu. Współpracuje z firmami konsultingowymi oraz szkoleniowymi. Bierze udział w opracowywaniu ekspertyz dla przedsiębiorstw oraz w szkoleniach dla kadr menedżerskich.

Kamil Wyszkowski

Kamil Wyszkowski

Krajowy Przedstawiciel, Dyrektor Wykonawczy UN Global Compact Network Poland, Przedstawiciel UNOPS w Polsce

Od 2002 roku związany z Organizacją Narodów Zjednoczonych. W latach 2002-2009 w United Nations Development Programme (UNDP) odpowiadał m.in. za współpracę międzynarodową i wielostronną oraz za rozwój programów w Europie i Azji. Pracował w wielu krajach wdrażając programy i projekty rozwojowe bazujące na transferze wiedzy z Polski. Były to w szczególności takie kraje jak Irak, Indie, Tajlandia, Rumunia. Pracował także w centrali UNDP w Nowym Jorku oraz centrali UNDP na Europę i kraje WNP w Bratysławie. Od 2009 do 2014 roku Dyrektor Biura Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) w Polsce. Od 2004 do 2021 Przedstawiciel Krajowy i Prezes Rady UN Global Compact Network Poland – UN GCNP (ONZ-owskiej sieci koordynującej z ramienia United Nations Global Compact współpracę z biznesem, miastami, uczelniami wyższymi, administracją publiczną oraz organizacjami pozarządowymi; więcej: ungc.org.pl). Od 2021 Przedstawiciel Krajowy i Dyrektor Wykonawczy UN GCNP. Od 2021 Wiceprzewodniczący Rady United Nations Association Poland. Od 2023 roku Przedstawiciel United Nations Office for Project Services (UNOPS) w Polsce. Wykładowca na takich uczelniach jak: Central European University, Katolicki Uniwersytet Lwowski, Szkoła Główna Handlowa, Akademia Leona Koźmińskiego, Collegium Civitas, SWPS – Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Instytut Dyplomacji im. Ignacego Paderewskiego przy MSZ oraz Uniwersytet Warszawski. Pełnomocnik Rektora SGH ds. Współpracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych. Ekspert w zakresie polityk ONZ i UE, w szczególności w obszarze działań na styku biznesu, administracji i nauki oraz włączania sektora prywatnego do wdrażania celów, polityk i standardów ONZ. Specjalista zajmujący się współpracą rozwojową, współpracą wielostronną, transferem wiedzy. Jako pracownik ONZ zajmujący się dyplomacją ekonomiczną, zmianą klimatu, innowacjami społecznymi i gospodarczymi, ekonomią społeczną oraz projektowaniem przeskoków rozwojowych i megatrendów w biznesie w szczególności w odpowiedzi na zmianę klimatu i adaptacje do zmiany klimatu. Prawnik specjalizujący się w prawie międzynarodowym. Absolwent prestiżowej United Nations Development Programme Academy (UNDP VDA). Wraz z kierowanym przez siebie zespołem otrzymał medal Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej za działania na rzecz osób niepełnosprawnych, wypracowania modelu Ekonomii Społecznej dla Polski oraz wparcia dla procesu ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. W 2012 roku otrzymał nagrodę za stworzenie i prowadzenia najbardziej innowacyjnego i efektywnego biura UNDP w regionie Europy i WNP przyznaną przez Zastępcę Sekretarza Generalnego ONZ odpowiadającego za UNDP RBEC. Od 2003 do 2006 roku członek grupy strategicznej przy Zastępcy Sekretarza Generalnego ONZ oraz Dyrektora Regionalnego UNDP na Europe i kraje WNP. Od 2009 do 2012 członek Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów w Polsce. Z ramienia Zespołu Doradców Premiera m. in. współpracował przy opracowaniu Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju do 2030 roku oraz koordynował Strategię Rozwoju Kapitału Ludzkiego do 2020 roku. W 2014 roku w Radzie Ekspertów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ds. Innowacji w gospodarce i innowacji społecznych. W 2016 roku w gronie członków zespołu ds. innowacji w Ministerstwie Rozwoju. W 2019 roku doradca Ministra Inwestycji i Rozwoju. Od 2019 do 2023 ekspert Senatu Rzeczpospolitej Polskiej ds. międzynarodowych, pomocy rozwojowej oraz polityki klimatycznej. Od 2019 do 2022 doradca Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej. Jest komentatorem m.in. w TVN 24, TVN24 Biznes i Świat, POLSAT oraz Radiu TOK FM. Publikujący m.in. na łamach Rzeczpospolitej, Gazety Wyborczej, gazeta.pl, ONET, RMF24, Pulsu Biznesu i WNP.pl Portal Gospodarczy.

Katarzyna Zawodna-Bijoch

Katarzyna Zawodna-Bijoch

CEO & Prezeska, Spółka biurowa Skanska w CEE

Maciej Ziomek

Maciej Ziomek

Lider Doradztwa w sektorach Transportu i Infrastruktury, Partner,
EY Polska

Maciej odpowiada za usługi doradcze dla sektorów transportu i infrastruktury w różnych obszarach doradztwa finansowego, transakcyjnego i biznesowego, w tym w zakresie Partnerstwa Publiczno - Prywatnego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie we współpracy z klientami z sektorów infrastruktury, transportu oraz przemysłu, zarówno po stronie publicznej jaki i prywatnej. Zaangażowany w realizację wielu flagowych projektów w zakresie infrastruktury i transportu w Polsce m.in. w obszarze kolei, lotnictwa, transportu morskiego i śródlądowego, transportu publicznego i drogowego, jak również w projekty realizowane na zlecenie Komisji Europejskiej. Maciej jest członkiem międzynarodowych zespołów EY zrzeszających ekspertów sektora transportu, infrastruktury oraz doradztwa na rzecz sektora publicznego w krajach EU, regionie CESA i EMEIA wspierając realizację projektów infrastrukturalnych w tych krajach. Aktywnie udziela się publicznie na konferencjach i w debatach sektorowych. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada międzynarodowe kwalifikacje analityka finansowego CFA (Chartered Financial Analyst) wydawane przez amerykańskie stowarzyszenie CFA Institute.

Poprzednie edycje

Kontakt

Lokalizacja