PAIH-pl

Polska Agencja Inwestycji i Handlu działa na rzecz zwiększenia napływu  inwestycji do Polski, rozwoju polskich inwestycji zagranicznych oraz intensyfikacji polskiego eksportu.
Wspierając przedsiębiorców, Agencja pomaga w pokonywaniu procedur administracyjnych oraz prawnych dotyczących konkretnych przedsięwzięć, w opracowaniu rozwiązań prawnych, znalezieniu odpowiedniej lokalizacji, wiarygodnych partnerów oraz dostawców.
Agencja realizuje programy dedykowane ekspansji na rynki perspektywiczne: Go China, Go Africa, Go Arctic, Go India, Go ASEAN oraz Go Iran. Polska Agencja Inwestycji i Handlu sukcesywnie rozwija sieć Zagranicznych Biur Handlowych Agencji (ZBH), których zadaniem jest wspieranie eksportu oraz inwestycji polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, jak również przyciąganie inwestorów do Polski.


Polska-Izba-Handlu---logo---kolor

Polska Izba Handlu (PIH) jest branżową izbą gospodarczą handlu detalicznego. Zrzesza ok. 30 000 sklepów, hurtowni spożywczych i drogeryjnych oraz firmy z otoczenia FMCG, a także firmy usługowe. Działa na rynku od 1997 roku i reprezentuje handel detaliczny i usługi w Polsce. PIH jest jednym z kluczowych partnerów społecznych w procesie tworzenia prawa. Bierze udział w konsultacjach projektów ustaw, konferencjach uzgodnieniowych, posiedzeniach komisji parlamentarnych.


polski-zarzadca

Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości powstało w 1998 roku i jest najstarszą organizacją zawodową zrzeszającą zarządców nieruchomości.
Misją PSZN jest tworzenie jednolitych reguł działalności i postępowania zarządców poprzez ustalenie i nadzór nad przestrzeganiem standardów i zasad etyki zawodowej. Członkowie Stowarzyszenia biorą udział w pracach organów stanowiących akty prawne wpływające na zarządzanie nieruchomościami. Nasze Stowarzyszenie odgrywa tez istotną rolę jako forum wymiany wzajemnych doświadczeń i opinii zawodowych. Mając na uwadze zakres odpowiedzialności, który spoczywa na zarządcach nieruchomości w wyniku pełnionej przez nich roli w życiu społecznym i gospodarczym, ustanowiliśmy Kodeks etyki zawodowej. Celem naszego kodeksu jest zapewnienie usługobiorcom najwyższej ochrony i jakości usług w interesie wspólnego dobra oraz w celu zachowania dorobku i osiągnięć zawodowych zarządców nieruchomości.


prch

Stowarzyszenie Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) jest organizacją not-for-profit. Od 2003 roku zrzesza firmy i osoby pracujące w branży nieruchomości centrów handlowych: zarządców, inwestorów, deweloperów, przedstawicieli sieci handlowych i konceptów sklepowych, prawników, architektów, agencje PR, marketingu i inne firmy działające na rzecz tego sektora. Obecnie do PRCH należą profesjonaliści z ponad 220 firm. Celem organizacji jest wspieranie rozwoju nieruchomości handlowych w Polsce, promowanie wiedzy nt. ich funkcjonowania, krzewienie najlepszych praktyk oraz tworzenie szerokiego forum branżowego na rzecz kontaktów i badań. Działalność PRCH obejmuje szereg projektów edukacyjnych, programów informacyjnych i wydarzeń integrujących branżę. PRCH od wielu lat promuje polski rynek centrów handlowych na arenie międzynarodowej. Polska Rada Centrów Handlowych jest narodowym partnerem International Council of Shopping Centers (ICSC) oraz European Property Federation (EPF). Polska Rada Centrów Handlowych jest organizatorem największych targów nieruchomości handlowych w regionie, ReDI, CEE Trade Fair for Retail Investment.


prch

Polska Rada Facility Management to stowarzyszenie zrzeszające najważniejszych graczy na polskim rynku usług typu FM. Głównymi celem PRFM są przede wszystkim konsolidacja branży oraz edukacja rynku w obszarze profesjonalnego świadczenia usług typu facility management. PRFM to stowarzyszenie tworzone przez Delegatów wybieranych przez podmioty członkowskie świadczące usługi z obszaru Facility Management. W skład Rady wchodzą również indywidualni eksperci reprezentujący różne specjalizacje rynkowe.
Wierzymy, że nasze działania przyczynią się do wzrostu prestiżu facility managementu jako niezwykle rozwojowej dyscypliny zawodowej. Sądzimy, że profesjonalny FM powinien być wdrażany w każdej organizacji i wspierać jej procesy podstawowe swoją wiedzą i doświadczeniem, a przede wszystkim partnerstwem zarówno na poziomie operacyjnym, taktycznym jak i strategicznym.