Partner Merytoryczny

cms_logo_300x80px

CMS Cameron McKenna jest cieszącą się uznaniem międzynarodową kancelarią prawniczą świadczącą kompleksowe doradztwo prawne i podatkowe na rzecz przedsiębiorstw, instytucji finansowych oraz organów administracji.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]
Jesteśmy jedną z największych i najbardziej doświadczonych międzynarodowych kancelarii w Polsce – działamy na polskim rynku od ponad 20 lat. W biurze CMS Cameron McKenna w Warszawie pracuje prawie 150 prawników, którzy świadczą usługi doradztwa prawnego oraz podatkowego, wspierając klientów działających we wszystkich kluczowych sektorach gospodarki.

CMS Cameron McKenna jest współzałożycielem CMS – największej sieci kancelarii prawnych w Europie, zatrudniającej ponad 5 000 pracowników w 47 miastach w 28 krajach. Bliska współpraca między wszystkimi jurysdykcjami umożliwia nam sprawną i skuteczną wymianę informacji oraz korzystanie z doświadczenia zdobytego przez kolegów w innych krajach. To z kolei przekłada się na najwyższą jakość doradztwa prawnego przy jednoczesnym obniżeniu kosztów obsługi prawnej dla naszych klientów.
[/toggle]

[divider type=”classic-2″]

Partner

pzu_logo_300x80px

Grupa PZU jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Tradycje ubezpieczeń na ziemiach polskich, do których odwołuje się PZU, sięgają 1803 roku, kiedy powstało pierwsze na ziemiach polskich towarzystwo ubezpieczeniowe.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]
Jako spadkobierca tej wieloletniej tradycji PZU zapewnia kompleksową ochronę ubezpieczeniową we wszystkich najważniejszych dziedzinach życia prywatnego, publicznego i gospodarczego. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.

PZU należy dziś do grona najbardziej dynamicznie rozwijających się grup kapitałowych w Polsce. W 2010 roku PZU stał się spółką publiczną. Akcje ubezpieczyciela kupiło ponad 250 tysięcy inwestorów indywidualnych i 2,6 tys. instytucji. W lipcu 2011 roku agencja Standard & Poor’s podtrzymała długoterminowy rating kredytowy oraz rating siły finansowej na poziomie A ze stabilną perspektywą ratingową.

Grupa PZU od lat wspiera inicjatywy kulturalne i naukowe oraz instytucje użyteczności publicznej. Prowadzi liczne działania na rzecz dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego, a także edukacji i rozwijania młodych talentów. PZU jest mecenasem Muzeum Narodowego w Krakowie oraz Oficjalnym Ubezpieczycielem Zamku Królewskiego w Warszawie. Firma czynnie angażuje się we współpracę z Policją, państwową i ochotniczą Strażą Pożarną, a także wspiera finansowo ochotnicze służby ratownicze – TOPR, GOPR oraz WOPR.
[/toggle]

[divider type=”classic-2″]

Partner

bgk_logo_300x80px

Bank Gospodarstwa Krajowego to jedyny w Polsce bank państwowy. Jego misją jest wspieranie rządowych programów społeczno-gospodarczych oraz programów samorządności lokalnej i rozwoju regionalnego, realizowanych w szczególności z wykorzystaniem środków publicznych, pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz międzynarodowych instytucji finansowych.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]
Bank Gospodarstwa Krajowego aktywnie uczestniczy w procesie konsolidacji finansów publicznych, a także w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego, spółek komunalnych i zakładów opieki zdrowotnej. Ponadto Bank Gospodarstwa Krajowego wspiera polski eksport oraz realizację projektów infrastrukturalnych, m.in. poprzez organizację ich finansowania oraz promocję Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.
[/toggle]

[divider type=”classic-2″]

Partner

halcrow_logo_300x80px

Halcrow, a CH2M HILL company, świadczy usługi planowania, projektowania i zarządzania w projektach budowy infrastruktury i obiektów budowlanych na całym świecie.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]
Obroty CH2M HILL wynoszą 6,4 mld USD, a zasoby ludzkie liczą 30 tys. pracowników, którzy wnoszą wkład w budowę, rozwój, utrzymanie i eksploatację środowiska sztucznego i naturalnego w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce, Azji i krajach Pacyfiku oraz obu Amerykach. Naszymi klientami są departamenty rządowe, klienci sektora publicznego, w tym władze i obiekty użyteczności publicznej, firmy przemysłowe i handlowe, międzynarodowe i lokalne instytucje finansowe oraz klienci prywatni. W Polsce jesteśmy obecni od lat 90-tych i zatrudniamy 280 ekspertów w zakresie kolei, dróg, mostów, ochrony środowiska, oraz infrastruktury przemysłowej i wodno-ściekowej.
[/toggle]

[divider type=”classic-2″]

Partner

pol-aqua_logo_300x80px

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna działa na krajowym rynku budowlanym od początku lat 90 i specjalizuje się w realizacji szeroko pojętych inwestycji budowlanych.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]
Spółka świadczy usługi w zakresie budownictwa inżynieryjnego, ogólnego, drogowo-mostowego, energetycznego, budowy rurociągów i od niedawna w zakresie budownictwa kolejowego.

Szybkie tempo rozwoju organizacji spowodowało, że POL-AQUA stała się jedną z największych grup budowlanych i inżynieryjnych w Polsce. Powierzono jej kontrakty na jedne z najważniejszych projektów prowadzonych w kraju, w tym realizację pierwszego etapu budowy Stadionu Narodowego w Warszawie, budowę Trasy Mostu Północnego w Warszawie czy budowę gazociągu wysokiego ciśnienia Świnoujście – Szczecin. W ramach budownictwa infrastrukturalnego POL-AQUA realizuje liczne przedsięwzięcia w zakresie sektora drogowego – np. budowa Dróg Ekspresowych S8 odc. 3, 5, 6 i 7 czy branży kolejowej – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla LCS Łuków – stacja Siedlce, Łuków i Międzyrzec Podlaski dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zadaniem POL-AQUA jest działanie z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju, oraz zasad społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility). Realizacje tych zamierzeń umożliwia angażowanie najlepszych ekspertów oraz wykorzystanie doświadczeń i wzorców stworzonych przez ACS Group. Stawiamy na jakość i technologię. Budujemy w zgodzie z ekologią. Wspólnie w ramach Grupy ACS tworzymy jedną z największych na świecie grup w sektorze usług budowlanych.

Nowe kierunki rozwoju, w które POL-AQUA będzie chciała się angażować obejmują rozbudowę infrastruktury i energetyki, prace hydrotechniczne, projekty związane z odnawialnymi źródłami energii czy umacnianie swojej pozycji na polskim rynku w zakresie partnerstwa publiczno – prywatnego.

Dotychczasowy rozwój, doświadczenie poparte referencjami oraz osiągnięcia stanowią gwarancję dla Inwestorów, że wspólny sukces oparty jest na solidnych fundamentach jakie oferuje POL-AQUA.
[/toggle]

[divider type=”classic-2″]

Partner

siemens_logo_300x80px

[divider type=”classic-2″]

Partner

bilfinger_logo_300x80px

Jesteśmy międzynarodowym przedsiębiorstwem budowlanym specjalizującym się w realizacji projektów przemysłowych i infrastrukturalnych. Fundament naszej firmy stanowią oddziały: drogowy, mostowy i inżynieryjny.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]
Głównym polem naszych działań jest budownictwo komunikacyjne.
Bilfinger Berger Budownictwo wchodzi w skład multi-serwisowego koncernu budowlanego, dzięki czemu ma nieograniczony dostęp do najnowocześniejszych technologii. Wiedza i doświadczenie, wynikające z blisko 130-letniej historii firmy, pozwalają nam dostarczać klientom kompleksowe usługi i rozwiązania.
Nastawienie na rozwój i utrzymywanie najwyższych standardów pozwoliło nam stać się liderem w branży budownictwa komunikacyjnego.
[/toggle]

[divider type=”classic-2″]

Partner

ctl_logo_300x80px

Grupa CTL Logistics to międzynarodowy koncern, oferujący kompleksową obsługę logistyczną w zakresie transportu kolejowego i samochodowego towarów, spedycji, obsługi bocznic kolejowych, utrzymania taboru kolejowego, budowy i serwisu infrastruktury kolejowej, usług przeładunkowych, doradztwa celnego oraz zaopatrzenia w surowce.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]
Terytorium działalności Grupy CTL Logistics, to już Europa – zarówno wschodnia jak i zachodnia.

CTL Logistics wdrażając działania rozwojowe zdobywa nowe kompetencje, organizację i potencjał do realizacji misji uniwersalnego operatora logistycznego. Trzonem logistyki CTL jest transport kolejowy, ale również integracja innych niezbędnych elementów pozwalających realizować proces logistyczny dla klienta „od początku do końca”. Dzięki rozwojowi zmieniamy oblicze przewoźnika kolejowego na kompleksowego operatora logistycznego w Europie (www.ctl.eu).
[/toggle]

[divider type=”classic-2″]

Partner

doka_logo_300x80px

[divider type=”classic-2″]

Partner

wkb_logo_300x80px

Kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr świadczy kompleksowe usługi prawne z zakresu prawa gospodarczego. Ponad pięćdziesięcioosobowy zespół prawników WKB wprowadza nowatorskie rozwiązania prawne aby nadążyć za dynamicznie zmieniającymi się warunkami rynkowymi.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

WKB świadczy specjalistyczne doradztwo m.in. w dziedzinie prawa zamówień publicznych, prawa energetycznego, prawa konkurencji, prawa korporacyjnego, prawa własności intelektualnej, nieruchomości oraz ochrony środowiska. Doświadczenie kancelarii obejmuje prowadzenie projektów infrastrukturalnych oraz transakcji na rynku fuzji i przejęć. Ponadto WKB posiada doświadczony zespół prawników procesualistów. Prawnicy WKB są wysoko rekomendowani przez zagraniczne instytucje oceniające rynek usług prawniczych.

[/toggle]

[divider type=”classic-2″]

Partner

dragados_logo_300x80px

DRAGADOS wraz z grupą firm, których jest udziałowcem, tworzy w ramach Grupy ACS jedną z największych na świecie firm w sektorze usług budowlanych. Jest liderem sektora budowlanego w Hiszpanii, jedną z największych firm budowlanych w Europie, a także ma silną prezentację na pozostałych kontynentach.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]
Od ponad 60 lat pracuje dla największych Klientów w branży realizując dla nich niepowtarzalne ze względu na stopień trudności, rozmiar, bądź znaczenie społeczne budowy.

Poprzez zastosowanie kultury jakości, kompetencji, przejrzystości działania, etyki biznesowej i szczególnego podejścia do bezpieczeństwa pracy oraz poszanowania środowiska, DRAGADOS stanowi gwarancję jakości dla swoich Klientów i oferuje znakomitą szansę rozwoju zawodowego.

W Polsce działa od 2006 roku, specjalizując się głównie w budownictwie komunikacyjnym. Realizuje w szczególności kontrakty w sektorze drogowo – mostowym i kolejowym. Razem z POL-AQUA staruje w największych przetargach krajowych i z sukcesem zdobywa nowe kontrakty. Dzięki swojemu międzynarodowemu doświadczeniu (budowa ponad 8.500 km dróg ekspresowych i autostrad, ponad 5 000 km dróg lokalnych i 1.200 mostów), polityce innowacji, badań i rozwoju w kierunku zmniejszenia oddziaływania na środowisko naturalne, DRAGADOS wspólnie z POL-AQUA buduje polską infrastrukturę promując nowe rozwiązania i technologie w branży.
[/toggle]