nagłówek strony konferencji eif 2023

29 listopada 2023, Sheraton Grand Warsaw

Celem kongresu jest dyskusja dotycząca przyszłości gospodarki w szybko zmieniającej się rzeczywistości. Tematami dyskusji panelowych będą zmiany związane z wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań w organizacji, omówimy także proces postępującej cyfrowej transformacji biznesu, jak również aktualne trendy związane z cyberbezpieczeństwem firmy i jej pracowników w erze pracy zdalnej. Konferencja ma charakter wielobranżowy ponieważ merytoryka dyskusji panelowych dotyczy zagadnień, które dotyczą wielu sektorów gospodarki. Zwieńczeniem konferencji będzie wieczorna gala rozdania nagród – Diamentów Innowacji. Statuetkami zostaną uhonorowane firmy, a także liderzy biznesu, którzy swoimi działaniami i zaangażowaniem wyznaczają aktualne trendy, a także wytyczają nowe kierunki rozwoju, stając się jednocześnie wzorem dla innych.

PROGRAM

KONFERENCJA

09:30

Rejestracja Gości

10:00

Otwarcie konferencji

10:10

Wystąpienie inauguracyjne

10:25

Panel 1: Ewolucja innowacji

 • Kim są innowatorzy jutra i jakiego rodzaju organizacje będą po zwycięskiej stronie? W jakim stopniu innowacja jest kluczem do wzrostu?

 • Innowacje w modelach przywództwa. Jaką rolę odgrywa top management w tworzeniu kultury innowacyjności?

 • W jaki sposób można zwiększyć skalę innowacji w organizacjach aby mogła przekładać się na całe przedsiębiorstwo?

 • Innowacje na krawędzi: czy kulturę innowacji można wprowadzić w każdej branży i na wszystkich poziomach organizacji?

11:25

Przerwa networkingowa

11:55

Case study

12:10

Panel 2: Cyfrowa transformacja

 • Transformacja cyfrowa stała się koniecznością. W jaki sposób duże, złożone organizacje mogą wykorzystać możliwości, jakie niosą ze sobą nowe technologie?

 • Co liderzy muszą wiedzieć, aby z powodzeniem wykorzystywać technologie cyfrowe do wprowadzania innowacji w strategii biznesowej?

 • W jaki sposób firmy mogą zidentyfikować luki w swoich strategiach cyfrowych i dokonać decydujących inwestycji technologicznych?

 • W jaki sposób organizacje mogą przystosować się do nowych technologii? Czy ryzykują, że staną się przestarzałe, jeśli tego nie zrobią?

13:10

Przerwa lunchowa

14:10

Case study

14:25

Panel 3: Potęga sztucznej inteligencji

 • Stosowanie generatywnej sztucznej inteligencji staje się coraz bardziej powszechne w różnych branżach. W jaki sposób to wykorzystać, aby usprawnić pracę i zmniejszyć koszty?

 • Jak sztuczna inteligencja pomaga w wykorzystaniu wysokiej jakości danych do tworzenia nowych produktów technologicznych i podejmowania decyzji opartych na danych?

 • Łączenie inteligencji człowieka i maszyny jest dziś dla wielu firm priorytetem biznesowym. Jakie są implikacje etyczne dla stosowania sztucznej inteligencji i związane z nią zagrożenia?

 • Jak pokonywać wyzwania związane z podnoszeniem i przekwalifikowywaniem siły roboczej w celu “zdemokratyzowania” sztucznej inteligencji?

15:25

Przerwa networkingowa

15:55

Panel 4: Różnorodne organizacje

 • Różnorodność – dlaczego implikuje innowacje i kreatywność? Elementy budulcowe zróżnicowanej kultury organizacji.

 • Korzyści płynące z różnorodności w przywództwie. Jak tworzyć innowacyjne miejsca pracy o wysokiej wydajności?

 • Kultywowanie kultury integracji i równości. Kobiecy talent jako wyraźna część strategii włączenia.

 • “Innowacja jest kobietą”. Czy w organizacji otwartej na kobiety jest ukryty klucz tworzenia innowacji z szansą na rynkowy sukces?

DIAMENTY INNOWACJI

19:30

Rejestracja na Galę i Networking Cocktail

20:00

Uroczyste Otwarcie Gali

20:15

Ceremonia rozdania nagród

21:30

Wieczorny bankiet i koncert zespołu muzycznego

* Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie

Paneliści POPRZEDNIEJ EDYCJI

Panel 1: Innowacyjne organizacje

Łukasz Sztern

Łukasz Sztern

Kierownik Działu Brokerów Innowacji, Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii,
Politechnika Warszawska

Od 2016 r. rozwija Inkubator Innowacyjności Politechniki Warszawskiej, który obecnie koordynuje proces powstawania startupów komercjalizujących technologie (spółki spin-off). Od 2022 r. kieruje działem Brokerów Innowacji Politechniki Warszawskiej. W latach 2017 – 2020 członek zarządu Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce (SOOIPP). Z ramienia SOOIPP brał udział m.in. w pracach komitetu monitorującego PO IR, grupy roboczej ds. zmian w unijnych przepisach dot. pomocy publicznej. Członek kilku zespołów eksperckich dotyczących budowania i rozwoju polityki wsparcia innowacji i przedsiębiorstw na poziomie regionalnym i centralnym. Wcześniej jako pracownik Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości koordynował działania i przedsięwzięcia PARP mające na celu wzmocnienie kompetencji pracowników ośrodków innowacji pn. „Skuteczne otoczenie innowacyjnego biznesu”. Realizował działania analityczne dotyczące działalności i efektywności IOB – takie jak Benchmarking Parków Technologicznych. Ze strony PARP współpracował z zespołem redakcyjnym raportu „Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce”. Był pomysłodawcą i nadzorował inicjatywy dotyczące budowania standardów zarządzania ośrodkami innowacji oraz jednolitą metodologią badania potrzeb i monitorowania satysfakcji klientów IOB.

Krzysztof Dzięgielewski

Krzysztof Dzięgielewski

Adwokat, Członek Zarządu Centrali Farmaceutycznej CEFARM

Adwokat specjalizujący się w prawie medycznym i farmaceutycznym, a także w obsłudze spółek. Prowadził i nadzorował projekty due diligence oraz zajmował się obsługą prawną inwestycji budowlanych. W Centrali Farmaceutycznej CEFARM SA jako Członek Zarządu odpowiada za realizację wyników spółki w pionach: logistyki, biura jakości, wytwórni produktów leczniczych oraz we wszystkich jednostkach obrotu hurtowego i magazynach spółki. Nadzoruje projekt budowy nowoczesnego centrum dystrybucyjnego produktów leczniczych i innych wyrobów farmaceutycznych. Absolwent Executive MBA Polskiej Akademii Nauk.

Agnieszka Hrynkiewicz-Sudnik

Agnieszka Hrynkiewicz-Sudnik

Finance and Innovation BL Director, Ayming

Dariusz Jasak

Dariusz Jasak

Prezes Zarządu,
Seen Technologie

Absolwent Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej na Politechnice Łódzkiej. Studia podyplomowe w zakresie przetwarzania obrazów medycznych w University Hospital College w Londynie. Od 1991 związany z Siemens Sp. z o.o. gdzie pełnił funkcje Dyrektora Sprzedaży w Biurze Medycyny , a następnie Dyrektora Branży Industrial Solutions & Services. Odpowiedzialny za stworzenie oferty i potencjału wykonawczego „pod-klucz” rozwiązań Siemens dla przemysłu. W roku 2009 obejmuje stanowisko Prezesa Zarządu Veolia Water Technologies Sp. zo.o., będącej częścią francuskiego koncernu Veolia Environment. W roku 2019 pełni funkcję Prezesa Zarządu firmy SEEN Technologie Sp. z o.o. lidera na rynku uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Polsce.

Kinga Piecuch

Kinga Piecuch

Investor, Mentor, Former President Xerox, SAP Poland, Former Microsoft CEE & Greece Industry Director

W gronie top 10 najbardziej wpływowych kobiet w polskim sektorze ICT, pełniła funkcje General Manager and President of the Board, Xerox, President of the Board, SAP Poland, Microsoft CEE & Greece Industry Director, Head of General Business and Global Channel for Austria SAP, CEE Enterprise Industry Manager, Investor, Mentor

Grzegorz Słomkowski

Grzegorz Słomkowski

Członek Zarządu, Polska Agencja Inwestycji i Handlu

Od 2019 roku Członek Zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Odpowiedzialny za inwestycje BIZ i działalność operacyjną Agencji.Grzegorz Słomkowski posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie z zakresu zarządzania finansami i zarządzania ogólnego, zdobyte zarówno w międzynarodowych korporacjach, jak i polskich firmach. Rozpoczął karierę w firmie LG wraz z wejściem firmy na rynek polski, uczestnicząc w tworzeniu pierwszych struktur firmy i pierwszych zakładów produkcyjnych.Następnie kontynuował pracę w dziale Management Consulting Deloitte & Touche. Pracował w projektach związanych z wdrażaniem zintegrowanych systemów zarządzania IT, głównie w sferze finansów oraz w restrukturyzacjach i doradztwie organizacyjnym.Przez kilkanaście lat odpowiadał, początkowo za finanse jako dyrektor finansowy, a następnie za całość zarządzania spółką jako Prezes Zarządu japońskiego koncernu JVCKENWOOD w Polsce oraz w regionie. Pełnił również funkcje zarządcze w strukturach europejskich i światowych koncernu.Grzegorz Słomkowski przez 8 lat był Przewodniczącym Rady Związku Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego - ZIPSEE CYFROWA POLSKA - branżowej organizacji pracodawców o charakterze non-profit zrzeszającej największe firmy z branży RTV i IT działające w Polsce.Przez cztery lata był Prezesem Zarządu firmy dystrybuującej wysokotechnologiczne folie przemysłowe Clearplex amerykańskiego koncernu MADICO.Certyfikowany doradca zarządzania zmianą i strategią spółek, doradca startupów technologicznych. Uczestniczył w budowaniu firm startupów z zakresu telematyki i ubezpieczeń.Grzegorz Słomkowski jest absolwentem: Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, Executive MBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej / London Business School / HEC Paris / NHH Bergen, Wydziału Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Warszawskiego, MBA University of Illinois, Akademii Psychologii Przywództwa Politechniki Warszawskiej.

Janusz Szulik

Janusz Szulik

Prezes Zarządu spółek TU INTER Polska i TU INTER-ŻYCIE Polska

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, ukończył studia podyplomowe z zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Katowicach i Akademii Kadry Kierowniczej Gospodarki Niemieckiej Bad Harzburg. Z branżą ubezpieczeniową związany od 1999 roku. W latach 1999-2008 pracował w spółkach Generali w Polsce, na początku jako Dyrektor Regionu, a w latach 2002-2008 jako Dyrektor Sprzedaży. Pracę w TU INTER Polska S.A. rozpoczął w czerwcu 2008 roku, jako Dyrektor Sprzedaży, następnie jako Członek Zarządu. W sierpniu 2011 roku objął stanowisko Prezesa Zarządu TU INTER Polska S.A. oraz TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. W obydwu towarzystwach jest odpowiedzialny za sprzedaż, szkolenia, marketing i PR oraz audyt wewnętrzny. Wyróżniony m.in. Medalem Dolnośląskiej Izby Lekarskiej im. Jana Mikulicza-Radeckiego, Odznaczeniem Zasłużonemu - Polskie Towarzystwo Lekarskie oraz Honorowym Odznaczeniem Samorządu Pielęgniarek i Położnych, członek I i II kadencji Rady Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Dr Albert Tomaszewski

Dr Albert Tomaszewski

Badacz przedsiębiorczości i innowacyjnych strategii,
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Pracownik Katedry Zarządzania Strategicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu strategii, restrukturyzacji i nowoczesnych organizacji oraz przedsiębiorczości. Autor oraz uczestnik wielu badań naukowych, w tym grantów Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Wykładowca z wieloletnim doświadczeniem na różnych stopniach kształcenia akademickiego (studia pierwszego i drugiego stopnia oraz podyplomowe i MBA) oraz pozaakademickiego (szkolenia, wystąpienia publiczne i edukacyjne). Doświadczony konsultant, członek zespołów eksperckich i autor ekspertyz dla biznesu.

Panel 2: Digital Transformation

Dr Dominika Bosek-Rak

Dr Dominika Bosek-Rak

Kierownik studiów podyplomowych Transformacja cyfrowa, adiunkt w Katedrze Teorii Zarządzania SGH

Adiunkt w Katedrze Teorii Zarządzania. Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu (praca doktorska pt. Zaangażowanie inwestorów instytucjonalnych w nadzór w spółkach giełdowych). Absolwentka stacjonarnych studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, w czasie których odbyła m.in. staż badawczy na Uniwersytecie w Mainz (stypendium DAAD) oraz kilkukrotnie realizowała badania naukowe w ramach programu Badań Młodych Naukowców KZIF. Ukończyła studia magisterskie i licencjackie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (kierunek Finanse i Rachunkowość) oraz program CEMS Master’s in International Management. Uczestniczka programów wymiany studenckiej w Kanadzie (St. Francis Xavier University) oraz w Portugalii (Nova School of Business and Economics). W czasie studiów odbyła szereg praktyk w instytucjach finansowych w Polsce i zagranicą (m.in. w Deutsche Banku we Frankfurcie). Od 2013 roku pracuje w Accenture, w dziale Accenture Research, gdzie zajmuje się przygotowywaniem opracowań dotyczących rynku bankowego, w tym strategii, innowacyjności oraz cyfryzacji tego sektora, a także analizami rynku płatności. Biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim.

Mateusz Bartoszcze

Mateusz Bartoszcze

Zastępca Dyrektora Oddziału Kraków EIB SA, Radca Prawny, Nauczyciel Akademicki

Ireneusz Borowski

Ireneusz Borowski

Country Manager Poland, Czech Rep., Slovakia, Hungary,
Dassault Systemes

Ireneusz Borowski od lipca 2019 roku pełni funkcję Country Managera w Dassault Systèmes. Na tym stanowisku odpowiada za wzmocnienie lokalnej obecności i rozszerzenie pozycji rynkowej Dassault Systèmes w Polsce. Zajmuje się także wspieraniem klientów Dassault Systèmes w transformacji cyfrowej oraz rozwojem biznesu w Czechach, Słowacji i na Węgrzech. Ireneusz Borowski dołączył do Dassault Systèmes w 2008 roku i do tej pory, piastując stanowisko Senior Managera Sales & Business Development Eastern Europe, przygotowywał plany rozwoju biznesu dla Polski, Czech, Słowacji, Węgier i zarządzał sprzedażą w Europie Wschodniej. Wcześniej, na stanowisku Senior Sales Manager w Europie Wschodniej, Partner Success Management EUROCENTRAL, kierował sprzedażą w kanałach pośrednich. Ireneusz Borowski rozpoczął karierę zawodową w 1998 roku w AutoR KSI, następnie pracował jako Account Manager i Special Program Manager w CNS Solutions. W 2000 roku dołączył do Premium Technology jako Product Manager i przez kolejne 8 lat był zaangażowany na różnych poziomach zarządzania. Ireneusz Borowski jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, posiada dyplom w zakresie inżynierii pojazdów i maszyn ciężkich.

Jacek Figuła

Jacek Figuła

Chief Commercial Officer,
Billon Group

Inwestor i szef sprzedaży firmy Billon, firmy która tworzy innowacyjne rozwiązania pieniądza elektronicznego i zarządzania danymi oparte o własną strukturę danych rozproszonych - blockchain. Również inwestor i doradca firm z obszaru cybersecurity. Wcześniej przez ponad 25 lat szef sprzedaży w międzynarodowych korporacjach: Cisco, UPC, Nortel, DEC i Siemens. Ostatnio w Cisco odpowiedzialny za sprzedaż usług i innowacyjnych projektów konsultingowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Absolwent studiów MBA w POU – Thames Valley University w Londynie i EFP – Francusko-Polskiej Wyższej Szkoły Nowych Technik Informatycznych.

Jędrzej Kowalczyk

Jędrzej Kowalczyk

Prezes Zarządu, Fanuc Polska

Absolwent automatyki i robotyki na Politechnice Gdańskiej. Z polskim oddziałem FANUC związany od stycznia 2009 roku. Początkowo zatrudniony jako inżynier serwisu robotów, w 2010 r. awansował na szefa serwisu robotów, by w 2012 r. stać się doradcą klientów w zakresie robotyzacji produkcji. Szeroka wiedza, pasja i zaangażowanie w pracę przyczyniły się do szybkiego awansu na stanowisko dyrektora odpowiedzialnego za koordynowanie sprzedaży wszystkich produktów spółki na rynku krajowym, a w kwietniu 2015r. zaowocowały nominacją na stanowisko prezesa zarządu spółki FANUC Polska. Za główny cel swoich działań uważa aktywne wspieranie polskich producentów w poprawie konkurencyjności rynkowej poprzez zapewnianie im niezawodnych technologii produkcyjnych wraz ze wsparciem polskich inżynierów.

Dariusz Kwieciński

Dariusz Kwieciński

Prezes Zarządu,
Fujitsu

Dariusz Kwieciński ma blisko 20-letnie doświadczenie w branży IT. Od momentu dołączenia do Fujitsu w 2006 roku obejmował stanowiska managerskie m.in.: Service Manager, Service Director, Head of Services i Country Head of Sales w Polsce. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej. Podkreśla, że celem Fujitsu Polska jest wsparcie polskich firm w transformacji cyfrowej, szczególnie w trzech podstawowych dla poszukiwania innowacji obszarach: Data Protection, End User Services i Data Center Transformation.

Bogusław Łoś

Bogusław Łoś

Dyrektor działu Technology Solutions for Business, APN Promise

Absolwent Politechniki Warszawskiej i Szkoły Głównej Handlowej.  Posiada dwudziestoletnie doświadczenie w budowaniu i wdrażaniu systemów informatycznych. W APN Promise odpowiada za dział projektujący i wdrażający systemy raportujące, hurtownie danych, rozwiązania chmurowe, cybersecurity oraz systemy poprawiające produktywność pracy.

Michał Zwyrtek

Michał Zwyrtek

Dyrektor Finansowy,
APA Group

Michał jest założycielem kancelarii Zwyrtek & Wspólnicy. Jest doradcą podatkowym i agentem celnym specjalizującym się w podatkach pośrednich i międzynarodowym obrocie towarowym. Od ponad 19 lat doradzam i wspieram polski i międzynarodowy biznes. Pracuję głównie z zarządami, średnią i wyższą kadrą zarządzającą, C-level executive, przedsiębiorcami i przedstawicielami samorządów oraz z właścicieli polskich firm prywatnych i rodzinnych. ​ Pomagam ludziom i organizacjom w osiąganiu zaplanowanych celów poprzez dostarczanie kompetencji w obszarach biznesowych, podatkowych, prawnych i finansowych. Moje zainteresowania naukowe i biznesowe obejmują filozofie lean i kaizen oraz Industry 4.0.   Od września 2022 roku jestem dyrektorem finansowym w APA Group – jednej z największych polskich firm z branży inteligentnej automatyki przemysłowej i budynkowej.  Poprzednio byłem partnerem i wice prezesem zarządu w polskiej firmie audytorsko-doradczej UHY ECA, w której byłem odpowiedzialny za outsourcing oraz doradztwo podatkowe.  ​ Wcześniej przez blisko 14 lat pracowałem w PwC jako dyrektor w dziale prawno-podatkowym. Współkierowałem biurem w Katowicach i byłem liderem doradztwa prawno-podatkowego dla branży motoryzacyjnej w Polsce. Byłem również członkiem zespołu doradczego dla firm prywatnych i rodzinnych w PwC.   Jestem autorem ponad 300 artykułów i publikacji internetowych. Współpracuję w szczególności z „Rzeczpospolitą”, „Dziennikiem Gazetą Prawną”, „Monitorem Podatkowym”, „Przeglądem Podatkowym” i „Nowym Przemysłem”. Jestem również publicystą w portalu Śląski Biznes.   Byłem zapraszany jako ekspert do programów telewizyjnych i radiowych. Jestem również prelegentem, panelistą i moderatorem na licznych konferencjach, w tym „Europejski Kongres Gospodarczy” oraz „Europejski Kongres Małych i Średnich Firm”.   Od września 2021 roku jestem członkiem Zarządu Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach. Jestem również współzałożycielem i przewodniczącym prezydium Śląskiej Loży Biznesu – Think Tanku stworzonego przez grupę doświadczonych menedżerów i przedsiębiorców z województwa śląskiego. ​ Współpracuję z innymi organizacjami naukowymi i gospodarczymi, w tym z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach, Polskim Towarzystwem Ekonomicznym, Polskimi Liderami Zarządzania Podażą oraz Business Dialog.  ​​ Oczekuję, że będę najlepszy i o najwyższych światowych standardach. Kieruję się skutecznością, ciągłym rozwojem i koncepcją uczenia się przez całe życie.   Jestem magistrem ekonomii, ukończyłam studia w Katedrze Badań Strategicznych i Regionalnych na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.   Ukończyłem międzynarodowy program Executive Master of Business Administration (EMBA) realizowany przez Gdańską Fundację Kształcenia Managerów, Uniwersytet Śląski oraz RSM Erasmus University w Rotterdamie.   Jestem również absolwentem studiów Doctor of Business Administration (DBA) oraz Master of Laws (LL.M.) Magister Legum – „Business Law” organizowanych przez Collegium Humanum – Warszawską Szkołę Zarządzania w partnerstwie z Apsley Business School w Londynie.   Dodatkowo ukończyłem ponad 30 certyfikowanych szkoleń biznesowych (m.in. AgilePM®, PRINCE2®, MoR®, Change Management™, Management 3.0, Design Thinking, PwC BXT, CFA Institute Investment Foundations®, Introduction to ESG).

Panel 3: Przywództwo kobiet w erze innowacji

Prof. Rafał Ohme

Prof. Rafał Ohme

CEO,
Digital Emotions

Specjalista od mózgu i emocji. Laureat konkursu Przedsiębiorca Roku EY, wykładowca Szkół Biznesu w Polsce i RPA. Jego firmy wykorzystują czułą sztuczną inteligencję w Europie, USA oraz Nowej Zelandii, a mobilne aplikacje wzmacniają mental power w biznesie, edukacji i wyczynowym sporcie. Pisze do Forbes, m.in. cykl „Przyszłość ma Twarz Kobiety”.

Sylwia Bilska

Sylwia Bilska

General Manager,
Edenred Polska

Dynamiczny lider biznesu odnoszący sukcesy w technologii, eCommerce i Payments. Od ponad 15 lat komercjalizuje digital i digitalizuje biznesy na rynkach rozwiniętych i rozwijających się. Obecnie General Manager, Członek Zarządu Edenred – globalnego lidera rozwiązań technologicznych w obszarach motywacji i angażowania pracowników, a także budowania lojalności w biznesie oraz zwiększania sprzedaży na rynku B2B2C. Doświadczenie zawodowe zdobywała w działach marketingu, sprzedaży i strategii, pracując na poziomie C-level dla firm, takich jak: Tesco Central Europe, PayU Poland i Central Europe, Avon, Philip Morris oraz Oriflame. Członek rad nadzorczych firm technologicznych i FinTech oraz członek zarządu Polskiej Izby Informatyzacji i Telekomunikacji. Od blisko dekady wspiera mentoringiem kobiety i startupy. W 2016 nagrodzona Digital Champion Award przez Forum Liderów Cyfrowego Biznesu, rok później otrzymała tytuł Charyzmatycznego Lidera, nadany przez magazyn WhyStory. Wyróżniona tytułem Strong Woman in IT w 2021 r. , a także znalazła się na liście „25 Najbardziej Przedsiębiorczych Kobiet 2022” przygotowanym przez Gazetę Finansową w 2022 r. Prawnik z wykształcenia, absolwentka European Executive MBA.

Anna Heimberger

Anna Heimberger

Dyrektor Marketingu,
InPost Polska

Dyrektor marketingu InPost Polska oraz współzałożycielka Fundacji Kobiety e-biznesu. Pasjonatka marketingu 5.0 i innowacyjnych rozwiązań cyfrowych. Od ponad 15 lat doradza strategicznie Zarządom firm polskich i międzynarodowych. Praktyczne doświadczenie zdobywała w obszarach rozwoju biznesu, budowaniu silnych marek oraz transformacji digital. Zarządza wieloosobowymi działami marketingu i e-commerce w branżach retail, QRS i FMCG. Doświadczenie zdobywała z firmach takich jak Makro( Metro Group), Upfield (Unilever), Sklepy Komfort S.A i innych. Działa na rzecz pomocy kobietom i zwiększania ich obecności w biznesie cyfrowym.

Barbara Kozierkiewicz

Barbara Kozierkiewicz

Dyrektor Wykonawczy, Global Clinical Solutions,
Wiceprezes, AstraZeneca Pharma Poland

Dyrektor Wykonawczy Global Clinical Solutions, Wiceprezes AstraZeneca Pharma Poland. Barbara ma 25-letnie doświadczenie w AstraZeneca, głównie w działach związanych z badaniami i rozwojem, gdzie zajmowała liczne stanowiska w zakresie zarządzania organizacją, zarządzania liniowego, zarządzania projektami, zarządzania jakością. Posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych, tytuł magistra fizjoterapii z dodatkowymi studiami podyplomowymi w zakresie zarządzania opieką zdrowotną. Obecnie w ramach działu Development Operations będącego częścią Biopharma R&D, Barbara kieruje globalną organizacją Clinical Solutions. Zespół ten jest rozproszony na wszystkie główne ośrodki badawcze AstraZeneca na świecie. Odpowiada on za zarządzanie technologią i rozwiązaniami cyfrowymi stosowanymi w badaniach klinicznych. W poprzednich rolach kierowała zespołem TRISARC, odpowiedzialnym za bieżący przegląd danych dotyczących bezpieczeństwa danych medycznych. Wcześniej przez kilka lat kierowała Warsaw Study Management and Operations z sukcesem prowadząc swoje zespoły przez dynamiczne czasy i rozwój.

Aleksandra Kucharek

Aleksandra Kucharek

Dyrektor ds. Rozwoju,
Panattoni

Aleksandra Kucharek posiada ponad 15-letnie doświadczenie na rynku nieruchomości zbudowane na mocnych fundamentach edukacji takich jak: Politechnika Warszawska - Wydział Inżynierii Środowiska, Szkoła Główna Handlowa – studia podyplomowe Zarządzanie Projektami oraz studia MBA Akademii Leona Koźmińskiego. Aleksandra zdobyła uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie specjalizacji – sieci, instalacje i urządzenia w zakresie ogrzewania, wentylacji, gazu wodno-kanalizacyjnego pracując, jako inżynier budowlany przy realizacji budynków Hotelu Hilton i Rondo I w Warszawie. Od 2007 roku mocno związana z grupą kapitałową Panattoni. Zaczynała, jako młodszy kierownik projektu odpowiedzialny za koordynację i zarządzanie procesem budowy HUB-u logistycznego w Bielanach Wrocławskich, później, jako kierownik projektu odpowiedzialna za kompleksowe zarządzanie procesem rozwoju Delphi w Błoniach (produkcja części motoryzacyjnych), HuB's Łódź III, IV, Dostawcza i Stryków Dobra UPS oraz kierowanie pracami wykończeniowymi najemców, przebudowami obiektów wielkopowierzchniowych, kierowanie procesem przetargowym GC, towarzyszącymi pracami wykonawczymi i projektowymi, odpowiedzialność za negocjacje i finalizowanie umów najmu z najemcami, reprezentowanie właściciela przy sprzedaży obiektów, współpraca z lokalnymi gminami i urzędnikami. Pracę w zespole Project Management zakończyła na stanowisku Dyrektora ds. Rozwoju na obszarze Emerging Markets (rynki wschodzące), nadzorując zespół kierowników projektów odpowiedzialnych za realizację kompleksu logistyczno-produkcyjno-magazynowego dla różnych branż. Obecnie Aleksandra Kucharek pracuje na stanowisku Dyrektora Developmentu budując pomosty pomiędzy najemcami, funduszami, kontrahentami, lokalnymi urzędnikami i innymi podmiotami mającymi wpływ na biznes Panattoni. Prywatnie szczęśliwa żona i dumna mama trójki dzieci.

Małgorzata Milczarek-Bukowska

Małgorzata Milczarek-Bukowska

Senior HR Executive

Małgorzata Milczarek-Bukowska jest Senior HR Executive z międzynarodowym doświadczeniem w firmach zarówno produkcyjnych, sprzedażowych jak i usługowych. Pracowała dla korporacji europejskich – ING, Nationale Nederlanden, Nordkalk oraz amerykańskich – Pfizer, MetLife. Jej doświadczenia obejmują za równo „twardy” jak i „miękki” HR. Przygotowywała lokalne i regionalne strategie HR. Wdrażała systemy gradingowe, systemy IT, procedury ale i uruchamiała procesy Talent managementowe i rozwojowe, performance management czy strategie Diversity, Equity and Inclusion. Ma duże doświadczenie z procesami przejęć i połączeń, za równo po stronie kupca jak i sprzedającego. Odpowiadała za przygotowanie i przeprowadzenie wielu procesów restukturyzacyjnych, zmian modeli biznesowych i procesów zmian kulturowych. Zarządzała 40 osobowym, rozproszonym w 16 krajach Europy i kulturowo zróżnicowanym zespołem.

Ewa Wernerowicz

Ewa Wernerowicz

Prezes Zarządu,
Soonly Finance

Marta Wojciechowska

Marta Wojciechowska

Prezeska Zarządu,
Fiberhost

Marta Wojciechowska jest Prezeską Zarządu Fiberhost (wcześniej INEA) – jednego z liderów w budowie i zarządzaniu nowoczesną, otwartą infrastrukturą światłowodową typu FTTH (ang. Fiber-To-The-Home, światłowód do domu) w Polsce. Spółka świadczy usługi hurtowe dla lokalnych i ogólnopolskich dostawców telekomunikacyjnych. Dzięki temu mieszkańcy znajdujący się w zasięgu otwartej sieci światłowodowej Fiberhost, mogą korzystać z szerokiej oferty usług internetowych oraz telewizyjnych, a operatorzy mają dostęp do bogatej oferty usług hurtowych. Obecnie w zasięgu otwartych sieci światłowodowych Fiberhost znajduje się blisko 1 mln gospodarstw domowych w 8 województwach w kraju. Marta Wojciechowska z Grupą związana jest od ponad 12 lat. Wcześniej zajmowała stanowisko Członkini Zarządu i odpowiadała za całokształt spraw prawnych, compliance, dział ochrony danych osobowych, cyberbezpieczeństwo oraz EHS. Posiada bogate doświadczenie w projektach regulatory compliance, doradzała w zakresie implementacji wymogów regulacyjnych oraz zarządzania ryzykiem. Uczestniczyła także w międzynarodowych transakcjach M&A, nadzorując i odpowiadając za przebieg procesu w obszarze analiz prawnych.

Panel 4: Startupy – jak skutecznie wspierać rozwój polskich innowacji?

Robert Ługowski

Robert Ługowski

Partner Zarządzający, Cobin Angels, Członek Zarządu, European Business Angels Network (EBAN)

Przedsiębiorca i seryjny inwestor, który od lat angażuje się w pomoc aniołom biznesu i rozwijanie ekosystemu poprzez klub COBIN Angels, którego jest Współzałożycielem i Partnerem Zarządzającym. Robert zaraża inwestorów swoją pasją do budowania pozytywnego impactu poprzez inwestycje i wierzy, że poprzez nowoczesne technologie możemy realnie zmienić świat na lepszy. W ramach Cobin Angels inicjował między innymi powołanie klubu Impact Angels, platformy edukacyjnej Polish Angels, konkursu Business Angel of the Year oraz Raportu „Jak inwestują najlepsi aniołowie biznesu w Polsce?”. Od lat Robert pełni rolę mentora dla założycieli start-upów oraz jest członkiem jury w konkursach dla startupów (np. MIT Enterprise Forum, Microsoft Imagine Cup, PWC expert, The Next Society, SpaceCom). Aktywnie wspiera startupy z rejonu Europy środkowej, promując młode projekty i founderów w środowisku międzynarodowym oraz pomagając im zdobyć finansowanie na dalszy rozwój.

Dr Agnieszka Jasińska-Kołodziej

Dr Agnieszka Jasińska-Kołodziej

p.o. Dyrektor Departament Komercjalizacji,
Centrum Łukasiewicz

Dyrektor Departamentu Komercjalizacji w Centrum Łukasiewicz, doktor nauk prawnych, radca prawny. Project manager projektu Akcelerator Łukasiewicza, którego celem jest komercjalizacja pośrednia innowacyjnych rozwiązań naukowców Łukasiewicza, za pomocą powoływania startupów. Ekspert w zakresie komercjalizacji, zarządzania i strategii własności intelektualnej, pozyskiwania finansowania dla spółek z portfelem usług i produktów technologicznych, prawa autorskiego, prawa handlowego i prawa pracy oraz komercjalizacji wyrobów medycznych. Jest członkiem międzynarodowych grup roboczych dedykowanych waloryzacji wiedzy oraz zarządzaniu własnością intelektualną. Współautor Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej wraz z zasadami komercjalizacji w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, kompleksowej regulacji dedykowanej do komercjalizacji i zarządzania IP. Autor i współautor publikacji poświęconych komercjalizacji za pomocą powoływania spółek kapitałowych.

Bartłomiej Pawlak

Bartłomiej Pawlak

Wiceprezes Zarządu,
Polski Fundusz Rozwoju

Wiceprezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju SA, a poprzednio członek zarządu BGK Nieruchomości. Jako prezes BOŚ Eko Profit S.A. stworzył narzędzia kompleksowego wspierania inwestycji, oparte na zasadach one-stop-shop. Wcześniej związany także z Grupą PKO BP S.A., gdzie odpowiadał m.in. za restrukturyzację i stworzenie nowego modelu zarządzania operacyjnego, oraz z PGNiG S.A., gdzie wdrożył strategię w obszarze konsolidacji działalności handlowej i upstreamu zagranicznego. Pełnił też funkcję managera w międzynarodowych firmach doradczych (Arthur Andersen i Ernst & Young), gdzie był odpowiedzialny m.in. za usługi dla polskich przedsiębiorców. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Executive Studies in Finance i Podyplomowych Studiów Służby Dyplomatycznej. Stypendysta Herbert Hoover Institute i Woodrow Wilson Center for Scholars.

Pavel Panasjuk

Pavel Panasjuk

Współzałożyciel i CEO,
DAC

Pavel ma bogate międzynarodowe doświadczenie biznesowe w regionie CEE. Pavel rozpoczął swoją międzynarodową karierę w Czechach i pracował dla kilku międzynarodowych firm, zaczynając od podstawowych stanowisk, a kończąc na kierownictwie wyższego szczebla. Pavel z powodzeniem uruchamiał prywatne firmy na Węgrzech, Słowacji, w Czechach, Polsce i w Ukrainie, zapewniając szybką rentowność i trwałość nowopowstających przedsięwzięć. Obecnie Pavel promuje i inwestuje w rozwój i badania nowych energooszczędnych technologii. Pavel jest współzałożycielem i CEO DAC Sp.z o.o. – startup rozwijający Dynamic Air Cooling – innowacyjną i wysoce efektywną technologię chłodzenia. Pavel posiada tytuł magistra zarządzania przedsiębiorstwem uzyskany na Akademii Gospodarki Narodowej w Tarnopolu w Ukrainie (1998) oraz tytuł licencjata zarządzania finansami uzyskany na Uniwersytecie w Utrechcie w Holandii (1998).

Alicja Tatarczuk

Alicja Tatarczuk

Managerka ds. społecznej odpowiedzialności biznesu,
Huawei Polska

Zainicjowała konkurs Huawei Startup Challenge, którego celem jest wspieranie polskich startupów pozytywnego wpływu, które angażują technologie na rzecz wyzwań wskazanych w Celach Zrównoważonego Rozwoju. Koordynuje zaangażowanie Huawei w projekty z obszaru innowacyjnej edukacji, różnorodności i inkluzywności, a także programy służące wzmocnieniu obecności i roli kobiet w branży technologicznej. W ostatnich latach doradzała w strategii komunikacji polskim i międzynarodowym firmom z branży technologicznej oraz innowacyjnym startupom. Wcześniej pełniła funkcję rzecznika prasowego kilku instytucji publicznych, w tym Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Europejskiego Centrum Konsumenckiego. Zafascynowana zrównoważonym rozwojem i ideami zmieniającymi świat.

Ksenia Wójcik-Karasiewicz

Ksenia Wójcik-Karasiewicz

Dyrektor Biura Zarządzania Obsługą Beneficjenta, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Ksenia Wójcik-Karasiewicz zawodowo przez lata była związana z bankowością oraz rynkiem kapitałowym. Pracowała dla Citigroup realizując procesy związane z wyceną funduszy inwestycyjnych, w tym również migrowała te procesy do Polski. Zajmowała się inwestycjami na rynku instrumentów dłużnych w towarzystwie funduszy inwestycyjnych oraz realizowała projekty pozyskania finansowania dla przedsiębiorstw w domu maklerskim. W Narodowym Centrum Badań i Rozwoju odpowiadała za nadzór i współpracę z międzynarodowymi funduszami venture capital inwestującymi w młode i innowacyjne przedsiębiorstwa, a obecnie pełni obowiązki Dyrektora Biura Zarządzania Obsługą Beneficjenta, realizując zadania z zakresu obsługi finansowej i merytorycznej umów o dofinansowanie dla projektów i przedsięwzięć zawartych przez Centrum. Absolwentka ekonomii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania innowacjami w Szkole Głównej Handlowej.

Dr hab. Michał Zdziarski

Dr hab. Michał Zdziarski

Kierownik, Pracownia Zarządzania Strategicznego i Międzynarodowego, Wydział Zarządzania UW, Założyciel: Wheelstair i MeWheel

Dr hab. Michał Zdziarski jest współzałożycielem start-upów Wheelstair i MeWheel, Kieruje Pracownią Zarządzania Strategicznego i Międzynarodowego na Wydziale Zarządzania UW. Współpracuje ze Szkołą Doktorską Nauk Społecznych i Centrum Studiów nad Zrównoważonym Rozwojem UW. Jest wizytującym profesorem na Uniwersytecie w Kathmandu w Nepalu i międzynarodowym doradcą w projekcie Wicked 7 oraz WTO Chair. 

Wystąpienia

Ewa Giniewska

Ewa Giniewska

Business Development Executive, MTWO Poland,
MTWO Construction Cloud

Absolwentka Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej na kierunku Zarządzanie i Eksploatacja Systemów Produkcyjnych. Posiada ponad dwunastoletnie (12) doświadczenie w dostarczaniu rozwiązań CAD i BIM dla branży budowalnej. W MTWO zaangażowana w strategiczne podejście do procesów transformacji cyfrowej opartych o podnoszenie produktywności i poprawę komunikacji.

Paweł Kikosicki

Paweł Kikosicki

Dyrektor, Centrum e-Zdrowia

Dyrektor Centrum e-Zdrowia, jednostki odpowiedzialnej za informatyzację sektora ochrony zdrowia w Polsce. Poprzednio wieloletni pracownik Narodowego Funduszu Zdrowia. Od września 2020 r. pełnił w NFZ funkcję dyrektora Departamentu Obsługi Klientów. Jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku administracja oraz studiów podyplomowych na kierunkach Zarządzanie satysfakcją klienta (SGH), Zdrowie publiczne oraz Personal brandingu i public relations (Collegium Humanum). Ukończył też studia MBA Zarządzanie w ochronie zdrowia (Collegium Humanum). W NFZ odpowiadał za m.in projekt Telefonicznej Informacji Pacjenta (800190590), wdrożenie infolinii Narodowego Programu Szczepień (989) oraz organizację stanowisk ds. profilaktyki i promocji zdrowia w salach obsługi oddziałów wojewódzkich NFZ. Koordynował też współpracę z organizacjami pacjentów w formie Forum Organizacji Pacjentów.

Dariusz Kwieciński

Dariusz Kwieciński

Prezes Zarządu,
Fujitsu Polska

Dariusz Kwieciński ma blisko 20-letnie doświadczenie w branży IT. Od momentu dołączenia do Fujitsu w 2006 roku obejmował stanowiska managerskie m.in.: Service Manager, Service Director, Head of Services i Country Head of Sales w Polsce. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej. Podkreśla, że celem Fujitsu Polska jest wsparcie polskich firm w transformacji cyfrowej, szczególnie w trzech podstawowych dla poszukiwania innowacji obszarach: Data Protection, End User Services i Data Center Transformation.

Paweł Stefański

Paweł Stefański

General Manager,
Balluff

Bazuje na edukacji biznesowej, technicznej i humanistycznej. Współarchitekt Balluff Polska, oferującego rozwiązania do monitorowania stanów produkcyjnych w zakresie: predykcyjnego utrzymania ruchu, zmiany formatu lub receptury, identyfikowalności, parametryzacji i zapewnienia jakości. Tworzy innowacyjne środowisko do opracowywania sposobów automatyzacji i cyfryzacji dla wiodących producentów. Stosuje podejście Lean Thinking w firmie Balluff i przy opracowywaniu rozwiązań dla klientów. Rozwija centrum inżynieryjno-aplikacyjne do obsługi tematów z obszaru IIoT i Industry 4.0 oraz cyfryzacji i innowacyjnej automatyzacji. Wspiera programy akceleracyjne dla inkubatorów i startupów.

Paweł Żuk

Paweł Żuk

Prezes Zarządu,
Centrum Medyczno-Diagnostyczne

Specjalista z zakresu chorób wewnętrznych i kardiologii. Jest współzałożycielem i od 22 lat prezesem Centrum Medyczno-Diagnostycznego sp. z o.o. (CMD). Zajmuje się pomiarowaniem działalności medycznej i organizacją świadczeń w oparciu o efektywność. Uczestniczy aktywnie w pracach zespołów przy Ministerstwie Zdrowia i NFZ przygotowujących programy POZ PLUS oraz KONS. Pracował jako ekspert Banku Światowego w zakresie doradztwa organizacji POZ dla Federacji Rosyjskiej (2016 i 2017) oraz dla miasta Grudziądz (2019). Współpracuje z Komisją Europejską jako ekspert SANTE od 2017. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz międzynarodowych komitetów doradczych EURIPA i EPCCS. Od czerwca 2019 roku prezes EURIPA Polska. Jest wiceprezesem zarządu Wschodniej Izby Gospodarczej. Został wybrany Menadżerem Roku 2018 prywatnych podmiotów medycznych w konkursie wydawnictwa Termedia.

Diamenty Innowacji, to statuetki, które mają na celu uhonorowanie najlepszych przedsiębiorstw, wybitnych menedżerów i liderów biznesu, którzy wdrażają nowe technologie i innowacje. Laureaci muszą się również wyróżniać zaangażowaniem w rozwój gospodarczy kraju oraz odznaczać się szczególną dbałością o najwyższe standardy przywództwa. 

Lokalizacja

Kontakt

Współpraca Partnerska:
Mirosław Witkowski
miroslaw.witkowski@executiveclub.pl
tel: +48 510-105-474

Karla Głodek
karla.glodek@executiveclub.pl
tel: +48 530-306-046

Uczestnictwo:
Małgorzata Topolska
malgorzata.topolska@executiveclub.pl
tel: +48 570-105-450

Media i Patronaty:
Anastazja Lach
anastazja.lach@executiveclub.pl
tel: +48 509-031-577