[box_header]

Patronat Honorowy

[/box_header]

[box_content]

Print

Misja Ministerstwa Gospodarki

Misją Ministerstwa Gospodarki jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Wizja Ministerstwa Gospodarki

Ministerstwo Gospodarki jest profesjonalną instytucją, która realizuje w porozumieniu z partnerami społecznymi politykę gospodarczą rządu oraz aktywnie uczestniczy w pracach Unii Europejskiej i organizacji międzynarodowych.

 

Priorytety strategiczne Ministerstwa Gospodarki
1. Wspieranie przedsiębiorczości, innowacyjności i konkurencyjności.
2. Lepsze regulacje prawne.
3. Partnerstwo dla rozwoju gospodarczego.
4. Umocnienie polskiej marki na rynku międzynarodowym.
5. Bezpieczeństwo gospodarcze kraju.
6. Sprawna administracja.

[/box_content]

[box_content]

Print

 

 

Ministerstwo Skarbu Państwa jest organem administracji publicznej. Misją Ministerstwa Skarbu Państwa jest:

 

 

  • kontynuacja transformacji gospodarczej Polski poprzez wzmacnianie polskiego rynku kapitałowego i zwiększanie konkurencyjności gospodarki,
  • wzmacnianie bezpieczeństwa energetycznego i paliwowego kraju,
  • efektywny i aktywny nadzór nad majątkiem Skarbu Państwa, który będzie dbał o zwrot z kapitału oraz kreował wartość dla wszystkich akcjonariuszy/ udziałowców.

Ministrem Skarbu Państwa jest Andrzej Czerwiński.

[/box_content]

[box_header]

Patroni Instytucjonalni

[/box_header]

[box_content]

Print
PlasticsEurope jest jednym z z czołowych europejskich stowarzyszeń handlowych, którego centra zlokalizowane są w Brukseli, Frankfurcie, Londynie, Madrycie, Mediolanie i Paryżu. Organizacja współpracuje z europejskimi i krajowymi stowarzyszeniami branżowymi i zrzesza ponad 100 firm członkowskich, które skupiają ponad 90% produkcji polimerów wytwarzanych w 28 krajach Unii Europejskiej, oraz w Norwegii, Szwajcarii i Turcji.

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Europejski przemysł tworzyw sztucznych w znacznym stopniu przyczynia się do zwiększenia dobrobytu Europy poprzez upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań i podwyższenie standardu życia obywateli. Umożliwia także efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych, a także ochronę klimatu. Obecnie więcej niż 1.450.000 osób pracuje w ponad 60.000 firm (głównie małe i średnie przedsiębiorstwa w sektorze przetwórczym), generując obroty o wartości około 320 mld EUR rocznie. Przemysł tworzyw sztucznych obejmuje producentów polimerów – reprezentowanych przez PlasticsEurope , przetwórców – reprezentowanych przez EuPC – oraz producentów maszyn – reprezentowanych przez EUROMAP.

[/toggle]

[/box_content]

[box_content]

Print
Fertilizers Europe zrzesza największych europejskich producentów nawozów. Organizacja uznawana jest za wyspecjalizowane źródło informacji na temat przemysłu nawozów mineralnych. Jednym z jej głównych zadań jest komunikacja z instytucjami, podmiotami i osobami fizycznymi, które szukają informacji na temat technologii nawozów oraz na tematy dotyczące współczesnych problemów rolniczych, środowiskowych oraz ekonomicznych. Strona internetowa Fertilizers Europe dostarcza także informacji dotyczących wpływu nawozów na globalne bezpieczeństwo żywnościowe.

[/box_content]

[box_header]

Patroni

[/box_header]

[box_content]

Print
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową, która od 15 lat wspiera rozwój przedsiębiorczości w Polsce. Celem działania PARP jest rozwój małych i średnich firm – powstawanie nowych podmiotów, podnoszenie kwalifikacji i wzrost potencjału, wzmocnienie pozycji konkurencyjnej w oparciu o innowacyjność i nowoczesne technologie, kształtowanie przyjaznego otoczenia biznesowego, tworzenie warunków do prowadzenia działalności gospodarczej.

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Realizując działania wspierające przedsiębiorców (a także: instytucje otoczenia biznesu, jednostki samorządu terytorialnego, państwowe jednostki budżetowe, uczelnie), PARP korzysta ze środków budżetu państwa oraz funduszy europejskich. Zarówno w okresie przedakcesyjnym, jak i po wejściu przez Polskę do Unii Europejskiej, PARP oferowała przedsiębiorcom wsparcie finansowe, szkoleniowo-doradcze i informacyjne. Do 2015 r. Agencja jest odpowiedzialna za realizację działań w ramach trzech programów operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki oraz Rozwój Polski Wschodniej. W obecnej perspektywie finansowej 2014-2020 PARP zaangażowane jest we wdrażanie poszczególnych działań z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój , Polska Wschodnia oraz Wiedza, Edukacja i Rozwój.

[/toggle]

[/box_content]

[box_content]

PrintAgencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) to spółka Skarbu Państwa. Od początku swojej działalności (1990 r.) odpowiada na najważniejsze potrzeby polskiej gospodarki. W okresie transformacji ARP S.A. uratowała tysiące miejsc pracy, unowocześniając duże i średnie przedsiębiorstwa. Dziś ARP S.A. jest dynamiczną spółką, której strategia opiera się na trzech równorzędnych filarach: innowacjach, restrukturyzacji i inwestycjach. Portfel spółek ARP S.A. obejmuje m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne działające w sektorach: budowlanym, energetycznym, elektromaszynowym, a także w obszarze wzornictwa przemysłowego czy innowacji. ARP sprawuje nadzór nad dwiema specjalnymi strefami ekonomicznymi: SSE EURO-PARK MIELEC oraz TSSE EURO-PARK WISŁOSAN. Siedziba ARP S.A. znajduje się w Warszawie. Agencja ma również oddziały w Katowicach, Mielcu i Tarnobrzegu. Jest właścicielem Fundacji PRO ARTE ET HISTORIA, która zarządza zespołami zamkowo-parkowymi w Baranowie Sandomierskim i Krasiczynie.

[/box_content]