Premium RE Summit już za nami!

11 czerwca w hotelu Sheraton w Warszawie odbyła się konferencja Premium RE Summit. Wydarzenie to zrzeszyło grono przedstawicieli polskich i zagranicznych spółek, którzy debatowali podczas czterech paneli dyskusyjnych. Wśród tematów podejmowanych podczas wydarzenia były: rozwój powierzchni biurowych i magazynowych w Polsce, wyzwania stojące przed branżą handlu detalicznego oraz kierunki rozwoju rynku nieruchomości z perspektywy inwestora.

Szczyt otworzyło wystąpienie Katarzyny Włodek-Makos – Dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu m. st. Warszawy, która w swoim przemówieniu zwróciła szczególną uwagę na szeroką współpracę stolicy z inicjatywami wspierania rozwoju gospodarczego oraz z przedstawicielami biznesu. „Warszawa pozostaje liderem na rynku inwestycyjnym w Europie Środkowo-Wschodniej i widoczny jest stały napływ globalnych graczy, ale naszą ambicją jest konkurowanie z innymi, zachodnioeuropejskimi miastami na polu tworzenia otoczenia sprzyjającego inwestorom”– mówiła Dyrektor.

Polska liderem regionu CEE

Pierwszy panel dyskusyjny zainicjowała moderatorka, Mira Kantor-Pikus (Cushman & Wakefield), która odniosła się do statystyk dotyczących rynku inwestycyjnego w Europie Centralnej i Wschodniej (CEE) w ostatnich latach. Prelegenci zwrócili uwagę, że tylko w ubiegłym roku suma wszystkich transakcji nieruchomościowych w Polsce wyniosła 5 mld euro, co stanowiło najwyższy wynik w rejonie CEE. Uczestnicy panelu wśród, których byli Anna Duchnowska (Invesco Real Estate), Adam Gola (Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA), Mirosław Januszko (6B47 Poland), Bartosz Puzdrowski (Marvipol Logistics), Mariusz Rodak (BPI Real Estate Poland), Christopher Siemienski (CFE Polska), podkreślili rekordowo niską stopę kapitalizacji na rynku nieruchomości. Doszli również do wniosku, że inwestorzy instytucjonalni w Europie muszą szukać alternatywnych rozwiązań na rynku, ponieważ produktów typowo komercyjnych jak biura i centra handlowe czy logistyczne, jest za mało względem panującej konkurencji. Dyskutanci zauważyli też, że należy ostrożnie podchodzić do inwestycji, zwłaszcza na polu finansowania, ponieważ przegrzany rynek powoduje ryzyko związane z niewypłacalnością.

[huge_it_gallery id=”187″]

 

Rola nowych technologii w branży retail

Tematem drugiego panelu dyskusyjnego prowadzonego przez Grzegorza Furtaka (PricingLAB) był rynek handlu detalicznego, rola Big Data oraz wielkopowierzchniowe obiekty handlowe i postępujący wpływ e-commerce na sektor handlowy. Paneliści podzielili się cennymi spostrzeżeniami oraz przedstawili prognozy na przyszłość. Rewolucja cyfrowa, której jesteśmy świadkami dostarcza branży retail ogromnych możliwości dotyczących wykorzystania danych o potrzebach klienta. Wśród szans rozwoju wymienia się programy lojalnościowe, social media, systemy informatyczne czy też platformy dyskusji i kanały wymiany informacji. Sylwia Bilska (Tesco Polska) zwróciła uwagę na fakt, że 50% Polaków kupuje w Internecie, jednak jest to ciągle za mały rynek aby traktować go jako główny kanał sprzedaży. Pozostali dyskutanci panelu, czyli Agnieszka Nowak (Globe Trade Centre), Tomasz Szewczyk (Acteeum Central Europe), Przemysław Wierzbicki (KKLW Kurzyński Łyszyk Wierzbicki) i Paulina Żur (Katharsis Development) wspólnie obstawali przy zdaniu, że nowe modele zakupowe klientów mają duży wpływ na galerie handlowe, oraz że e-commerce stymuluje rozwój tradycyjnych form handlu.

[huge_it_gallery id=”188″]

 

Nowoczesne biuro = większa efektywność pracy

W trzecim panelu moderowanym przez Tadeusza Bracha (Szkoła Głowna Handlowa), udział wzięli: Joanna Blumert (Cushman & Wakefield), Michał Dobrowolski (BREMA), Beata Osiecka (Kinnarps Polska), Ryszard Podgórski (Konsalnet Security), Artur Pollak (APA Group). Prelegenci poruszyli temat powierzchni biurowych, a konkretnie obecnych trendów na rynku, efektywnego zarządzania biurem, optymalizacją jego kosztów, a także przedstawiali swoje wizje biur przyszłości. Podczas dyskusji padło kilka ciekawych liczb, m.in. efektywny czas pracy to jedynie 25% czasu spędzonego w biurze, a 80% pracowników chce zobaczyć swoje biuro, zanim podpiszą umowę. Dane te zdaniem panelistów oznaczają, iż nowoczesne biura muszą w dużym stopniu skupiać się na zapewnianiu pracownikom miejsca odpoczynku, które stymulowałoby ich kreatywność oraz efektywność. Uczestnicy panelu zgodnie doszli też do wniosku, że w tworzeniu biura przyszłości będą brali udział sami pracownicy.

[huge_it_gallery id=”189″]

 

Polski rynek magazynowy żyłą złota?

Moderatorem ostatniego panelu dyskusyjnego był prof. Bogdan Klepacki (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), który na wstępie zaprosił do dyskusji następujących ekspertów: prof. Halina Brdulak (Szkoła Głowna Handlowa), Bartłomiej Czuba (mBank SA), Robert Dobrzycki (Panattoni Europe), Andrzej Kozłowski (ROHLIG SUUS Logistics), prof. Krzysztof Rutkowski (Szkoła Głowna Handlowa), Joanna Sinkiewicz (Cushman & Wakefield). Debatowano m.in. nad ideą mobilnego magazynu, optymalizacją kosztów w branży logistycznej oraz nad obecną koniunkturą na rynku powierzchni magazynowych, która jak wskazali prelegenci, jest bardzo korzystna. Jako główne czynniki takiego stanu rzeczy wymieniono: położenie kraju, rozwój infrastruktury, korzystne stawki CIT oraz rosnący rynek wewnętrzny m.in. dzięki udziałowi e-commerce, który generuje aż trzy razy większe zapotrzebowanie magazynowe niż retail.

[huge_it_gallery id=”190″]

 

Podsumowując, z pełnym przekonaniem możemy przyznać, iż konferencja zakończyła się pełnym sukcesem. Zarówno poziom merytoryczny jak i frekwencja na wydarzeniu stały na wysokim poziomie co zawsze daje nam największą satysfakcję. Jesteśmy przekonani, że inspirujące dyskusje, które wywiązały się w trakcie paneli oraz networkingowe konwersacje wniosły bezcenną wartość dodaną do przedsiębiorstw naszych klubowiczów.

Patroni Honorowi: Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Polska Izba Handlu, Polska Rada Centrów Handlowych, Polska Rada Facility Management, Polskie  Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Warszawie

Partner Strategiczny: Globe Trade Centre

Partnerzy Główni: Cushman & Wakefield, Panattoni Europe

Partnerzy Złoci: Canon Polska, Skanska
Partnerzy: APA Group, CFE Polska, Kinnarps Polska, Kancelaria KKLW Kurzyński, Łyszyk, Wierzbicki, Konsalnet Holding S.A., Lyreco Polska, Marvipol Development, Robyg, Rohlig Suus Logistics S.A., Vivenge

Partner Wspierający: Wprost Nieruchomości

Patroni Medialni: Wprost, Polska The Times, Biznes na fali, Business&Prestige, Capital24.tv, Warsaw Business Journal, CEO.com.pl, e-biurowce, Flesz.news, Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Investing.com, Inwestorzy.tv, Kariera w Finansach, Law Business Quality, Outsourcing Magazine, Polish Market, QBusiness, Real Estate Manager