blocherDariusz Blocher

Prezes Zarządu, Dyrektor generalny Budimex

Absolwent Wydziału Mechaniki i Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej i IESE Business School w Barcelonie (program Advance Management Program). Po studiach podjął pracę w Fabryce Kotłów Przemysłowych Ahlstrom – Fakop. W latach 1993 – 1994 pracował w firmie dystrybucyjnej „Proman” s.c. w Katowicach na stanowisku kierownika oddziału.

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Od maja 1994 r. do lutego 2002 związany był z Pepsi Co. Polska pełniąc kolejno funkcje: kierownika Oddziału Sprzedaży odpowiedzialnego za region Śląska, dyrektora ds. personalnych w Dziale Sprzedaży i Dystrybucji, a od września 1998 r. dyrektora ds. personalnych w zakładach produkcyjnych oraz centrali Pepsi Cola w Polsce. Od lutego 2002 r. był członkiem Zarządu, dyrektorem ds. zarządzania kadrami Budimeksu SA. Od listopada 2007 roku prezesem Zarządu, dyrektorem naczelnym Budimeksu Dromeksu SA i członkiem zarządu Budimeksu SA. Od września 2009 r. prezes Zarządu, dyrektor generalny Budimeksu SA.

[/toggle]


bolkowskaProf. dr Zofia Bolkowska

Ekspert, Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Wieloletni pracownik instytutów naukowych polskich (Instytut Organizacji i Zarządzania Budownictwa, Instytut Gospodarki Materiałowej), instytutów zagranicznych (Institut National d ‘ Étude et de Recherche du Bâtiment “INERBA” w Algerii) oraz szkół wyższych. Promotor kilkudziesięciu prac magisterskich i dyplomowych.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Autorka ponad 300 prac naukowo – badawczych, publikacji i monografii (książki, artykuły, skrypty) o następującej tematyce: funkcjonowanie rynku budowlanego i wybranych segmentów rynku przemysłu przetwórczego (m.in hutnictwo, przemysł materiałów budowlanych, przemysł drzewny), porównania międzynarodowe, polityka inwestycyjna i budowlana. Realizacja (autorka) programów finansowanych przez Komitet Badań Naukowych; m.in GRANTy przyznane w wyniku konkursu otwartego. Autorka wielu ekspertyz i analiz marketingowych zamawianych przez firmy polskie i zagraniczne, w tym również w wyniku wygranych konkursów. Publikacje artykułów i komentarzy gospodarczych w różnych czasopismach. Autorka publikowanych rankingów branżowych (m.in rankingi producentów konstrukcji stalowych).

[/toggle]


krzysztofcelinskiKrzysztof Celiński

Dyrektor Oddziału CH2M HILL (Halcrow Group Sp. z o.o. Oddział w Polsce)

Krzysztof Celiński jest absolwentem Wydziału Transportu na Politechnice Warszawskiej na specjalności Kolejowe Systemy Sygnalizacyjne. Posiada ponad 20 lat doświadczenia zawodowego w sektorze infrastruktury transportowej, we współpracy z organami regulacyjnymi w Polsce i Europie związanymi z sektorem kolejowym.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Od 1992r. na stanowiskach menedżerskich i wyższego szczebla w spółkach PKP, Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej i Metrze Warszawskim. Posiada certyfikaty szkoleniowe Japońskiej Agencji Współpracy Międzynarodowej oraz Ministerstwa Transportu USA. Obecnie sprawuje funkcję Dyrektora Oddziału CH2M HILL (Halcrow Group Sp. z o.o. Oddział w Polsce), Dyrektora Pionu Transportu w Polsce i członka Rady Nadzorczej ZPBUI.

[/toggle]


doka

Piotr Chełkowski

Członek Zarządu, Dyrektor Zarządzający, Doka Polska Sp. z o.o.

Od września 2013 r. pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego i Członka Zarządu Doka Polska Sp. z o.o. oraz od kwietnia 2014 Członka Zarządu Umdasch Nieruchomości Sp. z o.o.
[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

W latach 2007 – 2013 związany był z PRI Pol-Aqua SA pełniąc kolejno funkcje: Dyrektora Oddziału, Członka Zarządu oraz od 2009 roku Prezesa Zarządu

W latach 1997 – 2007 Dyrektor Oddziału w firmach wykonawczych Hydrobudowa- 6 SA, Sunley Polska SA oraz Hydrobudowa SA

W latach 1996 – 1997 – Dyrektor Naczelny – Bongs Sp. z o.o

W latach 1995 – 1996 – Dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Budowniczych Domów

W latach 1994 – 1995 – Dyrektor Portu Jachtowego w Łebie w budowie

W latach 1993 – 1994 – Burmistrz Miasta Łeby

W latach 1991 – 1993 – Konsultant Maunsell Consultancy Services Ltd w Londynie, stypendium Confederation of British Industry

W latach 1985 – 1991 – Kierownik Działu Technicznego w Spółce Wodnej “Łeba” w Łebie

[/toggle]


SONY DSCMec. Krzysztof Cichocki

Partner, radca prawny w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

W SK&S pracuje od 1998 r., a w roku 2009 został partnerem w kancelarii. Krzysztof Cichocki specjalizuje się w prawie obrotu nieruchomościami, prawie budowlanym, projektach infrastrukturalnych oraz prawie energetycznym. Szczególnie szerokie doświadczenie zdobył przy realizacji projektów przemysłowych (greenfield) w specjalnych strefach ekonomicznych.

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Doradza także w transakcjach kredytowych obejmujących finansowanie nieruchomości. Doradza w kontraktach budowlanych (FIDIC i non-FIDIC), w tym w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych oraz w postępowaniach administracyjnych z zakresu inwestycji budowlanych.

Uzyskał tytuł magistra prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 1997 r. W latach 1997-98 ukończył studia podyplomowe w Instytucie Assera w Hadze oraz na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim, zakończone uzyskaniem tytułu Master of Laws (LL.M.) in International Business Law Uniwersytetu Stanu Nowy Jork. Jest radcą prawnym od 2003 r.

[/toggle]


jedrzejewskiRafał Jędrzejewski

Dyrektor Departamentu Prawnego, Urząd Zamówień Publicznych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium „Prawny konsultant projektów finanso-wanych ze środków Unii Europejskiej”. Radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie od 2010 r. Zatrudniony w Urzędzie Zamówień Publicznych od 2005 r.

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Autor opracowań z zakresu zamówień publicznych oraz prelegent na konferencjach i szkoleniach dotyczących zamówień publicznych.

[/toggle]


kurczewski

Przemysław Kurczewski

Przewodniczący Rady Nadzorczej, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Absolwent Wydziału Ekonomii i Prawa University of Maryland w USA i MBA na Politechnice Warszawskiej. W latach 2002 – 2011 pracował w Grupie Kapitałowej TP. W latach 2002-2006 współodpowiedzialny za tworzenie i implementację strategii hurtowej GK TP. W latach 2006-2007 Dyrektor Departamentu Relacji Regulacyjnych GK TP.
[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

W latach 2007-2008 pełnił funkcję Pełnomocnika Prezesa Zarządu GK oraz Członka Rady Nadzorczej TP EmiTel, wspierając spółkę w szeregu strategicznych projektach związanych z naziemną telewizją cyfrową, telewizją mobilną, siecią szkieletową i CDMA . Od czerwca 2008 pełni funkcję Prezesa Zarządu EmiTel. W 2011 roku przeprowadził transakcję sprzedaży spółki przez Grupę Kapitałową TP. Obecnie EmiTel sp. z o.o. należy do amerykańskiego funduszu – Alinda Capital Partners. Spółka jest operatorem technicznym na rynku cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T, uruchamiając 3 pierwsze multipleksy.

[/toggle]


krezel

Arkadiusz Krężel

Przewodniczący Rady Nadzorczej, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W latach 2006-2012 Członek, Przewodniczący Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. W latach 1992-2006 Prezes Zarządu Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. W latach 1981-1992 pracował w Kopalni Węgla Kamiennego “Kazimierz – Juliusz” w Sosnowcu.


massel

Dr inż. Andrzej Massel

Dr inż. Andrzej Massel (1965), specjalista w zakresie infrastruktury kolejowej i eksploatacji kolei, zastępca dyrektora Instytutu Kolejnictwa ds. Studiów i Projektów Badawczych.W latach 2007-2008 kierował zespołem ekspertów opracowujących Master Plan dla transportu kolejowego w Polsce do roku 2030.W latach 2010-2013 Podsekretarz Stanu ds. kolejnictwa.

michalowski_120x180Marek Michałowski

Przewodniczący Rady Klubu Executive Club, Przewodniczący Rady Nadzorczej Budimex SA.

Marek Michałowski jest absolwentem Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) w Warszawie. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta. Pracę zawodową rozpoczął w Budimeksie w 1978 r. Od roku 1990 członek Zarządu Budimeksu SA i dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Od kwietnia do listopada 1998 roku prezes Zarządu Dromeksu SA. Od listopada 1998 r. do września 2009 r. dyrektor generalny, prezes Zarządu Budimeksu SA. Od października 2009 r. do końca sierpnia 2010 r. dyrektor generalny Ferrovial Agroman SA na Europę Środkowo – Wschodnią. Aktualnie Prezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. Członek Rady Głównej Business Centre Club – BCC. Prezes Polskiego Związku Golfa.

[/toggle]


neska

Jacek Neska

Członek Zarządu ds. Handlowych, PKP Cargo

Doświadczony menadżer, specjalizujący się w zarządzaniu dużymi organizacjami. Od 20 lat pracuje w polskich i międzynarodowych podmiotach gospodarczych, realizując na ich potrzeby projekty polegające, między innymi, na budowaniu efektywnych struktur organizacyjnych oraz projektowaniu i wdrażaniu strategii handlowej.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Doświadczenie zawodowe zdobywał jako menadżer międzynarodowej firmy konsultingowej Arthur Andersen, gdzie koordynował szereg projektów w segmencie transportowym, telekomunikacyjnym i energetycznym. Za jeden z najbardziej istotnych projektów realizowanych przez niego w tym okresie uważa proces przekształcenia PKP z przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną oraz budowę Grupy Kapitałowej PKP. Pracował także dla funduszy typu private equity takich jak Innova Capital oraz Enterprise Investors, gdzie pełnił funkcje zarządcze w ich spółkach portfelowych.

W latach 2006-2012 był Prezesem Zarządu Spółki Lotos Oil SA, największego producenta olejów i środków smarnych w Polsce. Równolegle do tej funkcji w latach 2008-2009 pełnił funkcję Pełnomocnika Dyrektora Generalnego ds. Handlu Grupy Lotos, sprawując nadzór nad wszystkimi obszarami działalności handlowej oraz logistycznej grupy, budując efektywne struktury sprzedażowe. Od grudnia 2013 roku Jacek Neska jest związany z PKP CARGO, gdzie odpowiada za optymalizację procesu sprzedaży i poszerzanie bazy klientów. 24 kwietnia 2014 roku został wybrany w wyniku postępowania konkursowego przez Radę Nadzorczą na Członka Zarządu ds. Handlowych PKP CARGO.

[/toggle]


przybył

Roman Przybył

Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny, Trakcja PRKiI

Roman Przybył ukończył na Politechnice Warszawskiej studia magisterskie na kierunku Inżynieria Środowiska oraz podyplomowe w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi na Wydziale Inżynierii Lądowej.[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]
Studiował także lingwistykę stosowaną na Uniwersytecie Warszawskim, eksport budownictwa na Wydziale Handlu Zagranicznego SGPiS, strategie finansowe w Wyższej Szkole Bankowości, Finansów i Zarządzania w Warszawie oraz Business Administration na Swinburne University w Melbourne. Brał także udział w licznych szkoleniach z zakresu zarządzania, m.in.: INSEAD w Fontainebleau, IMD w Lozannie, Instituto de Empresa w Madrycie, Graduate School of Business University of Chicago, Fudan University School of Management w Szanghaju.
W latach 1981 – 1995 pracował m.in. jako kierownik robót, kierownik kontraktów dla Instaleexportu
i Budimexu w Polsce, Iraku, Emiratach Arabskich, Niemczech. W latach 1996 – 1997 był dyrektorem inwestycyjnym w Creditanstalt Sankt – Gallen Fund Management, następnie od 1998 do 2003 roku wiceprezes zarządu ds. strategii i rozwoju Lafarge Gips Polska. W latach 2004 – 2011 prezes zarządu
i dyrektor generalny Elektromontażu Poznań S.A. Od 2011 roku w Grupie Trakcja, najpierw jako wiceprezes, a od 2012 r. prezes zarządu.
Pełnił funkcje członka rad nadzorczych wielu spółek kapitałowych, w tym: Lafarge Cement Polska S.A., ZPW Grajewo S.A., ZPG Dolina Nidy, Budostal-5, Chemet, Kauno Tiltai.[/toggle]

rolinskiJan Roliński

Adwokat, partner w kancelarii WKB

Współzałożyciel i partner w kancelarii WKB. Kieruje zespołem prawa zamówień publicznych i projektów infrastrukturalnych. Był ekspertem w procesie prac legislacyjnych nad projektem prawa zamówień publicznych. Autor wielu publikacji z dziedziny prawa zamówień publicznych.

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Przykładowe doświadczenie

Postępowania sądowe
• Reprezentowanie wykonawców i zamawiających przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądem Okręgowym w sprawach spornych związanych z procedurami udzielenia zamówień publicznych, a także w sprawach karnych związanych z przetargami

Stałe doradztwo
• Doradztwo na rzecz jednego z największych przedsiębiorstw należących do ścisłej czołówki branży budownictwa drogowego w Polsce oraz największych w kraju przedsiębiorstw energetycznych
Transakcje

• Kompleksowe doradztwo prawne w procesach wyboru projektanta, inżyniera oraz generalnego wykonawcy budowy Terminala LNG w Świnoujściu;
• Doradztwo prawne na rzecz EDF Polska w związku z realizacją projektu DeSox (Elektrociepłownia w Krakowie, Wrocławie, Gdańsku i Gdyni) i DeNOx (Elektrociepłownia w Rybniku, Gdańsku, Krakowie i Wrocławiu).

[/toggle]


rudnicki

dr inż. Tomasz Rudnicki

Zastępca Generalnego Dyrektora GDDKiA

Od 18 lutego 2008 r. Zastępca Generalnego Dyrektora GDDKiA. Odpowiada za proces przygotowania inwestycji, postępowań przetargowych, realizacji Programu budowy dróg, nadzór technologiczny, ochronę środowiska oraz analizę natężenia i prognozy ruchu.W latach 2007 – 2008 był dyrektorem Wydziału Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]
Wcześniej, przez pięć lat był kierownikiem Laboratorium Drogowego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie.
Wykładowca akademicki w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, wcześniej także w Zakładzie Budowy Dróg i Mostów, Zakładzie Materiałów Budowlanych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technicznym.

Autor wielu publikacji dotyczących tematyki budownictwa drogowego.

Jest współautorem 2 książek naukowych oraz Aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 oraz Wieloletniego Programu Finansowego na lata 2008-2015, planu odnów nawierzchni dróg wojewódzkich na lata 2008-2010, Analizy
i uszczegółowienia Strategii Rozwoju sieci Transportowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2015.

Wśród dokonań dr inż. Tomasza Rudnickiego znajduje się także indywidualnie zaprojektowana
i wykonana konstrukcja jezdni z betonu asfaltowego i cementowego na ruch ciężki KR4, oraz sprawdzenie jej cech fizyko-mechanicznych.
Obronił pracę doktorską na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej, Kierunek: Budownictwo, Specjalność: Drogi, Ulice i Lotniska.

Ukończył studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie kierunek
Zarządzanie i finansowanie infrastruktury drogowej oraz studia podyplomowe na Politechnice Szczecińskiej, kierunek Studia Menedżerskie.

Posiada Certyfikat Instytutu Badawczego Dróg i Mostów uprawniającego do projektowania konstrukcji sztywnych z betonu cementowego o przeznaczeniu na ruch drogowy ciężki i bardzo ciężki,
Certyfikat Instytutu Badawczego Dróg i Mostów ukończenia kursu I i II stopnia projektowania
i nadzoru nad wykonaniem antykorozyjnych powłok na mostach stalowych oraz Certyfikatu uprawniającego do akredytacji laboratoriów badawczych do wymagań ISO.

[/toggle]


zbigniew.rynasiewicz

Zbigniew Rynasiewicz

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, pełnomocnik rządu do spraw Zarządzania Infrastrukturą Drogową.

Poseł na Sejm VII kadencji. Członek i współzałożyciel wielu stowarzyszeń i organizacji pozarządowych.Członek Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego

 

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Od 28 listopada 2013 r. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju oraz Pełnomocnik Rządu do spraw Zarządzania Infrastrukturą Drogową.

Od 19 czerwca 2013 r. do 27 listopada 2013 r. pełnił funkcję Sekretarza Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Urodzony 4 października 1963 r. w Grodzisku Dolnym (woj. podkarpackie). Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie (kierunek: historia) oraz podyplomowego Studium Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Regionalnego na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1997 r. poseł na Sejm (III, V, VI i VII kadencji). Przewodniczący sejmowej Komisji Infrastruktury oraz członek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W latach 2002 – 2005 Starosta Leżajski.

[/toggle]


stylinskiJan Styliński

Prezes Zarządu, Polski Związek Pracodawców Budownictwa

Jan Styliński pełni funkcję Prezesa Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, zrzeszającego firmy reprezentujące około 70% potencjału wykonawczego w Polsce. Jest adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie, wspólnikiem w kancelarii adwokacko-radcowskiej.

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Specjalizuje się w zagadnieniach procesu inwestycyjnego i rynku budowlanego, w tym w szczególności w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego oraz koncesji, pozyskiwaniu finansowania i postępowaniach przetargowych. Jest autorem licznych publikacji poświęconych tematyce inwestycyjnej, a także wykładowcą na wielu konferencjach i szkoleniach.

[/toggle]


bartosz soroczyński

Bartosz Soroczyński

Bartosz Soroczyński pełni funkcję Vice President – Lighting Systems na region Europy Centralnej i Wschodniej w firmie Philips.

Wcześniej pracował jako Dyrektor Generalny firmy Oracle w Polsce oraz przez ponad siedem lat w firmie IBM, zajmując tam stanowisko Dyrektora Sprzedaży na region Europy Centralnej i Wschodniej, a następnie Dyrektora w globalnym zespole zarządzania usługami (Tiger Team).

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Był także członkiem Komitetu Sterującego IBM ds. zarządzania majątkiem, odpowiedzialnego za globalną strategię Smarter Planet, Smarter City oraz Smarter Infrastructure. Odpowiadał za najbardziej złożone, innowacyjne, lokalne, regionalne i globalne projekty związane z zarządzaniem miastami, usługami, chmurą, zarządzaniem majątkiem, zarządzaniem centrami przetwarzania danych. Odpowiadał za interdyscyplinarne projekty w branży transportowej, energetycznej, sektorze publicznym, finansowym oraz telekomunikacyjnym. W ostatnich latach w firmie IBM odpowiadał między innymi za sektor infrastrukturalny i transportowy na rynkach wschodzących obejmujących region Europy Centralnej i Wschodniej, Bliskiego Wschodu i Afryki, Ameryki Południowej oraz Azji.
Bartosz Soroczyński jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, swoją karierę zawodową rozpoczął w PMI Software Ltd., przekształconej następnie w spółkę Polska Grupa Konsultingowa, gdzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu i Dyrektora Zarządzającego.
Równolegle ze swoją pracą w branży informatycznej i usługowej, Bartosz Soroczyński od 2003 roku zasiadał w Zarządzie IFMA Polska (International Facility Management Association), zajmującej się rozwojem rynku i doskonaleniem kadr w zakresie Facility Management rozumianego jako efektywne zarządzanie usługami, majątkiem i nieruchomościami; od 2007 do 2013 roku zajmował stanowisko Prezesa Zarządu tej organizacji.
Wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Szkole Głównej Handlowej z zakresu zarządzania inwestycjami i nieruchomościami. Bartosz Soroczyński prowadził odczyty na licznych konferencjach międzynarodowych, seminariach, warsztatach i szkoleniach; jest także autorem kilkudziesięciu artykułów w czasopismach branżowych oraz publikacji naukowych.

[/toggle]


tomasz szuba

Tomasz Szuba

Prezes Zarządu TINES CAPITAL GROUP SA.

Absolwent Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej. Wdrażanie nowoczesnych technologii w sektorze budownictwa komunikacyjnego i przemysłowego towarzyszy jego karierze od samego początku. Doświadczenie w kierowaniu inwestycjami zdobywał na polskim i zagranicznym rynku budowlanym. W 2004 roku założył firmę TINES.

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Obecnie Tomasz Szuba jest głównym akcjonariuszem oraz prezesem zarządu TINES CAPITAL GROUP SA, której dynamiczna ekspansja na rynkach Europy i Azji oparta jest o produkcję nowoczesnych technologii dla infrastruktury kolejowo-drogowej i przemysłowej. Poprzez kreatywne podejście do biznesu połączone ze współpracą ze środowiskiem naukowym, grupa spółek kierowanych przez Tomasza Szubę zajmuje wysoką pozycję wśród liderów branży na rynku krajowym i zagranicznym. Działalność Tomasza Szuby na rzecz rozwoju infrastruktury transportu została wielokrotnie doceniona przez branżowe organizacje. Tomasz Szuba znalazł się w plebiscycie „50. najbardziej kreatywnych w biznesie 2011” – zestawieniu magazynu BRIEF najwyżej notowanych postaci na polskiej arenie biznesowej. Otrzymał także tytuł „Człowieka roku – przyjaciela kolei” w kategorii firm działających na rzecz kolei oraz statuetkę „Złotego Polskiego Herkulesa 2011” za skuteczne zarządzanie firmą i osobisty wkład w jej rozwój, a także wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w polskim budownictwie. W 2014 r. z okazji 25-lecia wolnego rynku kolejowego wiceprezes Rady Ministrów i minister gospodarki na ręce Tomasza Szuby złożył list gratulacyjny w dowodzie uznania dla innowacyjności i kreatywności firmy TINES oraz jej wkładu w rozwój polskiej gospodarki.

[/toggle]


tarnawski

Maciej Tarnawski

Dyrektor Departamentu Rynków Kredytowych w Pionie Global Banking & Markets, BZWBK

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ukończył dwa kierunki: Marketing i Zarządzanie oraz Bankowość i Finanse. Związany z rynkiem finansowym od 1996 roku, początkowo pracując dla Banku Handlowego w Warszawie S.A. oraz ABN Amro Bank Polska S.A. w zespole finansowania strukturalnego.

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Swoją karierę kontynuował w Sumitomo Mitsui Banking Corporation w Londynie, a następnie w Banku BPH S.A. jako osoba zarządzająca zespołem DCM. Po fuzji Banku BPH S.A. z Bankiem PEKAO S.A., objął stanowisko Dyrektora Biura Rynków Kapitałowych zajmującego się organizacją emisji papierów dłużnych. W listopadzie 2014 roku dołączył do zespołu BZ WBK S.A. jako dyrektor Departamentu Rynków Kredytowych Pionu Global Banking & Markets, gdzie jest odpowiedzialny za Project oraz Acquisition Finance, kredyty konsorcjalne oraz DCM.

Posiada 16-letnie doświadczenie w organizacji emisji papierów dłużnych na rynku polskim oraz zagranicznym, jak również w organizacji finansowania strukturalnego na tych rynkach dla polskich emitentów, takich jak:
• IPF / Provident
• Multimedia Polska
• PKN ORLEN
• PGE
• Energa
• PGNiG (emisja lokalna i międzynarodowa)
• Polkomtel (emisja lokalna i międzynarodowa)
• AmRest
• Europejski Fundusz Leasingowy
• Giełda Papierów Wartościowych

[/toggle]


tokarczuk

Dariusz Tokarczuk

Radca prawny – Partner, Gide Loyrette Nouel

Dariusz Tokarczuk jest radcą prawnym i partnerem w warszawskim biurze kancelarii prawnej Gide Loyrette Nouel.
Specjalizuje się w transakcjach fuzji i przejęć, prawie rynków kapitałowych, projektach infrastrukturalnych i prawie spółek i kieruje pracami zespołów odpowiedzialnych za te praktyki.

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Doradza wiodącym zagranicznym i lokalnym inwestorom przy wyborze najodpowiedniejszych struktur prawnych i procedur inwestycyjnych w Polsce, a także polskim spółkom w ramach ich planów inwestycyjnych za granicą. W ostatnim czasie doradzał między innymi na rzecz KGHM Polska Miedź podczas realizacji jednego z największych projektów górniczych na świecie, budowy i eksploatacji kopalni Sierra Gorda w Chile.

Jest prawnikiem rekomendowanym przez Chambers Global, Chambers Europe i Legal 500 EMEA w dziedzinie fuzji i przejęć oraz prawa spółek, oraz przez Chambers Europe w dziedzinie prawa konkurencji oraz Legal 500 EMEA w dziedzinie prawa podatkowego.

Ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie Wrocławskim, a także studia podyplomowe z zakresu zarządzania w Institut d’Etudes Politiques, Ecole des Ponts ParisTech, MINES ParisTech oraz Collège des Ingénieurs w Paryżu.

[/toggle]


borucka

Ewa Tomala-Borucka

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

Od 13 lutego 2014 r. pełni obowiązki Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych
i Autostrad. Wcześniej, od października 2010 roku – dyrektor oddziału GDDKiA w Katowicach.

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]
Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu i budowaniu dróg oraz w nadzorze
i zarządzaniu inwestycjami drogowymi.
Wykształcenie wyższe techniczne, absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach w specjalności konstrukcje budowlane i inżynierskie.

[/toggle]


federico

Federico Tonetti

Dyrektor Generalny, Prezes Zarządu Lafarge w Polsce

Ukończył studia MBA w Instituto de Empresa w Madrycie i studia z Business Administration na Uniwersytecie L.Boconi w Mediolanie. Zanim dołączył do Lafarge, w latach 1999 – 2008, pracował dla firm Legrand, Pirelli Energy Cables & Systems oraz Bain & Company w Mediolanie, Berlinie i Paryżu.

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

W 2008 roku dołączył do Grupy Lafarge jako menadżer ds. strategii. W 2010 roku został dyrektorem generalnym ds. betonu w Europie Centralnej i Wschodniej, a od 2012 roku był odpowiedzialny za linię produktową betonu w Polsce.
Od października 2014 roku Federico Tonetti pełni funkcję dyrektora generalnego Lafarge w Polsce.
Jest z pochodzenia Włochem.

[/toggle]


watzlAlfred Watzl

Członek Zarządu, STRABAG Sp. z o.o.

Od lutego 2013 r. współtworzy dwuosobowy zarząd kierujący działaniami Grupy STRABAG w Polsce. odpowiadając za pion techniczny.

 

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Ukończył inżynierię lądową (specjalizacja prawo budowlane i zarządzanie) na Uniwersytecie Technicznym w Deggendorf/Passau. Swoją zawodową karierę rozpoczynał jako kierownik budowy w średniej wielkości firmie w Niemczech/w Bawarii. Kontynuuje tradycję rodzinną, reprezentując trzecie pokolenie pracujące w branży budowlanej.

Jego doświadczenie zawodowe w Polsce rozpoczęło się w 1998r. na stanowisku kierownika budowy Galerii Handlowej M1 w Bytomiu. Nadzwyczajne osiągnięcia zaowocowały w 2004 roku awansem na Członka Zarządu STRABAG Budownictwo Ogólne i Inżynieryjne. Poprzez grupę STRABAG posiada liczne kontakty w pozostałych krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej.

Pod jego kierownictwem firma STRABAG, zatrudniająca prawie 3500 osób, została wyróżniona tytułem Firma budowlana Roku w latach 2005, 2009 i 2012 wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej w prestiżowym konkursie CEEQA. Jest Członkiem Rady Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

[/toggle]


stanislaw.zmijanStanisław Żmijan

Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury

Absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Lubelskiej. Przez całe życie związany z branżą drogową. Pracę zaczynał jako laborant w Rejonie Budowy Dróg w Lublinie. W 1984 rozpoczął pracę jako zastępca dyrektora Rejonu Dróg Publicznych we Włodawie. Od 1989 związany z Miedzyrzecem Podlaskim, gdzie został Dyrektorem Rejonu Dróg Publicznych.

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Jako dyrektor Przedsiębiorstwa Drogowo Mostowego Międzyrzec Podlaski odpowiadał za jego przekształcenie w spółkę akcyjną i modernizację. Dzięki tym zmianom przedsiębiorstwo stało się jednym z najważniejszych pracodawców w Międzyrzecu Podlaskim i całym powiecie bialskim. Stanisław Żmijan jest również członkiem wielu organizacji branżowych. Zasiadał we władzach Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa oraz Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątowkowych.

Stanisław Żmijan angażuje się również w działalność społeczną i polityczną. Zasiadał w Radzie Miasta Międzyrzec Podlaski i Sejmiku Województwa Lubelskiego. W roku 2001 został wybrany do Sejmu z okręgu chełmskiego. W Sejmie zajmuje się sprawami infrastruktury oraz rozwoju obszarów wiejskich. Od roku 2013 pełni funkcję Przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury. Autor tzw. specustawy drogowej i lotniskowej, które okazały się kluczowe przy wydawaniu środków unijnych na infrastrukturę w latach 2007-2013

[/toggle]