[box_content]

Siemacha

 

Stowarzyszenie SIEMACHA od ponad dwudziestu lat tworzy społeczności młodzieżowe, które korzystają z sieci placówek edukacyjnych, sportowych i terapeutycznych. To jedna z największych w Polsce organizacji społecznych, którą wyróżnia silna tożsamość ideowa i wyraźna struktura instytucjonalna. Każdego dnia SIEMACHA zapewnia opiekę ponad 2 tys. wychowanków, którzy pod opieką pedagogów budują trwałe relacje rówieśnicze, zdobywają nowe umiejętności i rozwijają talenty.

Organizacja działa w 30 lokalizacjach, prowadząc placówki dzienne (SIEMACHA Spot), całodobowe (SIEMACHA Spot 24/7), wakacyjne (SIEMACHA Spot Camp), sportowe (Centra Rozwoju Com-Com Zone), Akademię Sportu Progres Jerzego Dudka oraz oddziały Krakowskiego Instytutu Psychoterapii.

Więcej informacji: www.siemacha.org.pl

[/box_content]

[box_content]

SOS

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce ma pod opieką 1456 dzieci i działa w Polsce już od 30 lat. W tym czasie powstały cztery Wioski, czyli osiedla domów dla rodzin SOS. W każdej rodzinie wychowuje się 5 – 8 dzieci. Bardzo często są to liczne, biologiczne rodzeństwa. W Wiosce odnajdują to czego nie zaznały w rodzinie pochodzenia – miłość i bezpieczeństwo. Do Wiosek SOS trafiają dzieci opuszczone i osierocone. W ciągu 30 lat działalności ponad 300 podopiecznych opuściło SOS Wioski Dziecięce, są dziś samodzielnymi, szczęśliwymi ludźmi. Ich historie są różne ale wszyscy zgodnie twierdzą, że  Wioski SOS odegrały w ich życiu kluczową rolę. Stowarzyszenie prowadzi również Programy Umacniania Rodziny, gdzie opiekunowie SOS robią wszystko by dzieci nie trafiały do opieki zastępczej. W ramach Programów działa 10 świetlic dla dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych rozpadem, a także poradnie dla rodziców.

Sprawdź jak możesz pomóc: www.wioskisos.org

[/box_content]

[box_content]

SOS

Stowarzyszenie WIOSNA powstało w 2001 roku w Krakowie, jako organizacja pożytku publicznego, aby pomagać Polakom skutecznie i w mądry sposób pomagać sobie nawzajem. Tworząc oraz doskonaląc systemy pomocowe, dzięki zaangażowaniu tysięcy wolontariuszy, daje możliwość Polakom dzielenia się z najbardziej potrzebującymi w taki sposób, aby pomoc nie uzależniała, ale stała się impulsem do zmiany w życiu. Firmom, oferuje szereg mechanizmów budowania wizerunku społecznie odpowiedzianych: partnerstwo w realizowanych projektach, marketing społecznie zaangażowany, wolontariat pracowniczy czy inwestor społeczny. WIOSNA jest organizatorem SZLACHETNEJ PACZKI oraz AKADEMII PRZYSZŁOŚCI. Więcej o możliwościach zaangażowania się na: www.szlachetnapaczka.pl

[/box_content]