[box_content]

[/box_content]

[box_content]

Fundacja Dziecięca Fantazja jest Organizacją Pożytku Publicznego, której misją jest wnoszenie radości w życie dzieci nieuleczalnie chorych i zmagających się z chorobami zagrażającymi życiu poprzez spełnianie ich najskrytszych marzeń i fantazji. Działa na terenie całego kraju, a jej siedziba znajduje się w Warszawie. Fantazja spełnia marzenia dzieci w wieku od 3 do 18 lat cierpiących na ciężkie choroby genetyczne, choroby nowotworowe i inne schorzenia stanowiące zagrożenie życia. Fundacja Dziecięca Fantazja w 2004 roku otrzymała status OPP – tym samym jest jedną z pierwszych organizacji pozarządowych w Polsce, które posiadają taki status.
Od początku działalności Fantazji z pomocą osób prywatnych, firm i organizacji udało się zrealizować ponad 5000 dziecięcych marzeń dla dzieci cierpiących na choroby nieuleczalne bądź zagrażające ich życiu, ale także dla dzieci cierpiących na choroby przewlekłe lub utrudniające ich normalne funkcjonowanie.
Oddany zespól pracowników, codziennie walczy, aby pozyskać kolejne środki na wsparcie nie tylko chorych dzieci, ale także ich rodzin. Niestety w naszej bazie danych, na swoją magiczną chwilę czeka ponad 1000 ciężko chorych dzieci. Czas dla tych dzieci jest kluczowy, wiele z nich nie może czekać na spełnienie swojej fantazji ani dzień dłużej. Nasi podopieczni walczą m.in. z: nowotworami złośliwymi, mukowiscydozą, zanikiem mięśni, niewydolnością serca, a także wszelkiego rodzaju nieuleczalnymi schorzeniami genetycznym i wadami wrodzonym. Ponadto otaczamy również opieką dzieci cierpiące na choroby przewlekłe, utrudniające normalne funkcjonowanie, takie jak rozszczep kręgosłupa, porażenie mózgowe oraz autyzm.

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Koszty administracyjne stanowią zaledwie 9% kosztów wszystkich przychodów Fantazji. Oznacza to, że 91% przychodów Fantazji zostaje przeznaczone bezpośrednio na realizację marzeń, zarówno tych rzeczowych, jaki i niematerialnych (wycieczki, wyjazdy na spotkanie z gwiazdami, koncerty itp.)

Gdy choruje dziecko, choruje cała rodzina. Wszystkie dostępne fundusze są przeznaczane na leczenie i rehabilitację, a na marzenia nie zostanie prawie nigdy. A chore dzieci podobnie jak ich rówieśnicy chcą marzyć i mają marzenia.

 

Fundację Dziecięca Fantazja i jej podopiecznych można wesprzeć:

  • przez wpłatę na konto Fundacji prowadzone w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. nr 14 1930 1523 2310 0345 8400 0001;
  • „zaadoptowaniem” konkretnego marzenia chorego dziecka z danego regionu;
  • przez przekazanie odpisu 1% podatku dochodowego na rzecz Fundacji Dziecięca Fantazja W PIT-cie wystarczy wpisać nr KRS: 0000168783
  • uczestnictwem w imprezach organizowanych przez cały rok na rzecz podopiecznych,
  • polubieniem fanpage’u Fundacji www.facebook.com/DzieciecaFantazja

 

[/toggle]

[/box_content]

[box_content]

Polska Akcja Humanitarna to organizacja pozarządowa, która od blisko 25 lat niesie pomoc  humanitarną ludziom, którzy cierpią w wyniku konfliktów zbrojnych i katastrof naturalnych. Obecnie pracujemy w Somalii, Syrii, Sudanie Południowym, Nepalu i na Ukrainie.

 

[/box_content]

[box_content]

Siemacha

Stowarzyszenie SIEMACHA od ponad dwudziestu lat tworzy społeczności młodzieżowe, które korzystają z sieci placówek edukacyjnych, sportowych i terapeutycznych. To jedna z największych w Polsce organizacji społecznych, którą wyróżnia silna tożsamość ideowa i wyraźna struktura instytucjonalna. Każdego dnia SIEMACHA zapewnia opiekę ponad 2 tys. wychowanków, którzy pod opieką pedagogów budują trwałe relacje rówieśnicze, zdobywają nowe umiejętności i rozwijają talenty.

Organizacja działa w 30 lokalizacjach, prowadząc placówki dzienne (SIEMACHA Spot), całodobowe (SIEMACHA Spot 24/7), wakacyjne (SIEMACHA Spot Camp), sportowe (Centra Rozwoju Com-Com Zone), Akademię Sportu Progres Jerzego Dudka oraz oddziały Krakowskiego Instytutu Psychoterapii.

Więcej informacji: www.siemacha.org.pl

[/box_content]

[box_content]

SOS

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce ma pod opieką 1456 dzieci i działa w Polsce już od ponad 30 lat. W tym czasie powstały cztery Wioski, czyli osiedla domów dla rodzin SOS. W każdej rodzinie wychowuje się 5 – 8 dzieci. Bardzo często są to liczne, biologiczne rodzeństwa. W Wiosce odnajdują to czego nie zaznały w rodzinie pochodzenia – miłość i bezpieczeństwo. Do Wiosek SOS trafiają dzieci opuszczone i osierocone. W ciągu 30 lat działalności ponad 300 podopiecznych opuściło SOS Wioski Dziecięce, są dziś samodzielnymi, szczęśliwymi ludźmi. Ich historie są różne ale wszyscy zgodnie twierdzą, że  Wioski SOS odegrały w ich życiu kluczową rolę. Stowarzyszenie prowadzi również Programy Umacniania Rodziny, gdzie opiekunowie SOS robią wszystko by dzieci nie trafiały do opieki zastępczej. W ramach Programów działa 10 świetlic dla dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych rozpadem, a także poradnie dla rodziców.

Sprawdź jak możesz pomóc: www.wioskisos.org

[/box_content]

[box_content]

SOS

Stowarzyszenie WIOSNA powstało w 2001 roku w Krakowie, jako organizacja pożytku publicznego, aby pomagać Polakom skutecznie i w mądry sposób pomagać sobie nawzajem. Tworząc oraz doskonaląc systemy pomocowe, dzięki zaangażowaniu tysięcy wolontariuszy, daje możliwość Polakom dzielenia się z najbardziej potrzebującymi w taki sposób, aby pomoc nie uzależniała, ale stała się impulsem do zmiany w życiu. Firmom, oferuje szereg mechanizmów budowania wizerunku społecznie odpowiedzianych: partnerstwo w realizowanych projektach, marketing społecznie zaangażowany, wolontariat pracowniczy czy inwestor społeczny. WIOSNA jest organizatorem SZLACHETNEJ PACZKI oraz AKADEMII PRZYSZŁOŚCI. Więcej o możliwościach zaangażowania się na: www.szlachetnapaczka.pl

[/box_content]

[box_content]

UNICEF_6398b_450x450

 

Od 70 lat nieprzerwanie UNICEF walczy, aby każde dziecko na świecie mogło być po prostu dzieckiem. Aby dzieci nie musiały być żołnierzami, czy też ofiarami wojen dorosłych. Aby nie musiały pracować, ale mogły chodzić do szkoły i bawić się  z rówieśnikami.

Dzięki wsparciu Darczyńców UNICEF finansuje szczepienia przeciw odrze, tężcowi i polio, leczy maluchy cierpiące z powodu niedożywienia. W sytuacji klęski humanitarnej, jako jedna z pierwszych organizacji UNICEF niesie pomoc w miejscu tragedii. Wykorzystuje wiedzę i doświadczenie w walce o przestrzeganie prawa każdego dziecka do zdrowia, edukacji, równości i ochrony

[/box_content]

[box_content]

[/box_content]