Michał BieniekMichał Bieniek

CEO, Apeiron Synthesis

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Michał Bieniek studiował na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej uzyskując w 2003 roku tytuł magistra inżyniera. W roku 2004 jako beneficjent prestiżowego stypendium Marie Curie przebywał na stażu naukowy w Laboratoire de Chimie de Coordynation, CNRS w Tuluzie we Francji pracując w grupie prof. Guya Lavigne. Po powrocie do Polski kontynuował studia doktoranckie w Instytucie Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk (IChO PAN) prowadząc badania naukowe pod opieką prof. dr hab. inż. Karola Greli, eksperta w dziedzinie metatezy olefin.

W trakcie realizacji pracy doktorskiej współpracował z dużymi koncernami farmaceutycznymi zainteresowanymi zastosowaniem reakcji metatezy olefin w produkcji związków bilogicznie czynnych (API). Michał Bienek uzyskał stopień naukowy doktora w 2008 roku i bazując na doświadczeniach wynikających ze współpracy z firmami farmaceutycznymi założył w 2009 roku firmę Apeiron Synthesis, której działalność skupia się opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu w oparciu o reakcje metatezy olefin. Metoda daje praktycznie nieskończone możliwości syntezy nowych związków chemicznych, a procesy produkcyjne są szybkie, tanie i ekologiczne. Aktualnie Michał Bieniek, Prezes Zarządu Apeiron Synthesis, oraz jego zespół naukowy są współautorami 6 międzynarodowych zgłoszeń patentowych oraz ponad 20 artykułów naukowych w dziedzinie syntezy i zastosowania nowych katalizatorów metatezy olefin.

[/toggle]


BoczkowskaKrystyna Boczkowska

Prezes Zarządu, Bosch

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Krystyna Boczkowska, prezes spółki Robert Bosch i reprezentantka Grupy Bosch w Polsce. Od 25 lat współtworzy sukces firmy Bosch w naszym kraju. Działa m.in. w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej oraz w Kongresie Kobiet. Należy do najbardziej wpływowych kobiet w Polsce, nagradzana tytułami Kobieta Roku czy osoby zasłużonej dla rozwoju rynku motoryzacyjnego. Ukończyła Wydział Mechaniki Precyzyjnej PW oraz MBA Executive Studies in Finance.

[/toggle]


Grzegorz Czul Grzegorz Czul

Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny, Fluor

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Grzegorz Czul jest odpowiedzialny za funkcjonowanie Fluor w Gliwicach. Posiada ponad 30–letnie doświadczenie w projektowaniu i zarządzaniu projektami, głównie instalacji petrochemicznych, rafineryjnych i chemicznych. Grzegorz zdobył swoje doświadczenie pracując dla Fluor najpierw jako Inżynier ds. Orurowania, następnie Analizy Naprężeń, powołując jednocześnie zespół ds. analizy naprężeń w Gliwicach, a następnie jako Inżynier Wiodący ds. Orurowania. W roku 2002 przeszedł do Działu Zarządzania Projektami, w którym zarządzał różnymi projektami krajowymi i międzynarodowymi. W roku 2010 został powołany na stanowisko Dyrektora Operacyjnego ds. Projektów, a w roku 2012 objął stanowisko Dyrektora Generalnego.

[/toggle]


florjańczykProf. Zbigniew Florjańczyk

Profesor dr hab. inż. Kierownik Katedry Chemii i Technologii Polimerów, Politechnika Warszawska

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Prof. Zbigniew Florjańczyk urodził się 31 stycznia 1948 roku. Studia wyższe ukończył w roku 1970 na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. W tej placówce uzyskał stopnie naukowe doktora (1974) i dr hab. (1984), pełnił funkcje Dyrektora Instytutu Technologii Tworzyw Sztucznych (1987-91) oraz Dziekana (1996-2002).

Obecnie jest Kierownikiem Katedry Chemii i Technologii Polimerów. Jest członkiem Senatu PW, przewodniczącym senackiej komisji ds.etyki zawodowej oraz zespołu strategicznego Rektora.

Tytuł naukowy profesora nauk chemicznych nadano mu w roku 1993, a 5 lat później został powołany na stanowisku profesora zwyczajnego. Pracował także jako zaproszony profesor w University of Guelph , odbył staże naukowe w University of Massachusetss i w University of London , wielokrotnie wygłaszał wykłady na zaproszenie akademickich i przemysłowych ośrodków w USA, Niemczech, Francji i Włoch. Wypromował 20 doktorów i 75 magistrów inżynierów. W roku 2011 uzyskał tytuł DrHC Politechniki Rzeszowskiej.

Profesor Florjańczyk jest obecnie przewodniczącym Sekcji Nauk matematycznych,Fizycznych, Chemicznych i Nauk o Ziemi Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych oraz Rad Naukowych Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN i Instytutu Chemii i Technik Jądrowych. Jest też członkiem Rad Naukowych ICHO PAN , CBMiM PAN , Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników oraz Instytutu Biomareiałów i Włókien Chemicznych. W poprzednich latach był między innymi przedstawicielem Polski w Europejskiej Federacji Polimerów, Komitecie Naukowym NATO oraz wiceprzewodniczącym Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Nauki przy MNiSW.

Zainteresowania Naukowe

Głównym obiektem jego badań naukowych jest chemia i technologia polimerów, technologia organiczna oraz kataliza. W swym dorobku ma ponad 160 publikacji, 1 podręcznik akademicki, 5 opracowań monograficznych, 54 przyznanych patentów. W badaniach o charakterze aplikacyjnym współpracował głównie z Dębicką Fabryką Farb i Lakierów, Zakładami Basel Orlen i Zakładami Chemicznymi Boryszew , gdzie kierowany przez niego zespół wdrożył 3 duże technologie i dokonał szeregu udoskonaleń w stosowanych recepturach i metodach pomiarowych. Zespół wykonał również szereg kompleksowych opracowań dla kontrahentów zagranicznych takich jak koncerny Varta, Rhodia czy firma Scientific Design Company.

Badania podstawowe jego zespołu koncentrują się obecnie na układach polimerowych o wysokiej przewodności jonowej wykorzystywanych jako stałe elektrolity w ogniwach litowych, wodorowych i metanolowych ogniwach paliwowych oraz urządzeniach elektrochromowych, nanomateriałach hybrydowych wykorzystywanych jako środki wzmacniające i uniepalniające w kompozytach polimerowych oraz biodegradowalnych syntetycznych poliestrach dla potrzeb medycyny i rolnictwa. Część tych badań jest realizowana w ramach projektów europejskich w ramach konsorcjum międzynarodowego, a część w ramach projektów rozwojowych we współpracy z CBPiW PAN, CBMiM PAN, Instytutem Inżynierii Materiałów Polimerowych w Toruniu i Instytutem Biopolimerów i Włókien Chemicznych.[/toggle]


OLYMPUS DIGITAL CAMERAAndreas Golombek

Dyrektor Generalny, go&management GmbH

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Andreas Golombek, mgr inż. elektroenergetyk, urodził się w Bytomiu i od 1971 r. mieszka w Niemczech. Od 1982 roku pracował w działach Sales & Marketing w branży napędów elektrycznych w Niemczech.

Następnie od 1986 pracował w AEG jako menedżer ds. eksportu w branży napędów elektrycznych oraz budowy instalacji dla krajów Europy Środkowej, Francji i Ameryki Południowej. Po przejęciu AEG w 1996 roku przez Cegelec / Alstom był odpowiedzialny za stworzenie struktur sprzedaży oraz utworzenie spółek zagranicznych w Europie Środkowej.

W latach 2002-2005 Prezes Cegelec w Polsce, odpowiedzialny za utworzenie nowej spółki zajmującej się budową instalacji elektrycznych. Od 2006 Prezes Zarządu Lurgi S.A. Po przejęciu Lurgi przez Air Liquide odpowiedzialny za integrację Lurgi z nowym koncernem, utworzenie globalnego działu zakupów i rozbudowę spółek w Rosji i na Ukrainie.[/toggle]


OLYMPUS DIGITAL CAMERAAndrzej Goławski

Prezes Zarządu, Mostostal Warszawa

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Absolwent Politechniki Poznańskiej i Technical University of Aalborg (Dania). Od początku pracy zawodowej jest związany z branżą budowlaną. Ukończył studia MBA oraz program Strategic Leadership Academy. Przez 18 lat pracował dla Grupy Budimex, w której od 2002 r. pełnił kolejno funkcje: Dyrektora Rejonu, Dyrektora Oddziału Budownictwa Ogólnego Zachód, Dyrektora Budownictwa. Był również Członkiem Komitetu Wykonawczego i Prokurentem Spółki.

Od momentu objęcia funkcji Prezesa Zarządu skutecznie realizuje działania na rzecz synergii grupy kapitałowej Mostostal Warszawa i Acciony, do której Mostostal należy. Pełni również funkcję przewodniczącego rad nadzorczych spółek: Mostostal Power Development Sp. z o.o., Mostostal Kielce SA, Mostostal Płock SA i AMK Kraków. Efektywnie dywersyfikuje i wzmacnia działalność spółki na polskim rynku. Dba o rozwój innowacyjnych rozwiązań, które w trwały sposób budują przewagę konkurencyjną firmy.

[/toggle]


jurczakProf. Janusz Jurczak

Wydział Chemii Uniwersytet Warszawski, Instytut Chemii Organicznej Polska Akademia Nauk

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Janusz Jurczak jest profesorem zwyczajnym Instytutu Chemii Organicznej PAN oraz Wydziału Chemii UW. Zajmuje się badaniami w dziedzinie chemii organicznej i supramolekularnej. Jest członkiem rzeczywistym PAN, członkiem zwyczajnym TNW.

[/toggle]


profesor (1)

Prof. Jacek Kijeński

Prezes, SITIPChem

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Wybitny specjalista w dziedzinie chemii i technologii chemicznej w zakresie kierunków i strategii rozwoju przemysłu chemicznego, katalizy, przemysłowej syntezy organicznej i recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych.

Prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński. Profesor zwyczajny Politechniki Warszawskiej, profesor Instytutu Chemii Przemysłowej. Prezes SITPChem od 2002 r. Członek Prezydium Komitetu Chemii PAN, Ekspert NCN i NCBiR, Koordynator Polskiej Platformy Technologicznej Wodoru i Ogniw Paliwowych, Ekspert Panelu Głównego Foresight Polska 2020. 200 publikacji, 40 patentów, kilkanaście projektów procesowych. Konsultant sektora wielkiej syntezy chemicznej.[/toggle]


michal.kleiber_120x180Prof. Michał Kleiber

Przewodniczący Rady Przedsiębiorczości, Zarządzania i Innowacji, Prezes Polskiej Akademii Nauk w latach 2007-2015, Wiceprezes Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Jest specjalistą w zakresie zastosowań nowoczesnych technik komputerowych w badaniach naukowych, technice i medycynie. Zajmuje się także problematyką prorozwojowej polityki państwa, a w szczególności strategią rozwoju edukacji, nauki i innowacyjności gospodarki. Jest autorem bądź współautorem ponad 240 prac naukowych oraz 7 książek opublikowanych w wydawnictwach o światowej renomie.

Jest członkiem rad redakcyjnych kilkunastu międzynarodowych czasopism naukowych, w tym redaktorem naczelnym prestiżowego czasopisma o światowym obiegu “Archives of Computational Methods in Engineering” (Springer). Jest laureatem licznych nagród, w tym najbardziej prestiżowej krajowej nagrody naukowej przyznawanej przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej oraz Medalem Królestwa Belgii za osiągnięcia innowacyjne. Posiada wysokie odznaczenia państwowe przyznane przez Prezydenta Francji i Cesarza Japonii. Jest doktorem honoris causa uczelni w Lublinie, Krakowie, Warszawie, Bydgoszczy, Gliwicach, Darmstadt (RFN), Mons (Belgia) oraz Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie. Został także wybrany członkiem Austriackiej Akademii Nauk, Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk w Salzburgu oraz Akademii Europejskiej w Londynie. Jest członkiem Rady Programowej organizacji „Science and Technology for Society Forum” w Kioto, Japonia. Przez wiele lat wykładał na uniwersytetach w RFN, USA i Japonii.

W latach 1995 – 2001 prof. Kleiber był dyrektorem Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, w latach 1998 – 2001 reprezentował Polskę w Radzie Gubernatorów Centrum Badawczego UE oraz był polskim delegatem do Komitetu Sterującego “Zrównoważony wzrost” w ramach V Programu Ramowego UE. W latach 2001 – 2005 był ministrem nauki i informatyzacji, przewodniczącym Komitetu Badań Naukowych oraz przewodniczącym Rządowego Komitetu ds. Umów Offsetowych. W roku 2005 prof. Kleiber został wybrany członkiem Europejskiej Rady Nauki oraz prezesem European Materials Forum. W latach 2006 – 2010 pełnił funkcję Społecznego Doradcy Prezydenta RP ds. edukacji i badań.

[/toggle]


orlowski_120x180Andrzej Kolasa

Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji, Politechnika Warszawska

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Profesor Politechniki Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Produkcji gdzie pełni od 2012 roku również funkcję dziekana. W latach 2002-2016 profesor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie, którą kierował przez dziesięć lat pełniąc funkcję rektora.

            Urodził się w 1948 roku w Lublinie. Studia ukończył na Wydziale Mechanicznym Technologicznym (obecnie Inżynierii Produkcji) Politechniki Warszawskiej uzyskując w 1973 roku dyplom magistra inżyniera, a potem kolejno stopnie: doktora nauk technicznych w 1981 roku i doktora habilitowanego w 1991 roku. Tytuł profesora otrzymał z rąk Prezydenta RP w lutym 2015 roku.

            Wykształcił wielu inżynierów i magistrów inżynierów, wypromował ośmiu doktorów. Poza Politechniką Warszawską i PWSZ Ciechanowie wykładał lub prowadził badania naukowe na kilku uczelniach europejskich oraz w Japonii, Chinach i Tanzanii.

Prof. A. Kolasa jest autorem ponad stu sześćdziesięciu prac opublikowanych w kraju i zagranicą, wielu ekspertyz i projektów oraz ponad czterdziestu wdrożeń przemysłowych z zakresu spawalnictwa. Jest członkiem rad naukowych oraz kilku towarzystw naukowych i rad programowych czasopism naukowo-technicznych w kraju i zagranicą. Posiada dyplom Europejskiego Inżyniera Spawalnika EWE.      Oprócz pracy zawodowej aktywnie uczestniczy w pracach organizacji działających na rzecz rozwoju gospodarczego regionu i kraju.

            Za całokształt pracy został odznaczony m. in. Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Srebrną i Złotą Odznaką Honorową SIMP, Odznaką im. Henryka Mierzejewskiego, Medalem im. inż. Stanisława Olszewskiego przyznawanym za wybitne osiągnięcia dla rozwoju spawalnictwa w Polsce, Honorową Odznaką „Zasłużony dla Mazowsza” oraz honorowymi tytułami zasłużony dla miast Ciechanowa i Mławy.

            Prof. Andrzej Kolasa jest żonaty, ma dwoje dzieci i dwóch wnuków.

[/toggle]


Iain MaxwellIain Maxwell

Prezes, Canon Polska

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Związany z Canon EMEA od 1983 roku. W trakcie swojej kariery menedżerskiej zajmował wiele wysokich stanowisk w obszarze Services and Support w Europie i RPA, a w ostatnim czasie był szefem działu Services & Support w Canon UK i Irlandii. Wielokrotnie zaangażowany w programy transformacji biznesu.

[/toggle]


orlowski_120x180Prof. Witold Orłowski

Rektor Akademii Finansów i Biznesu, Główny Doradca Ekonomiczny PwC Polska

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Założyciel Niezależnego Ośrodka Badań Ekonomicznych NOBE, wykładowca z dziedziny makroekonomii, autor wielu książek naukowych i publikacji w tej dziedzinie.

[/toggle]


brBeata Radomska

CEO, Executive Club

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie menedżerskie. Pracowała w instytucjach finansowych: austriackiej firmie brokerskiej Allfinanz, Skarbiec Asset Management Holding, od kilku lat związana z branżą doradztwa personalnego.

Pomysłodawczyni oraz Prezes Zarządu Executive Club, najbardziej elitarnej organizacji zrzeszającej top management.

Odpowiada za strategię klubu, który integruje elity biznesowe oraz jest platformą wymiany poglądów i inspiracji dla najwyższej kadry menedżerskiej

[/toggle]


Jacek ReinerJacek Reiner

prof. nadzw. Politechnika Wrocławska Wydział
Mechaniczny
[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Jacek Reiner (dr hab. inż.) jest profesorem nadzwyczajnym w Politechnice Wrocławskiej, Wydziale Mechanicznym. Jego kompetencje obejmują widzenie maszynowe do kontroli jakości produktów technicznych i naturalnych oraz technologie laserowe i mechatronikę dla wytwarzania i rolnictwa precyzyjnego. Odbył liczne staże i szkolenia zagraniczne (Niemcy, Wielka Brytania, Holandia, USA). Jest szczególnie zdeterminowany do wdrażania wyników projektów badawczo-rozwojowych w gospodarce. Kierował wieloma krajowymi i zagranicznymi wdrożeniami, które zostały nagrodzone za innowacyjność. Jest członkiem komitetu sterującego Centrum Zaawansowanych Systemów Produkcyjnych (CAMT) oraz Fraunhofer Project Centre.

[/toggle]


tomasz.szapiroProf. Tomasz Szapiro

Rektor, SGH

Profesor w Szkole Głównej Handlowej, Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH; Instytut Ekonometrii, Zakład Wspomagania i Analizy Decyzji. Rektor SGH od 2012. Profesor w Instytucie Problemów Współczesnej Cywilizacji.

 [toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Adjunct Professor of International Business Studies w Carlson School of Business Uniwersytetu Minnesoty w Minneapolis, USA. Rady Naukowe: Kolegium Analiz Ekonomicznych w SGH, Instytutu Studiów Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim, Instytutu Badań Systemowych w Polskiej Akademii Nauk. Rada Programowa III-VIII Festiwalu Nauki. Rada Amerykańsko-Polskiego Programu MBA W SGH. Były dziekan i współtwórca Studium Dyplomowego w SGH.

Magister fizyki (Uniwersytet Warszawski), doktor matematyki (Polska Akademia Nauk), habilitacja i profesura z ekonomii (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). Badania skoncentrowane na metodach analizy decyzji w ekonomii i zarządzaniu. Publikacje w Polsce i zagranicą – m.in. autor lub współautor sześciu książek, współ-redaktor naukowy rocznika Annals of Operations Research, ponad 100 artykułów i prac konferencyjnych zamieszczanych m.in. w Operations Research, IEEE Transactions on System Man and Cybernetics, European Journal of Operations Research. Aktywny udział w konferencjach naukowych w kraju i zagranicą (prezentacje, moderacja i przewodniczenie sesjom, organizacja). Wielokrotnie recenzent dla KBN i dla naukowych periodyków międzynarodowych. Współpraca naukowa – Belgia, Kanada, USA, Ukraina, Wielka Brytania. Profesor wizytujący w School of Business na Carleton University i w Department of Computer Science na University of Ottawa w Kanadzie. Piętnastu wypromowanych doktorów.

Przewodniczący Interdyscyplinarnego Zespołu MNISZW d.s Młodych naukowców, Przewodniczący Stypendialnej Kapituły „Polityki”. Nagrody za osiągnięcia organizacyjne, naukowe i w dydaktyce. Laureat subsydium “Mistrz” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Dwukrotnie prestiżowa nagroda Canadian Executive MBA Program for Excellency in Teaching. Wyróżnienie słuchaczy w programie Polsko Amerykańśkiego program WEMBA.

[/toggle]


Jan SzmidtProf. dr hab. inż. Jan Szmidt

Rektor, Politechnika Warszawska

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt – Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) w kadencji 2016-2020, Rektor Politechniki Warszawskiej w kadencjach 2012–2016 i 2016–2020, jest absolwentem Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej (1976), elektronikiem, profesorem nauk technicznych. W latach 2002-2005 był Prodziekanem, zaś w latach 2008-2012 Dziekanem Wydziału Elektroniki Technik Informacyjnych. Na tej samej uczelni doktoryzował się w 1985 roku, a w 1995 w oparciu o dorobek naukowy i rozprawę zatytułowaną Diamentopodobne warstwy węglowe wytwarzane metodami plazmowymi na potrzeby mikroelektroniki uzyskał stopień doktora habilitowanego. W 2005 roku otrzymał tytuł profesora nauk technicznych. Uczestniczył w różnych międzynarodowych programach badawczych, był stażystą w Instytucie Technologii Elektronowej NPCP “CEMI” w Warszawie oraz w Carnegie Mellon University w Pittsburghu (USA).
Jest współautorem i autorem dwóch monografii i dziesięciu rozdziałów w książkach polsko- i anglojęzycznych, w tym: NATO ASI Series, Kluwer Academic Publishers i Elsevier oraz ponad 580 publikacji naukowych, z czego ponad 100 artykułów w takich czasopismach jak: Diamond Related Materials, Thin Solid Films, Journal of Crystal Growth, Chaos Solutions & Fractals, Solid State Electronics, Applied Physics Letters i Surface Science oraz prawie 200 referatów na międzynarodowych konferencjach naukowych. Brał udział w realizacji kilku międzynarodowych projektów badawczych. Jest współautorem lub autorem 14 zgłoszeń patentowych oraz ponad 50 raportów z realizacji projektów badawczych. Był członkiem komitetów organizacyjnych i programowych kilkudziesięciu konferencji naukowych. Jest promotorem 12 rozpraw doktorskich oraz opiekunem naukowym kolejnych kilku doktorantów. Za swoją działalność był nagrodzony nagrodą Wydziału IV Nauk Technicznych PAN (1997) oraz wieloma nagrodami Rektora Politechniki Warszawskiej za działalność naukową, dydaktyczną lub organizacyjną; otrzymał także nagrody na targach innowacji i wynalazków w Pittsburgu, Londynie, Budapeszcie i Damaszku. Był recenzentem ponad 26 rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz szeregu wniosków o tytuł oraz awansowych w uczelniach technicznych całej Polski.

[/toggle]