Geoff Haley

Global Executive Chairman, International Project Finance Association (IPFA)

Geoff Haley to Założyciel oraz Prezes IPFA. Jest z zawodu prawnikiem w dziedzinie budownictwa, a od 1985 specjalizował się w projektach finansowych i modelu partnerstwa prywatno-publicznego. Ma duże doświadczenie w złożonych projektach transportowych, energetycznych, zasobów wodnych, zdrowia i edukacji. Prowadzi wykłady o projektach i zamiarach finansowych oraz prowadzi kursy zarówno dla osób rządzących, pracujących w sektorze publicznym i prowadzący własne/prywatne działalności.