Gość Honorowy

Jerzy Szmit

Jerzy Szmit

Wiceminister Infrastruktury i Budownictwa

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Odpowiedzialny za autostrady, drogi, transport drogowy i transport lotniczy.
Ukończył studia na Wydziale Geodezji Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie oraz na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
Poseł na Sejm RP w latach 2011-2015 – Członek Komisji Finansów, Komisji Infrastruktury, Przewodniczący podkomisji stałej ds. Transportu Drogowego i Drogownictwa, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Polski Wschodniej. Senator RP w latach 2005-2007 – Przewodniczący komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Publicznej.
W latach 1994-1998 oraz 2010-2011 radny olsztyńskiej Rady Miasta, w latach 1998-1999 r. marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. Zastępca Prezydenta Olsztyna w latach 2009-2010. Pracował jako dyrektor generalny Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, odpowiedzialny za wprowadzenie reformy administracji publicznej.

[/toggle]


Bojarowicz

Krzysztof Błażejowski

Dyrektor Działu Badań i Rozwoju, ORLEN Asfalt

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej (1992). Inżynier budownictwa drogowego z ponad 20-letnim doświadczeniem. Oprócz asfaltów, specjalizuje się także w mieszankach mineralno-asfaltowych oraz diagnostyce zniszczonych nawierzchni. Jest autorem lub współautorem ponad 140 publikacji z dziedziny techniki drogowej oraz 10 książek (w tym wydanej w 2010 r. w USA na temat mieszanki SMA). Zasiada w komitecie technicznym ds. asfaltów Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz jest członkiem Sekcji Inżynierii Materiałów Budowlanych PAN. Jest rzeczoznawcą SITK w dziedzinie nawierzchni drogowych i lotniskowych.
Od 2003 r. związany ze Spółką ORLEN Asfalt, w której jako Dyrektor zarządza Działem Badań i Rozwoju. Prowadzony przez niego dział zajmuje się pracami B+R lepiszczy asfaltowych i marketingiem technicznym. Dla klientów firmy świadczone są także usługi doradztwa technicznego w zakresie zastosowań lepiszczy asfaltowych. W dorobku Działu B+R są zgłoszenia patentowe, złoty medal na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków IWIS 2007 oraz nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia wynalazcze. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia dotyczące technologii nawierzchni, a także występuje na seminariach i konferencjach reprezentując ORLEN Asfalt.

[/toggle]


Bojarowicz

Jacek Bojarowicz

Dyrektor Generalny Dróg Krajowych i Autostrad

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]
Absolwent Politechniki Krakowskiej, którą ukończył z tytułem magistra inżyniera budownictwa drogowego. Karierę zawodową rozpoczynał w 1976 r. w Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych w Kielcach. W latach 1990-1999 pełnił funkcję Naczelnego Dyrektora kieleckiego Okręgu DOPD, a po zmianie struktur Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych w Kielcach. W 2001 r. przeniósł się do krakowskiego Oddziału GDDP, gdzie również objął stanowisko Dyrektora. Po kolejnej reorganizacji w 2002 r. kierował kieleckim Oddziałem GDDKiA. W 2006 r. został powołany na stanowisko Zastępcy Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad ds. przygotowania inwestycji. Na tym stanowisku pracował do maja 2008 r. W ostatnim czasie był Kierownikiem Projektu na budowie drogi ekspresowej S7 na odcinku Radom–Skarżysko-Kamienna. Od 4 grudnia 2015 r. pełni obowiązki Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.
Związany z drogownictwem prawie od 40 lat w tym blisko połowa w Rejonach i firmach wykonawczych. Posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji projektanta
w zakresie dróg i kierownika budowy w zakresie dróg i obiektów inżynierskich.
[/toggle]


doka

Piotr Chełkowski

Członek Zarządu, Dyrektor Zarządzający, Doka Polska Sp. z o.o.

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]
Od września 2013 r. pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego i Członka Zarządu Doka Polska Sp. z o.o. oraz od kwietnia 2014 Członka Zarządu Umdasch Nieruchomości Sp. z o.o.

W latach 2007 – 2013 związany był z PRI Pol-Aqua SA pełniąc kolejno funkcje: Dyrektora Oddziału, Członka Zarządu oraz od 2009 roku Prezesa Zarządu

W latach 1997 – 2007 Dyrektor Oddziału w firmach wykonawczych Hydrobudowa- 6 SA, Sunley Polska SA oraz Hydrobudowa SA

W latach 1996 – 1997 – Dyrektor Naczelny – Bongs Sp. z o.o

W latach 1995 – 1996 – Dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Budowniczych Domów

W latach 1994 – 1995 – Dyrektor Portu Jachtowego w Łebie w budowie

W latach 1993 – 1994 – Burmistrz Miasta Łeby

W latach 1991 – 1993 – Konsultant Maunsell Consultancy Services Ltd w Londynie, stypendium Confederation of British Industry

W latach 1985 – 1991 – Kierownik Działu Technicznego w Spółce Wodnej “Łeba” w Łebie

[/toggle]


Kotlarek

Zbigniew Kotlarek

Prezes Zarządu, Polski Kongres Drogowy

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Urodził się w 1949 r. w Człuchowie (woj. pomorskie). Absolwent Politechniki Warszawskiej – studia w latach 1967-1972 na Wydziale Inżynierii Lądowej – kierunek budowa dróg i lotnisk.
Przez wiele lat pracował na różnych szczeblach administracji drogowej. W Rejonie Dróg Publicznych w Koszalinie pełnił wiele funkcji, poczynając od majstra przez kierownika grupy robót, kończąc na stanowisku zastępcy dyrektora firmy. W latach 1979-1991 był dyrektorem Rejonu Dróg Publicznych w Lęborku. Później zajął się działalnością biznesową: był współwłaścicielem firmy AMG w Lęborku, która zajmowała się produkcją konstrukcji stalowych, a następnie zastępcą dyrektora firmy Transprojekt Gdański.
W 2002 roku został powołany na stanowisko zastępcy Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, a od 2005 do stycznia 2008 r. pełnił funkcję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Obecnie jest dyrektorem zarządzającym (CEO) w firmie MSF Polska.
Był inicjatorem powołania Polskiego Kongresu Drogowego, był trzykrotnie wybierany (ostatnio w 2015 r.) na Prezesa Zarządu.
Zbigniew Kotlarek Jest wdowcem, ma dwoje dzieci i czworo wnucząt.

[/toggle]


Krakowska

Urszula Krakowska

Dyrektor Biura Zamówień Publicznych Metro Warszawskie Sp. z o.o.

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego z ponad 20 letnim doświadczeniem zawodowym. Wieloletni praktyk zamówień publicznych, na koncie ma setki przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roli przewodniczącego komisji przetargowych i negocjacyjnych. Od ponad 10 lat zajmuje stanowiska kierownicze w jednostkach administracji rządowej i spółkach komunalnych nadzorując przebieg postępowań i prawidłowość wydatkowania środków publicznych.

Aktualnie – Dyrektor Biura Zamówień Publicznych w Metrze Warszawskim Sp. z o.o., nadzorujący przebieg postępowań o udzielenie zamówień publicznych zarówno w obszarze eksploatacji i przewozów pasażerskich jak i inwestycji.

[/toggle]


Kurpias

Wadim Kurpias

Partner Kierujący Praktyką Projektów Infrastrukturalnych i Project Finance w Polsce i na Region CEE, kancelaria CMS

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Od roku 1995 współpracuje z renomowanymi polskimi, angielskimi i amerykańskimi kancelariami prawnymi, świadcząc usługi prawne na rzecz największych globalnych firm obecnych w Polsce. Wadim Kurpias specjalizuje się w obsłudze prawnej największych projektów budowlanych i infrastrukturalnych.
Doradza Gdańsk Transport Company S.A. w związku z negocjowaniem oraz wykonaniem umowy na budowę autostrady A-1 na odcinku Gdańsk-Toruń. Doradzał także w postępowaniu dotyczącym budowy i eksploatacji budowy spalarni odpadów w Poznaniu. Świadczył usługi prawne przy negocjowaniu warunków budowy i eksploatacji dwóch odcinków autostrady na Ukrainie – Krakowiec – Lwów, Lwów-Brody. Posiada rozległe doświadczenie w negocjowaniu największych kontraktów budowlanych oraz w zakresie kwestii związanych z użytkowaniem gruntu i pozwoleniami na budowę. Reprezentował holenderskiego inwestora w związku z projektem deweloperskim o wartości ponad 400 mln euro zlokalizowanym w centrum Warszawy.
Wybrane doświadczenie:

 • Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Alior Bank i FM Bank PBP S.A. – doradztwo w związku z finansowaniem projektu dotyczącego budowy i eksploatacji nowego szpitala powiatowego w Żywcu w formule PPP (pierwszy projekt PPP w sektorze ochrony zdrowia o tak dużej skali),
 • Partner Prywatny – doradztwo w związku z postępowaniem dotyczącym wyboru partnera prywatnego w celu budowy budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu,
 • Partner Prywatny – doradztwo w związku z postępowaniem dotyczącym wyboru partnera prywatnego w celu rozbudowy i modernizacji istniejącej elektrociepłowni oraz świadczenia dostaw ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Olsztynie w ramach partnerstwa publiczno -prywatnego,
 • Skanska – doradztwo prawne w związku z przetargiem dotyczącym budowy, przebudowy i utrzymania dróg wojewódzkich rejonu Włocławek (sieć o długości ok. 270 km) w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

[/toggle]


Kuzaj Lesław Kuzaj
Prezes Alstom w Polsce
[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Leslaw Kuzaj, absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Karierę zawodową rozpoczął jako współzałożyciel pierwszej w Polsce Prywatnej Szkoły Biznesu. W latach 1988 – 1990 był współzałożycielem pierwszego prywatnego banku KTB a następnie został prezesem Consolidated Ventures International. W 1992 r. rozpoczął pracę w GE, gdzie zajmował kluczowe stanowiska w obszarze strategii, zarządzania i sprzedaży dla regionu Europy Środkowej, ostatnio pełniąc funkcję Dyrektora Generalnego GE w Polsce.

[/toggle]


Jerzy-Lejk

Jerzy Lejk

Prezes Zarządu Metra Warszawskiego Sp. z o. o.

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Pan Jerzy Lejk jest absolwentem Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, gdzie uzyskał tytuł mgr inż. budownictwa lądowego.
Pracę zawodową rozpoczął w Biurze Planowania Rozwoju Warszawy, a następnie zdobywał wiedzę i doświadczenie pracując w Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, Zarządzie Dróg Miejskich i Budimex S.A.
W latach 1994 – 1999 był wiceprezydentem Miasta Stołecznego Warszawy.
W Metrze Warszawskim pracuje od 2002 r., początkowo jako Zastępca Dyrektora, a następnie jako członek Zarządu Metra Warszawskiego Sp. z o. o.
W zarządzie Spółki zajmował się problematyką rozbudowy metra oraz zagadnieniami jego eksploatacji. Wraz z zespołem składającym się z przedstawicieli wydziałów Urzędu m. st Warszawy i Metra Warszawskiego Sp. z o.o., przygotował i wdrożył do realizacji inwestycję „Bielański odcinek I linii metra w Warszawie”.

Od stycznia 2006 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki, nadzoruje duże projekty inwestycyjne w Warszawie, którymi są II linia metra oraz zakup taboru.
W 2007 r. ukończył studia podyplomowe MBA dla inżynierów.
Uczestniczył w wielu specjalistycznych szkoleniach zawodowych, z zakresu budownictwa i ochrony środowiska w aspekcie przepisów Unii Europejskiej, prawa zamówień publicznych oraz prowadzenia procesów inwestycyjnych.
W 2013 r. powołany został w skład Policy Board – organu w strukturze Międzynarodowej Unii Transportu Publicznego (UITP), który jest odpowiedzialny za wyznaczanie kierunków działania i polityki UITP.
Od 2013 roku nauczyciel akademicki Politechniki Warszawskiej na wydziale Inżynierii Lądowej.

[/toggle]


Libor-Lochman

Dr Libor Lochman

Dyrektor Zarządzający Wspólnotą Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury Kolejowej (CER)

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Dr. Libor Lochman jest Dyrektorem Zarządzającym Wspólnota Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury Kolejowej (CER) od 1 stycznia 2012 roku.
Libor Lochman, urodzony w 1963 roku w Czechosłowacji, ukończył studia na Uniwersytecie Transportu w Żylinie i ma doktorat z elektroniki na Uniwersytecie Zachodnioczeskim w Pilźnie. Libor Lochman ma duże doświadczenie w dziedzinach kierowania ruchem i systemów sygnalizacji kolejowej.

Zanim objął stanowisko Zastępcy Dyrektora Zarządzającego CER i lidera spraw technicznych (2007-2011), pełnił funkcję dyrektora Centrum Testowania Kolejowego (2000-2005) w Pradze – obiektu zajmujący się testowaniem taboru, infrastruktury oraz elementów sygnalizacji.

[/toggle]


Napierski

Andrzej Napierski

Prezes Zarządu firmy IDS-BUD S.A.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Od listopada 2010 r. Prezes Zarządu firmy IDS-BUD S.A. Karierę zawodową rozpoczął w Energomontażu – Północ S.A. Od 2002 r. pracował w P.R.I. POL-AQUA , gdzie w 2005 roku objął funkcję Dyrektora Działu Ofertacji i Przygotowania Produkcji. Pełniąc obowiązki Prezesa Zarządu IDS-BUD S.A., dzięki zaangażowaniu i umiejętnościom planistycznym, pozyskał dla firmy szereg cennych kontraktów, takich jak budowa Terminala Naftowego w Gdańsku czy budowa Laboratorium Centralnego CEZAMAT, wpływając tym samym na rozwój Spółki.

[/toggle]


Olszewski

Michał Olszewski

Zastępca prezydenta m. st. Warszawy

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Michał Olszewski (ur. 1977r. w Bydgoszczy) – zastępca prezydenta m. st. Warszawy. Na tym stanowisku jest odpowiedzialny za nadzór nad planowaniem strategicznym i pozyskiwaniem funduszy europejskich, politykę w zakresie rozwoju gospodarczego, turystykę, rynek pracy, zagospodarowanie nabrzeży Wisły, wydawanie zezwoleń w zakresie działalności gospodarczej, politykę lokalową, działania z zakresu rewitalizacji, ochrony środowiska, rozwoju terenów zieleni i lasów miejskich, infrastrukturę i gospodarkę odpadami.

 

Od 2007 roku, po rezygnacji z funkcji zastępcy dyrektora departamentu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, jest pracownikiem Urzędu miasta stołecznego Warszawy. W ratuszu pełnił między innymi funkcję dyrektora Biura Funduszy Europejskich i dyrektora Biura Obsługi Inwestora. W 2011 został powołany na stanowisko zastępcy prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Niezależnie od pracy w Urzędzie prowadził także działalność naukową i dydaktyczną na uczelniach publicznych i prywatnych.
Przewodzi warszawskiej Radzie ds. Polityki Innowacji oraz jest członkiem jej odpowiednika na poziomie województwa. Reprezentuje również stowarzyszenie EUROCITIES, największą organizację zrzeszającą europejskie miasta, w Grupie Roboczej Wysokiego Szczebla ds. Inteligentnych Miast przy Komisji Europejskiej.
Jest również zaangażowany we wzmacnianie współpracy między samorządami na szczeblu krajowym i na metropolitarnych obszarach funkcjonalnych. W latach 2007-2015 pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Polityki Europejskiej i Współpracy Zagranicznej Związku Miast Polskich, a od 2012 jest Współprzewodniczącym Zespołu ds. Funkcjonalnych Obszarów Miejskich i Metropolitarnych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Jest zaangażowany w zacieśnianie współpracy w warszawskim obszarze metropolitarnym i autorem kilku projektów wspierających powiązania funkcjonalne pomiędzy gminami metropolii. Od 2012 r. Przewodniczy Komitetowi
Za swój wkład w rozwój samorządności został odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi (2015) oraz Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego przez Ministra Administracji i Cyfryzacji (2015).

[/toggle]


paetzold_120x180Ulrich Paetzold

Adwokat, Dyrektor Generalny Europejskiej Federacji Przemysłu Budowlanego (FIEC)

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

 • Rechtsanwalt (German barrister/ solicitor, since 12.8.1985)
 • Chamber of Lawyers Frankfurt/ Main (membership number 122933)
 • Director General of FIEC (since 1994)
 • joined FIEC 1989 as Director charged with setting up the Brussels office
 • joined construction industry federations 1986:

– Deputy Director of EIC (European International Contractors)
– Deputy Director of the international department of the German “Hauptverband der Deutschen Bauindustrie”

 • Member of the “Advisory Committee for the Opening-up of Public Procurement” of the European Commission, DG MARKT (April 2000 – September 2011)
 • Delegate in the European Economic and Social Committee’s “CCMI” (Feb. 2007 – Dec. 2020)

[/toggle]


Artur Perchel

Artur Perchel

Kierownik Sekcji Europy Środkowej, Wschodniej oraz Izraela w Międzynarodowej Unii Transportu Publicznego (UITP)

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Artur Perchel pracuje w międzynarodowej Unii Transportu Publicznego (UITP) w Brukseli gdzie zarządza wszystkimi operacjami i działaniami UITP w krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz w Izraelu. Przed dołączeniem do organizacji pod koniec 2012 roku zdobywał doświadczenie w zakresie relacji publicznych, kontaktów z otoczeniem oraz zarządzaniem korporacją począwszy od doradztwa w zakresie badań w ComRes z siedzibą w Londynie poprzez pracę w spółce handlowej AmCham Belgium. Wcześniej, Artur był pracownikiem naukowym na Uniwersytecie w Gandawie. Jest autorem wielu artykułów związanych z mobilnością w europejskim i polskim transporcie, podejmuje tematykę miejskiej mobilności w różnych dziennikach I innych publikacjach.

[/toggle]


rolinskiJan Roliński

Adwokat, starszy partner w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Kieruje praktyką prawa zamówień publicznych w kancelarii WKB i jest ekspertem w tej dziedzinie. Reprezentuje wykonawców i zamawiających przed Krajową Izbą Odwoławczą, Sądem Okręgowym w sprawach spornych związanych z procedurami udzielenia zamówień publicznych, a także w sprawach karnych związanych z przetargami. Posiada doświadczenie w doradztwie przy największych w Polsce projektach infrastrukturalnych. Ekspert w procesie prac legislacyjnych nad projektem prawa zamówień publicznych, autor licznych publikacji i prelegent na krajowych i międzynarodowych konferencjach poświęconych tematyce zamówień publicznych. Co roku wyróżniany wraz z zespołem w dziedzinie prawa zamówień publicznych przez dziennik Rzeczpospolita oraz międzynarodowy przewodnik po rynku usług prawniczych Chambers Europe.

[/toggle]


RytlewskiMarek Rytlewski

Dyrektor Transprojektu Gdańskiego Sp. z o.o.

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej i Podyplomowych Studiów Menedżerskich w GFKM i Akademii L. Koźmińskiego.
Pracę zawodową rozpoczął 25 lat temu w Transprojekcie Gdańskim Sp. z o.o. i kontynuuje do dziś, od kwietnia 2011 roku na stanowisku Dyrektora – jednoosobowego Zarządu. Posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami w specjalności drogowej. Jako generalny projektant uzyskał nagrodę Ministra Transportu i Budownictwa za wybitne osiągnięcie twórcze, projekt autostrady A2. Jest członkiem Zarządu Polskiego Kongresu Drogowego.
Pod jego kierownictwem, zatrudniający ponad 200 osób Transprojekt Gdański:
– rozszerzył działalność o branżę kolejową, lotniskową, wojskową, architekturę i ochronę środowiska,
– zaprojektował wszystkie trzy inwestycje infrastrukturalne nagrodzone przez PZiTB oraz MIR tytułem Budowa Roku 2014 (w tym 2 linie kolejowe)
– uzyskał tytuł Projektanta Roku 2014 w konkursie Diamenty Polskiej Infrastruktury.

[/toggle]


RzepkowskaIzabela Rzepkowska

Naczelnik Wydziału Analiz Orzecznictwa w Departamencie Prawnym, Urząd Zamówień Publicznych

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Izabela Rzepkowska – radca prawny, doktor nauk prawnych w zakresie prawa, naczelnik Wydziału Analiz Orzecznictwa w Departamencie Prawnym Urzędu Zamówień Publicznych. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w zamówieniach publicznych, związane z analizą orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej oraz sądów okręgowych, przygotowywaniem skarg na wyroki Izby, kontrolą zamówień publicznych, przygotowaniem opinii prawnych, tworzeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych. Jako ekspert z zakresu zamówień publicznych prowadzi szkolenia i uczestniczy w konferencjach przeznaczonych dla zamawiających, wykonawców oraz organów kontroli. Autorka licznych artykułów dotyczących zamówień publicznych.

[/toggle]


RzońcaBogdan Józef Rzońca

Zastępca Przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Urodzony 1 lutego 1961 roku w Zarzeczu koło Dębowca (województwo podkarpackie). Żonaty, dwie córki i troje wnucząt.
Ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Krakowie na Wydziale Humanistycznym. Studiował na kierunku nauki społeczne. Odbył także podyplomowe studia z zakresu historii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz z zakresu zarządzania na Wyższej Szkole Biznesu NLU w Nowym Sączu.
W 2011 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej obronił pracę doktorską z zakresu zarządzania. Pracował jako nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie, był dyrektorem Zespołu Szkół Ekonomicznych w Jaśle, wojewodą krośnieńskim, marszałkiem I kadencji i wicemarszałkiem III kadencji województwa podkarpackiego oraz radnym sejmiku województwa. Inicjator powstania i pierwszy Przewodniczący Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych. Poseł na Sejm VII i VIII kadencji z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Zastępca Przewodniczącego Komisji Infrastruktury.

[/toggle]


Anna Siemińska-LewandowskaProf. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska

Kierownik Zakładu Geotechniki i Budowli Podziemnych na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Absolwentka Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, od 2002 r kieruje Zakładem Geotechniki I Budowli Podziemnych; wieloletnia Przewodnicząca Podkomitetu Budownictwa Podziemnego Polskiego Komitetu Geotechniki. Od 2014 jest z wyboru członkiem Zarządu International Tunnelling and Underground Space Association ITA-AITES. Jej specjalizacja zawodowa to budownictwo podziemne, geotechnika. Od wielu lat prowadzi nadzór naukowy i konsultacje budowy wielu głębokich wykopów w Polsce. Jest konsultantem budowy I i II linii metra w Warszawie

[/toggle]


tomasz szuba

Tomasz Szuba

Prezes Zarządu TINES CAPITAL GROUP SA.

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Absolwent Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej. Wdrażanie nowoczesnych technologii w sektorze budownictwa komunikacyjnego i przemysłowego towarzyszy jego karierze od samego początku. Doświadczenie w kierowaniu inwestycjami zdobywał na polskim i zagranicznym rynku budowlanym. W 2004 roku założył firmę TINES. Obecnie Tomasz Szuba jest głównym akcjonariuszem oraz prezesem zarządu TINES Capital Group SA, której dynamiczny rozwój na obszarze Europy, Afryki i Azji oraz nowych rozwijających się rynków oparty jest o produkcję nowoczesnych systemów bezpodsypkowych nawierzchni szynowych, specjalistycznej chemii budowlanej dla infrastruktury i przemysłu oraz materiałów kompozytowych. Poprzez kreatywne podejście do biznesu, połączone ze współpracą ze środowiskiem naukowym, grupa spółek kierowanych przez Tomasza Szubę zajmuje wysoką pozycję wśród liderów branży na rynku krajowym i zagranicznym.

[/toggle]


Włodzimierz SzymczakWłodzimierz Szymczak

Prezydent Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa (ECCE)

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]
Wlodzimierz Szymczak jest aktualnym Prezydentem Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa.18 października 2014 roku, podczas 60. Ogólnego Zgromadzenia ECCE w Warszawie, objął prezydencję ECCE. Kadencja Włodzimierza Szymczaka na stanowisku Prezydenta będzie trwać dwa lata – 2014-2016. Podczas 56. zgromadzenia ogólnego ECCE w Dubrowniku w Chorwacji, 27 października 2012 roku, Włodzimierz Szymczak został wybrany prezydentem elektem ECCE. Od 2010 roku pełnił funkcję Delegata Polskiej Rady Inżynierów Budownictwa w ECCE.

KWALIFIKACJE

Mgr inż. Włodzimierz Szymczak jest absolwentem Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej na specjalizacji ogrzewnictwo, ciepłownictwo, wentylacja i klimatyzacja. Od roku 1981 biegły inzynier budownictwa. Od 2002 roku uprawniony przez Ministerstwo Skarbu do działania jako członek rad nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.

DIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA

 • Prezes Zarządu i współwłaściciel Investment Enterprise Sp.z o.o. (firma deweloperska, od 2005 r.).
 • Dyrektor Departamentu Nadzoru Technicznego, Instytut “Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” (2003 – 2005).
 • Prezes, Dyrektor Zarządzający oraz Kierownik Budowy w firmach prywatnych I państwowych działających w branży budowlanej (1980 – 2003).
 • Wiceprezes Zarządu oraz Product Manager, Astone Technologies Inc., Toronto, kanada (1990 – 1991).
 • Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Bank Spółdzielczy w Piasecznie (od 2001).

DZIAŁALNOŚĆ W ORGANIZACJACH KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH

 • Polska Izba Inżynierów Budownictwa:

–    Członek Krajowej Rady,

–   Expert at the Small and Medium Companies (2008-2010),

–    Członek Stałego Komitetu Współpracy Międzynarodowej(2010-2014),

 • Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa – sędzia Sądu Dyscyplinarnego,
 • ECEC – Członek Small Business Act Working Group (2008-2010).
 • ECCE – Krajowy Delegat (2010 – 2014),
 • ECCE Wiceprezydent / Prezydent Elekt (2012-2014).

 

[/toggle]


federico

Federico Tonetti

Dyrektor Generalny, Prezes Zarządu Lafarge w Polsce

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Ukończył studia MBA w Instituto de Empresa w Madrycie i studia z Business Administration na Uniwersytecie L.Boconi w Mediolanie. Zanim dołączył do Lafarge, w latach 1999 – 2008, pracował dla firm Legrand, Pirelli Energy Cables & Systems oraz Bain & Company w Mediolanie, Berlinie i Paryżu.

W 2008 roku dołączył do Grupy Lafarge jako menadżer ds. strategii. W 2010 roku został dyrektorem generalnym ds. betonu w Europie Centralnej i Wschodniej, a od 2012 roku był odpowiedzialny za linię produktową betonu w Polsce.
Od października 2014 roku Federico Tonetti pełni funkcję dyrektora generalnego Lafarge w Polsce.
Jest z pochodzenia Włochem.

[/toggle]


TrojanowskiWojciech Trojanowski

Członek Zarządu STRABAG Sp. z o.o.

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Współtworzy dwuosobowy zarząd kierujący działaniami Grupy STRABAG w Polsce. Z wykształcenia jest magistrem ekonomii, absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. Z koncernem STRABAG związany jest od 1998 r.

Przez 6 lat piastował stanowisko dyrektora finansowego i członka zarządu Budownictwa Infrastruktury STRABAG. W tym czasie firma stała się liderem rynku budownictwa infrastruktury w Polsce, zwiększając ponad dwukrotnie zatrudnienie oraz przychody. Do referencyjnych inwestycji tego okresu zalicza się m.in. realizacja odcinka autostrady A2 Nowy Tomyśl-Świecko. Kierował także integracją spółek grupy NCC oraz kilku lokalnych podmiotów w struktury koncernu STRABAG m.in. Hermann Kirchner Polska, a w latach 2012-2013 odpowiedzialny był za przeniesienie wytwórni mas bitumicznych i rozwój potencjału koncernu STRABAG do Rosji. Od 2001 do 2006 roku był dyrektorem naczelnym i członkiem zarządu BRVZ Sp. z o.o należącej do grupy kapitałowej STRABAG.

Pod jego nadzorem STRABAG zdobył szereg nagród i wyróżnień w dziedzinie budownictwa infrastrukturalnego m.in. tytuł Firmy Roku w Konkursie Liderów Branży Infrastruktury oraz kolejne diamenty do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu Business Centre Club, tytuł Tytana roku w obszarze budownictwa podziemnego. Jest przewodniczącym Platformy Budowlanej organizacji Pracodawcy RP.

[/toggle]


watzlAlfred Watzl

Członek Zarządu, STRABAG Sp. z o.o.

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Współtworzy dwuosobowy zarząd kierujący działaniami Grupy STRABAG w Polsce. Skończył inżynierię lądową (specjalizacja prawo budowlane i zarządzanie) na Uniwersytecie Technicznym w Deggendorf/Passau.

Swoją zawodową karierę rozpoczynał jako kierownik budowy w średniej wielkości firmie w Niemczech/w Bawarii. Kontynuuje tradycję rodzinną, reprezentując trzecie pokolenie pracujące w branży budowlanej. Jego doświadczenie zawodowe w Polsce rozpoczęło się w 1998r. na stanowisku kierownika budowy Galerii Handlowej M1 w Bytomiu. Nadzwyczajne osiągnięcia zaowocowały w 2004 roku awansem na Członka Zarządu STRABAG Budownictwo Ogólne i Inżynieryjne. Poprzez grupę STRABAG posiada liczne kontakty w pozostałych krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Pod jego kierownictwem firma STRABAG, zatrudniająca prawie 3500 osób, została wyróżniona tytułem Firma budowlana Roku w latach 2005, 2009 i 2012 wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej w prestiżowym konkursie CEEQA. Jest Członkiem Rady Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa oraz Executive Club.

[/toggle]


Wiznermec. Zbyszko Wizner

Senior Partner w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Radca prawny i doradca podatkowy. Od 2000 roku partner w kancelarii SK&S. Doradza wielu znaczącym inwestorom zagranicznym. Oprócz praktyki ogólnoprawnej, doradza w zakresie procesów budowlanych i infrastrukturalnych, między innymi w kontraktach budowlanych (FIDIC i non-FIDIC), w tym w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych oraz w postępowaniach administracyjnych z zakresu inwestycji budowlanych.

[/toggle]


WolskaAgnieszka Wolska

Dyrektor Departamentu Dużych Przedsiębiorstw, Bank Zachodni WBK SA

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej, kierunek Finanse i Bankowość. Agnieszka rozpoczęła swoją przygodę z bankowością w 2003 jako uczestnik programu dla absolwentów organizowanym przez Bank BPH SA. W rezultacie w 2004 rozpoczęła pracę w Departamencie Finansowania Strukturalnego, gdzie w 2006 roku awansowała na pozycję zastępcy dyrektora. Po fuzji Banku BPH SA z Bankiem Pekao SA objęła stanowisko Dyrektora w Biurze Kompleksowych Rozwiązań Finansowych, a następnie, w 2010 roku, została awansowana na stanowiska Dyrektora Biura TMT w Obszarze Dużych Firm. W sierpniu 2014 dołączyła do zespołu Banku Zachodniego WBK SA jako Dyrektor Departamentu Dużych Przedsiębiorstw i jest odpowiedzialna za relacje z firmami o przychodach powyżej 500 mpln oraz sektor publiczny.

Agnieszka ma ponad 10-letnie doświadczenie w bankowości korporacyjnej oraz finansowaniu strukturalnym (LBO, M&A, finansowanie korporacyjne) zarówno dla klientów korporacyjnych, jak i jednostek sektora publicznego. Agnieszka ma również duże doświadczenie w restrukturyzacji, będąc odpowiedzialną za prowadzenie skomplikowanych procesów restrukturyzacyjnych na rynku polskim.

[/toggle]


Maciej ZiomekMaciej Ziomek

Senior Manager w dziale Doradztwa Transakcyjnego EY
[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Specjalizuje się w doradztwie finansowym i transakcyjnym dla klientów z różnych sektorów, w tym transportu, infrastruktury oraz przemysłu. Doświadczenie zawodowe Macieja obejmuje w szczególności modelowanie finansowe w celu oceny rentowności inwestycji oraz pozyskania finansowania, w tym finansowania dłużnego i kapitałowego oraz dotacji unijnych, przygotowanie biznesplanów, studiów wykonalności, restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw, jak również niezależnych przeglądów przedsiębiorstw.

[/toggle]


stanislaw.zmijanStanisław Żmijan

Zastępca Przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury
[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Lubelskiej. Przez całe życie związany z branżą drogową. Pracę zaczynał jako laborant w Rejonie Budowy Dróg w Lublinie. W 1984 rozpoczął pracę jako zastępca dyrektora Rejonu Dróg Publicznych we Włodawie. Od 1989 związany z Miedzyrzecem Podlaskim, gdzie został Dyrektorem Rejonu Dróg Publicznych.

Jako dyrektor Przedsiębiorstwa Drogowo Mostowego Międzyrzec Podlaski odpowiadał za jego przekształcenie w spółkę akcyjną i modernizację. Dzięki tym zmianom przedsiębiorstwo stało się jednym z najważniejszych pracodawców w Międzyrzecu Podlaskim i całym powiecie bialskim. Stanisław Żmijan jest również członkiem wielu organizacji branżowych. Zasiadał we władzach Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa oraz Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątowkowych.

Stanisław Żmijan angażuje się również w działalność społeczną i polityczną. Zasiadał w Radzie Miasta Międzyrzec Podlaski i Sejmiku Województwa Lubelskiego. W roku 2001 został wybrany do Sejmu z okręgu chełmskiego. W Sejmie zajmuje się sprawami infrastruktury oraz rozwoju obszarów wiejskich. Od roku 2013 pełnił funkcję Przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury. Autor tzw. specustawy drogowej i lotniskowej, które okazały się kluczowe przy wydawaniu środków unijnych na infrastrukturę w latach 2007-2013

[/toggle]