INFRASTRUKTURA POLSKA I BUDOWNICTWO 2022

9 marca 2022, The Westin Warsaw

Infrastruktura Polska i Budownictwo to spotkanie liderów branży o wyjątkowej renomie na rynku, które co roku przyciąga najważniejszych przedstawicieli sektora. 

XIII edycja odbędzie się 9 marca 2022 roku w The Westin Warsaw i będzie okazją do dyskusji na tematy związane z finansowaniem i rozwojem inwestycji drogowych, nowych technologiach w służbie infrastruktury oraz dynamice rozwoju transportu kolejowego. Konferencja jest dedykowana przedstawicielom kadry zarządzającej polskich i zagranicznych spółek z sektorów infrastruktury i budownictwa, reprezentantom samorządów terytorialnych, władz lokalnych oraz administracji publicznej. 

Zwieńczeniem konferencji będzie uroczysta gala wręczenia ,,Diamentów Infrastruktury i Budownictwa” dla najbardziej wyróżniających się podmiotów w branży.

Program

KONFERENCJA

 • Aktualne rozwiązania w prawie zamówień publicznych po nowelizacji. Jak utrzymać dobre relacje między Zamawiającym a Wykonawcą?
 • Zamówienia publiczne i kryteria oceny ofert – jeśli nie tylko cena decyduje o przetargu to jak racjonalnie zdefiniować pozostałe kryteria?
 • Warunki kontraktowe FIDIC. Co oznaczają w praktyce?
 • Partnerstwo Publiczno-Prywatne jako metoda na dalsze finasowanie polskiej infrastruktury.
 • Rozwój sieci drogowych w Polsce. Kluczowe trendy dla sektora drogowego.

 • Czy uda się domknąć sieć dróg i autostrad w ramach PBDK ruchu do 2023 r.? Prognozy realizacji.

 • Pomiędzy jakością a ceną. Innowacyjne produkty i technologie w budownictwie drogowym i możliwości
  ich zastosowania.

 • Utrzymanie dróg krajowych. Jak kalkulować koszty utrzymania? Remonty, bezpieczeństwo, aspekty środowiskowe.

 • Wizja kolei przyszłości. Krajowa sieć kolejowa na tle głównych połączeń transeuropejskich.

 • Stan infrastruktury a rozwój transportu kolejowego. Finansowanie i budowa nowych trakcji kolejowych w ramach Krajowego Programu Kolejowego.

 • W jaki sposób program Kolej Plus może pomóc w walce z wykluczeniem komunikacyjnym?
  Jak zapewnić lepszy dostęp do infrastruktury pasażerskiej?

 • Inteligentny i zrównoważony transport publiczny. Znaczenie nowoczesnych technologii i ekologicznych rozwiązań.

 • Wpływ budownictwa na kondycję gospodarki. Kluczowe perspektywy i czynniki dla rozwoju branży.

 • Terminale i rurociągi naftowe kręgosłupem polskiej infrastruktury energetycznej oraz determinantem wzrostu gospodarczego.

 • Rynek budownictwa i infrastruktury w Polsce na tle Unii Europejskiej. Jak przenieść na polski grunt sprawdzone standardy?

 • Efektywne wykorzystanie potencjału krajowych przedsiębiorstw budowlanych. Inwestycje zagraniczne, strategie ekspansji i eksportu.

DIAMENTY INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

Prelegenci poprzedniej edycji

PANEL 1: Prawo Zamówień Publicznych

Agnieszka Chwiałkowska

Agnieszka Chwiałkowska

Partner współzarządzający praktyką zamówień publicznych w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr

Cezary Łysenko

Cezary Łysenko

Dyrektor Budownictwa Infrastrukturalnego, Budimex SA

Hubert Nowak

Hubert Nowak

Prezes,
Urząd Zamówień Publicznych

Jan Styliński

Jan Styliński

Prezes Zarządu,
Polski Związek Pracodawców Budownictwa

Bartosz Tokarski

Bartosz Tokarski

Lider Praktyki Technicznej, Zastępca Dyrektora Biura Ubezpieczeń Klientów Strategicznych, EIB SA

Wojciech Trojanowski

Wojciech Trojanowski

Członek Zarządu, STRABAG

Od 2013 roku współtworzy dwuosobowy zarząd kierujący działaniami Grupy STRABAG w Polsce. Z wykształcenia magister ekonomii, absolwent Szkoły Głównej Handlowej i stypendysta Uniwersytetu Wiedeńskiego na kierunku ekonomiki przedsiębiorstwa. Karierę zawodową rozpoczął w centrali STRABAG w Austrii w 1996 roku. W latach 2001 - 2006 był dyrektorem naczelnym i członkiem zarządu BRVZ Sp. z o.o., spółki sektora usług finansowych należącej do grupy kapitałowej STRABAG. Funkcję członka zarządu Strabag sp. z o.o. pełni od 2007 roku. Odpowiadał za segment budownictwa infrastruktury. Obecnie zarządza wszystkimi obszarami budownictwa STRABAG w Polsce. Za jego kadencji nastąpiła rozbudowa struktur regionalnych i ponad dwukrotnie wzrosły przychody i zatrudnienie. Firma stała wiodącym na rynku podmiotem budowlanym w kraju. Wojciech Trojanowski jest przewodniczącym Platformy Budowlanej oraz wiceprezydentem Pracodawców RP, członkiem zarządu Polsko – Niemieckiej Izby Przemysłowo Handlowej. Jest laureatem licznych nagród branżowych.

Tomasz Żuchowski

Tomasz Żuchowski

p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

PANEL 2: Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Grzegorz Kaczorowski

Grzegorz Kaczorowski

Dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego, Urząd M. St. Warszawy

Maciej Kopański

Maciej Kopański

Dyrektor Inwestycyjny, BaltCap; Członek Zarządu, IZIM

Tomasz Korczyński

Tomasz Korczyński

Adwokat i Managing Counsel, kieruje praktyką PPP/Infrastruktury w warszawskim biurze Dentons

Jest także członkiem zespołu Energetyki i Zasobów Naturalnych. Ma wieloletnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz podmiotów polskich i zagranicznych. Uznawany jest za jednego z czołowych ekspertów-praktyków PPP w Polsce. Skutecznie doradzał przy realizacji projektów infrastrukturalnych, zarówno stronie publicznej, jak i prywatnej. Tomasz jest doradcą prawnym w Fundacji Centrum PPP oraz zasiada w Radzie International Project Finance Association (IPFA) w Polsce. Był ekspertem Komisji Sejmowej „Przyjazne Państwo” ds. związanych z nowelizacją ustawy o PPP. Jest prelegentem w Polsce i za granicą na konferencjach oraz szkoleniach poświęconych tematyce PPP, jak również wykładowcą w Szkole Głównej Handlowej, gdzie od siedmiu lat prowadzi zajęcia z tej dziedziny. Ponadto, Tomasz Korczyński zasiada w gronie władz Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Anna Łopaciuk

Anna Łopaciuk

Menedżer ds. Sektora Paliwowego i Infrastruktury w Departamencie Analiz i Wsparcia Sektorowego, Bank Gospodarstwa Krajowego

Ekspert w dziedzinie finansowania projektów inwestycyjnych. Z bankowością związana od 2012 r., gdzie zajmowała się głównie oceną i finansowaniem projektów inwestycyjnych zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym a także analizami rynkowymi w sektorach budowlanym i infrastrukturalnym. Od 2016 roku pracuje w Banku Gospodarstwa Krajowego. Aktualnie jest menedżerem w Departamencie Analiz i Wsparcia Sektorowego, który zapewnia m.in. wsparcie merytoryczne przy analizie projektów PPP. Przed dołączeniem do BGK pracowała w PKO BP oraz PBP SA.

Adam Poliński

Adam Poliński

Członek Zarządu, Dyrektor Infrastruktury, Unibep SA

Łukasz Wypych

Łukasz Wypych

Menedżer ds. Inwestycji, GULERMAK Agir Sanayi Insaat ve Taahhut A.S. Oddział w Polsce

Łukasz Wypych jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunkach Finanse i Bankowość oraz Zarządzanie i Marketing. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w obszarze transportu, nabyte podczas pracy w renomowanych firmach doradczych. Autor i współautor około 100 biznesplanów i studiów wykonalności projektów inwestycyjnych. Z Gülermak związany od 2017 r., odpowiedzialny m.in. za szeroko rozumiany business development w obszarze PPP na rynkach międzynarodowych oraz reprezentowanie firmy w procesach dialogu technicznego i konkurencyjnego w postępowaniach PPP.

Maciej Ziomek

Maciej Ziomek

Associate Partner w Dziale Doradztwa Transakcyjnego, EY

PANEL 3: Inwestycje kolejowe

Krzysztof Celiński

Krzysztof Celiński

Prezes Zarządu,
Siemens Mobility

Leszek Hołda

Leszek Hołda

Członek Zarządu,
PKP Energetyka SA

Adam Laskowski

Adam Laskowski

Członek Zarządu,
PKP Intercity SA

Dr inż. Jerzy Lejk

Dr inż. Jerzy Lejk

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Metro Warszawskie

Jakub Majewski

Jakub Majewski

Prezes Zarządu, Fundacja ProKolej

Analityk i specjalista w zakresie mobilności i logistyki, rozwoju systemów transportowych, inwestycji infrastrukturalnych oraz organizacji publicznego transportu zbiorowego. Od 2021 r z tytułem doktora nauk humanistycznych ze specjalizacją z zakresu polityki transportowej. Twórca i kierownik Pracowni Polityki Transportowej Unii Europejskiej na Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora, a obecnie adiunkt na Uniwersytecie Warszawskim w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych. Zawodowo związany rynkiem kolejowym – w pierwszym okresie jako prezes Instytutu Rozwoju i Promocji Kolei i pełnomocnik Urzędów Marszałkowskich z koordynujący organizację przewozów regionalnych. Następnie członek zarządów oraz rad nadzorczych przewoźników kolejowych – w tym m.in. PKP Przewozy Regionalne, Warszawskiej Kolei Dojazdowej, Szybkiej Kolei Miejskiej. W latach 2009-10 prezes Kolei Mazowieckich, a 2012-14 wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego ds. regulacji rynku kolejowego. Członek komitetów sterujących i ekspert we wdrażaniu i ewaluacji programów operacyjnych finansowanych funduszy europejskich. Doradca Ministerstwa Infrastruktury w procesie przygotowania Ustawy o Publicznym Transporcie Zbiorowym. Współautor kilkudziesięciu opracowań analitycznych, badań oraz studiów wykonalności dla przemysłu i transportu. Licencjonowany maszynista kolejowy i jednocześnie branżowy komentator prasowy i telewizyjny.

Artur Martyniuk

Artur Martyniuk

Prezes Zarządu, Polregio

Absolwent studiów MBA IESE Business School w Barcelonie. Kształcił się także w Harvard Business School i London Business School. Ukończył również, z tytułem magistra inżyniera, Politechnikę Lubelską na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki. Swoją karierę zawodową rozpoczynał w firmie doradczej KPMG, gdzie przez wiele lat kierował projektami dla średnich i dużych polskich przedsiębiorstw oraz międzynarodowych koncernów. Pracował również w szwajcarskim oddziale banku Goldman Sachs oraz madryckiej centrali Banku Santander. W latach 2013-2020 był dyrektorem doradztwa finansowego w Deloitte, zarządzając zespołem projektowym dla wielu sektorów gospodarki w kraju oraz w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Cezary Saganowski

Cezary Saganowski

Prezes Zarządu,
Egis Poland

Rafał Zgorzelski

Rafał Zgorzelski

Członek Zarządu, Polskie Koleje Państwowe SA

Menedżer z kilkunastoletnim stażem pracy. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w przedsiębiorstwach z branży logistycznej, energetycznej i zbrojeniowej. Zasiadał w organach zarządczych oraz nadzorczych spółek kapitałowych. W przeszłości prowadził również własną firmę doradztwa biznesowego. Z wykształcenia doktor nauk humanistycznych w zakresie historii – absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Podyplomowych Studiów Menedżerskich i Podyplomowych Studiów Zarządzania Sprzedażą w Praktyce w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Posiada także tytuł Executive MBA. Od 14 sierpnia 2020 r. Członek Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. Bezpośrednio przed objęciem tej funkcji pracował w Ministerstwie Aktywów Państwowych, gdzie odpowiadał za nadzór nad spółkami sektora kolejowego oraz przedsiębiorstwami komunikacji samochodowej. Zasiadał także w Radzie Nadzorczej Polskich Kolei Państwowych S.A. Promotor idei patriotyzmu ekonomicznego.

PANEL 4: Zmiany klimatyczne a budownictwo

Dr inż. Andrzej Maciej Czapczuk

Dr inż. Andrzej Maciej Czapczuk

V-ce Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Grupy Kapitałowej F.B.I. TASBUD oraz Prezes Zarządu spółki prawa szwedzkiego TASBUD SVERIGE AB

Nicolas Dépret

Nicolas Dépret

Prezes Zarządu, Eurovia Polska

Od 1997 roku związany z Grupą Eurovia. Ukończył Ecole Spéciale des Travaux Publics, du Bâtiment et de l’Industrie w Paryżu. Swoją karierę zawodową rozpoczynał w Niemczech, gdzie przez 3 lata kierował projektami z zakresu budowy dróg. Od roku 2000 wspierał rozwój działalności Eurovia w Polsce, zarządzając działem technicznym, potem pełniąc funkcję dyrektora operacyjnego oraz członka zarządu. W latach 2014-2017 odpowiadał za działalność delagatur Eurovia w Rumunii, Chorwacji oraz w krajach bałtyckich. Od 2013 roku, zarządza obszarem bezpieczeństwa w Grupie Eurovia w krajach Środkowej i Południowej Europy. Od roku 2017 pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółek Eurovia w Polsce. Czynnie uczestniczy w pracach ogólnopolskich organizacji drogowych takich jak OiGD, PZPB, PSWNA i Kongres Drogowy, włączając się w działania na rzecz rozwoju branży drogowej w Polsce.

Łukasz Marcinkiewicz

Łukasz Marcinkiewicz

Dyrektor Generalny LHE i Rozwiązań dla Infrastruktury

Absolwent Politechniki Poznańskiej na wydziale Budownictwa, specjalizacja Budowa i Eksploatacja Autostrad. Posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i wykonawstwie skomplikowanych projektów infrastrukturalnych – m.in. w projekcie budowy autostrady A2 między Strykowem i Warszawą, S5 obwodnicy Rawicza, DK16 Borki Wielkie – Mrągowo, S7 Płońsk – Czosnów, S2 Południowa Obwodnica Warszawy.

Michał Sapota

Michał Sapota

Prezes, HRE Investments

Od ponad dekady realizuje ambitne cele na rynku nieruchomości w Polsce i zagranicą. W pracy kładzie szczególny nacisk na tworzenie długofalowych strategii rozwojowych firmy przy wykorzystaniu różnych źródeł finansowania działalności. Doskonale rozumie synergię pomiędzy rynkiem finansowym a rynkiem nieruchomości. Swoją pasję, wiedzę i doświadczenie wykorzystuje pracując nad poszerzaniem oferty inwestycyjnej dla branży nieruchomości.

Jacek Siwiński

Jacek Siwiński

Prezes Zarządu, VELUX Polska

Prezes VELUX Polska, odpowiedzialny za planowanie i wdrażanie strategii rozwoju spółki, wyznacza kierunki komunikacji i założenia polityki społecznej odpowiedzialności biznesu. Absolwent Politechniki Warszawskiej, podyplomowych studiów menadżerskich w Szkole Głównej Handlowej, a także programu Executive MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Od początku swojej kariery związany z branżą budowlaną.

Prof. Bolesław Rok

Prof. Bolesław Rok

Katedra Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie, Akademia Leona Koźmińskiego

Dyrektor Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego. Od trzydziestu lat związany z biznesem jako przedsiębiorca i doradca. Współzałożyciel Forum Odpowiedzialnego Biznesu, współautor corocznego Rankingu Odpowiedzialnych Firm dla Dziennika Gazety Prawnej, koordynator międzynarodowych projektów z zakresu innowacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Pełnomocnik Zarządu ds. etyki w PGNiG SA. Członek m.in. Rady Programowej Instytutu Innowacyjna Gospodarka, Komisji Sędziowskiej Polish National Sales Awards, konkursu Dyrektor Marketingu Roku, Rady Nadzorczej mFundacji, Rady Programowej United Nations Global Compact, Sieci Sensownego Biznesu.

Juliusz Tetzlaff

Juliusz Tetzlaff

Dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Wystąpienia

Ireneusz Borowski

Ireneusz Borowski

Country Manager, Dassault Systèmes

Od lipca 2019 roku pełni funkcję Country Managera w Dassault Systèmes. Na tym stanowisku odpowiada za wzmocnienie lokalnej obecności i rozszerzenie pozycji rynkowej Dassault Systèmes w Polsce. Zajmuje się także wspieraniem klientów Dassault Systèmes w transformacji cyfrowej oraz rozwojem biznesu w Czechach, Słowacji i na Węgrzech. Ireneusz Borowski dołączył do Dassault Systèmes w 2008 roku i do tej pory, piastując stanowisko Senior Managera Sales & Business Development Eastern Europe, przygotowywał plany rozwoju biznesu dla Polski, Czech, Słowacji, Węgier i zarządzał sprzedażą w Europie Wschodniej. Wcześniej, na stanowisku Senior Sales Manager w Europie Wschodniej, Partner Success Management EUROCENTRAL, kierował sprzedażą w kanałach pośrednich. Ireneusz Borowski rozpoczął karierę zawodową w 1998 roku w AutoR KSI, następnie pracował jako Account Manager i Special Program Manager w CNS Solutions. W 2000 roku dołączył do Premium Technology jako Product Manager i przez kolejne 8 lat był zaangażowany na różnych poziomach zarządzania. Ireneusz Borowski jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, posiada dyplom w zakresie inżynierii pojazdów i maszyn ciężkich.

Prof. UAM dr hab. Marcin Lemkowski

Prof. UAM dr hab. Marcin Lemkowski

Adwokat, Wspólnik, Kancelaria Wardyński i Wspólnicy

Prof. UAM dr hab. Marcin Lemkowski prowadzi trudne, skomplikowane i często długotrwałe postępowania sądowe i arbitrażowe, głównie z zakresu prawa cywilnego. Doradza zarówno osobom fizycznym, jak i korporacjom w sporach związanych z umowami, obrotem nieruchomościami, inwestycjami w energetyce odnawialnej czy zabezpieczeniem wierzytelności. Prowadzi procesy o odszkodowania za szkody wyrządzone m.in. niewykonaniem umowy, czynem niedozwolonym, zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czy wydaniem przez sąd niezgodnego z prawem wyroku. Reprezentuje klientów także w sprawach dotyczących dużych inwestycji infrastrukturalnych, przede wszystkim kolejowych i drogowych. Autor i współautor kilkudziesięciu skarg kasacyjnych rozpoznawanych przez Sąd Najwyższy, często w sprawach bardzo trudnych czy precedensowych. Z kancelarią Wardyński i Wspólnicy jest związany od 2008 r.

Dr inż. Jerzy Lejk

Dr inż. Jerzy Lejk

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Metro Warszawskie

Radosław Łoś

Radosław Łoś

Koordynator Projektów, APA Group

 

 

Diamenty Infrastruktury i Budownictwa 2022

Celem konkursu jest promowanie osób i firm związanych z sektorem infrastruktury i budownictwa, które wyróżniają się na tle innych wysokim poziomem wykonawstwa oraz efektywnością ekonomiczną. Diamenty ukazują wartość dodaną, jaką wnoszą inwestycje infrastrukturalne i budowlane w rozwój polskiej gospodarki. Udział w konkursie to możliwość zaprezentowania dokonań i działalności spółki, a także szansa na prezentację marki wśród najważniejszych reprezentantów branży. 

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 9 marca 2022 r. w ramach XIII edycji konferencji „Infrastruktura Polska i Budownictwo”. Tradycyjnie najwybitniejsi przedstawiciele branży zostaną uhonorowani podczas wieczornej gali rozdania nagród.

Kategorie Konkursowe

Realizacja charakteryzująca się nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, wysoką jakością wykonania oraz znacząco wyróżniająca się na tle konkurencji.

Nagroda przyznawana w trzech dziedzinach:

  • Budownictwo kubaturowe
  • Infrastruktura drogowa
  • Infrastruktura kolejowa

Podmiot oferujący zaawansowane rozwiązania technologiczne, mające na celu poprawę wydajności oraz jakości wykonywanej pracy, prowadzący badania rozwojowe w dziedzinie budownictwa i oraz działań pokrewnych.

Podmiot prowadzący inwestycje zgodnie z najwyższymi standardami środowiskowymi i społecznymi, realizujący swoje działania w oparciu o cele zrównoważonego rozwoju.

Podmiot wyróżniający się najwyższymi standardami usług doradczych lub prawnych, wyspecjalizowany we współpracy z sektorem infrastruktury i budownictwa.

Podmiot wyróżniający się wzorową współpracą w dziedzinie finansowania inwestycji w obszarze infrastruktury i budownictwa.

Podmiot wyróżniający się dużą aktywnością w sektorze kolejowym w obszarze wzrostu przychodów, podnoszenia jakości świadczonych usług, a także rozbudowy sieci połączeń kolejowych.

Podmiot wyróżniający się dużą aktywnością w obszarze wzrostu przychodów, realizacji kluczowych inwestycji, ekspansji na nowe rynki, a także wykorzystywaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Nagroda za biegłość w praktykach biznesowych, ponadprzeciętną jakość zarządzania firmą oraz podejmowanie decyzji przyczyniających się do wzrostu przychodów, a także wartości zarządzanej spółki.

Kapituła Konkursu

Dr inż. Wioleta Barcewicz

Dr inż. Wioleta Barcewicz

Członek Rady Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych, Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

Krzysztof Celiński

Krzysztof Celiński

Prezes Zarządu (w latach 2018-2022),
Siemens Mobility

Dr Inż. Andrzej Maciej Czapczuk

Dr Inż. Andrzej Maciej Czapczuk

V-ce Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Grupy Kapitałowej F.B.I. TASBUD oraz Prezes Zarządu spółki prawa szwedzkiego TASBUD SVERIGE AB

Nicolas Dépret

Nicolas Dépret

Prezes Zarządu, Eurovia Polska

Od 1997 roku związany z Grupą Eurovia. Ukończył Ecole Spéciale des Travaux Publics, du Bâtiment et de l’Industrie w Paryżu. Swoją karierę zawodową rozpoczynał w Niemczech, gdzie przez 3 lata kierował projektami z zakresu budowy dróg. Od roku 2000 wspierał rozwój działalności Eurovia w Polsce, zarządzając działem technicznym, potem pełniąc funkcję dyrektora operacyjnego oraz członka zarządu. W latach 2014-2017 odpowiadał za działalność delagatur Eurovia w Rumunii, Chorwacji oraz w krajach bałtyckich. Od 2013 roku, zarządza obszarem bezpieczeństwa w Grupie Eurovia w krajach Środkowej i Południowej Europy. Od roku 2017 pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółek Eurovia w Polsce. Czynnie uczestniczy w pracach ogólnopolskich organizacji drogowych takich jak OiGD, PZPB, PSWNA i Kongres Drogowy, włączając się w działania na rzecz rozwoju branży drogowej w Polsce.

Barbara Dzieciuchowicz

Barbara Dzieciuchowicz

Prezes Zarządu, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa

Rafał Kaszubowski

Rafał Kaszubowski

Prezes Zarządu,
EIB SA

Prof. Zbigniew Kledyński

Prof. Zbigniew Kledyński

Prezes,
Polska Izba Inżynierów Budownictwa

Prof. Eugeniusz Koda

Prof. Eugeniusz Koda

Dyrektor Instytutu Inżynierii Lądowej Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, SGGW

Zbigniew Kotlarek

Zbigniew Kotlarek

Prezes Zarządu,
Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy

Dr inż. Jerzy Lejk

Dr inż. Jerzy Lejk

Prezes Zarządu,
Metro Warszawskie

Prof. Piotr Olszewski

Prof. Piotr Olszewski

Dyrektor Instytutu Dróg i Mostów, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska

Wiktor Piwkowski

Wiktor Piwkowski

Członek Zarządu, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

Beata Radomska

Beata Radomska

Prezes,
Executive Club

Prof. Leszek Rafalski

Prof. Leszek Rafalski

Dyrektor Naczelny, Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Maciej Runkiewicz

Maciej Runkiewicz

Prezes Zarządu,
Kajima Poland

Agnieszka Strzemińska

Agnieszka Strzemińska

Prezydentka, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC

Jan Styliński

Jan Styliński

Prezes Zarządu,
Polski Związek Pracodawców Budownictwa

Prof. Elżbieta Szmigiera

Prof. Elżbieta Szmigiera

Dyrektor Instytutu Inżynierii Budowlanej, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska

LAUREACI konkursu poprzedniej edycji

Poprzednie edycje

Kontakt

Partnerstwo:
Mirosław Witkowski
miroslaw.witkowski@executiveclub.pl
tel: +48 510-105-474

Uczestnictwo:
Małgorzata Topolska
malgorzata.topolska@executiveclub.pl
tel: +48 570-105-450

Media:
Piotr Snochowski
piotr.snochowski@executiveclub.pl
tel: +48 570-105-464

 

Patronaty:
Jowita Bieda
jowita.bieda@executiveclub.pl
tel: +48 516-188-118

Lokalizacja