[box_header]

Partnerzy Instytucjonalni

[/box_header]

[box_content]

Emka

Wspólnota Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury Kolejowej (CER) skupia ponad 70 przedsiębiorstw kolejowych, ich stowarzyszeń krajowych, zarządców infrastruktury oraz firm zajmujących się leasingowaniem pojazdów. Wspólnota składa się zarówno wieloletnich członków, jak i nowych podmiotów, podmiotów prywatnych i publicznych, zawiera w swoich strukturach 73 % długości sieci kolejowej , 80% biznesu kolejowego transportu towarowego i około 96 % operacji pasażerskich przewozów kolejowych w UE, EFTA i krajów przystępujących do UE. CER reprezentuje interesy swoich członków wobec decydentów UE i zainteresowanych stron transportu, wspierając kolej jako podstawę konkurencyjnego i zrównoważonego systemu transportu w Europie. Aby uzyskać więcej informacji odwiedź nas na stronie www.cer.be lub śledź nas za pośrednictwem serwisu Twitter na profilu @CER_railways.

[/box_content]

[box_content]

Ecce

Europejska Rada Inżynierów Budownictwa (ang. European Council of Civil Engineers – ECCE) – założona w 1985 roku organizacja skupia działające w krajach europejskich stowarzyszenia inżynierów budownictwa. Celem Rady jest zacieśnianie współpracy na szczeblu międzynarodowym, troskę o rozwój branży oraz ochronę środowiska naturalnego.
Na poziomie Unii Europejskiej ECCE ma na celu promowanie najwyższych standardów technicznych i etycznych oraz zapewnienie źródła bezstronnej porady oraz promocji współpracy z innymi organizacjami ogólnoeuropejskimi w branży budowlano-konstrukcyjnej. ECCE również doradza i wpływa na poszczególne rządy i instytucje zawodowe, formułuje normy i pracuje nad wzajemną zgodnością w zakresie przepisów kontrolujących zawód inżyniera, formułuje standardy dla europejskiego kodeksu postępowania w zawodzie Inżynierii i procedur dyscyplinarnych stosowanych w całej Unii.

ECCE formułuje wytyczne do utrzymania i podnoszenia standardów kształcenia w zakresie inżynierii lądowej, kompetencji szkolenia i profesjonalistów, a także pomoc w realizacji wzajemnej zgodności Eurokodów, norm i przepisów w branżach pokrewnych oraz wspieranie i poprawę poziomu bezpieczeństwa i jakości w branży.

[/box_content]

[box_content]

Emka

The International Project Finance Association (IPFA) jest niezależną organizacją non- profit, stowarzyszeniem zawodowym poświęconym promowaniu i reprezentowaniu interesów zarówno organizacji sektora publicznego, jak i prywatnych podmiotów zaangażowanych w finansowanie projektów na całym świecie. Jego członkowie to kluczowe instytucje finansowe, sponsorzy projektów , kancelarie prawne , firmy budowlane i operatorów działających w PPP, projektach finansowych i rynkach infrastruktury na całym świecie.

Ponad 480 członków IPFA działa na całym świecie i stale rozwija się, aby zapewnić ciągłość w programie ponad 80 wydarzeń branżowych, warsztatów, konsultacji oraz seminariów szkoleniowych przeprowadzanych w Afryce, obu Amerykach, Azji, Australii, Europie, na Bliskim Wschodzie, Skandynawii, Rosji, terenie WNP oraz Turcji.

IPFA ściśle współpracuje z rządami, bankami rozwoju i międzynarodowymi instytucjami finansowymi. Wydarzenia IPFA koncentrują się na sprawach inwestycyjnych i rozwojowych o kluczowym znaczeniu dla branży infrastrukturalnej i energetycznej, umożliwiając doskonałe możliwości współpracy z najlepszymi profesjonalistami w branży. Podczas spotkań uznani, mocno wyspecjalizowani eksperci prezentują słuchaczom kluczowe trendy na istniejących i nowych rynkach.
Więcej informacji na www.ipfa.org

[/box_content]

[box_content]

Emka

Polski Związek Pracodawców Budownictwa to ogólnopolska organizacja zrzeszająca ponad 60 największych firm z branży budowlanej, to jest około 70% potencjału wykonawczego firm budowlanych w Polsce. Reprezentuje interesy zarówno największych firm budowlanych działających na krajowym rynku budowlanym, jak też firm małych i średnich oraz innych organizacji pozarządowych.

[/box_content]