Relacja

VII edycja konferencji European Executive Forum odbyła się 4 kwietnia w warszawskim hotelu Sheraton. W ciągu kilku godzin intensywnych dyskusji mieliśmy okazję dowiedzieć się jakie wyzwania stoją przed nowoczesnymi przedsiębiorstwami oraz poznać laureatów nagród „European Leadershp Award”.

Gościem Honorowym konferencji był Jerzy Kwieciński, Minister Inwestycji i Rozwoju, który w swoim wystąpieniu podkreślał , że wskaźnik zatrudnienia w Polsce rośnie, spada natomiast poziom zadłużenia, a deficyt budżetowy jest rekordowo niski. Minister zwrócił również uwagę na szybko rozwijający się sektor innowacji w Polsce. Pan Minister w swojej wypowiedzi szczególnie wyróżnił wysoki poziom finansowania badań i rozwoju, a także rosnącą liczbę startupów powstających w Polsce, która na chwilę obecną jest najwyższa na świecie.

Jak wygrać w dobie AI, robotyzacji i automatyzacji? To pytanie było tematem przewodnim pierwszego panelu dyskusyjnego, który prowadzony był przez prof. Jarosława Arabasa – Dyrektora Instytutu Informatyki, Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. W dyskusji udział wzięli: Michał Góra – Prezes Zarządu, Alfavox; Artur Pollak – Prezes Zarządu, APA Group; Prof. Krzysztof Obłój – Profesor zarządzania strategicznego i międzynarodowego, Akademia Leona Koźmińskiego; Mariusz Sudoł – Operations Director CEE, Hitachi Europe Limited oraz Dr Paweł Urbański – Dyrektor Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. Początkowo dyskutanci debatowali nad efektywnością sztucznej inteligencji. Zdaniem Adama Góry przed wdrożeniem AI do przedsiębiorstwa powinno się dokonać dokładnych analiz, by mieć pewność, że inwestycja przyniesie korzyści. Poruszono również temat miejsc, gdzie zastosowanie AI powinno mieć jak największy udział. Prelegenci zgodnie zwrócili uwagę, że sektorami, w których wdrożenie sztucznej inteligencji sprawdziłoby się najlepiej, są postępująca robotyzacja,  przedsiębiorstwa branży finansowej oraz produkcja autonomicznych samochodów. Dyskusja objęła również temat związany z coraz częstszym przejmowaniem przez maszyny dotychczasowych obowiązków pracowników fizycznych. Wnioskiem podsumowującym pierwszą debatę było stwierdzenie, że sztuczna inteligencja jest tylko technologią, a od człowieka zależy, w jaki sposób zostanie wykorzystana.

 

Następnie przyszedł czas na wystąpienie Gościa Specjalnego Nicolasa Colina – Współzałożyciela i Dyrektora The Family. Mówca rozpoczął wystąpienie od krótkiego wprowadzenia do tematu, prezentując rys historyczny przedstawiający minione rewolucje technologiczne. Zdaniem Nicolasa Colina jesteśmy w trakcie piątej rewolucji, na którą składa się rozwój technologii cyfryzacji i digitalizacji. Według futurysty rozwój nowych technologii ma ogromny wpływ na przedsiębiorstwa i gospodarkę jako taką, co skutkowało wyodrębnieniem e-gospodarki. Zdaniem mówcy jest to rodzaj gospodarki, w której więcej władzy jest poza przedsiębiorstwami niż w nich, ponieważ tworzone są przede wszystkim przez użytkowników. Jednym z przykładów jest Facebook, który ma obecnie ponad 2 mld użytkowników i to oni decydują, co im się podoba, a co nie i czy dalej chcą korzystać z jego usług. Wiele zależy więc od doświadczeń klientów [ang. Customer Experience], które powinny być rozwijane na wszystkich poziomach działalności przedsiębiorstw (nie tylko w dziale obsługi). Ciekawym przykładem wychodzenia naprzeciw oczekiwaniom klientów jest Netflix, który jako pierwsza platforma zaczął umieszczać całą produkcję, nie każąc czekać na kolejne odcinki seriali. Obecnie przedsiębiorstwa z obszaru e-gospodarki mają również dużą przewagę nad przemysłem, gdyż nie wymagają początkowo inwestycji w drogie dobra trwałe jak np. samoloty. Dodając do tego bardzo duży skumulowany kapitał w postaci oszczędności na świecie oraz wszechobecną globalizację (ponad 8 mld telefonów komórkowych na świecie) uzyskujemy bardzo dobre warunki do rozwoju przedsiębiorstw internetowych. Nicolas Colin stwierdził, że jesteśmy w czasach gdy korporacje rywalizują ze sobą nie majątkiem czy dostępem do informacji, a przedsiębiorczością, czyli umiejętnością wytworzenia jakościowego dobra w odpowiedniej skali.

Moderatorem drugiego panelu dyskusyjnego był prof. Witold Bielecki, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego, który na wstępie zaprosił do dyskusji następujących panelistów: Jarosława Brodę – Wiceprezesa Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem i Rozwoju, TAURON Polska Energia SA; Nicolasa Colina – Współzałożyciela i Dyrektora The Family; Michała Kurzelewskiego – Dyrektora ds. medycznych, Pfizer Polska; Sylwię Toczyską – Director Client Services, Vistra Poland oraz prof. Cezarego Wójcika – Założyciela i Dyrektora Center for Leadership. Paneliści rozpoczęli dyskusję od zagadnienia innowacji w praktyce. Przytoczona została historia iPoda, który początkowo został zaprojektowany przez Sony. Marka ta jednak produkowała już walkmany i odtwarzacze CD i koncentrowała się głównie na ich doskonaleniu. Nie zdecydowano się zatem na masową produkcję nowego odtwarzacza, co, według dyskutujących, wynikało z obaw przed innowacyjnym rozwiązaniem, które potraktowano jako zagrożenie dla popularności istniejących urządzeń. Pomysł przejął koncern Apple, który rozwinął produkcję tego urządzenia. Firmie Sony zabrakło więc określonej strategii, przywództwa i odpowiedzi na pytanie: czy jeśli dana organizacja nie wdroży innowacji i tak będą ona miały miejsce w przyszłości? Paneliści na zadane pytanie odpowiedzieli twierdząco. Podkreślili również rolę współpracy przedsiębiorstw z uczelniami, ponieważ współpraca ta stanowi źródło powstawania innowacyjnych rozwiązań. Jeśli chodzi natomiast o wdrażanie innowacji, paneliści odradzali narady z zarządem, które zajmują dużo czasu, a preferowali wydzielanie osobnych budżetów i tworzenie spółek celowych, które zajmują się realizacją określonych zmian. Istnieją również firmy, które z samej specyfikacji branży muszą być innowacyjne. Podsumowując, niezależnie czy innowacje są wewnątrz firmy, czy realizowane są one nieco z boku, są immanentną cechą wszystkich branż.

 

Drugim gościem specjalnym konferencji był Steve Wells – Futurysta i Dyrektor Operacyjny Fast Future. Mówca przybliżył technologiczną listę wyzwań oraz konsekwencji z nimi związanych na najbliższe 30 lat. Jeśli chodzi o konsumpcję i produkcję, kluczowe znaczenie będzie odgrywała Circular Economy. Jest to związane z faktem, iż do 2030 r. zużycie energii na ziemi wzrośnie o 50%, wody o 40%, a żywności o 35%. Według gościa bez podjęcia określonych działań bardzo trudno będzie ochronić złoża surowców naturalnych oraz bioróżnorodność na Ziemi. Futurysta jest przekonany, że w obszarze pracy sztuczna inteligencja nie przejmie większości zadań wykonywanych przez człowieka jeszcze przez najbliższe 20 lat. Podkreślił także, że przyrost ludności na świecie jest obecnie jednym z największych wyzwań ludzkości. Szacuje się, że do 2030 r. 5 mld ludzi będzie mieszkać w miastach, a do 2050 r. będzie to nawet do 72% ludzkości. Liczby te stawiają przed nami ogromne wyzwania, którym staramy się sprostać. Przykładem może być wybudowanie przez chińską firmę 57 piętrowego budynku w zaledwie 19 dni. Są jednak też wyzwania, z którymi jeszcze nie wiemy jak sobie poradzić jak np.: wzrost bezrobocia związany z robotyzacją czy zarządzanie firmami hybrydowymi (w których rolę pracowników przejmą roboty).

Przyszłość pieniądza oraz branży finansowej były głównymi tematami trzeciego panelu dyskusyjnego, w którym udział wzięli: moderator prof. Jerzy Witold Pietrewicz – Kierownik Zakładu Analizy Rynków, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa; Jan Krzysztof Bielecki – Przewodniczący Rady Partnerów, EY Polska; Sławomir Grzelczak – Wiceprezes Zarządu, Biuro Informacji Kredytowej SA; prof. Witold Orłowski – Rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula; Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes Związku Banków Polskich; Dr hab. Roman Szwed – Prezes Zarządu, Atende SA oraz wcześniej występujący Steve Wells. Na wstępie dyskutanci zwrócili uwagę na fakt, iż zanik fizycznej waluty może być spowodowany nie tylko rozwojem wirtualnych pieniędzy, ale również automatyzacją. Gdy fabryka zostanie w pełni zrobotyzowana i nie będzie w niej ludzi, nie trzeba będzie nikomu płacić. Dużym wyzwaniem według panelistów będzie także dostosowanie systemu podatkowego do zmian na rynku pracy. Postępująca automatyzacja skłania ludzi to przebranżawiania i zakładania własnych biznesów, głównie tych internetowych. Ważne zatem będzie takie dostosowanie opodatkowania, aby zachować odpowiedni balans i równowagę sprzed tych zmian. Z czasem pieniądz materialny zniknie, a ludzie zaczną korzystać z tzw. kryptowalut lub pieniędzy emitowanych przez banki centralne. Nie wydarzy się to jednak w najbliższej przyszłości, gdyż w Polsce, mimo wydania 40 mln kart płatniczych i zwiększenia ilości miejsc, gdzie można ich używać, skala użycia gotówki rośnie. Istotne jest również implementowanie uregulowań prawnych, sprzyjających rozwojowi nowoczesnych form płatności. Jednym z nich jest regulacyjna piaskownica, w której fintechy można przyłączać do tradycyjnej gospodarki, aby mogły eksperymentować, z pominięciem konieczności uzyskiwania licencji. Innym jest tzw. stable coin, czyli stabilny bitcoin, nad którym obecnie pracują banki centralne.

Po zakończeniu części merytorycznej przyszedł czas na wieczorną galę. Jej punktem kulminacyjnym było rozdanie statuetek dla najlepszych przedsiębiorstw, wybitnych menedżerów i liderów biznesu, którzy wdrażają najwyższe standardy przywództwa. Ceremonię uroczyście otworzyli prof. Michał Kleiber – Przewodniczący Kapituły Konkursowej oraz Beata Radomska – Prezes Executive Club, którzy podkreślili rolę rozwijania innowacji, które są kluczem do odniesienia sukcesu w biznesie. W tym roku rozdanych zostało 9 nagród w 8 kategoriach.

Laureaci „European Leadership Awards”:

TECHNOLOGY LEADER

 

Amazon

INNOVATION LEADER

PKO Bank Polski SA

CEO OF THE YEAR

Piotr Śliwicki – Prezes Zarządu ERGO Hestia SA

GLOBAL SUCCESS LEADER

Synthos SA

LEADER IN FINANCE

PZU SA

SUSTAINABILITY LEADER

Kompania Piwowarska SA

VISIONARY ENTREPRENEUR

Jerzy Starak – Przewodniczący Rady Nadzorczej Polpharma SA (laureat)

Dariusz Mioduski – Prezes Zarządu Legia Warszawa SA (wyróżnienie)

NAGRODA SPECJALNA: PERSONALITY OF THE DECADE

Waldemar Dąbrowski – Dyrektor Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie

 

 

Program

8:30-9:00        Rejestracja 
9:00-9:05        Otwarcie konferencji
9:05-9:30        Wystąpienie inauguracyjne
9:30-10:45      Panel 1: Jak wygrać w dobie AI, robotyzacji i automatyzacji? 
10:45-11:15    Przerwa networkingowa
11:15-11:45    Wystąpienie Gościa Specjalnego: Nicolas Colin – Współzałożyciel i dyrektor
                         The Family, ogólnoeuropejskiej firmy inwestycyjnej wpierającej przedsiębiorców
11:45-13:00    Panel 2: Innowacje w praktyce. Potentaci i pretendenci 
13:00-14:00    Lunch
14:00-14:30    Wystąpienie Gościa Specjalnego: Steve Wells – Futurysta i dyrektor operacyjny
                         Fast Future
14:30-15:45    Panel 3: Przyszłość pieniądza

EUROPEAN LEADERSHIP AWARDS
19:30-20:00     Rejestracja na gale i Welcome Drink
20:00-20:15     Uroczyste otwarcie gali 
20:15-21:15     Ceremonia rozdania „European Leadership Awards”
21:15-00:00     Wieczorny bankiet

 

 

Goście specjalni

Jerzy Kwieciński

Minister Inwestycji i Rozwoju

W latach 2005-2008 pełnił funkcję wiceministra rozwoju regionalnego. Był bezpośrednio odpowiedzialny za koordynację polityki rozwoju kraju i polityki spójności (Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 i Narodowa Strategia Spójności 2007-2013) oraz za negocjacje z Komisją Europejską. Uczestniczył w przygotowaniu programów operacyjnych. Od maja 2008 r. prezes zarządu Fundacji Europejskie Centrum Przedsiębiorczości i wiceprezes zarządu Europejskiego Centrum Przedsiębiorczości sp. z o.o. Ekspert BCC ds. rozwoju regionalnego i funduszy strukturalnych. Zajmował się również doradztwem przy raportach Banku Światowego. 20 listopada 2015 r. powołany na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju. 9 stycznia 2018 r. został powołany na stanowisko Ministra Inwestycji i Rozwoju.Absolwent i doktorant Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. W 1996 roku ukończył studia MBA. Jest także absolwentem Podyplomowego Studium dla Menedżerów w Szkole Głównej Handlowej. Pracował jako nauczyciel akademicki i pracownik naukowy na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, prowadził projekty badawczo-rozwojowe na rzecz przemysłu. W latach 1993-2004 pracował w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce.

Nicolas Colin

współzałożyciel i dyrektor The Family, ogólnoeuropejskiej firmy inwestycyjnej wspierającej początkujących przedsiębiorców, posiadającej portfel ponad 150 szybko rozwijających się startupów. Jest współautorem wielu prac dotyczących technologii, w tym raportu na temat opodatkowania w gospodarce cyfrowej z 2013 roku (za który został uznany przez International Tax Review jednym z dziesięciu najbardziej wpływowych ludzi w tym roku). Jego artykuły regularnie pojawiają się w publikacjach międzynarodowych mediów, w tym w Foreign Affairs, The Financial Times oraz Le Monde. Spiker w Radio France i autor trzech książek dotyczących gospodarki cyfrowej i ochrony danych.

Steve Wells

futurysta, główny mówca i dyrektor operacyjny Fast Future. Szczególny nacisk kładzie na nowe modele przywództwa, współpracę i innowacje wymagane do podtrzymywania i różnicowania marek w szybko zmieniającej się rzeczywistości. Współpracował z wieloma klientami z wielu różnych sektorów, w tym z The American Association for the Advancement of Science, Association of Independent Tour Operators, BDO UK LLP, EU Directorate General for Communications Networks Content and Technology, International Legal Technology Association, National Health Service (UK), Pfizer, Premier Media Group, Sky UK, Terrapinn Global Events oraz UK Government Department of Business Innovation & Skills.

 

 

Prelegenci

Jan Krzysztof Bielecki

Przewodniczący Rady Partnerów EY Polska

Były Premier Rzeczpospolitej Polskiej, Minister ds. Integracji Europejskiej, współzałożyciel Kongresu Liberalno-Demokratycznego i Unii Wolności oraz Dyrektor Wykonawczy Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie, jest obecny w życiu politycznym i gospodarczym Polski od ponad 20 lat. Od października 2003 do stycznia 2010 roku pełnił funkcję Prezesa Banku Pekao S.A. Od 2008 roku do 2013 był członkiem Rady Powierniczej Muzeum Narodowego w Warszawie. W 2013 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołał go na kolejną 5-letnią kadencję. W listopadzie 2009 roku został powołany na Przewodniczącego Rady Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (PISM) i pełnił tę funkcję do grudnia 2015. PISM jest czołowym środkowoeuropejskim think tankiem zajmującym się polityką zagraniczną, integracją europejską, bezpieczeństwem oraz międzynarodowymi stosunkami gospodarczymi.W marcu 2010 r. został powołany przez premiera Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów. Podstawowym zadaniem Rady Gospodarczej jest przedstawianie premierowi niezależnej i obiektywnej opinii na temat bieżących i planowanych działań rządu. Rada ocenia również sytuację społeczno-ekonomiczną Polski na tle zjawisk zachodzących w Europie i gospodarce globalnej. Pełnił swoją funkcję do grudnia 2014. W styczniu 2015 dołączył do EY Polska jako przewodniczący Rady Doradczej Partnerów.

Prof. Witold Bielecki

Rektor Akademii Leona Koźmińskiego

Polski ekonomista, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, Kierownik Katedry Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki ALK. Autor wielu publikacji naukowych z zakresu informatyki, menedżerskich (biznesowych) gier symulacyjnych, modeli symulacyjnych, zarządzania operacyjnego, systemów wspomagania decyzji oraz przedsiębiorczości w wirtualnym środowisku.

Jarosław Broda

Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem i Rozwoju, TAURON Polska Energia

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, posiada dyplom ukończenia studiów podyplomowych w dziedzinie zarządzania projektami w Akademii Leona Koźmińskiego. Posiada doświadczenie w obszarze konsolidacji i funkcjonowania sektora elektroenergetycznego, prywatyzacji państwowych grup energetycznych, tworzenia procesów związanych z restrukturyzacją i budowaniem strategii oraz projektów rozwojowych podmiotów energetycznych.Od początku kariery zawodowej związany z podmiotami sektora energetycznego, w których zajmował wysokie stanowiska menadżerskie i dyrektorskie. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Ministerstwie Skarbu Państwa oraz w TAURON i GDF Suez Energia Polska. Ostatnio związany z GDF Suez Energia Polska gdzie odpowiadał za analizy rynkowe, strategię rozwoju spółki, zarządzanie regulacyjne i projekty M&A oraz GDF Suez Europe, gdzie kierował realizacją projektów M&A obszarze sprzedaży i marketingu. Od połowy 2015 r. odpowiadał za przygotowanie strategii komercyjnej oraz negocjacji kontraktu różnicowego przy projekcie nuklearnym w Wielkiej Brytanii. Jako Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem i Rozwoju nadzoruje pracę następujących obszarów: zarządzania majątkiem, badań, rozwoju i innowacji, projektów i programów inwestycyjnych oraz BHP.

Michał Góra

Prezes Zarządu, Alfavox

Ekspert Customer Care w globalnych projektach na rynkach USA, Indii, Argentyny i Meksyku. Strateg i wizjoner. Autor przełomowych rozwiązań technologicznych dla branży finansowej, w tym wirtualnych oddziałów. Wyznacza strategiczny kierunek rozwoju we wszystkich obszarach działania firmy. Doceniając ludzi i wartość kapitału ludzkiego, ukształtował Alfavox jako silnego gracza odnoszącego sukcesy na międzynarodowych rynkach. Partnerstwo z klientami i doskonałe rozpoznawanie potrzeb wpisał w misję i strategię działania firmy. W efekcie jego pracy Alfavox jako lider na rynku polskim działa także w 12 krajach, realizując projekty m.in. dla Grupy Aviva, T-Mobile Usługi Bankowe, Alior Bank i firm z Grupy Virgin. Pasjonat doświadczania wrażeń kulturalnych na wszystkich kontynentach, do dziś zwiedził 250 miast na całym świecie.

Sławomir Grzelczak

Wiceprezes Zarządu, Biuro Informacji Kredytowej SA

Prezes Zarządu BIG InfoMonitor. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek: Finanse i Bankowość (2002). Pan Sławomir Grzelczak od 2001 r. związany był z międzynarodową firmą Dun&Bradstreet – czołową wywiadownią gospodarczą, w której pełnił ważne funkcje managerskie. W latach 2002-2004 zajmował stanowisko dyrektora operacyjnego, a w okresie 2004-2009 sprawował funkcję prezesa zarządu polskiego oddziału. W latach 2009-2012 kierował grupą BISNODE, będącą partnerem strategicznym wywiadowni gospodarczej D&B Corporation. Swoje doświadczenie w doskonaleniu procesów biznesowych rozwijał, zarządzając czterema spółkami należącymi do grupy BISNODE. Od 2012 roku do kwietnia 2013 odpowiadał w Grupie Coface Central Europe Holding, będącej liderem w obszarze ubezpieczeń należności, za 12 rynków Europy Centralnej i Wschodniej w zakresie rozwoju nowych produktów i koordynacji działań w obszarze informacji gospodarczej. Jednocześnie od lutego 2013 r. był dyrektorem zarządzającym Coface Słowenia.Od kwietnia 2013 r. pełnił funkcję członka Zarządu BIK i jednocześnie odpowiadał za Pion Biznesu Pozabankowego.Od lipca 2013 r. – wiceprezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej S.A., odpowiedzialny za Pion Biznesu Korporacyjnego. Od końca czerwca 2014 pełni jednocześnie funkcję prezesa Zarządu Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.

Michał Kurzelewski

Dyrektor ds. Medycznych, Pfizer Polska

Z firmą Pfizer związany od 2014 r. na stanowisku Dyrektora Medycznego.W strukturach Pfizer odpowiada za nawiązywanie partnerskich relacji ze środowiskiem naukowym, medycznym, jak również budowanie dialogu z instytucjami publicznymi i środowiskiem decydenckim.Na co dzień współpracuje z naukowcami uczelni wyższych, specjalistami z zakresu ochrony zdrowia, ekspertami medycznymi, zwiększając świadomość nt. roli innowacji w ochronie zdrowia − począwszy od informacji na temat odkryć naukowych, aż po wprowadzenie leku na rynek i edukację pacjentów.Równolegle Michał Kurzelewski kieruje pracami zespołu medycznego, podejmującego działania badawczo-rozwojowe związane z wprowadzaniem na rynek nowatorskich rozwiązań terapeutycznych, zmieniających sposób myślenia o chorobach, ich zapobieganiu oraz skutecznemu leczeniu.Michał Kurzelewski jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz studiów podyplomowych w zakresie rozwoju leków w King’s College of London. Posiada tytuł doktora nauk medycznych uzyskany w 2002 roku w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.Od ponad 15 lat związany jest z branżą farmaceutyczną, pracując w działach medycznych wiodących, innowacyjnych firm farmaceutycznych w Polsce.

Prof. Krzysztof Obłój

Profesor zarządzania strategicznego i międzynarodowego, Akademia Leona Koźmińskiego i Uniwersytet Warszawski

Profesor zwyczajny Krzysztof Obłój jest wykładowcą Akademii L Koźmińskiego i Uniwersytetu Warszawskiego, oraz w renomowanych szkołach biznesu, m.in. University of Illinois, norweskiej Bodo Graduate School of Management, francuskiej ESCP-EAP, slovenskiej Bled School of Management. Jest autorem ponad 130 artykułów naukowych publikowanych w Entrepreneurship: Theory and Practice, Journal of Management Studies, European Management Journal, Industrial&Environmental Crisis Quarterly, International Small Business Journal, Cybernetics and Systems: An International Journal, PostCommunist Economies, oraz polskich periodykach z dziedziny ekonomii i zarzadzania. Jego książki są publikowane w USA i Europie (m. in. Management Systems, 1993; Winning: Continuous Improvement Theory in High Performance Organizations, 1995; Emerging economies and firms in the global crisis, Palgrave Macmillan, London 2012; Passion and discipline of strategy, New York 2014), a dwie ostatnie książki wydane w Polsce: Strategia organizacji: w poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, 20014 oraz Pasja i dyscyplina strategii , 2010 i 2016, stały się bestsellerami na polskim rynku. Profesor Krzysztof Obłój ma duże doświadczenie jako spiker i doradca organizacyjny. Pracował dla takich firm LPP, Beiesdorf, Asea Brown Boveri, Benckiser, Macro Cash and Carry, Wólczanka, Próchnik, PZU, Orange, Gedeon Richter, Rockwool, Valeo i wielu innych w dziedzinie projektowania strategii, struktury i kultury organizacyjnej. Jest także członkiem lub przewodniczącym dwóch rad nadzorczych spółek akcyjnych na GWP.

Prof. Witold Orłowski

Rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula, Główny Doradca Ekonomiczny PwC Polska

Założyciel Niezależnego Ośrodka Badań Ekonomicznych NOBE, 2002-05 szef zespołu doradców ekonomicznych Prezydenta RP, wykładowca z dziedziny makroekonomii, autor wielu książek naukowych i publikacji w tej dziedzinie. Od 2003 r. pełni funkcję Dyrektora Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Krzysztof Pietraszkiewicz

Prezes Związku Banków Polskich

Absolwent Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Podyplomowych Studiów SGH w zakresie Finansów i Bankowości. Od 1991r. związany z ZBP jako Dyrektor Biura, następnie Dyrektor Generalny ZBP.Od kwietnia 2003r. prezes Związku Banków Polskich.Członek Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Sekretarz Rady Nadzorczej Biura Informacji Kredytowej S.A. Członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Prezes Fundacji ,, Promyk Słońca’’ na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Wiceprezes Kapituły ,, Teraz Polska’’. Założyciel i współzałożyciel firm infrastruktury bankowej oraz Polskiego Instytutu Dyrektorów.

Dr hab. Jerzy Witold Pietrewicz

Kierownik Zakładu Analizy Rynków, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa

Profesor Szkoły Głównej Handlowej Warszawie, Kierownik Zakładu Analizy Rynków w Instytucie Rynków i Konkurencji, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie; Wiceprezes Zarządu TUW Medicum. Absolwent SGPiS, Wydziału Ekonomiki Produkcji (obecnie SGH) oraz II Letniej Szkoły Banku Światowego „The Economics of the Market” Specjalizacja: ekonomia, bankowość, rynki finansowe, konkurencyjność przedsiębiorstw, ochrony środowiska.Autor ponad 80 prac naukowych z problematyki ekonomii, globalizacji, funkcjonowania gospodarki i przedsiębiorstw, polityki pieniężnej i bankowości.W latach 2007-2011 – członek Komitetu Nauk o Finansach PAN; 1993-95 współpracownik Zakładu Przekształceń Własnościowych INP PAN, specjalizacja w obszarze analizy finansowej przedsiębiorstw Równolegle do pracy naukowej dr hab. J.W. Pietrewicz pełnił funkcje menadżerskie w takich instytucjach finansowych jak Bankowy Fundusz Gwarancyjny – Czł. Zarządu, Bank Ochrony Środowiska SA – Wiceprezes i Prezes Zarządu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Prezes Zarządu. W latach 2012-2013 Doradca Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu SA.W latach 2013-2015 powołany na Sekretarza Stanu i Pełnomocnika Rządu ds. Deregulacji w Ministerstwie Gospodarki, członek Komitetu Stałego Rady Ministrów. W latach 2014-2015 członek Rady NCBiR.Członek kolegium redakcyjnego Kwartalnika Nauk o Przedsiębiorstwie SGH.

Artur Pollak

Prezes Zarządu, APA Group

Ekspert w zakresie komputerowych systemów sterowania. Przewodził realizacji kilkunastu projektów związanych z automatyzacją skomplikowanych procesów technologicznych, tworząc fabryki określane mianem Industry 4.0 w Europie i Chinach, współpracując z takimi koncernami jak: VW, GM, Daimler oraz Siemens. Był konsultantem technicznym podczas budowy fabryki VW Poznań, gdzie odpowiadał za standaryzację i optymalizację procesu produkcyjnego. Obecnie pełni rolę Prezesa Zarządu APA Sp. z o.o. i APA Innovative Sp. z o.o, jest także Członkiem Rady Programowej Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej.

Mariusz Sudoł

Operations Director CEE, Hitachi Europe Limited

Prawnik i manager z doświadczeniem transakcyjnym oraz regulacyjnym zdobytym w departamentach Banking & Finance międzynarodowych kancelarii prawniczych. Ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, uczestnicząc także w sfinansowanym przez Rząd Szwajcarii stypendium naukowym na Universität Zurich. Obecnie związany z Hitachi Europe Limited, odpowiedzialny za sektory regulowane (bankowość, nowoczesna energetyka), w tym za praktykę prawa bankowego, praktykę prawa nowych technologii, negocjacje, przygotowywanie umów, komercjalizację i rozwój innowacyjnych produktów oraz strategię rozwoju biznesu. Autor szeregu publikacji naukowych dotyczących prawa gospodarczego.

Roman Szwed

Prezes Zarządu, Atende SA

Absolwent Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (rok ukończenie 1976), na którym w 1980 r. obronił doktorat z fizyki eksperymentalnej, a w 1990 r. habilitował się z fizyki wysokich energii. Ma na swoim koncie znaczący dorobek naukowy, w tym kilkadziesiąt publikacji z zakresu fizyki jądrowej wysokich energii. Jest laureatem wielu nagród rektorskich oraz nagrody Ministra Edukacji Narodowej. Kierował Ośrodkiem Komputerowym Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i grantem, w ramach którego Polska została podłączona do Internetu. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w branży informatycznej. W latach 1991-2012 pracował w ATM, w tym od 1993 do 2012 r. na stanowisku Prezesa. Po wydzieleniu z ATM spółki ATM Systemy Informatyczne (obecnie Atende) objął funkcję Prezesa Zarządu w nowopowstałej firmie. W czasie swej kariery zawodowej Roman Szwed został nagrodzony licznymi wyróżnieniami i nagrodami, w tym Złotym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Jest członkiem Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii oraz członkiem Rady Naukowej Instytutu Łączności.

Sylwia Toczyska

Director Client Services, Vistra Poland

Ma ponad 15-letnie doświadczenie w zakresie księgowości i podatków, a także w obsłudze międzynarodowych korporacji oraz firm private equity. Ukończyła studia magisterskie na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w zakresie finansów oraz studia doktoranckie na Uniwersytecie Łódzkim w zakresie księgowości, a od 2009 r. jest doradcą podatkowym. Od 2007 r. związana jest z firmą Vistra Poland, gdzie na co dzień doradza klientom z różnych sektorów (ze szczególnym naciskiem na sektor nieruchomości), a dodatkowo odpowiedzialna jest za wzmacnianie pozycji firmy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

dr Paweł Urbański

Dyrektor Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej

Dr Paweł Urbański- przez większość kariery zawodowej łączył doświadczanie biznesowe z akademickim. Posiada dyplom Doktora Nauk Ekonomicznych Imperial College London dyplom Inżyniera oraz MBA na Politechnice Warszawskiej. Był wykładowcą a obecnie również Dyrektorem Szkoły Biznesu PW. Jest współzałożycielem INVEN Group – firmy o profilu dewelopersko-inwestycyjnym działającej w obszarze energetyki oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej Columbus Energy, wiodącego dostawcy systemów fotowoltaicznych w Polsce. W latach 2006-2008 był Członkiem Zarządu PSE i Prezesem PGE. Był też Partnerem w brytyjskiej firmie doradczej CET (Central Europe Trust). W ramach CET nadzorował i współtworzył wiele projektów doradczych i inwestycyjnych dla największych polskich i międzynarodowych firm energetycznych.

Prof. Cezary Wójcik

Profesor przywództwa i ekonomii, Założyciel i Dyrektor Center for Leadership

W 1998 ukończył studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a w roku 1999 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2003 uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w dziedzinie ekonomii. W 2009 uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie ekonomii. W 2011 ukończył Master Class for Leadership Educators na Harvard Kennedy School. W 2013 ukończył Advanced Management Program w IESE Business School, a w 2006 International Faculty Development Program także w IESE Business School. W 2004 ukończył także Advanced Studies Program in International Economic Policy Research w Kiel Institute for the World Economy. W latach 2005-2007 członek Rady Makroekonomicznej przy Ministrze Finansów, w latach 2007-2009 Dyrektor Biura ds. Integracji ze Strefą Euro i doradca Prezesa Narodowego Banku Polskiego, w latach 2013-2015 pełnił funkcję Dyrektora Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN.

 

 

Patroni honorowi

 

 

Partnerzy instytucjonalni​

SZKOŁA BIZNESU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ jest liderem edukacji menedżerskiej w Polsce z ponad 25-letnią tradycją współpracy z prestiżowymi uczelniami założycielskimi: HEC Paris, London Business School oraz Norwegian School of Economics. Misją Szkoły jest kształcenie odpowiedzialnych liderów biznesu. W ramach naszych programów edukacyjnych menedżerowie otrzymują zestaw praktycznych umiejętności istotnych dla skutecznego zarządzania firmą i zespołami ludzkimi. Szczególny akcent położony jest na zrozumienie i adaptację technologii przyszłości.

Programy: MBA EXECUTIVE MBA KATALYST to międzynarodowe studia podyplomowe realizowane w języku angielskim zaprojektowane z myślą o potrzebach wyższej i średniej kadry menedżerskiej. W ofercie zajęcia realizowane wspólnie z Salford University oraz BMI, szeroka gama zajęć w szkołach partnerskich oraz zagraniczne sesje wyjazdowe. Kładziemy nacisk na rozumienie nowych technologii w biznesie, indywidualny rozwój osobisty oraz innowacyjność i przedsiębiorczość. Program zajął 1 miejsce w opinii absolwentów oraz za cechy merytoryczne programu w rankingu MBA Perspektywy 2017. MBA WCM roczne studia w języku polskim powstały w oparciu o międzynarodowy standard Kaizen -World Class Manufacturing. Celem studiów jest przekazanie praktycznej wiedzy o zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem produkcyjnym operującym na rynkach globalnych. MBA Digital Transformation – roczne studia w języku polskim adresowane do osób zainteresowanych wykorzystaniem nowoczesnych technologii zarówno do podniesienia konkurencyjności własnej organizacji, jak i stworzenia nowego pomysłu na biznes. MBA Finance & Technology – to roczne studia w języku polskim adresowane do osób sprawujących funkcje menedżerskie w obszarach finansowych, pragnące rozszerzyć swoje kompetencje o strategiczne zarządzanie finansami również z wykorzystaniem narzędzi technologicznych. Programy podyplomowe Akademia Psychologii Przywództwa to unikalne roczne studium uwzględniające praktyczne zastosowanie różnych dziedzin psychologii w zarządzaniu i rozwoju własnym lidera. Dyrektorem programowym jest Jacek Santorski. Total Design Management to roczne studia realizowane z Instytutem Wzornictwa Przemysłowego. Program jest platformą łączącą świat designu i biznesu, jako odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu strategii konkurowania poprzez skuteczne wykorzystywanie wzornictwa. Postgraduate Studies in Accounting&Finance to roczne studia akredytowane przez ACCA z dwiema ścieżkami specjalizacyjnymi prowadzącymi do uzyskania międzynarodowych kwalifikacji ACCA. Studium Farmakoekonomiki, HTA, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego to semestralne studium przeznaczone dla osób pracujących lub mających zamiar podjąć pracę w sektorze farmaceutycznym oraz instytucjach organizujących i finansujących opiekę zdrowotną. Badania Kliniczne i Rozwój Leku dwuweekendowy kurs dla pracujących lub chcących pracować w farmacji lub przemyśle medycznym. Obejmuje tematykę badań klinicznych, biotechnologii oraz specyfiki wyrobów medycznych. Marketing i Sprzedaż Leków trzyweekendowy kurs dla pracujących lub planujący pracować w farmacji lub przemyśle medycznym. Obejmuje tematykę sprzedaży w przemyśle medycznym, marketingu farmaceutycznego, negocjacji i mediacji, przedsiębiorczości i nowych technologii. Programy zamknięte i szyte na miarę rozwiązania Dysponujemy zespołem sprawdzonych wykładowców oraz praktyków biznesu. Diagnozujemy sytuację firmy i dopasowujemy najlepsze rozwiązania z naszej oferty. Efektem wspólnych prac z Klientem może być seria warsztatów lub program rozwojowy klasy MBA ukierunkowany na konkretne zagadnienia dotyczące organizacji. Zaufali nam między innymi: BRE Bank, GDDKiA, Fabryka Mebli Forte, Lafarge, Lyreco, PZU.

Akademia Finansów i Biznesu Vistula jest renomowaną warszawską uczelnią, posiadającą wyróżnienia niezależnych instytucji, jak Perspektywy, Rzeczpospolita, Home&Market czy Business Center Club. W 2015 r. uplasowała się na 5. miejscu w rankingu uczelni niepublicznych wydawnictwa „Perspektywy”, uzyskała również wyróżnienie w kategorii „Najwyższa Jakość Studiów” w ramach Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”.

Rektorem AFiB Vistula jest prof. dr hab. Witold Orłowski. Z Uczelnią związani są wybitni eksperci, m.in. dr Marek Kulczycki – prezes FM Bank PBP, prof. Krzysztof Rybiński – b. wiceprezes NBP, prof. Andrzej Olechowski – b. minister finansów i b. minister spraw zagranicznych czy prof. Longin Pastusiak – b. wiceprezydent Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. AFiB Vistula oferuje studia I i II stopnia, studia inżynierskie, podyplomowe, MBA, seminaria doktorskie. Od roku akademickiego 2014/2015 w AFiBV można zdobyć dyplom University of London / London School of Economics.

Akademia Leona Koźmińskiego jest niepubliczną szkołą wyższą o statusie akademii. Została założona w 1993 roku. Według międzynarodowego rankingu „Financial Times” jest najlepszą szkołą biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 13 lat zwycięża w krajowych rankingach edukacyjnych publikowanych przez „Perspektywy” i „Rzeczpospolitą”.

Posiada międzynarodowe akredytacje AACSB, EQUIS i AMBA. W ramach tzw. oceny parametrycznej jednostek naukowych dla badań w zakresie nauk ekonomicznych uzyskała najwyższą, pierwszą kategorię.W ALK studiuje 8000 osób. Akademia prowadzi studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie w języku polskim i angielskim, a także studia podyplomowe, w tym programy MBA. W ofercie uczelni znajdują się również szkolenia, kursy, korporacyjne programy rozwojowe, organizacja konferencji, seminariów i spotkań, pozyskiwanie zewnętrznego finansowania na usługi szkoleniowo-doradcze oraz badawcze.

 

 

Partnerzy wspierający

Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP) skupia ponad 450 firm z kapitałem francuskim oraz polskim i jest jedną z najaktywniejszych izb handlowych w Polsce. Głównym celem działań Izby jest współtworzenie jak najlepszych warunków dla inwestycji i rozwoju gospodarczego w Polsce. Aktywności CCIFP w kontaktach z organami administracji państwowej oraz organizacjami pracodawców, sprzyjają współpracy i wymianie doświadczeń biznesowych pomiędzy przedsiębiorcami z Francji i Polski. Izba zajmuje się również promocją najlepszych praktyk oraz rozwiązań biznesowych, zapewniających rozwój gospodarczy i społeczny. Francusko-Polska Izba Gospodarcza powstała w kwietniu 1994 roku z inicjatywy przedsiębiorców francuskich i należy do Związku Francuskich Izb Przemysłowo-Handlowych (CCIFI) zrzeszającego 112 Izb francuskich na świecie.

Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa (PBIHP) działa od 1993 r. Corocznie organizujemy Polsko-Białoruskie Forum Gospodarcze “Dobrosąsiedztwo”, konferencje, seminaria, misje gospodarcze, szkolenia, staże zawodowe i wolontariat. Opracowujemy ekspertyzy, zakładamy przedsiębiorstwa na zlecenie, wyceniamy firmy, pomagamy nawiązać kontakty gospodarcze, zatwierdzamy kalkulacje cen w eksporcie i świadczymy inne usługi.

Stowarzyszenie Polsko Chińska Rada Biznesu jest organizacją pozarządową, skupiającą ekspertów i przedsiębiorców działających na rynku polskim i chińskim. Powołana została w odpowiedzi na podniesienie stosunków polsko-chińskich do rangi partnerstwa strategicznego oraz współpracę biznesowo-inwestycyjną w ramach formatu „Europa Środkowa – Chiny (16+1)”. Osoby wchodzące w skład Rady łączą swoje doświadczenie w budowie silniejszych i trwalszych relacji z Państwem Środka. Wiedząc, jaką rolę w tworzeniu partnerstwa biznesowego odgrywa wzajemne zbliżenie i zrozumienie na płaszczyźnie kulturowej, kładziemy nacisk na połączenie bilateralnych wydarzeń gospodarczych z promocją polskiej kultury. Jednocześnie udzielamy wsparcia stronie chińskiej w funkcjonowaniu na rynku polskim i tworzeniu przestrzeni, w której działania gospodarcze mogą iść w parze z szerzeniem wiedzy o chińskim społeczeństwie i kulturze.Jednym z naszych celów jest wspieranie ważnych inicjatyw administracji rządowej i samorządowej, służących pogłębieniu współpracy między naszymi krajami. W celu maksymalizacji korzyści dla członków naszego stowarzyszenia współpracujemy z instytucjami, agencjami i izbami gospodarczymi na szczeblu międzynarodowym. Jako jedyna organizacja polska jesteśmy członkiem European China Business Association.

Grecko-Polska Izba Przemysłu i Inwestycji jest organizacją pozarządową o charakterze non-profit. Podstawowym jej celem jest integracja kręgόw biznesowych – występując w imieniu grupy przedsiębiorców stanowimy pomost współpracy polsko – greckich środowisk gospodarczych.Statut Izby zostały zatwierdzony na mocy decyzji Sądu Rejonowego w Salonikach, 126S / 2016 i został zarejestrowany przez właściwe organy pod numerem 10068.W mniej niż 2 lata naszego istnienia posiadamy ponad 95 firm aktywnych w różnych obszarach działalności.Mamy podpisane umowy o współpracy z kilkoma oddziałami i lokalnymi izbami w Polsce, a także z wieloma izbami z Grecji, w celu bezpośredniej wymiany informacji na temat greckich firm zainteresowanych rynkiem polskim lub polskich, chcących rozwijać się w Grecji.Naszym celem jest tworzenie swego rodzaju sieci, aby informować nasze firmy członkowskie o sytuacji na rynku, o ramach prawnych dotyczących inwestowania, jak również prowadzenia badań rynku na ich żądanie.Aby uzyskać więcej informacji na temat Izby, jej obszaru działania oraz zrzeszonych w Izbie firm, zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Izby: www.greekpolish.org lub wysłanie nam swojego zapytania na adres e-mail: info@greekpolish.org.

Polsko-Litewska Izba Handlowa jest ekskluzywną grupą firm i osób fizycznych prowadzących działalność lub zamierzających działać w obszarze polsko-litewskiej współpracy gospodarczej. Izba gromadzi dla swoich członków informacje o możliwościach biznesowych w obu krajach, buduje relacje z osobami kreującymi życie gospodarcze oraz organizuje konferencje i wydarzenia networkingowe. Izba angażuje się na rzecz tworzenia pozytywnego klimatu dla polsko-litewskich przedsięwzięć gospodarczych, dynamicznej wymiany handlowej między oboma krajami, napływu inwestycji oraz znoszenia barier dla współpracy firm w Polsce i na Litwie. Ważnym elementem działalności jest wymiana wiedzy i doświadczeń między członkami Izby. Co miesiąc Izba organizuje spotkania klubowe dla członków, których celem jest networking i knowledge sharing. W skład Izby wchodzą firmy i menedżerowie mający rozległe doświadczenia oraz unikalną wiedzę i siatkę kontaktów w polskim i litewskim biznesie. Dzięki multiplikacji tych zasobów, firmy członkowskie wzmacniają swój potencjał biznesowy.

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, jest jedną z najstarszych bilateralnych izb gospodarczych w Polsce, już od dwudziestu lat działającą na rzecz rozwoju polsko–ukraińskich stosunków gospodarczych i kulturalnych. Nasze doświadczenie i wiedza, w połączeniu z profesjonalnym podejściem do partnerów biznesowych, pozwala nam realizować wizję sprawnej i efektywnej współpracy gospodarczo-kulturalnej między Polską i Ukrainą. Nasze cele realizujemy przez: • Profesjonalną promocję i wspomaganie działalności biznesowej Firm Członkowskich • Reprezentowanie ukraińskich inwestorów w Polsce i polskich na Ukrainie • Współpracę z polskimi, ukraińskimi i międzynarodowymi organizacjami biznesowymi oraz kulturalnymi • Kształtowanie pozytywnego wizerunku Ukrainy w Polsce i Polski na Ukrainie Nasz zespół codziennie dokłada wszelkich starań, aby jakość świadczonych przez nas usług była na najwyższym poziomie, oraz zgodna z duchem statutu.

 

 

Partnerzy

Alfavox współpracuje z firmami na 4 kontynentach tworząc rozwiązania najwyższej jakości na rynku zaawansowanych platform Customer Experience.Jako dostawca rozwiązań doskonale identyfikuje potrzeby współczesnego klienta i dostarcza rozwiązania gwarantujące wzrost biznesu do 70%. Systemy Alfavox, oparte o moduły Business Intelligence, Data Analytics oraz Machine Learning, zostały zaprojektowane tak, aby łatwo integrowały się z ekosystemem IT klienta, w tym z narzędziami takimi jak: CRM, ERP, Workflow. Firma specjalizuje się w rozwiązaniach klasy Customer Experience, Video Chat, Contact Center, Workforce Management, Predictive Dialer. Swoją ofertę kieruje do takich sektorów rynku jak: bankowość i finanse, outsourcing, call center, biura obsługi klienta, energetyka i gazownictwo.

Jesteśmy liderem na rynku inteligentnej automatyki przemysłowej i systemów zarządzania budynkami. Posiadamy ponad 15 lat doświadczenia i dziesiątki udanych wdrożeń dla instytucji, osób prywatnych, gmin i zakładów przemysłowych na całym świecie. Do naszych klientów należą tacy giganci światowego przemysłu jak: VW, Eisenmann, FIAT, OPEL, 3M, MAN, Lila Logistik, Asi Group, Budizol, DB Schenker, Tesla; czy prestiżowe uczelnie – Politechnika Śląska i Politechnika Częstochowska.

Nasze rozwiązania wyróżnia intuicyjność, niezawodność i innowacyjność. Przenosimy doświadczenia i know-how zdobyte w branży przemysłowej na obszar inteligentnej automatyki stosowanej w biznesie, życiu codziennym i miastach. W centrum naszych działań zawsze znajduje się człowiek i jego potrzeby. Działamy wszędzie tam, gdzie trzeba oswoić technologię i uczynić ją bardziej użyteczną. Gdzie liczy się pomysł i praktyczny wymiar projektu. Naszym celem jest uczynienie przestrzeni miejskiej bardziej przystępnej. Wymyślenie jej na nowo. Dla Ciebie. APA Group Your City. Reinvented.

Atende S.A. jest jedną z wiodących firm informatycznych w Polsce, notowaną na GPW od 2012 r. Od ponad 25 lat realizuje zaawansowane technologicznie projekty IT. Firma specjalizuje się w integracji infrastruktury informatycznej (m.in. sieci, systemy obliczeniowe, centra danych, bezpieczeństwo), a także w usługach (m.in. projektowanie i doradztwo informatyczne, utrzymanie i serwisowanie systemów, rozwiązania oparte o technologię blockchain, outsourcing IT, Cloud Computing).

Atende to także grupa kapitałowa, w skład której wchodzi osiem spółek zależnych. Oferują one własne rozwiązania w zakresie oprogramowania i usług IT. Ich obszary specjalizacji obejmują m.in. innowacyjne oprogramowanie do dystrybucji treści multimedialnych, inteligentne opomiarowanie sieci energetycznych i systemy cyberbezpieczeństwa (Atende Software), system operacyjny czasu rzeczywistego i oprogramowanie powiązane dla systemów wbudowanych (Phoenix Systems), projektowanie układów elektronicznych (OmniChip), oprogramowanie do zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego i administracji centralnej (Sputnik Software), rozwiązania informatyczne dla sektora opieki zdrowotnej (Atende Medica), nowoczesne usługi zdalnego utrzymania systemów IT (TrustIT), analizę danych w technologii Big Data (Energy Data Lab) oraz usługi konsultingowe i programistyczne (A2 Customer Care). Więcej informacji pod adresem www.atende.pl.

Biuro Informacji Kredytowej S.A., działające od 1997 r., gromadzi i udostępnia dane o historii kredytowej klientów banków i SKOK-ów, tj. z całego rynku kredytowego w Polsce. BIK jako największy w kraju zbiór danych o klientach indywidualnych i przedsiębiorcach, także w obszarze pożyczek pozabankowych, posiada w swojej bazie informacje o 148 mln rachunków należących do 24,3 mln klientów indywidualnych oraz informacje o historii kredytowej łącznie 1,2 mln firm, rolników i innych podmiotów, w tym o 757 tys. mikroprzedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. Poprzez internetowy portal www.bik.pl umożliwia klientom indywidualnym monitorowanie własnej historii kredytowej, a dzięki Alertom BIK pomaga chronić się przed wyłudzeniem kredytu lub opóźnieniem w spłacie.

BIK spełnia rolę społeczną, inicjując akcję edukacyjną Nieskradzione.pl, której celem jest uświadomienie potrzeby ochrony swoich danych osobowych. Biuro jako instytucja utworzona na podstawie art. 105 ust.4 Prawa bankowego i podlegająca przepisom tej ustawy w zakresie szczególnego reżimu ujawniania informacji stanowiących tajemnicę bankową wykorzystuje najwyższe standardy gromadzenia i przetwarzania danych. BIK udostępnia informacje stanowiące tajemnicę bankową bankom, SKOK-om, instytucjom pożyczkowym, a także na podstawie art. 12a. ust.3 Ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych może gromadzić i udostępniać wydawcom instrumentów płatniczych informacje dotyczące użytkowników instrumentów płatniczych. Od kilkunastu lat BIK jest aktywnym członkiem międzynarodowego Stowarzyszenia ACCIS (Association of Consumer Credit Information Suppliers), zrzeszającego największą grupę rejestrów kredytowych na świecie.

Działając w 42 krajach na 4 kontynentach, Lyreco plasuje się wśród światowych liderów w dziedzinie dostarczania rozwiązań dla biur i miejsc pracy. Obecne w Polsce od 1998 roku obejmuje swoją siecią dostaw obszar całego kraju i jest największą firmą biuro-serwisową w Polsce. Strategia Lyreco opiera się na połączeniu sił i wspólnym użytkowaniu systemów.

Wykorzystując wiedzę i doświadczenie pracowników wszystkich filii, Grupa Lyreco jest w stanie zaoferować lokalnym i międzynarodowym klientom taki sam zakres usług i produktów na całym świecie. Mając w stałej dostępności prawie 8000 produktów, w każdym roku wprowadzanych jest do oferty około 1000 nowości. Od markowych artykułów po ekskluzywne produkty marki własnej Lyreco w alternatywnych cenach. Rozszerzając swoją ofertę, Lyreco wprowadziło w ostatnich latach do swojego katalogu rozwiązania w kilku nowych obszarach: BHP – Produkty Ochrony Osobistej, Print Services – usługa druku, a także Nespresso Business Solutions jako wyłączny dystrybutor marki Nespresso. Niezależnie od tego, jakiej wielkości jest firma, Lyreco jest w stanie zapewnić najwyższy standard zarządzania zakupami, w celu osiągnięcia założonych celów, bez ponoszenia niepotrzebnych kosztów. Dzięki wyjątkowym ludziom i rozwiązaniom technologicznym gwarantuje dostawę o bezkonkurencyjnym współczynniku realizacji 99,7%. Od wielu lat realizujemy strategię społecznej odpowiedzialności biznesu. Już w roku 2004 przystąpiliśmy do inicjatywy ONZ – United Nations Global Compact. Jest to zobowiązanie do dostosowania w swoich działaniach i strategii dziesięciu powszechnie przyjętych zasad w zakresie praw człowieka, pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji. W roku 2012 przygotowaliśmy i wdrażamy pięcioletnią strategię zrównoważonego działania EKO PRZYSZŁOŚĆ w Polsce i na całym świecie. Naszą misją jest bycie najlepszym dostawcą rozwiązań dla biznesu w zakresie tworzenia efektywnego środowiska pracy i zapewnienie w przyszłości zrównoważonego rozwoju dla wszystkich interesariuszy. Strategia oparta jest na 3 filarach, w których określiliśmy i realizujemy nasze zobowiązania i sprawdzamy ich realizację poprzez zdefiniowane wskaźniki sukcesu (KPI).

Pfizer to wiodąca prywatna firma farmaceutyczna, zajmująca się badaniami biomedycznymi, na które przeznacza ok. 7 mld dolarów. Ponad 90 tys. osób pracuje w 58 placówkach produkcyjnych na całym świecie. W laboratoriach w USA, Europie i Japonii około 12,5 tysiąca naukowców realizuje kilkaset nowatorskich projektów badawczych. Produkty firmy są dostępne w ponad 150 krajach. W Polsce obecna od 1958 r., dziś jest zdecydowanie jedną z najważniejszych i największych firm farmaceutycznych w kraju, mając ponad 100 zarejestrowanych produktów medycznych.

Pfizer koncentruje się nie tylko na tworzeniu pionierskich leków, ale odpowiada na potrzeby pacjentów i środowisk medycznych, dzieląc się wiedzą na temat nowoczesnych metod terapeutycznych. Prowadzi szeroko zakrojone działania edukacyjne we współpracy z organizacjami zrzeszającymi pacjentów i lekarzy, angażuje się w realizację programów profilaktycznych, wierząc, że współpraca w obrębie ochrony zdrowia jest kluczowa dla przyspieszenia tempa innowacji. Innowacyjne rozwiązania przyczyniają się przede wszystkim do wydłużenia i poprawy jakości życia pacjentów. Korzyści z tego są znacznie szersze, gdyż obejmują skalę makro: większą produktywność czyli większe przychody z tytułu pracy, a mniejsze koszty społeczne dla systemu ochrony zdrowotnej.

Vistra, plasująca się w światowej czołówce firm w branży, oferuje wyjątkowo szerokie spektrum usług i rozwiązań biznesowych. Firma, obecna w ponad 40 krajach na świecie, zatrudnia wyspecjalizowany zespół ekspertów, którzy biegle poruszają się w międzynarodowym otoczeniu biznesowym, co przekłada się na sukcesy Klientów. W Polsce Vistra obecna jest w Warszawie, Krakowie, Lublinie, Poznaniu i Wrocławiu, a nasze wieloletnie doświadczenie pozwala wpierać zagranicznych inwestorów w zakresie wejścia na rynek i sekretariatu korporacyjnego, jak również księgowości oraz kadr i płac.

U podstaw naszego sukcesu leży poszanowanie Klienta i stała budowa relacji z rynkiem, ze szczególnym naciskiem na jakość obsługi i przyjacielskie relacje międzyludzkie, jak też na reprezentowane wartości biznesowe. Mimo, że skutki światowych zmian geopolitycznych, ogólny niepokój o przyszłość i niestabilność polityki państwa zostawiają ślady obserwowane w gospodarce polskiej w 2016 roku, nie spowolnia to naszego tempa wzrostu i zwiększania przychodów ze sprzedaży. W skali globalnej Polska i polski kapitał wciąż niezmiennie przyciąga uwagę jako centrum stabilności finansowej i gospodarczej, co Vivenge wykorzystuje w kształtowaniu swojej strategii działań na rynkach zagranicznych.

Dzięki naszym Partnerom i relacjom opartym na zaufaniu oraz wzajemnej współpracy, rozwijamy się budując silne społecznie i ekonomicznie przedsiębiorstwo. Szczególnie wdzięczni jesteśmy Klientom, dzięki którym jesteśmy dokładnie w tym miejscu historii naszej firmy. Rośniemy się dzięki Państwa zaufaniu. Uczymy się dzięki Państwa wyzwaniom. Rośniemy w siłę dzięki solidnej pracy. Z Waszą pomocą przyczyniamy się do wzrostu gospodarczego Polski i Europy. Jesteśmy dumni z naszego członkostwa w Światowej Organizacji Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact Network Poland. Traktujemy je, jako wielkie zobowiązanie do bycia przykładem i liderem dobrych praktyk w naszej branży.

WITTCHEN to rodzinna firma z niemal trzydziestoletnią tradycją, oferująca najwyższej jakości wyroby ze skóry, w tym ekskluzywną galanterię skórzaną, buty oraz odzież. Na czele spółki stoi Jędrzej Wittchen, któremu od lat przyświeca motto: „Twórcze i eleganckie budowanie marki WITTCHEN przez ludzi, dla ludzi”.

Od 1991 roku firma umiejętnie łączy klasyczne fasony z najnowszymi trendami w modzie. Elegancja przeplata się z nowoczesnością, co widać zarówno w wiosenno-letnich, jak i jesienno-zimowych kolekcjach. Obecnie w sprzedaży dostępne są stylowe torebki, buty skórzane, kurtki oraz modne dodatki ze skóry. WITTCHEN oferuje również szeroki wybór bagażu dla podróżników, a także specjalne linie dla klientów biznesowych – kobiet i mężczyzn ceniących elegancję w klasycznym i nowoczesnym wydaniu.

 

 

Rada Przedsiębiorczości, Zarządzania i Innowacji

Prof. Michał Kleiber

Przewodniczący Rady Przedsiębiorczości, Zarządzania i Innowacji, Wiceprezes Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk, Prezydent międzynarodowej organizacji The European Community on Computational Methods in Applied Sciences (ECCOMAS)

Jest specjalistą w zakresie zastosowań nowoczesnych technik komputerowych w badaniach naukowych, technice i medycynie. Zajmuje się także problematyką prorozwojowej polityki państwa, a w szczególności strategią rozwoju edukacji, nauki i innowacyjności gospodarki. Jest autorem bądź współautorem ponad 240 prac naukowych oraz 7 książek opublikowanych w wydawnictwach o światowej renomie.

Prof. Piotr Płoszajski

Wiceprzewodniczący Rady Przedsiębiorczości, Zarządzania i Innowacji, Profesor w Katedrze Teorii Zarządzania, Szkoła Główna Handlowa

Kierownik Katedry Teorii Zarządzania. Absolwent Uniw. Łódzkiego i Harvard B-School. Research Scholar w Sloan School, MIT. Był dyrektorem Inst. Filozofii i Socjologii PAN i Dyrektorem Generalnym PAN. Wykładowca na kilkudziesięciu uniwersytetach w Europie, USA, Japonii, Indiach i Nowej Zelandii; Visiting Prof. w Minneapolis, Wiedniu, Lwowie, Kijowie i Dortmundzie. Doradca korporacyjny. Członek rad nadzorczych.

Prof. Witold Bielecki

Rektor Akademii Leona Koźmińskiego

Polski ekonomista, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, Kierownik Katedry Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki ALK. Autor wielu publikacji naukowych z zakresu informatyki, menedżerskich (biznesowych) gier symulacyjnych, modeli symulacyjnych, zarządzania operacyjnego, systemów wspomagania decyzji oraz przedsiębiorczości w wirtualnym środowisku.

Santiago de la Cierva

Profesor IESE Business School, założyciel i pierwszy dyrektor międzynarodowej agencji telewizyjnej ROMEreports

Doświadczenie Profesora łączy trzy aspekty komunikacji: dziennikarstwo (pełnił funkcję dyrektora telewizyjnej agencji prasowej), komunikacji korporacyjnej, zarówno w biznesie jak i w sektorze non-profit oraz akademickie: naucza komunikacji dla instytucji i zarządzania kryzysowego na trzech uniwersytetach. Jego obecne zainteresowania to uświadamianie top managementowi roli komunikacji, nauczanie jak prowadzić organizację z punktu widzenia komunikacji, a także rozwój procedur i najlepszych praktyk w zakresie korzystania z wydarzeń specjalnych jako kanałów komunikacyjnych.

Joanna Erdman

Wiceprezes Zarządu, ING Bank Śląski SA

Joanna Erdman jest związana z ING od 1996 r., kiedy rozpoczęła pracę w części korporacyjnej oddziału ING Bank N.V. z siedzibą w Warszawie. Wcześniej, w latach 1995-1996, pracowała w dziale Marketingu Banku Pekao SA. W latach 2001 – 2007 pełniła funkcję Dyrektora Centrum Klientów Strategicznych w Pionie Bankowości Korporacyjnej ING Banku Śląskiego. W 2007 roku objęła stanowisko Dyrektora Departamentu Klientów Strategicznych, z którego w 2010 roku awansowała na Dyrektora Banku nadzorującego cały Pion Klientów Strategicznych. W 2013 roku została powołana na stanowisko Wiceprezesa Zarządu. Joanna Erdman ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie, na kierunku Finanse i Statystyka.

Dr n. med. Dorota Hryniewiecka-Firlej

Prezes Zarządu Pfizer Polska, Internal Medicine Lead; Prezes Zarządu INFARMY

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ze specjalizacją i doktoratem z chorób wewnętrznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w branży farmaceutycznej. W życiu kieruje się zasadą, że ludzie są najważniejsi. Jej wyjątkowa umiejętność motywowania pracowników i zarządzania zmianą pozwala na osiąganie przez nich wysokiego stopnia zaangażowania oraz uzyskiwanie doskonałych wyników. Równolegle do aktywnego życia zawodowego Dorota Hryniewiecka-Firlej działa również społecznie.

Mira Kantor-Pikus

Partner, Szef Doradztwa funduszowego, dłużnego i finansowania strukturyzowanego, Rynki Kapitałowe, Cuchman&Wakefield

Mira Kantor-Pikus jest Partnerem w Cushman & Wakefield i jest odpowiedzialna od 5 lat za doradztwo strategiczne w ramach Rynków Kapitałowych skupione na strukturach kapitałowych, aranżacji długu, feasibility study dot. projektów deweloperskich, pozyskiwaniu kapitału, zarządzaniu długiem, restrukturyzacji oraz wsparciu przy tworzeniu struktur funduszowych. Mira ma ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe w bankowości, branży inwestycyjnej, finansowaniu tak nieruchomości jak i firm. Przed dołączeniem do Departamentu Rynków Kapitałowych Mira pracowała wiele lat w ING Lease na kierowniczych stanowiskach i była min. odpowiedzialna za finansowanie strukturyzowane w Europie Centralnej i Wschodniej. Mira uczestniczyła w zamykaniu wielu transakcji nieruchomościowych, doradztwie dłużnym i zarządzaniu długiem tak dotyczącym portfela nieruchomościowego dla funduszy jak i pojedynczych aktywów, tworzeniu strategii funduszowych oraz tworzeniu rozwiązań opartych na finansowaniu strukturyzowanym tak dla polskich jak i międzynarodowych klientów. Mira posiada dyplom Politechniki Warszawskiej oraz Szkoły Głównej Handlowej. Dodatkowo Mira ukończyła Podyplomowe Studium Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Mira posiada także tytuł Executive MBA.

Prof. Andrzej Kolasa

Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji, Politechnika Warszawska

Profesor Politechniki Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Produkcji gdzie pełni od 2012 roku również funkcję dziekana. W latach 2002-2016 profesor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie, którą kierował przez dziesięć lat pełniąc funkcję rektora.Urodził się w 1948 roku w Lublinie. Studia ukończył na Wydziale Mechanicznym Technologicznym (obecnie Inżynierii Produkcji) Politechniki Warszawskiej uzyskując w 1973 roku dyplom magistra inżyniera, a potem kolejno stopnie: doktora nauk technicznych w 1981 roku i doktora habilitowanego w 1991 roku. Tytuł profesora otrzymał z rąk Prezydenta RP w lutym 2015 roku. Wykształcił wielu inżynierów i magistrów inżynierów, wypromował ośmiu doktorów. Poza Politechniką Warszawską i PWSZ Ciechanowie wykładał lub prowadził badania naukowe na kilku uczelniach europejskich oraz w Japonii, Chinach i Tanzanii.Prof. A. Kolasa jest autorem ponad stu sześćdziesięciu prac opublikowanych w kraju i zagranicą, wielu ekspertyz i projektów oraz ponad czterdziestu wdrożeń przemysłowych z zakresu spawalnictwa. Jest członkiem rad naukowych oraz kilku towarzystw naukowych i rad programowych czasopism naukowo-technicznych w kraju i zagranicą. Posiada dyplom Europejskiego Inżyniera Spawalnika EWE.Oprócz pracy zawodowej aktywnie uczestniczy w pracach organizacji działających na rzecz rozwoju gospodarczego regionu i kraju.Za całokształt pracy został odznaczony m. in. Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Srebrną i Złotą Odznaką Honorową SIMP, Odznaką im. Henryka Mierzejewskiego, Medalem im. inż. Stanisława Olszewskiego przyznawanym za wybitne osiągnięcia dla rozwoju spawalnictwa w Polsce, Honorową Odznaką „Zasłużony dla Mazowsza” oraz honorowymi tytułami zasłużony dla miast Ciechanowa i Mławy.

Andrzej J. Kozłowski

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, EmiTel SA

Pan Andrzej J. Kozłowski pełni funkcję Prezesa Zarządu EmiTel S.A. od 1 stycznia 2018 r. Posiada blisko dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe w Polsce oraz zagranicą. Przed objęciem obecnego stanowiska, w latach 2009-2017 zajmował stanowisko Dyrektora Wykonawczego ds. Strategii i Zarządzania Projektami w PKN ORLEN S.A. Pełnił również funkcję Członka Zarządu Unipetrol a.s. w Czechach odpowiedzialnego za Strategię i M&A, Przewodniczącego Rady Nadzorczej ORLEN Upstream Sp z o.o. w Polsce oraz Członka Rady Dyrektorów ORLEN Upstream Canada Ltd. w Kanadzie. Wcześniej, przez ponad 10 lat związany był z sektorem telekomunikacyjnym i nowych technologii. Pracował jako Dyrektor Biura Strategii i Współpracy z Regulatorem w TP EmiTel, Dyrektor Projektów w Prokom S.A., Kierownik Projektów w Telekomunikacji Polskiej, a także konsultant w amerykańskiej firmie doradczej AMS Management Systems gdzie realizował projekty w Portugalii, Niemczech oraz USA. Pan Kozłowski jest absolwentem WSB – National-Louis University w Nowym Sączu na kierunku Zarządzanie i Marketing. Posiada także dyplom MBA Maastricht School of Management w zakresie strategii korporacyjnej i polityki przemysłowej.

Piotr Mirosław

Prezes Zarządu, Lyreco Polska

Piotr Mirosław posiada prawie 25-letnie doświadczenie w zarządzaniu sprzedażą, marketingiem i operacjami w korporacjach międzynarodowych, na rynkach B2C oraz B2B, w różnych kulturach i strukturach organizacyjnych. Od 2014 roku kieruje Lyreco Polska, będącego liderem w branży produktów i usług dla miejsc pracy. Wcześniej szef polskiego oddziału Tech Daty, jednego z największych globalnych dystrybutorów IT. Przez kilka lat pełnił funkcję członka zarządu Philips Polska, kierując sprzedażą i marketingiem produktów konsumenckich w Polsce i Europie Centralnej. Był także Dyrektorem Sprzedaży i Dyrektorem Zarządzającym w LG Electronics. Absolwent Politechniki Warszawskiej, studiów podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego, studiów podyplomowych Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz MBA Uniwersytetu w Illinois.

Prof. Krzysztof Obłój

Profesor zarządzania strategicznego i międzynarodowego, Akademia Leona Koźmińskiego i Uniwersytet Warszawski

Profesor zwyczajny Krzysztof Obłój jest wykładowcą Akademii L Koźmińskiego i Uniwersytetu Warszawskiego, oraz w renomowanych szkołach biznesu, m.in. University of Illinois, norweskiej Bodo Graduate School of Management, francuskiej ESCP-EAP, slovenskiej Bled School of Management. Jest autorem ponad 130 artykułów naukowych publikowanych w Entrepreneurship: Theory and Practice, Journal of Management Studies, European Management Journal, Industrial&Environmental Crisis Quarterly, International Small Business Journal, Cybernetics and Systems: An International Journal, PostCommunist Economies, oraz polskich periodykach z dziedziny ekonomii i zarzadzania. Jego książki są publikowane w USA i Europie (m. in. Management Systems, 1993; Winning: Continuous Improvement Theory in High Performance Organizations, 1995; Emerging economies and firms in the global crisis, Palgrave Macmillan, London 2012; Passion and discipline of strategy, New York 2014), a dwie ostatnie książki wydane w Polsce: Strategia organizacji: w poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, 20014 oraz Pasja i dyscyplina strategii , 2010 i 2016, stały się bestsellerami na polskim rynku. Profesor Krzysztof Obłój ma duże doświadczenie jako spiker i doradca organizacyjny. Pracował dla takich firm LPP, Beiesdorf, Asea Brown Boveri, Benckiser, Macro Cash and Carry, Wólczanka, Próchnik, PZU, Orange, Gedeon Richter, Rockwool, Valeo i wielu innych w dziedzinie projektowania strategii, struktury i kultury organizacyjnej. Jest także członkiem lub przewodniczącym dwóch rad nadzorczych spółek akcyjnych na GWP.

Prof. Witold Orłowski

Rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula, Główny Doradca Ekonomiczny PwC Polska

Założyciel Niezależnego Ośrodka Badań Ekonomicznych NOBE, 2002-05 szef zespołu doradców ekonomicznych Prezydenta RP, wykładowca z dziedziny makroekonomii, autor wielu książek naukowych i publikacji w tej dziedzinie. Od 2003 r. pełni funkcję Dyrektora Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Jacek Pogonowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej Konsalnet Holding SA, Partner Value4Capital

Współzałożyciel Value4Capital, spółki zarządzającej funduszami typu „private equity”, skupionej na inwestycjach w średniej wielkości spółki z regionu Europy Środkowej i Wschodniej. Ekspert z ponad 20 letnim doświadczeniem w dziedzinie fuzji i przejęć oraz inwestycji. Zasiadał w Zarządzie PSIK oraz w Komitecie Inwestycyjnym KFK (Krajowy Fundusz Kapitałowy). Obecnie jest także Prezesem Zarządu spółki Konsalnet Holding S.A., krajowego lidera branży ochrony osób i mienia w Polsce. Jacek Pogonowski jest także członkiem licznych organizacji w tym Business Center Club i Polskiej Rady Biznesu.

Artur Pollak

Prezes Zarządu, APA Group

Ekspert w zakresie komputerowych systemów sterowania. Przewodził realizacji kilkunastu projektów związanych z automatyzacją skomplikowanych procesów technologicznych, tworząc fabryki określane mianem Industry 4.0 w Europie i Chinach, współpracując z takimi koncernami jak: VW, GM, Daimler oraz Siemens. Był konsultantem technicznym podczas budowy fabryki VW Poznań, gdzie odpowiadał za standaryzację i optymalizację procesu produkcyjnego. Obecnie pełni rolę Prezesa Zarządu APA Sp. z o.o. i APA Innovative Sp. z o.o, jest także Członkiem Rady Programowej Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej.

Beata Radomska

Prezes Executive Club

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości. Ukończyła studia MBA. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie menedżerskie. Pracowała w instytucjach finansowych: austriackiej firmie brokerskiej Allfinanz i Skarbiec Asset Management Holding. Od kilku lat związana z branżą doradztwa personalnego, w szczególności jako Managing Partner w Cigno Consulting, która prowadzi działalność z zakresu selekcji i rekrutacji oraz doradztwa personalnego. Pomysłodawczyni oraz Prezes Zarządu Executive Club, najbardziej elitarnej organizacji zrzeszającej top management. Odpowiada za strategię klubu, który integruje elity biznesowe oraz jest platformą wymiany poglądów i inspiracji dla najwyższej kadry menedżerskiej.

Prof. Marek Rocki

Rektor Szkoły Głównej Handlowej

Od 2005 Senator RP. Od 1981 pracuje w SGPiS/SGH. Pełnił wile funkcji kierowniczych w SGH, w tym dwukrotnie rektora. W 2016 wybrany ponownie na rektora SGH. Przewodniczył Radzie Służby Cywilnej i Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Prezes Zarządu Głównego AZS w latach 2003-2016. Był członkiem rad nadzorczych: Banku Millenium, HOPP, FORTE, PPW „Rzeczpospolita”, PRESSPUBLICA, WSiP, AXA PTE, JW. Construction. Jest członkiem rad nadzorczych COGNOR i Makarony Polskie.

Jacek Socha

Wiceprezes, Partner PwC w Polsce

Jacek Socha jest Wiceprezesem oraz Partnerem PwC w Polsce. Dołączył do firmy w grudniu 2005 roku. Od tego czasu doradzał wielu polskim i zagranicznym spółkom. Jako Minister Skarbu Państwa w latach 2004 – 2005 przeprowadził szereg prywatyzacji, szeroko wykorzystując do tego procesu Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, w tym największą w tym czasie w Polsce ofertę publiczną Banku PKO BP. Jako Przewodniczący Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w latach 1994 – 2004 współtworzył regulacje polskiego rynku kapitałowego, w tym również dostosowujące polskie prawo do regulacji Unii Europejskiej. Brał czynny udział w dopuszczeniu do obrotu regulowanego na rynku GPW znaczącej liczby spółek. Jest Honorowym Członkiem Giełdy Papierów Wartościowych, Izby Domów Maklerskich, Związku Maklerów i Doradców Pełnił istotne funkcje w Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych, gdzie przewodniczył Europejskiemu Komitetowi Regionalnemu 1998 – 2000, był wiceprzewodniczącym Komitetu Rynków Rozwijających się 1996 – 1998, Członkiem Komitetu Wykonawczego 1994 – 2000. Był członkiem Komisji Nadzoru Bankowego 1998 – 2004, Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych 2002 – 2004, Rady Systemu Płatniczego przy Prezesie Narodowego Banku Polskiego, Rady Arbitrażowej przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Zaangażowany od początku w tworzenie w Polsce zasad ładu korporacyjnego, współautor pierwszych zasad przyjętych przez GPW w 2002. Członek Komitetu Dobrych Praktyk. Jest sędzią Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego.

Prof. Tomasz Szapiro

Rektor Szkoły Głównej Handlowej w latach 2012-2016

Magister fizyki (Uniwersytet Warszawski), doktor matematyki (Polska Akademia Nauk), habilitacja i profesura z ekonomii (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). Badania skoncentrowane na metodach analizy decyzji w ekonomii i zarządzaniu. Publikacje w Polsce i zagranicą – m.in. autor lub współautor sześciu książek, współ-redaktor naukowy rocznika Annals of Operations Research, ponad 100 artykułów i prac konferencyjnych zamieszczanych m.in. w Operations Research, IEEE Transactions on System Man and Cybernetics, European Journal of Operations Research. Aktywny udział w konferencjach naukowych w kraju i zagranicą (prezentacje, moderacja i przewodniczenie sesjom, organizacja). Wielokrotnie recenzent dla KBN i dla naukowych periodyków międzynarodowych. Współpraca naukowa – Belgia, Kanada, USA, Ukraina, Wielka Brytania. Profesor wizytujący w School of Business na Carleton University i w Department of Computer Science na University of Ottawa w Kanadzie. Piętnastu wypromowanych doktorów. Przewodniczący Interdyscyplinarnego Zespołu MNISZW d.s Młodych naukowców, Przewodniczący Stypendialnej Kapituły „Polityki”. Nagrody za osiągnięcia organizacyjne, naukowe i w dydaktyce. Laureat subsydium “Mistrz” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Dwukrotnie prestiżowa nagroda Canadian Executive MBA Program for Excellency in Teaching. Wyróżnienie słuchaczy w programie Polsko Amerykańśkiego program WEMBA.

Prof. Jan Szmidt

Rektor, Politechnika Warszawska

Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt – Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) w kadencji 2016-2020, Rektor Politechniki Warszawskiej w kadencjach 2012–2016 i 2016–2020, jest absolwentem Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej (1976), elektronikiem, profesorem nauk technicznych. W latach 2002-2005 był Prodziekanem, zaś w latach 2008-2012 Dziekanem Wydziału Elektroniki Technik Informacyjnych. Na tej samej uczelni doktoryzował się w 1985 roku, a w 1995 w oparciu o dorobek naukowy i rozprawę zatytułowaną Diamentopodobne warstwy węglowe wytwarzane metodami plazmowymi na potrzeby mikroelektroniki uzyskał stopień doktora habilitowanego. W 2005 roku otrzymał tytuł profesora nauk technicznych. Uczestniczył w różnych międzynarodowych programach badawczych, był stażystą w Instytucie Technologii Elektronowej NPCP “CEMI” w Warszawie oraz w Carnegie Mellon University w Pittsburghu (USA).Jest współautorem i autorem dwóch monografii i dziesięciu rozdziałów w książkach polsko- i anglojęzycznych, w tym: NATO ASI Series, Kluwer Academic Publishers i Elsevier oraz ponad 580 publikacji naukowych, z czego ponad 100 artykułów w takich czasopismach jak: Diamond Related Materials, Thin Solid Films, Journal of Crystal Growth, Chaos Solutions & Fractals, Solid State Electronics, Applied Physics Letters i Surface Science oraz prawie 200 referatów na międzynarodowych konferencjach naukowych. Brał udział w realizacji kilku międzynarodowych projektów badawczych. Jest współautorem lub autorem 14 zgłoszeń patentowych oraz ponad 50 raportów z realizacji projektów badawczych. Był członkiem komitetów organizacyjnych i programowych kilkudziesięciu konferencji naukowych. Jest promotorem 12 rozpraw doktorskich oraz opiekunem naukowym kolejnych kilku doktorantów. Za swoją działalność był nagrodzony nagrodą Wydziału IV Nauk Technicznych PAN (1997) oraz wieloma nagrodami Rektora Politechniki Warszawskiej za działalność naukową, dydaktyczną lub organizacyjną; otrzymał także nagrody na targach innowacji i wynalazków w Pittsburgu, Londynie, Budapeszcie i Damaszku. Był recenzentem ponad 26 rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz szeregu wniosków o tytuł oraz awansowych w uczelniach technicznych całej Polski.

Roman Szwed

Prezes Zarządu, Atende SA

Absolwent Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (rok ukończenie 1976), na którym w 1980 r. obronił doktorat z fizyki eksperymentalnej, a w 1990 r. habilitował się z fizyki wysokich energii. Ma na swoim koncie znaczący dorobek naukowy, w tym kilkadziesiąt publikacji z zakresu fizyki jądrowej wysokich energii. Jest laureatem wielu nagród rektorskich oraz nagrody Ministra Edukacji Narodowej. Kierował Ośrodkiem Komputerowym Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i grantem, w ramach którego Polska została podłączona do Internetu. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w branży informatycznej. W latach 1991-2012 pracował w ATM, w tym od 1993 do 2012 r. na stanowisku Prezesa. Po wydzieleniu z ATM spółki ATM Systemy Informatyczne (obecnie Atende) objął funkcję Prezesa Zarządu w nowopowstałej firmie. W czasie swej kariery zawodowej Roman Szwed został nagrodzony licznymi wyróżnieniami i nagrodami, w tym Złotym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Jest członkiem Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii oraz członkiem Rady Naukowej Instytutu Łączności.

Prof. Cezary Wójcik

Profesor przywództwa i ekonomii, Założyciel i Dyrektor Center for Leadership

W 1998 ukończył studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a w roku 1999 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2003 uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w dziedzinie ekonomii. W 2009 uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie ekonomii. W 2011 ukończył Master Class for Leadership Educators na Harvard Kennedy School. W 2013 ukończył Advanced Management Program w IESE Business School, a w 2006 International Faculty Development Program także w IESE Business School. W 2004 ukończył także Advanced Studies Program in International Economic Policy Research w Kiel Institute for the World Economy. W latach 2005-2007 członek Rady Makroekonomicznej przy Ministrze Finansów, w latach 2007-2009 Dyrektor Biura ds. Integracji ze Strefą Euro i doradca Prezesa Narodowego Banku Polskiego, w latach 2013-2015 pełnił funkcję Dyrektora Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN.

Janusz Władyczak

Prezes Zarządu, KUKE SA

Janusz Władyczak posiada wieloletnie doświadczenie w instytucjach finansowych zarówno w Polsce jak i poza granicami kraju.Wcześniej pełnił funkcję dyrektora departamentu produktów inwestycyjnych w PKO TFI, odpowiadając za kształtowanie strategii produktowej w zakresie funduszy inwestycyjnych, tworzenie i wdrażanie rozwiązań inwestycyjno-oszczędnościowych oferowanych klientom na rynku polskim.Podczas swojej pracy w instytucji finansowej w Austrii wdrażał strukturyzowane produkty inwestycyjne dla klientów bankowości prywatnej oraz detalicznej jak również instrumenty pochodne w formie certyfikatów oraz warrantów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.We francuskich bankach inwestycyjnych odpowiadał za relacje oraz zawieranie transakcji z największymi przedsiębiorstwami oraz instytucjami finansowymi z krajów byłego ZSRR takich jak Rosja, Kazachstan, Ukraina, Armenia, Azerbejdżan, Litwa, Łotwa i Estonia.Był również odpowiedzialny za zabezpieczanie wielomilionowych pożyczek bilateralnych, kredytów strukturyzowanych i syndykowanych oraz transakcji export finance, współpracując z największymi agencjami kredytów eksportowych (ECA’s) na świecie. Zajmował się także szerokim spektrum transakcji na rynku kapitałowym.Ukończył ESCP European School of Management z siedzibą w Paryżu. Studiował również na Uniwersytecie w Wiedniu, w Graduate Insititute of International and Development Studies w ramach Uniwersytetu Genewskiego, jak i w Asian Institute of Technology w Bangkoku.Lubi aktywny wypoczynek, a w szczególności snowboard, kajakarstwo i tenis. Jego pasją są podróże.

 

 

Laureaci „European Leadership Awards 2019”

 

 

Lokalizacja

 

 

Poprzednie edycje

08
Mar
Kobiety na rynku pracy. O równouprawnieniu i zasadach równego traktowania
Mimo dużej popularyzacji równouprawnienia płci i wprowadzenia 10 lat temu ustawy o ró...
15
Mar
Smart City – jak funkcjonuje i jak się rozwija inteligentne miasto?
Wraz z postępującą urbanizacją oraz cyfryzacją coraz więcej m...
01
Mar
Sektor medyczny a transformacja cyfrowa w dobie epidemii
Pandemia COVID-19 przyspieszyła cyfrową transformację w polsk...
18
Mar
4 edycja debaty "Szlachetne Zdrowie" odbędzie się ONLINE 21 kwietnia 2021
21 kwietnia 2021 roku odbędzie się organizowana przez Executi...
11
Feb
Umowa inwestycyjna - czym jest i co powinna zawierać?
Umowa inwestycyjna – czym jest i co powinna zawierać? Inwestycja w startup wymaga podpisania ...
22
Feb
Tryb hybrydowy w pracy – kiedy warto z niego korzystać?
Tryb hybrydowy w pracy – w jakich okolicznościach warto z niego korzystać? Praca stacjonarna ...
04
Feb
Co to jest know-how i jaką wartość może mieć dla przedsiębiorstwa?
Co to jest know-how i jaką wartość może mieć dla przedsiębiorstwa? Termin „know-how” symboliz...
01
Feb
Czym jest turkusowa organizacja – poznaj etapy rozwoju firmy
Czym jest turkusowa organizacja – poznaj etapy rozwoju firmy Turkusowa firma to przedsiębiors...
18
Feb
Zarządzanie strategiczne i strategia penetracji rynku dla firm
Zarządzanie strategiczne, strategia penetracji rynku – czyli jak zarządzać firmą? Wyznaczanie...
23
Jan
Jak pandemia wpłynęła na wyniki notowań giełdowych?
Pandemia COVID-19 nie pozostała bez wpływu na wyniki finansowe spółek giełdowych. Kto zanotował ...