Liliana Anam

Liliana Anam

Założycielka i menedżer zarządzający CSRInfo

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Doświadczony doradca ds. CSR, założycielka i menedżer zarządzający firmy edukacyjno-doradczej CSRinfo. Realizuje projekty doradcze z zakresu CSR, w tym procesy analiz i ekspertyz, budowy strategii, polityk, działań zaangażowania społecznego, audytów CSR, raportowania, dialogu z interesariuszami. Wspólnie z partnerami społecznymi, biznesowymi i instytucjami publicznymi realizuje projekty promujące społeczną odpowiedzialność biznesu.

[/toggle]


Augustyński

Ks. Andrzej Augustyński

Przewodniczący Zarządu, Dyrektor Generalny, Stowarzyszenie SIEMACHA

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Andrzej Stanisław Augustyński – polski duchowny rzymskokatolicki i przedsiębiorca społeczny. Inicjator powstania i Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia SIEMACHA, organizacji pożytku publicznego, działającej w zakresie wychowania, sportu i terapii; Prezes Zarządu Fundacji DEMOS; członek międzynarodowej organizacji Ashoka zrzeszającej przedsiębiorców społecznych. Od 1986 r. współpracuje z organizacjami społecznymi na Malcie. Jest znawcą i promotorem kultury maltańskiej. Od 1999 r. związany z krakowskim samorządem jako koordynator Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przestępczości Młodzieży, pełnomocnik i doradca społeczny Prezydenta Miasta Krakowa ds. Młodzieży. W latach 2001 – 2011 członek Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Krakowskiej. W 2000 r. wspólnie z ojcem Kazimierzem Augustyńskim rozpoczął budowę wielofunkcyjnego kompleksu dla dzieci w Odporyszowie, w ramach którego działają: dom dziecka, placówka wsparcia dziennego, ośrodek wakacyjny i nowoczesne centrum sportowe. Ks. Andrzej Augustyński jest laureat wielu nagród i odznaczeń m.in. otrzymał nagrodę w plebiscycie Krakowianin Roku 2014 w kategorii „Społeczeństwo”. W 2014 przyznano mu Nagrodę Grand Prix Amicus Hominum, Pro Publico Bono oraz medal „Zasłużony dla Województwa Małopolskiego Palatinatus Poloniae Minoris Meriti”. W 2012 roku otrzymał Medal św. Jerzego przyznany przez redakcję „Tygodnika Powszechnego”. W 2009 roku za wybitne zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy, za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jest autorem książek „Coca kocha colę”, „Czyja jest socjoterapia?”, „Wędrowiec” a także inicjatorem i wydawcą „Dziennikarstwo i polityka” oraz „Jan Wnęk. Między niebem a ziemią”.

[/toggle]


Balashov

Katarzyna Balashov

Dyrektor Komunikacji Korporacyjnej, Grupa IKEA

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Absolwentka stosunków międzynarodowych w Collegium Civitas oraz Podyplomowego Studium Komunikacji Strategicznej w Firmach w Szkole Głównej Handlowej. W IKEA od października 2013 r., wcześniej związana m.in. z Westwing Home & Living oraz agencja United PR.

[/toggle]


Bardan

Maciej Bardan

I Wiceprezes Zarządu, Raiffeisen Bank Polska SA

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Maciej Bardan od 1 czerwca 2014 r. zajmuje stanowisko I Wiceprezesa Zarządu Raiffeisen Polbank. Większą część kariery zawodowej poświęcił sektorowi bankowemu. Przez 10 lat związany był z Citibank Poland. W 2001 roku dołączył do Raiffeisen Bank Polska S.A., gdzie na stanowisku Członka Zarządu, a później Wiceprezesa odpowiadał za zarządzanie ryzykiem i finansami. W 2008 roku został Prezesem Zarządu Kredyt Banku i kierował nim do czasu fuzji z BZ WBK. W Kredyt Banku dokonał zmiany modelu biznesowego w obszarze bankowości detalicznej poprzez restrukturyzację portfela kredytowego poszczególnych obszarów biznesowych, wzmocnienie efektywności kosztowej, a także wdrożenie nowej strategii skoncentrowanej na klientach oraz zwiększaniu przychodów.

[/toggle]


Bilska

Sylwia Bilska

General Manager, Członek Zarządu, PayU

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Dynamiczny i doświadczony lider biznesu, od kilku lat działa w obszarze technologii finansowych. Aktualnie jako General Manager w PayU S.A. – spółce grupy Naspers, która jest jedną z 10 największych firm eCommerce i zalicza się do największych inwestorów technologicznych na świecie – zarządza biznesem PayU w Polsce, Czechach, na Węgrzech oraz w Rumunii. Wcześniej na stanowisku Commercial Director i Dyrektora Marketingu PayU na Europę Środkowo-Wschodnią budowała wartość marki i z sukcesem przeprowadziła globalny proces rebrandingu w 16 krajach. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w obszarze dóbr konsumenckich, branży eCommerce oraz usług B2B i B2C, zarówno na rynkach rozwiniętych, jak i rozwijających się. Pracowała na stanowiskach C-Level w działach marketingu, sprzedaży i strategii w firmach działających lokalnie, jak i spółkach z listy 100 największych na arenie międzynarodowej (AVON, Philip Morris, Oriflame czy Ad Agencies). Promuje zmiany i zachowania nastawione na innowacyjne rozwiązania, rozwój biznesu oraz osiąganie wyników finansowych. Komentatorka i ekspertka branżowa, entuzjastka wdrażania rozwiązań cyfrowych w różnych sektorach gospodarki oraz samorządach i administracji. Współinicjatorka międzynarodowego programu edukacyjnego PayU Lab, w ramach którego odbywa się m.in. doroczne spotkanie liderów biznesu, gdzie omawiane są najważniejsze trendy implikujące zmiany w eHandlu i zachowaniu konsumentów. Absolwentka prawa na Uniwersytecie Warszawskim, a także European Executive MBA. Prywatnie pasjonuje się sztukami pięknymi, zwłaszcza malarstwem współczesnym, razem z dziećmi uczestniczy w zajęciach szkoły rysunku. Aktywna sportowo – gra w tenisa, biega, jeździ na rowerze – do rozwijania sportowych pasji zachęca także pracowników firmy.

[/toggle]


colombie

Francois Colombie

Przewodniczący Rady Nadzorczej Auchan Polska, Rosja i Ukraina

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Przewodniczący Rady Nadzorczej Auchan Polska od 2007 roku oraz Auchan Ukraina od 2010 r.
Był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Auchan Rosja do 2014 r.
W Grupie Auchan pracuje od 36 lat.

[/toggle]


Cyglicki

Robert Cyglicki

Dyrektor Greenpeace w Polsce

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Dyrektor Greenpeace w Polsce. Od wielu lat doradza organizacjom pozarządowym i instytucjom publicznym w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Specjalizuje się w tematyce energii i ochrony lasów. Budował mikroelektrownie słoneczne w Polsce i na równiku.

[/toggle]


Hryniewiecka
Dorota Hryniewiecka-Firlej

Prezes Zarządu i Dyrektor Działu Internal Medicine, PFIZER Polska

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu ze specjalizacją i doktoratem z chorób wewnętrznych. Zdobywała doświadczenie w firmach Janssen-Cilag, początkowo na stanowisku Przedstawiciela Medycznego, następnie Kierownika Działu Lecznictwa Szpitalnego. W kolejnych latach pełniła kluczowe funkcje kierownicze w firmach Novo Nordisk oraz Wyeth. Z firmą Pfizer związana od 2009 r. wchodząc w skład Zarządu firmy Pfizer Polska. Obecnie piastuje stanowisko Prezesa Zarządu i Dyrektora Działu Internal Medicine Pfizer Polska, jest także członkiem europejskiego Zarządu Dywizji Pfizer Innovative Health. Piastuje funkcje zarządcze w organizacjach i stowarzyszeniach takich jak INFARMA, Pracodawcy RP, Executive Club, Business Centre Club. Równolegle do aktywnego życia zawodowego Dorota Hryniewiecka-Firlej działa społecznie, angażując się w działalność na rzecz społeczności lokalnych. Zafascynowana europejskimi, gotyckimi manuskryptami w wolnym czasie poświęca się swojej pasji, jaką jest tworzenie i malowanie iluminacji przy użyciu barwników przygotowywanych własnoręcznie na podstawie średniowiecznych przepisów.

[/toggle]


Kleiber

Prof. Michał Kleiber

Prezes Polskiej Akademii Nauk w latach 2007-2015

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Jest specjalistą w zakresie zastosowań nowoczesnych technik komputerowych w badaniach naukowych, technice i medycynie. Zajmuje się także problematyką prorozwojowej polityki państwa, a w szczególności strategią rozwoju edukacji, nauki i innowacyjności gospodarki. Jest autorem bądź współautorem ponad 240 prac naukowych oraz 7 książek opublikowanych w wydawnictwach o światowej renomie.
Jest członkiem rad redakcyjnych kilkunastu międzynarodowych czasopism naukowych, w tym redaktorem naczelnym prestiżowego czasopisma o światowym obiegu „Archives of Computational Methods in Engineering” (Springer). Jest laureatem licznych nagród, w tym najbardziej prestiżowej krajowej nagrody naukowej przyznawanej przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej oraz Medalem Królestwa Belgii za osiągnięcia innowacyjne. Posiada wysokie odznaczenia państwowe przyznane przez Prezydenta Francji i Cesarza Japonii. Jest doktorem honoris causa uczelni w Lublinie, Krakowie, Warszawie, Bydgoszczy, Gliwicach, Darmstadt (RFN), Mons (Belgia) oraz Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie. Został także wybrany członkiem Austriackiej Akademii Nauk, Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk w Salzburgu oraz Akademii Europejskiej w Londynie. Jest członkiem Rady Programowej organizacji „Science and Technology for Society Forum” w Kioto, Japonia. Przez wiele lat wykładał na uniwersytetach w RFN, USA i Japonii.
W latach 1995 – 2001 prof. Kleiber był dyrektorem Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, w latach 1998 – 2001 reprezentował Polskę w Radzie Gubernatorów Centrum Badawczego UE oraz był polskim delegatem do Komitetu Sterującego „Zrównoważony wzrost” w ramach V Programu Ramowego UE. W latach 2001 – 2005 był ministrem nauki i informatyzacji, przewodniczącym Komitetu Badań Naukowych oraz przewodniczącym Rządowego Komitetu ds. Umów Offsetowych. W roku 2005 prof. Kleiber został wybrany członkiem Europejskiej Rady Nauki oraz prezesem European Materials Forum. W latach 2006 – 2010 pełnił funkcję Społecznego Doradcy Prezydenta RP ds. edukacji i badań.

[/toggle]


marekk
Marek Krupiński

Dyrektor Generalny UNICEF Polska
[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Absolwent filologii romańskiej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Pracę zawodową rozpoczął w połowie lat siedemdziesiątych w sektorze turystki; następnie pracował w wydziale handlowym Polskich Linii Lotniczych LOT oraz kierował przedstawicielstwem LOT w Tunezji. W roku 1992 został powołany na stanowisko Dyrektora Biura Zarządu LOT, a następnie członka Zarządu PLL LOT SA.
Po zmianach systemowych w Polsce został oddelegowany do Ministerstwa Obrony Narodowej jako pierwszy cywilny dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej, odpowiedzialny za wdrożenie cywilnych struktur zarządzania. W latach 1996-2002 Dyrektor polskiego biura handlowego Aerospatiale – francuskiej grupy działającej w sektorze lotniczym.
W latach 2003-2006, Dyrektor Zarządzający jednej z najbardziej znanych agencji reklamowych na polskim rynku, gdzie z sukcesem wdrożył program redukcji i restrukturyzacji zadłużenia. W latach 2006-2007 powrócił do LOT jako
Wiceprezes ds. Handlowych i członek Zarządu.
W połowie roku 2007 został powołany przez Radę Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF na stanowisko Dyrektora Generalnego.

[/toggle]


C Likpa
Cesar Lipka

Prezes Zarządu, Superdrob S.A.
[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Jest synem Henryka Lipki – założyciela SuperDrob. W 2012 roku objął stanowisko Prezesa Zarządu. Studiował nauki polityczne i międzynarodowe o specjalizacji zarządzania biznesem na University of Missouri. Od 1998 r. zaangażował się w działalność rodzinnej firmy i rozpoczął pracę na stanowisku Dyrektora ds. Produkcji, a następnie V-ce Prezesa Zarządu ds. Produkcji. Obecnie jest odpowiedzialny za całość Grupy Kapitałowej SuperDrob i kreuje trendy procesu przemian firmy, by rozwijać dorobek ojca. Prywatnie jest ojcem piątki dzieci.

[/toggle]


G Malinowski
Dr Grzegorz Malinowski

Katedra Ekonomii Akademii Leona Koźmińskiego
[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Grzegorz Malinowski – Magister filozofii oraz nauk o zarządzaniu, doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Centrum Badawczym Transformacji, Integracji i Globalizacji – TIGER, wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Specjalizuje się badaniach wzrostu i rozwoju gospodarczego oraz geoekonomii.

[/toggle]


Piotr Mirosław
Piotr Mirosław

Prezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający Lyreco Polska S.A.
[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w zarządzaniu w korporacjach międzynarodowych. Od 2014 w Lyreco, wcześniej na czele Tech Daty. Zasiadał w zarządzie Philipsa, kierując sprzedażą i marketingiem w Polsce i Europie Centralnej. Był Dyrektorem Zarządzającym w LG Electronics. Absolwent Politechniki Warszawskiej, studiów podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz MBA Uniwersytetu w Illinois.

[/toggle]


Wiesław Nowiński
Prof. Wiesław Nowiński

Agencja ds. Nauki, Technologii i Badań, Singapur
[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Prof. Wiesław L. Nowiński – polski naukowiec pracujący w Singapurze w Agency for Science, Technology and Research, jest profesorem w dziedzinie nauk technicznych. Jest laureatem wielu prestiżowych światowych nagród, w tym III edycji konkursu „Wybitny Polak” i autorem wielu patentów. Pionier, kreator komputerowej mapy mózgu. Otrzymał wiele prestiżowych nagród, w tym m.in. dwukrotnie Magna cum Laude przyznawaną przez Radiological Society of North America. W 2010 został nominowany do Azjatyckiej Nagrody Innowacyjności. W 2012 został wyróżniony nagrodą III edycji „Wybitny Polak”. W 2013 otrzymał tytuł „Pioniera Medycyny” od Society for Brain Mapping and Therapeutics. W 2014 został nominowany do ścisłej trójki laureatów w kategorii „Całokształt twórczości” Europejskiego Wynalazcy Roku – konkursie organizowanym przez Europejski Urząd Patentowy.

[/toggle]


_prof-Witold-orlowski

prof. Witold Orłowski

Rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula, Doradca Ekonomiczny PwC Polska

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Ekonomista, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, Szef Zespołu Doradców Ekonomicznych Prezydenta 2001-2005, Rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula, Główny Doradca Ekonomiczny PwC Polska.
Profesor nauk ekonomicznych. Ukończył ekonomię na Uniwersytecie Łódzkim, kształcił się w Harvard University. Stopień naukowy doktora uzyskał na Uniwersytecie Łódzkim, habilitował się na Uniwersytecie Warszawskim. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Były doradca ekonomiczny wicepremiera Leszka Balcerowicza oraz b. doradca głównego negocjatora członkostwa Polski w UE, Jana Kułakowskiego. Szef zespołu doradców ekonomicznych prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, członek Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie Lechu Kaczyńskim. W 2011 został powołany na stanowisko Specjalnego Doradcy KE ds. Budżetu.

[/toggle]


Jacek Pogonowski

Jacek Pogonowski

Prezes Zarządu, Konsalnet Holding S.A.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Współzałożyciel Value4Capital, spółki zarządzającej funduszami typu „private equity”, skupionej na inwestycjach w średniej wielkości spółki z regionu Europy Środkowej i Wschodniej. Ekspert z ponad 20 letnim doświadczeniem w dziedzinie fuzji i przejęć oraz inwestycji. Zasiadał w Zarządzie PSIK oraz w Komitecie Inwestycyjnym KFK (Krajowy Fundusz Kapitałowy). Obecnie jest także Prezesem Zarządu spółki Konsalnet Holding S.A., krajowego lidera branży ochrony osób i mienia w Polsce. Jacek Pogonowski jest także członkiem licznych organizacji w tym Business Center Club i Polskiej Rady Biznesu.

[/toggle]


Bolesław Rok

Prof. Bolesław Rok

Katedra Etyki Biznesu, Akademia Leona Koźmińskiego

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Dyrektor Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego. Od trzydziestu lat związany z biznesem jako przedsiębiorca i doradca. Współzałożyciel Forum Odpowiedzialnego Biznesu, współautor corocznego Rankingu Odpowiedzialnych Firm dla Dziennika Gazety Prawnej, koordynator międzynarodowych projektów z zakresu innowacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Pełnomocnik Zarządu ds. etyki w PGNiG SA. Członek m.in. Rady Programowej Instytutu Innowacyjna Gospodarka, Komisji Sędziowskiej Polish National Sales Awards, konkursu Dyrektor Marketingu Roku, Rady Nadzorczej mFundacji, Rady Programowej United Nations Global Compact, Sieci Sensownego Biznesu.

[/toggle]


Rudnicka

Katarzyna Rudnicka

Prezes Zarządu, Vivenge Sp. z o.o.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Rozpoczęła się w latach 90-tych. Od samego początku była kształtowana w obszarze sprzedaży. Katarzyna Rudnicka przeszła wszystkie szczeble stanowisk w departamentach sprzedaży różnych firm, od przedstawiciela handlowego (DROSED S.A.), poprzez key account manager (PROPER FOOD ISL), key account manager (Sport Promotion), z-ca dyrektora Sprzedaży (Elektromontaż – Export S.A.), prezesa Zarządu (Centrum Budownictwa), Prezes Zarządu (EGO Sp. z o.o.).

Od 2007 roku w Grupie VIVENGE (w pierwszych latach pełniąc funkcję prezesa zarządu z jednej ze spółek grupy).
Od 2010 roku Prezes Zarządu VIVENGE Sp. z o.o. – lidera branży oznakowania reklamowego, specjalistę od największych projektów rebrandingowych w Polsce.

[/toggle]


Rybak

Małgorzata Rybak-Dowżyk

Dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej, T-mobile Polska S.A.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Od 17 lat związana z obszarem komunikacji, wcześniej w latach 1996-2000 zajmowała się sprzedażą oraz obsługa klienta korporacyjnego. Doświadczenie zdobywała pracując m.in. dla Viacom International Media Networks, w Programie 1 Telewizji Polskiej oraz Citibank Polska.

Od 2012 roku pełni funkcję Dyrektora Komunikacji Korporacyjnej w T-Mobile Polska. Odpowiada za tworzenie i wdrażanie strategii komunikacyjnej, w tym kształtowanie wizerunku pracodawcy na zewnątrz i wewnątrz organizacji, kreowanie strategii społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Responsibility) ściśle zintegrowanej ze strategią rozwoju biznesu. Jest inicjatorką niestandardowych projektów T-Mobile – m.in. akcji społecznej Pomoc Mierzona Kilometrami.

Doskonale spełnia się w roli nowoczesnej kobiety biznesu, ale przede wszystkim jako matka trójki dzieci. Na co dzień aktywnie łączy te dwie funkcję będące wyzwaniem, nie tylko w środowisku biznesowym, ale i w sferze prywatnej. Wychowując trójkę dzieci, będące w różnym wieku – szkolnym i przedszkolnym oraz profesjonalnie realizując się jako manager. Obdarzona wyjątkową energią, entuzjazmem do życia oraz rzadką zaletą – znajdowania rozwiązań tam, gdzie inni ich nie dostrzegają.

Jej bogate doświadczenie zawodowe i życiowe pozwoliło na wypracowanie światopoglądu, który koncentruje się na ludziach, kreowaniu lepszej rzeczywistości i wytrwałości w dążeniach do swoich celów i marzeń. Dzięki swojemu pozytywnemu podejściu do życia i umiejętnością komunikatywnego zarządzania, skupia wokół siebie ludzi, których „zaraża” swoją pasją – na życie. Ulubione zwroty, które mówią o niej najwięcej: „uśmiech na Życie”, „odwróćmy myślenie” oraz „niemożliwe jest zawsze możliwe”.

Ukończyła studia na wydziale Zarządzania i Marketingu w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego oraz na wydziale Politologii w zakresie Rzecznik Prasowy w Wyższej Szkole Komunikowania i Mediów Społecznych.

[/toggle]


Agata Stafiej

Agata Stafiej – Bartosik

Dyrektor Fundacji Ashoka Innowatorzy dla Dobra Publicznego w Polsce

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Agata Stafiej-Bartosik jest dyrektorem Fundacji Ashoka Innowatorzy dla Dobra Publicznego w Polsce. Jest związana z Ashoką od 2001 roku, kiedy została wybrana jako Ashoka Fellow za działalność w zakresie promowania narzędzi marketingu i mediów, jako sposobu wzmacniania organizacji pozarządowych. Agata jest współzałożycielką Fundacji Komunikacji Społecznej oraz organizacji SMartKollektiv (Serbia). Była Menedżerem ds. społecznej odpowiedzialności firmy w firmie Danone, gdzie tworzyła i prowadziła program Podziel się Posiłkiem oraz Partnerstwo dla Zdrowia. W 2007 roku założyła firmę doradczą ASB Consluting, zajmującą się wspieraniem firm w projektowaniu programów nastawionych na generowanie realnych zmian i efektów społecznych. Firma została włączona do Zespołu ds. zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu PwC, gdzie pełniła rolę zastępcy Dyrektora w dziale doradztwa do 2014 roku.

[/toggle]


Kamil Wyszkowski

Kamil Wyszkowski

Dyrektor Generalny Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

prawnik, specjalista prawa międzynarodowego. W latach 2009-14 był dyrektorem biura UNDP w Polsce. Od 2004 roku krajowy przedstawiciel i Dyrektor Generalny Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce. Ekspert w zakresie polityk ONZ i UE.

[/toggle]