Michał BieniekMichał Bieniek

Prezes Zarządu, Apeiron Synthesis

Michał Bieniek studiował na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej uzyskując w 2003 roku tytuł magistra inżyniera. W roku 2004 jako beneficjent prestiżowego stypendium Marie Curie przebywał na stażu naukowy w Laboratoire de Chimie de Coordynation, CNRS w Tuluzie we Francji pracując w grupie prof. Guya Lavigne. Po powrocie do Polski kontynuował studia doktoranckie w Instytucie Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk (IChO PAN) prowadząc badania naukowe pod opieką prof. dr hab. inż. Karola Greli, eksperta w dziedzinie metatezy olefin.

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

W trakcie realizacji pracy doktorskiej współpracował z dużymi koncernami farmaceutycznymi zainteresowanymi zastosowaniem reakcji metatezy olefin w produkcji związków bilogicznie czynnych (API). Michał Bienek uzyskał stopień naukowy doktora w 2008 roku i bazując na doświadczeniach wynikających ze współpracy z firmami farmaceutycznymi założył w 2009 roku firmę Apeiron Synthesis, której działalność skupia się opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu w oparciu o reakcje metatezy olefin. Metoda daje praktycznie nieskończone możliwości syntezy nowych związków chemicznych, a procesy produkcyjne są szybkie, tanie i ekologiczne. Aktualnie Michał Bieniek, Prezes Zarządu Apeiron Synthesis, oraz jego zespół naukowy są współautorami 6 międzynarodowych zgłoszeń patentowych oraz ponad 20 artykułów naukowych w dziedzinie syntezy i zastosowania nowych katalizatorów metatezy olefin.

[/toggle]


LeszkiewiczAlexis Brouhns

Dyrektor Generalny, Solvay Europe

Alexis Brouhns jest absolwentem prawa (UCL – Katolicki Uniwersytet Lowański), ukończył także studia podyplomowe na kierunku Prawa Międzynarodowego i Europejskiego (VUB – Vrije Universiteit Brussel).

W 1980 roku rozpoczął pracę dla ministerstwa spraw zagranicznych Belgii, gdzie pełnił różne funkcje dyplomatyczne, m.in. Zastępcy Stałego Przedstawiciela Belgii przy ONZ w Nowym Jorku, zastępcy dyrektora gabinetu Sekretarza generalnego NATO, ambasadora Belgii w Turcji oraz ambasadora Belgii do Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa UE. Pełnił również funkcję Specjalnego wysłannika UE na Bałkanach.
W 2005 roku został zatrudniony w zarządzie Solvay S.A. na stanowisku odpowiedzialnym za Public Relations. W 2009 roku został Dyrektorem Generalnym Solvay Europe oraz członkiem Rady Przywództwa.


LeszkiewiczGrzegorz Czul

Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny, Fluor

Grzegorz Czul jest odpowiedzialny za funkcjonowanie biura Fluora w Gliwicach. Posiada ponad 29 – letnie doświadczenie w projektowaniu i zarządzaniu projektami, dotyczącymi głównie instalacji przeróbki węglowodorów, petrochemicznych, rafineryjnych, uzdatniania wody i chemicznych. Grzegorz zdobył swoje doświadczenie pracując dla Fluora najpierw jako inżynier ds. orurowania, analizy naprężeń powołując przy tym zespół ds. analizy naprężeń w Gliwicach, a następnie jako inżynier wiodący ds. orurowania. W roku 2002 przeszedł do Działu Zarządzania Projektami, w którym zarządzał różnymi przedsięwzięciami krajowymi i międzynarodowymi. W roku 2010 został powołany na stanowisko Dyrektora Operacyjnego ds. Projektów a w roku 2012 objął w stanowisko Dyrektora Generalnego.


DymeckiMichał Dymicki

Z-ca Dyr. Departamentu Finansowania Strukturalnego, BGK

Absolwent stołecznej SGH. Specjalista w dziedzinie finansowania projektów inwestycyjnych i finansowania strukturalnego o kilkunastoletnim doświadczeniu w bankowości korporacyjnej. Pracując dla grupy HypoVereinsbank współodpowiedzialny za współprace z największymi polskimi korporacjami. Doświadczenie w dziedzinie finansowania strukturyzowanego zdobywał w banku BPH SA, Pekao SA i Nordea Bank Polska SA. Obecnie zajmuje się głownie finansowaniem projektów inwestycyjnych (także w formule project finance), projektami PPP oraz współpracą z jednostkami samorządu terytorialnego.


LeszkiewiczKarl-H. Foerster

Dyrektor Zarządzający, PlasticsEurope

Karl Foerster został powołany na stanowisko Dyrektora Wykonawczego PlasticsEurope w dniu 1 października 2013 r. Uprzednio Pan Foerster był Dyrektorem Zarządzającym grupy Neochimiki z siedzibą w Atenach.

Urodzony w 1959 roku w niemieckim Kassel, absolwent ekonomii Uniwersytetu w Würzburgu, z tytułem MBA zdobytym na Uniwersytecie Rhode Island. Posiada niemal trzydziestoletnie doświadczenie w branży chemicznej i tworzyw sztucznych, zdobyte w 10 krajach Europy, Azji i Ameryki Północnej. Przed dołączeniem do grupy Neochimiki Foerster pełnił funkcję wiceprezesa w Polymer Latex. Wcześniejsza kariera to liczne kierownicze stanowiska w firmie BASF SE, w której pracował przez 20 lat.


LeszkiewiczMariusz Grochowski

Członek Zarządu, Dyrektor Pionu Serwisu, ERBUD INDUSTRY

Dyplom magistra inżyniera w zakresie energetyki cieplnej uzyskał na Politechnice Warszawskiej, gdzie ukończył również studia Executive MBA oraz Podyplomowe Studia z zakresu Zarządzania i Marketingu. Absolwent Podyplomowych Studiów Menedżerskich na Uniwersytecie Warszawskim. Od blisko 20 lat związany z branżą energetyczną.


jagielaMarek Jagieła

Dyrektor Działu Chemii Przemysłowej i Tworzyw Sztucznych w BASF Polska

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (2001).

W latach 2002 – 2007 pracował dla Lyondell Chemie Nederland B.V. w Rotterdamie (obecnie LyondellBasell) w dziale sprzedaży na Europę Centralną i Wschodnią. W BASF Polska od kwietnia 2007r. Zatrudniony jako menadżer ds. sprzedaży półproduktów organicznych i glikoli. Na obecnym stanowisku od marca 2013r.


jarczewskiPaweł Jarczewski

Prezes Zarządu, Grupa Azoty S.A.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Wydział Handlu Zagranicznego na specjalności ekonomika i organizacja handlu zagranicznego.

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Szkolenia i kursy
Harvard Business Review Poland – Elite Leadership Program 2012 – program rozwoju liderów rozwijający umiejętności i wiedzę z zakresu innowacji, zarządzania organizacją oraz marketingu strategicznego.
Kurs na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa wraz z egzaminem.
Liczne kursy z zakresu zarządzania, marketingu i sprzedaży.

Doświadczenie zawodowe
• Od 2013 Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A.
• 2008-2013 Prezes Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. (obecna nazwa Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.)
• 2007-2008 Dyrektor ds. Rozwoju, CTL Logistics S.A.
• 2007-2007 Własna działalność gospodarcza
• 2002-2006 Dyrektor Handlowy/ Dyrektor Marketingu, Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
• 1999-2002 Kierownik Działu Zaopatrzenia Inwestycji, Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
• 1992-1999 Kierownik Zespołu Akwizycji i Koordynacji, Starszy Specjalista ds. Handlowych, Asystent Generalnego Projektanta Instalacji Eksportowych, PROZAP sp. z o.o.

• Ponadto Przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne “Police” S.A. (od sierpnia 2013-obecnie), członek Rady Nadzorczej Bałtyckiej Bazy Masowej sp. z o.o. (2011-2013) oraz członek rad nadzorczych spółek zależnych Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. (1999-2005).
Dodatkowe informacje
• Członek zarządu na region Europy Zachodniej i Centralnej IFA (International Fertilizer Industry Association), od 2014.
• Wiceprezydent Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Nawozów (obecnie Fertilizers Europe), od 2011 do 2013.
• Członek Rady Dyrektorów KGHM International.
• Członek Konwentu Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Konwentu Politechniki Lubelskiej, Konwentu Politechniki Warszawskiej i Konwentu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

[/toggle]


LeszkiewiczDariusz Jasak

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Veolia Water Technologies Sp. z o.o.

Absolwent Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej.

W latach 1987-1989 stypendysta Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w londyńskim Univercity College. W latach 1991 -2008 związany z Siemens Sp. z o.o. gdzie pełnił funkcje Dyrektora Biura Industrial Solutions & Services.

Począwszy od roku 2008 zarządza polską spółką międzynarodowego koncernu Veolia Water Technologies.


LeszkiewiczMarcin Jędrzejewski

Dyrektor w warszawskim biurze The Boston Consulting Group

Ukończył Informatykę na Politechnice Warszawskiej, oraz The Nottingham Trent University. Posiada także dyplom MBA z University of Calgary.

W BCG jako jeden z kluczowych ekspertów petrochemicznych doradza przedsiębiorstwom zarówno w Polsce i regionie CEE jak i na Bliskim Wschodzie. Pracował z firmami z sektora petrochemicznego w Arabii Saudyjskiej czy Omanie w zakresie strategii rozwoju, M&A czy marketingu i sprzedaży. W Warszawie odpowiada za pracę zespołu doradzającego firmom z sektora petrochemicznego, rafineryjnego i przemysłowego, koncentrując się na zagadnieniach poprawy efektywności, wyznaczania strategii, inwestycji czy działań M&A. Jest aktywnym uczestnikiem i moderatorem debat eksperckich dotyczących trendów na rynku chemicznym, odbywających się podczas spotkań branżowych.

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Zanim dołączył do BCG pracował m.in. w branży telekomunikacyjnej, gdzie zajmował się działalnością operacyjną i rozwojową, odpowiedając za przygotowanie i realizację dużych programów inwestycyjnych jednego z wiodących polskich operatorów.
[/toggle]


Marek KapłuchaMarek Kapłucha

Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A. i Wiceprezydent Fertilizers Europe

Od lipca 2013 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty S.A., gdzie odpowiedzialny jest za obszar zakupu surowców i zarządzanie łańcuchem dostaw.

Od czerwca 2013 roku pełni również funkcję Wiceprezydenta Fertilizers Europe, gdzie reprezentuje interesy Grupy Azoty S.A. poprzez aktywne uczestnictwo w formułowaniu strategii organizacji oraz projektach związanych z europejskim przemysłem nawozowym. W latach 2011-13 pracował w Komitecie Handlowo-Ekonomicznym tej organizacji. W czerwcu 2015 roku ponownie wybrany na 2-letnią kadencję wiceprezydenta organizacji.

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Kompetencje i odpowiedzialność w Grupie Azoty S.A.

Odpowiada m.in. za zakupy surowców i logistykę dostaw surowców, półproduktów i produktów oraz formułowanie i realizację przyjętej strategii zakupowej i logistycznej.

Sprawuje nadzór strategiczny i koordynuje integrację surowcową i logistykę w Grupie Kapitałowej oraz nad zarządzaniem i optymalizacją gospodarki magazynowej i terminali a także za zarządzanie procesem przepływów surowców i półproduktów w Spółce Dominującej i Grupie Kapitałowej.

Wykształcenie

Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek Ekonomia.

Doświadczenie zawodowe

• od 2013 – Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A.

• 2009-2013 Członek Zarządu Grupy Azoty Puławy S.A.

• 2006-2009 Członek Zarządu, Dyrektor Sprzedaży Kraft Foods Int. East Adriatic Markets (8 krajów – Europa płd-wsch), Wiedeń, Austria

• 2001-2006 Kierownik Sprzedaży w Kraft Foods w South-East Europe Development Markets (7 krajów), Wiedeń, Austria

• 1997-2001 Kierownik Sprzedaży do Kluczowych Klientów na Polskę, Kraft Foods Polska, Warszawa

• 1992-1997 kolejno stanowiska: Kierownik Regionu, Kierownik działu ds. Marketingu Handlowego, odpowiedzialny za Kluczowych Klientów, Kraft Foods Polska, Warszawa

• 1991-1992 Interpegro-Lubex S.A., Specjalista ds. handlu z Europą Zach., od 1992 Członek Zarządu, Lublin

Szkolenia i kursy

Uprawnienia członka Rad Nadzorczych spółek SP (2009)

Making Great Leaders – HayGroup, Austria (2009)

Developing the Strategic Leader – Center for Creative Leadership, Colorado Springs, USA (2007)

Management Development Program – Management Training Partnership, Wiedeń, Austria (2004)

Advanced Finance for Non-Financial Executives – Management Center Europe, Bruksela, Belgia

(2003)

Managing and Developing Key Accounts in Central and Eastern Europe – Vision in Business Ltd.,

Warszawa (1999)

Leaders Build Winners – Kraft Corporate Training, Hinterbruhl bei Wien, Austria (1999)

STEPS-intercompany workshop: problem solving, Kopenhaga, Dania (1996)

GOLD-intercompany workshop: organisation & employees development, Zurich, Szwajcaria (1996)

Dodatkowe informacje

• Od listopada 2009 członek Council w International Fertilizer Association (IFA), od 2014 pełni rolę Ambasadora tej organizacji w Polsce

• W okresie 2011-2013 pełnił funkcję przewodniczącego rady nadzorczej spółki AGROCHEM Sp. z o.o. z siedzibą w Człuchowie, przekształconej później w AGROCHEM Puławy Sp. z o.o.

• Od czerwca 2013 reprezentuje interesy Grupy Azoty w Fertilizers Europe, jako Wiceprezydent tej organizacji zrzeszającej producentów nawozów mineralnych w Europie

• Od grudnia 2013 pełni funkcję przewodniczącego rady nadzorczej SIARKOPOL S.A. z siedzibą w Grzybowie

• Od grudnia 2013 jest członkiem rady nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe ‘PUŁAWY’ S.A.

• Od kwietnia 2014 jest członkiem rady nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

• Od kwietnia 2012 pełni funkcję Wiceprezesa Polsko-Brazylijskiej Izby Gospodarczej.

[/toggle]


KuciaArtur Kucia

Dyrektor Biura Klienta Strategicznego Przemysł Ciężki, Chemiczny i Wydobywczy, PKO Bank Polski SA

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu gdzie ukończył Wydział Zarządzania i Informatyki. Z sektorem finansowym jest związany od ponad 15 lat. Pracę w PKO Banku Polskim SA rozpoczął w 2002 r. Od sierpnia 2014 jako Dyrektor Biura Klienta Strategicznego, odpowiedzialny jest za współpracę z największymi podmiotami korporacyjnymi na rynku polskim, w tym z branży wydobywczej, przemysłu ciężkiego, chemicznego, zbrojeniowego, transportu. W efektywnej współpracy z Klientami wykorzystuje różnorodne instrumenty finansowe oraz produkty bankowe oparte o indywidualne potrzeby Klientów. Uczestniczył w przygotowywaniu finansowania dla wielu projektów oraz zabezpieczeniu płynności finansowej dla wielu grup kapitałowych.


LeszkiewiczAdam Leszkiewicz

Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny, Grupa Azoty Zakład Azotowy Kędzierzyn S.A.

Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A.nadzorujący obszar strategii i rozwoju, organizacji, przetargów, relacji inwestorskich, audytu wewnętrznego i ochrony informacji. Przewodniczący Rady Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. Wiceprezydent ds. przemysłu w Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie.
Członek Rady Pracodawców RP.


profesor (1)Jarosław Michniuk

Prezes Zarządu Selena FM SA

Ścieżka kariery Prezesa Zarządu SELENA FM S.A. w wielu momentach krzyżuje aktywność biznesową z dokonaniami badawczo-rozwojowymi. Jarosław Michniuk jest laureatem wielu nagród ze względu na osobiste osiągnięcia, jak i wkład BASF w wydarzenia branżowe w Polsce i Europie.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

1982, absolwent Inżynierii Mechanicznej na Politechnice Warszawskiej;

1982-1984, Inżynier ds. Procesu w Polskich Nagraniach; stworzył tam nowe metody i normy technologiczne w produkcji płyt gramofonowych;

1985-1989, pracownik naukowy i technolog w Instytucie Technologii Elektronowych; pracował nad rozwojem technologii VLSI w Polsce;

1988-1989, główny technolog Zakładów Elektronicznych Układów Specjalizowanych, jednym z pierwszych prywatnych przedsiębiorstw wysokiej technologii w Polsce;

1990, przedstawiciel handlowy firmy Plaskon z grupy Rohm and Haas w Europie Środkowo-Wschodniej;

1991, rozpoczęcie współpracy z koncernem BASF; ścieżka kariery od pozycji przedstawiciela handlowego, Menedżera Produktu, a następnie Dyrektora i Członka Zarządu BASF Polska odpowiedzialnego za sprzedaż tworzyw sztucznych BASF i Basell w Polsce;

2001-2004, BASF, stanowisko Regionalnego Dyrektora Sprzedaży tworzyw styrenowych w Europie Środkowo-Wschodniej;

2004-2008, BASF, stanowisko Dyrektora Marketingu w Europie (Niemcy), następnie: p.o. Group Vice President w Ameryce Północnej (Meksyk); odpowiedzialny za marketing i sprzedaż, zaopatrzenie, produkcję i wsparcie techniczne w zakresie polimerów styrenowych;

2008-2011, BASF, stanowisko Senior Vice President ds. tworzyw styrenowych w Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie; kierownictwo projektu wydzielenia biznesu Styrenics z grupy BASF, przygotowując firmę do niezależnej działalności w ramach firmy Styrolution,, joint venture z firmą Ineos;

2011, SELENA FM S.A., Prezes Zarządu
Łącząc działalność biznesową z inżynierską Jarosław Michniuk angażował się w funkcjonowanie licznych stowarzyszeń zrzeszających liderów i ekspertów branży tworzyw sztucznych. Prezes Zarządu SELENA FM S.A. otrzymał wiele wyróżnień i nagród za swoją dotychczasową działalność zawodową.
[/toggle]


LeszkiewiczAn Nuyttens

Prezes Silica Global Business Unit w Solvay

An Nuyttens jest prezesem Silica Global Business Unit w Solvay od października 2014 r. Od początków swojej kariery w firmie Solvay obejmowała wiele stanowisk w dziale Sprzedaży, Marketingu oraz Businessu, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Brukseli.

An jest Belgijką z pochodzenia i posiada tytuł magistra w zakresie inżynierii chemicznej oraz zarządzania biznesem na Uniwersytecie Lowańskim.


PodgórskiJacek Podgórski

Prezes Zarządu, ANWIL S.A.

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Karierę zawodową rozpoczynał w sektorze bankowym (Petrobank, obecnie Nordea Bank Polska). W latach 1997-2004 związany z Grupą Pekao S.A., m.in. jako Wiceprezes do spraw finansowych (Pekao Development oraz Pekao Leasing). Odpowiedzialny za wprowadzenie zmian systemowych zwiększających efektywność prowadzonej działalności. Pracę dla Grupy ORLEN rozpoczął w styczniu 2006 r., obejmując stanowisko Członka Zarządu – Dyrektora Finansowego w spółce ORLEN Asfalt. W latach 2007 – 2014 Członek Zarządu Basell Orlen Polyolefins odpowiedzialny za prace departamentów finansów, księgowości oraz IT. Od listopada 2014 roku Prezes Zarządu ANWIL S.A.


OLYMPUS DIGITAL CAMERAJacek Socha

Wiceprezes, Partner PwC w Polsce

Jacek Socha jest Wiceprezesem oraz Partnerem PwC w Polsce jak również Prezesem Zarządu PricewaterhouseCoopers Securities S.A. Dołączył do firmy w grudniu 2005 roku. Od tego czasu doradzał wielu polskim i zagranicznym spółkom.

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Jako Minister Skarbu Państwa w latach 2004 – 2005 przeprowadził szereg prywatyzacji, szeroko wykorzystując do tego procesu Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, w tym największą w tym czasie w Polsce ofertę publiczną Banku PKO BP.

Jako Przewodniczący Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w latach 1994 – 2004 współtworzył regulacje polskiego rynku kapitałowego, w tym również dostosowujące polskie prawo do regulacji Unii Europejskiej. Brał czynny udział w dopuszczeniu do obrotu regulowanego na rynku GPW znaczącej liczby spółek.

Jest Honorowym Członkiem – Giełdy Papierów Wartościowych,
– Izby Domów Maklerskich,
– Związku Maklerów i Doradców.

Pełnił istotne funkcje w Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych, gdzie przewodniczył Europejskiemu Komitetowi Regionalnemu 1998 – 2000, był wiceprzewodniczącym Komitetu Rynków Rozwijających się 1996 – 1998, Członkiem Komitetu Wykonawczego 1994 – 2000.

Był członkiem Komisji Nadzoru Bankowego 1998 – 2004, Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych 2002 – 2004, Rady Systemu Płatniczego przy Prezesie Narodowego Banku Polskiego, Rady Arbitrażowej przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Zaangażowany od początku w tworzenie w Polsce zasad ładu korporacyjnego, współautor pierwszych zasad przyjętych przez GPW w 2002. Członek Komitetu Dobrych Praktyk.

Jest sędzią Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego.

[/toggle]


Michal_Solowow_02aMichał Sołowow

Właściciel; Synthos, Rovese, Barlinek, Komfort

Przez ponad 25 lat zbudował dużą grupę kapitałową tworząc większość firm od podstaw (10 start-upów). Inne, będące na progu upadłości, rozwijał w biznesy o zupełnie nowej jakości. Przejęcia zawsze stanowią zalążek dużego projektu rozwojowego. Ma na koncie najwięcej spółek wprowadzonych na giełdę.

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Prowadzi działalność gospodarczą na 3 kontynentach, posiada 17 fabryk w 6 krajach. Do najbardziej znanych spółek należy Synthos, Rovese, Barlinek i Komfort. Obecnie w całej grupie pracuje prawie 14 tysięcy osób.

Wspiera polską naukę inwestując w nowe technologie, a także badania związane z leczeniem nowotworów. Według sondy Pulsu Biznesu cieszy się największym zaufaniem wśród inwestorów giełdowych. Przez czytelników tego dziennika uznany został „Przedsiębiorcą 25-lecia”.

Dwukrotny wicemistrz Polski i trzykrotny wicemistrz Europy w rajdach samochodowych.

[/toggle]


stankiewiczRobert Stankiewicz

Prezes Zarządu na Polskę i kraje bałtyckie, Dow

Robert Stankiewicz umacnia pozycję Dow w Polsce, opierając się na otwartym i konstruktywnym dialogu z klientami, partnerami biznesowymi, władzami i miejscowymi społecznościami.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Jest również zaangażowany w projekty przynoszące wartość dodaną oraz nowe możliwości dynamicznego wzrostu w Polsce i krajach bałtyckich. Dyrektor Stankiewicz rozpoczął pracę w Dow Polska w 2006 roku na stanowisku Account Managera działu Podstawowych Plastików i Styrenów (Base Plastics & Styrenics), Polimerów Plastycznych (Engineering Plastics) oraz Rozwiązań Budowlanych Dow (Dow Building Solutions).

W 2007 roku objął stanowisko Regionalnego Szefa ds. Sprzedaży i Marketingu w dziale Rozwiązań Budowlanych Dow (Dow Building Solutions), SPU i Polimerów Plastycznych (Engineering Plastics). W 2009 roku za osiągnięte wyniki otrzymał najwyższą nagrodę za wybitne wyniki sprzedaży (Pinnacle Award for Sales Excellence).

W 2010 roku został mianowany Team Leaderem Obsługi Klienta Polimerów Plastycznych (Performance Plastics Customer Service Team Leader) na Europę Wschodnią, Bliski Wschód i Afrykę.

Przed rozpoczęciem pracy w Dow piastował stanowiska Account Managera i Regionalnego Kierownika Sprzedaży w firmie Polimeri Europa (ENI Group).

Robert Stankiewicz jest absolwentem Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej i podyplomowych studiów z zakresu Zarządzania i Marketingu.[/toggle]


szelenbaumPiotr M. Szelenbaum

Partner, kancelaria White & Case

Mec. Piotr M. Szelenbaum specjalizuje się w prawie spółek, w szczególności w transakcjach fuzji i przejęć oraz transakcjach na rynkach kapitałowych. Jego doświadczenie w obsłudze spółek z sektora chemicznego obejmuje zarówno doradztwo przy strukturyzacji i przeprowadzaniu publicznych ofert papierów wartościowych,

w tym przy wprowadzaniu ich akcji na GPW w Warszawie, jak i przeprowadzaniu transakcji nabycia lub zbycia pakietów akcji spółek już notowanych na giełdzie. Wielokrotnie reprezentował Skarb Państwa w negocjacjach z inwestorami zagranicznymi, a także polskie podmioty w obronie przeciwko podejmowanym próbom wrogiego przejęcia. Od wielu lat mec. Szelenbaum jest rekomendowany przez międzynarodowe rankingi takie jak Chambers Global oraz Chambers Europe w kategorii Corporate/M&A. W tym roku także ranking Legal 500 EMEA wymienia Piotra M. Szelenbauma w dwóch kategoriach: Capital Markets oraz Corporate/M&A.


PITCH_Zawadowski_Artur1Artur Zawadowski

Radca prawny, partner w departamencie korporacyjnym kancelarii Weil

Artur Zawadowski jest radcą prawnym, adwokatem amerykańskim i partnerem w departamencie korporacyjnym kancelarii Weil oraz kieruje praktyką finansową warszawskiego biura.

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 1994 roku oraz Wydział Prawa Harvard University w 1999 roku, uzyskując tytuł LL.M. W latach 1995–1997 był doktorantem Zakładu Prawa Handlowego i wykładowcą na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W 1998 roku uzyskał wpis na listę radców prawnych, a w 2003 roku zdał egzamin adwokacki stanu Nowy Jork. Przed rozpoczęciem w 1999 roku współpracy z kancelarią Weil pracował w międzynarodowej kancelarii prawnej w Warszawie i w Waszyngtonie.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Specjalizuje się w prawie bankowo-finansowym oraz w sprawach telekomunikacyjnych i korporacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem restrukturyzacji przedsiębiorstw. Na zlecenie ministra sprawiedliwości przeprowadził w Polsce cykl szkoleń i konferencji na temat nowego prawa upadłościowego. Był arbitrem w postępowaniach prowadzonych przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Jest członkiem Stowarzyszenia Harvard Club of Poland.

Artur Zawadowski jest od wielu lat uznawany w międzynarodowych rankingach rynku prawniczego, takich jak Chambers & Partners, The Legal 500, IFLR1000, PLC Which Lawyer?, Expert Guides i Best Lawyers, za jednego z najlepszych prawników w Polsce w dziedzinie restrukturyzacji i prawa upadłościowego, bankowości i finansowania, rynków kapitałowych, prawa korporacyjnego, fuzji i przejęć, niepublicznych inwestycji kapitałowych (private equity), prawa telekomunikacyjnego, mediów i nowych technologii oraz prawa ubezpieczeń.

W prestiżowym rankingu publikowanym przez Chambers & Partners Artur Zawadowski od 2011 roku jest rokrocznie zaliczany do grona najlepszych specjalistów w Polsce w dziedzinie restrukturyzacji i prawa upadłościowego. W najnowszym raporcie czytamy, że respondenci wysoko cenią jego doświadczenie i zdolności negocjacyjne. „Artur Zawadowski ma niezrównaną wiedzę i można na nim polegać”, stwierdził jeden z klientów. Dodatkowo raport podaje, że Artur Zawadowski kieruje praktyką [bankowości i finansów] i jest główną osobą do kontaktu dla klientów.

Artur Zawadowski otrzymał honorowe wyróżnienie w konkursie Prawnik Pro Bono 2006 i Dobroczyńca Roku 2007 za zaangażowanie w działalność pro bono.

Włada biegle językiem angielskim.

[/toggle]


LeszkiewiczPatrycja Zielińska

Wiceprezes zarządu, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Wiceprezes zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. od 17 marca 2014 r.
W ARP S.A. Patrycja Zielińska odpowiada za działalność innowacyjną oraz finanse spółki. Sprawuje bezpośredni nadzór nad departamentami w pionie finansów oraz świadczącymi usługi na rzecz wspierania innowacyjności, w tym Platformę Transferu Technologii i Ekosystem ARP.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Absolwentka Wydziału Inżynierii Produkcji o specjalności Zarządzanie przez Jakość Politechniki Warszawskiej oraz studiów podyplomowych w zakresie Informatycznych Systemów Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej. Posiada tytuł MBA Uniwersytetu Minnesota.

W swojej dotychczasowej karierze zawodowej zajmowała się zarządzaniem finansami, zarządzaniem funduszami strukturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem obszaru innowacyjności, obszaru audytu oraz IT.

Od 2009 do 2012 roku pełniła funkcję zastępcy prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W latach 2012-2014 była członkiem zarządu ds. finansów i audytu w Polskim Holdingu Obronnym sp. z o.o.

Doświadczenie zawodowe zdobywała jako przewodnicząca i członek w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.

[/toggle]