celinski_120x180pxKrzysztof Celiński

Krzysztof Celiński jest absolwentem Wydziału Transportu na Politechnice Warszawskiej na specjalności Kolejowe Systemy Sygnalizacyjne. Posiada ponad 20 lat doświadczenia zawodowego w sektorze infrastruktury transportowej, we współpracy z organami regulacyjnymi w Polsce i Europie związanymi z sektorem kolejowym. Od 1992r. na stanowiskach menedżerskich i wyższego szczebla w spółkach PKP, Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej i Metrze Warszawskim.


[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Posiada certyfikaty szkoleniowe Japońskiej Agencji Współpracy Międzynarodowej oraz Ministerstwa Transportu USA. Obecnie sprawuje funkcję Dyrektora Oddziału Halcrow w Polsce i członka Rady Nadzorczej ZPBUI.
[/toggle]


chelkowski_120x180Piotr Chełkowski

P.R.I „POL-AQUA”

Rok urodzenia 1961. Piotr Chełkowski – Prezes Zarządu P.R.I „POL-AQUA” S.A. od 1 lutego 2009 r. W dniu 10 lutego 2010 r. został powołany na nową kadencję. Ukończył Politechnikę Gdańską, gdzie uzyskał tytuł mgr inż. Budownictwa; Uniwersytet Warszawski, zdobywając tytuł mgr zarządzania i marketingu oraz Master of Bussines Administration na University of Illinois w USA.


[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Piotr Chełkowski posiada uprawnienia konstrukcyjno-budowlane wykonawcze nr UAN 8346/987/90 oraz sanitarne w zakresie sieci wod-kan wykonawcze i projektowe nr UAN 8346/306/90. Jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Business Centre Club, Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych oraz Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

Przebieg kariery w POL-AQUA:
od 02.2011 Prezes Zarządu P.R.I „POL-AQUA” S.A., Dyrektor Rozwoju Działalności
od 02.2009 Prezes Zarządu P.R.I „POL-AQUA” S.A., Dyrektor Generalny
od 09.2008 Członek Zarządu P.R.I „POL-AQUA” S.A., Dyrektor Pionu Budownictwa Ogólnego
od 06.2007 Dyrektor Techniczny Oddziału Generalnego Wykonawstwa P.R.I. „POL-AQUA” S.A. – zarządzanie Oddziałem Generalnego Wykonawstwa – generalne wykonawstwo inwestycji w budownictwie ogólnym – pozyskiwanie i realizacja zleceń

Przebieg kariery w Grupie Kapitałowej POL-AQUA:
od 07.2007 Członek Rady Nadzorczej PA Wyroby Betonowe Sp. z o.o.
od 11.2009 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Sarnia Dolina Sp. z o.o. (dawniej Balic Dom 2 Sp. z o.o. oraz PKO BP Inwestycje – Sarnia Dolina Sp. z o.o.)
od 08.2010 do 09.2011 Członek Rady Nadzorczej PA ENERGOBUDOWA Sp. z o.o.
od 09.2010 Członek Rady Nadzorczej Placidus Investments Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
od 06.2011 Członek Rady Nadzorczej CONEX Sp. z o.o.

Doświadczenie zawodowe:
01.2003–05.2007 Dyrektor Oddziału Inżynierii Środowiska w Hydrobudowa S.A. Zarządzanie oddziałem Inżynierii Środowiska – generalne wykonawstwo inwestycji w gospodarce wodno – ściekowej – pozyskiwanie i realizacja zadań
09.2001–07.2002 Dyrektor Regionalny Sunley Polska S.A. Zarządzanie Oddziałem firmy Sunley Polska S.A., generalnego wykonawcy należącego do międzynarodowego koncernu Sunley Turriff Group
12.1997–08.2001 Dyrektor Oddziału Północ w Hydrobudowa – 6 S.A. Zarządzanie Oddziałem generalnego wykonawcy, pozyskiwanie i realizacja różnorodnych projektów inwestycyjnych
2.1996–06.1997 Dyrektor Naczelny Bongs Sp. z o.o. Zarządzanie firmą produkcyjną w branży poligraficznej
12.1995–11.1996 Dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Budowniczych Domów Zarządzanie stowarzyszeniem, ścisła współpraca ze stowarzyszeniem National Association of Home Builders w USA
10.1994–11.1995 Dyrektor w firmie Port Jachtowy w Łebie (w budowie) Zarządzanie firmą odpowiedzialną za zaprojektowanie i budowę portu jachtowego i mariny w Łebie, projekt finansowany w funduszy europejskich PHARE, Crossborder Programme 1994, kontrakt FIDIC
05.1993–10.1994 Burmistrz Miasta Łeby Zarządzanie gminą miejską Łeba, współpraca z miastami członkowskimi w ramach Związku Miast Bałtyckich, pozyskiwanie środków finansowych na inwestycje z funduszy UE – w tym na budowę mariny w Łebie
11.1991–02.1993 Konsultant Maunsell Consultancy Services Ltd Stypendium przyznane przez Confederation of British Industry; praca w jednej z największych inżynierskich firm doradczych w Wielkiej Brytanii; projektowanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych przy wykorzystaniu najnowszych metod komputerowych.
12.1985–11.1991 Kierownik działu Kanalizacji w Spółce Wodnej „ŁEBA” Budowa oczyszczalni ścieków dla 40.000 RLM i sieci kanalizacyjnej o średnicach od fi 200 do fi 1000 mm wraz z przepompowniami w Łebie (prace ziemne, odwodnieniowe, budowlane, technologiczne, drogowe, elektryczne, rozruch technologiczny)
[/toggle]


jagusiak_120x180Paweł Jagusiak

Członek Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju CTL Logistics Sp. z o.o.

Paweł Jagusiak jest absolwentem Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, posiada Dyplom International MBA. Ma 41 lat, żonę i dwójkę dzieci. Poprzednio pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego ds. Kruszyw, Wiceprezesa Zarządu Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o.


[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Od początku swej kariery zawodowej, był związany z przemysłem budowlanym, szczególnie z branżą producentów i dostawców materiałów na potrzeby budownictwa i przemysłu. W toku swojej pracy był szczególnie zaangażowany w tworzenie warunków wspomagających rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej w Polsce.
Jego doświadczenie zawodowe, zdobyte zarówno w Polsce jak i zagranicą, pozwoliło mu wnikliwie poznać zagadnienia związane m.in.: z produkcją i sprzedażą kruszyw oraz logistyką transportu kolejowego i samochodowego w łańcuchu dostaw.
[/toggle]


Tadeusz Jarmuziewicz

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodraki Morskiej

Tadeusz Jarmuziewicz (ur. 21 września 1957 w Piławie Górnej) – polski inżynier, przedsiębiorca, polityk, od 1997 poseł na Sejm III, IV, V, VI i VII kadencji, od 2007 sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i następnie w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.


[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]
Z wykształcenia inżynier elektryk, w 1982 ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu ze specjalizacją w zakresie przetwarzania energii elektrycznej. Wielki pasjonat biegów maratońskich. Brał udział w wielu zawodach rozgrywanych zarówno w Polsce jak i za granica.
[/toggle]


jankowski_120x180pxBartłomiej Jankowski

Adwokat, współzałożyciel i partner w kancelarii WKB

Kieruje zespołem projektów infrastrukturalnych. Posiada rozległe doświadczenie w projektach związanych z infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną, drogową, transportową oraz energetyczną. Specjalizuje się w projektach dotyczących rozwoju infrastruktury oraz sporach z obszaru przedsięwzięć infrastrukturalnych.


[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Doradza klientom w sprawach związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji infrastrukturalnych, wykorzystując wiedzę z zakresu prawa: cywilnego, budowlanego, ochrony środowiska, regulacji dotyczących prowadzenia działalności przez podmioty publiczne oraz prawa unijnego.
Prowadzi także sprawy procesowe przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi, w szczególności związane z inwestycjami budowlanymi. Odpowiedzialny za koordynację pracy zespołu prawników, przygotowujących kompleksowe studium prawne wdrażania w Polsce nowatorskiego, z punktu widzenia inżynierii finansowej, sposobu wspierania inwestycji w obszarach miejskich z wykorzystaniem środków UE – Inicjatywy JESSICA. Reprezentował Gaz System Sp. z o. o, prowadząc konsultacje w toku przygotowania specustawy budowy terminala LNG w Świnoujściu. W najnowszym rankingu Chambers Europe 2012 uzyskał indywidualną rekomendację w kategorii „rozwiązywanie sporów” i tym samym zaliczany jest do grona europejskich ekspertów z tej dziedziny.
[/toggle]


kaczor_120x180dr Tomasz Kaczor

Główny Ekonomista Banku, Dyrektor Departamentu Analiz i Badań, Bank Gospodarstwa Krajowego

Pan Tomasz Kaczor jest doktorem nauk ekonomicznych i absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych UW. Od 2007 roku pełni funkcję Głównego Ekonomisty Banku Gospodarstwa Krajowego, prowadząc i kierując jako dyrektor Departamentu Analiz i Badań, opracowaniem analiz ekonomicznych i finansowych zarówno na użytek wewnętrzny Banku jak i jego klientów.


[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Wcześniej pracownik między innymi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Ministerstwa Finansów. Od 1997 związany, jako pracownik lub współpracownik, z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową.
[/toggle]


Piotr Kledzik

Prezes Zarządu Bilfinger Berger Budownictwo

Piotr Kledzik (ur. 1972) jest absolwentem Politechniki Gdańskiej wydziału Budownictwa Lądowego. Karierę zawodową rozpoczynał w Hydrobudowie 6 SA (Grupa Bilfinger Berger), będąc kolejno inżynierem stażystą, majstrem, kierownikiem robót, kierownikiem budowy, kierownikiem grupy budów.


[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]
W 2005 powrócił do rodzinnego Gdańska i podjął pracę w Hydrobudowie Gdańsk SA jako dyrektor oddziału budownictwa przemysłowego. Następnie kierował oddziałem budownictwa hydrotechnicznego tej firmy, awansował na stanowisko dyrektora technicznego i członka zarządu. W 2007 powierzono mu zadanie skonsolidowania polskich spółek budowlanych koncernu BB w ramach nowo tworzonej firmy Bilfinger Berger Budownictwo SA, której został Prezesem Zarządu. Jednocześnie jest prezesem zarządu Hydrobudowy 6 SA.
[/toggle]


korzeniewski_120x180pxArkadiusz Korzeniewski

Adwokat, Partner, CMS Cameron McKenna

Arkadiusz Korzeniewski jest Partnerem w Departamencie Postępowań Spornych w CMS Cameron McKenna. Specjalizuje się w postępowaniach spornych i arbitrażu. Reprezentuje podmioty przed sądami cywilnymi, karnymi i administracyjnymi, jak również przed polskimi i międzynarodowymi trybunałami arbitrażowymi, w tym w zakresie inwestycji zagranicznych.


[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Posiada znaczne doświadczenie w doradztwie na rzecz firm z sektora budowlanego i nieruchomościowego (firmy wykonawcze budowlane) w sprawach spornych dotyczących największych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce. Większość sporów, które prowadził mec. Korzeniewski wynikało z umów udzielonych w trybie Prawa Zamówień Publicznych, wiele z nich obejmowało kwestie zabezpieczenia wykonania kontraktu w postaci gwarancji bankowej. Mec. Korzeniewski doradza również w licznych postępowaniach dotyczących inwestycji budowlanych prowadzonych według Ogólnych Warunków FIDIC. Reprezentuje także klientów w postępowaniach karnych gospodarczych. Jest autorem licznych publikacji oraz częstym mówcą na konferencjach poświęconych branży budowlanej, w kwestiach związanych ze sporami budowlanymi (w tym wynikającymi z umów FIDIC) oraz ze sporami z zakresu zamówień publicznych.
[/toggle]


kowalewski_120x180Wojciech Kowalewski

Radca Prawny, Dyrektor Działu Prawnego i Compliance, Członek Zarządu

Doświadczenie zawodowe: Radca prawny, od ponad 10 lat związany z grupą Siemens w Polsce. Kieruje pracą zespołu prawników obsługujących działania biznesowe Siemens w zakresie infrastruktury, energetyki, przemysłu oraz ochrony zdrowia. Zapewniał wsparcie prawne w wielu projektach realizowanych w tych sektorach, jak również w licznych transakcjach M&A.


kozlowski_120x180Andrew Kozlowski

Partner Zarządzający, CMS Cameron McKenna

Andrew Kozlowski jest amerykańskim adwokatem uprawnionym w stanie Kalifornia oraz partnerem zarządzającym warszawskim biurem CMS Cameron McKenna. Od chwili powstania biura był odpowiedzialny za jego rozwój. Andrew Kozlowski jest doświadczonym prawnikiem transakcyjnym w zakresie projektów międzynarodowych oraz realizowanych w Polsce.


[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Kierował zespołami doradzającymi przy największych transakcjach project finance, procesach prywatyzacyjnych, projektach infrastrukturalnych i inwestycyjnych. Andrew Kozlowski ma bogate doświadczenie we współpracy z sektorem energetycznym, bankami i instytucjami finansowymi oraz agendami rządowymi. W ostatnim czasie koncentruje się na doradztwie przy projektach infrastrukturalnych realizowanych w formule PPP, w szczególności przy projektach autostradowych w Polsce.
Przed rozpoczęciem współpracy z CMS Cameron McKenna był partnerem w międzynarodowej firmie w Warszawie. W latach 1992 – 1993 był doradcą Ministra Finansów w przy restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.
[/toggle]


kuszewski_120x180pxPiotr Kuszewski

Piotr Kuszewski jest dyrektorem zarządzającym Pionem Inwestycji Infrastrukturalnych w Banku Gospodarstwa Krajowego. Wcześniej Piotr Kuszewski był wiceprezesem PZU Życie SA i członkiem rad nadzorczych spółek Grupy PZU oraz przewodniczącym Rady Nadzorczej Armatura SA. Piotr Kuszewski jest doktorem nauk ekonomicznych, absolwentem Northwestern University i Szkoły Głównej Handlowej.


latawiec_120x180pxTomasz Paweł Latawiec

Ekspert i Rozjemca FIDIC Stowarzyszenie Inżynierów i Doradców Rzeczoznawców

Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydział Inżynierii Lądowej. Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR). Wiceprezes Sądu Arbitrażowego przy SIDiR. Ekspert i Rozjemca z listy SIDiR.


[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]
Arbiter Sądu Arbitrażowego przy SIDiR. Członek Zespołu d/s Tłumaczeń i Opracowań Warunków Kontraktowych FIDIC, Kolegium Redakcyjnego Biuletynu Informacyjnego SIDiR „Konsultant”, Zespołu Redakcyjnego „Wydawnictwa Inżynieria”. Powoływany do Komisji Rozjemstwa w Sporach i Zespołów Orzekających przy Sądach Arbitrażowych.
Autor licznych artykułów z dziedziny prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego, WK FIDIC oraz felietonów środowiskowych. Autor SIWZ dla projektów POIiŚ zarówno na roboty budowlane jak i na usługi Inżyniera oraz z zakresu gospodarki odpadami. Audytor w zakresie analiz i realizacji umów o zamówienia publiczne na roboty budowlanych i usługi. Doradca i Konsultant z zakresu prawa zamówień publicznych i Warunków Kontraktowych FIDIC dla Zamawiających – Jednostek Realizujących Projekt oraz Wykonawców z sektora infrastruktury, ochrony środowiska i gospodarki opadami. Doświadczenia zawodowe przy realizacji kontraktów realizowanych w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC. Propagator stosowania WK FIDIC w ich niezmienionej formie zgodnej z pierwotnym „duchem” FIDIC.
[/toggle]


manys_120x180pxKarol Manys

Dziennikarz polityczno-ekonomiczny magazynu „Bloomberg Businessweek Polska”. Wcześniej pracował m.in. w dzienniku „Rzeczpospolita” oraz polskiej edycji tygodnika „Newsweek”.


michalowski_120x180Marek Michałowski

Prezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa

Marek Michałowski jest absolwentem Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) w Warszawie. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta. Pracę zawodową rozpoczął w Budimeksie w 1978 r. Od roku 1990 członek Zarządu Budimeksu SA i dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych.


[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Od kwietnia do listopada 1998 roku prezes Zarządu Dromeksu SA. Od listopada 1998 r. do września 2009 r. dyrektor generalny, prezes Zarządu Budimeksu SA. Od października 2009 r. do końca sierpnia 2010 r. dyrektor generalny Ferrovial Agroman SA na Europę Środkowo – Wschodnią. Aktualnie Prezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. Członek Rady Głównej Business Centre Club – BCC. Prezes Polskiego Związku Golfa.
[/toggle]


paetzold_120x180Ulrich Paetzold

Dyrektor Generalny Europejskiej Federacji Przemysłu Budowlanego, FIEC

“Rechtsanwalt” (German barrister/ solicitor, since 1985), Wiesbaden Bar (Germany) • Director General of FIEC (since 1994) • joined FIEC 1989 as Director charged with setting up the Brussels office


[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]
Joined construction industry federations 1986: – Deputy Director of EIC (European International Contractors) – Deputy Director of the international department of the German “Hauptverband der Deutschen Bauindustrie” • Member of the “Advisory Committee for the Opening-up of Public Procurement” of the European Commission, DG MARKT (April 2000 – September 2011) • Delegate in the European Economic and Social Committee’s “CCMI” (February 2007 – 2015)
[/toggle]


rynasiewicz_120x180Zbigniew Rynasiewicz

Urodziłem się 4 października 1963 roku w Grodzisku Dolnym (woj. podkarpackie), mieszkam tam do dziś z żoną Barbarą, córką Mają i synami: Filipem i Hubertem.


[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]
Wykształcenie
W 1987 roku ukończyłem studia na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie, kierunek: historia. Odbyłem także studia podyplomowe na Studium Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim.

Mój życiorys polityczny
Od 2007 roku jestem Posłem na Sejm RP, Przewodniczącym Komisji Infrastruktury i członkiem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W latach 2005-2007 byłem Posłem na Sejm RP V kadencji. Wtedy byłem członkiem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz członkiem Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.
W latach 2002-2005 pełniłem funkcję Starosty Leżajskiego.
W latach 1997-2001 byłem Posłem na Sejm RP III kadencji z listy AWS. Uczestniczyłem w pracach Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Byłem założycielem i przewodniczącym parlamentarnego Zespołu na rzecz Rozwoju Infrastruktury.
W latach 1990-1997 sprawowałem funkcję Wójta Gminy Grodzisko Dolne. Byłem najmłodszym wójtem w województwie, miałem wtedy 26 lat.
W latach 1988-1990 uczyłem historii w szkole podstawowej w Laszczynach.

Moja działalność społeczna
Jestem członkiem i współzałożycielem wielu stowarzyszeń i organizacji pozarządowych: Stowarzyszenia Procarpathia w Rzeszowie, Stowarzyszenia Ziemia Leżajska, Stowarzyszenia Ziemia Grodziska, Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych w Grodzisku Dolnym, Leżajskiego Stowarzyszenia Rozwoju, Euroregionalnego Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych. Jestem członkiem Rady Społecznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, Prezesem Zarządu Środowiskowego Akademickiego Związku Sportowego w Rzeszowie oraz Prezesem Zarządu Gminnego OSP w Grodzisku Dolnym.

Wyróżnienia i odznaczenia
Za swoją pracę wielokrotnie byłem wyróżniany, m.in. przez Ministra Kultury, Ministra Edukacji i Sportu, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Jestem laureatem złotej odznaki Ministra Kultury za ochronę zabytków.
Byłem zwycięzcą plebiscytu Człowiek Roku 2000 w kategorii: Polityk roku (organizowanego przez Radio i Telewizję Rzeszów, Dziennik Super Nowości).
Byłem laureatem trzeciego miejsca w plebiscycie o Laur “Nowin” 2000 w kategorii: Polityk roku.
Od 2006 roku jestem Honorowym Obywatelem Miasta Leżajska.

Hobby i zainteresowania
Lubię sport, dobrą literaturę, świetne kino i… gospodarkę. Wolny czas przeznaczam na aktywny wypoczynek, jazdę rowerem, sport, książkę lub film.

Cechy osobowości
Jestem dynamiczny w swojej aktywności, zdecydowany i potrafię podejmować trudne decyzje.
[/toggle]


sadowy_120x180Jacek Sadowy

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

Urodzony w Biłgoraju (woj. lubelskie). Lat 35. Ukończył studia prawnicze oraz politologię. Z zamówieniami publicznymi związany od 12 lat. Od lutego 2008 r.


[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, wcześniej m.in. Dyrektor Departamentu Prawnego w Urzędzie Zamówień Publicznych, Kierownik w Fundacji “Fundusz Współpracy” udzielającej zamówień publicznych na rzecz administracji rządowej w ramach programu UE – Transition Facility. Legal Expert w unijnych projektach o współpracy bliźniaczej z Chorwacką i Albańską Agencją do spraw zamówień publicznych.
Urzędnik Służby Cywilnej.
Autor licznych publikacji poświęconych zamówieniom publicznym. Wykłada m.in. na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Żonaty, trójka dzieci.

[/toggle]


stanczak_120x180Lucyna Stanczak

Dyrektor Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju na Polskę

Lucyna Stanczak jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej oraz Studiów Podyplomowych w College of Europe w Brugge, Belgia. Lucyna Stanczak jest od początku swojej kariery zawodowej związaną z bankowością.


[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]
W latach 1992-1996 w IBP Bank S.A., później Credit Lyonnaise (w bankowości korporacyjnej), następnie w ABN AMRO Bank, na stanowisku Vice President w Departamencie Finansowania Strukturalnego. Od 2000 roku Lucyna Stańczak związaną jest z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju („ EBOR”), początkowo jako Senior Banker odpowiedzialna za inwestycje w sektorze energetycznym i infrastrukturalnym a od 2008 roku pełni funkcje Dyrektora Biura EBOR w Polsce.
[/toggle]


tamborski_120x180Paweł Tamborski

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa

Urodzony 17.01.1966 r. w Pile. Z wykształcenia ekonomista. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Posiada również licencję maklera papierów wartościowych. W latach 1991-1993 makler w Domu Maklerskim Banku Staropolskiego S.A.


[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]
W 1993 i 1994 pracował w Centralnym Biurze Maklerskim WBK S.A. na stanowiskach Szefa Transakcji Giełdowych, oraz zastępcy Dyrektora. W latach 1994-1999 zatrudniony był w CA IB Securities S.A. na stanowisku dyrektora, Szefa Departamentu Nowych Emisji, a następnie w okresie 1999-2007 pełnił funkcję Członka Zarządu, Dyrektora Generalnego, odpowiedzialnego za bankowość inwestycyjną w Unicredit CA IB Poland S.A. (poprzednio CAIB Financial Advisers). W latach 2008-2010 pracował jako Dyrektor Zarządzający w Unicredit CAIB Securities UK Ltd w Londynie, gdzie współkierował zespołem rynków kapitałowych, odpowiadając za operacje banku w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Od listopada 2010 do stycznia 2012 pełnił funkcję szefa bankowości inwestycyjnej w Wood & Company.

Od 23 stycznia 2012 roku Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Interesuje się żeglarstwem, narciarstwem, filmem, literaturą.

Dumny ojciec trzech córek.
[/toggle]


tomasik_120x180pxGrzegorz Tomasik

Członek Zarządu PSE S.A.

Absolwent wydziału elektrycznego Politechniki Śląskiej. W latach 1996–1997 był Inspektorem ds. inwestycji w PSE (oddział Katowice), po czym podjął pracę jako Specjalista ds. rozwoju systemu elektroenergetycznego w PSE-REGPLAN. W 2002r. po fuzji PSE-REGPLAN, PSE International i Energoprojekt – Consulting (obecnie EPC) związał się z firmą EPC, gdzie pracował jako Główny Specjalista pełniąc funkcję Kierownika projektu, a następnie Dyrektora ds. rynków energii.


[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]
Od lipca 2004r. do lipca 2005r. był Wiceprezesem Zarządu EPC, a następnie Dyrektorem ds. rynku energii. Pracę kontynuował w Centrum Zastosowań Zaawansowanych Technologii (CATA) jako Dyrektor Zadania, a od 2009r. – Prezes Zarządu.

Prowadził strategiczne projekty związane z rozwojem rynku energii elektrycznej oraz bezpieczeństwem pracy systemu elektroenergetycznego na rzecz PSE Operator. Od stycznia 2011r. pełni funkcję Członka Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.
[/toggle]


urbanska_120x180pxElżbieta Urbańska

Dyrektor Bura Ubezpieczeń Finansowych, PZU SA

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego na wydziale filologii romańskiej. Ukończyła również podyplomowe studium bankowości i finansów w Szkole Głównej Handlowej oraz program z zakresu zarządzania strategicznego w INSEAD. W 1995 związała się z Grupą BRE Banku SA pracując kolejno w Oddziale w Katowicach na stanowisku Account Managera, następnie realizując jako dyrektor departamentu projekt tworzenia w banku linii biznesowej dla MSP.


[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]
Od 2000 zarządzała siecią sprzedaży w obszarze korporacyjnym. OD 2003 roku Prezes Zarządu Polfactor SA ( Spółki faktoringowej w Grupie BRE Banku), dla której zrealizowała zadanie osiągnięcia wysokich poziomów efektywności działania .W 2009 roku podjęła się zorganizowanie dla Grupy PKO Bank Polski spółki faktoringowej i po osiągnięciu przez PKO BP Faktoring dodatniego wyniku na jej działalności zdecydowała w 2012 podjąć nowe wyzwania w PZU SA w obszarze ubezpieczeń finansowych . Wieloletnia Przewodnicząca Polskiego Związku Faktorów i jeden z założycieli Europejskiej Federacji Faktorów.
[/toggle]


wisniewski_120x180pxKrzysztof Wiśniewski

Dyrektor ds. Infrastruktury Arup Polska

Wykształcenie: wyższe, mgr inż. Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej
Doświadczenie zawodowe: 34 lat doświadczenia zawodowego włączając w to 20 lat doświadczeń zagranicznych. Doświadczenie w pracy dla wykonawcy, konsultanta oraz pracy badawczej zarówno w Polsce jak i zagranicą.


[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Ugruntowana wiedza w zakresie przygotowywania, wdrażania i ewaluacji projektów, realizowanych według różnych międzynarodowych standardów.
Znajomość procedur Unii Europejskiej i Banku Światowego dotyczących przygotowania i wdrażania projektów infrastrukturalnych, włącznie z przygotowaniem studiów wykonalności i dokumentów przetargowych. Praktyka zawodowa obejmuje:
14 lat doświadczenia w budowie dróg i mostów, jako wykonawca w firmach; Bilfinger + Berger Bau AG, Wirtgen GmbH oraz Dromex JSC, w Libii, Niemczech i Polsce
12 lat doświadczenia w doradztwie i konsultingu zdobyte w pracy dla firmy Biuro fur Plannung und Ingenieurtechnik GmbH w Libii oraz Ove Arup & Partners Intl Ltd w Rumunii i w Polsce
6 lat doświadczenia w pracy badawczej zdobyte w pracy w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów w Polsce oraz Centralnym Laboratorium Drogowym w Libii.
Doświadczenie w zarządzaniu kontraktem na roboty budowlane na warunkach kontraktowych, FIDIC, jako przedstawiciel wykonawcy i jako członek zespołu Inżyniera oraz przedstawiciel Zamawiającego
Doświadczenie w przygotowaniu dokumentacji przetargowej dla kontraktów na roboty w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC i wymagania Międzynarodowych Instytucji Finansujących.
Doświadczenie w przygotowaniu i ocenie roszczeń oraz wystąpień do sądu arbitrażowego przy ICC
Dobra znajomość procedur zarządzania programami i udzielania zamówień przez Bank Światowy i Komisję Europejską
Wieloletnie doświadczenie w usługach doradczych związanych z zarządzaniem projektami i programami pomocowymi oraz strukturalnymi Unii Europejskiej
Doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń z zakresu zarządzania programem przygotowania inwestycji oraz zarządzania kontraktem na warunkach kontraktowych FIDIC.

Członkostwo organizacji zawodowych:
Członek SIDIR / FIDIC od 2003 roku
[/toggle]


witecki_120x180Lech Witecki

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Politechniki Radomskiej, specjalizacja – finanse. W latach 2007-2008 Prezes Zarządu Fundacji “Fundusz Współpracy” zajmującej się obsługą zagranicznych środków pomocowych.


[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]
W latach 1998-2007 zatrudniony w Najwyższej Izbie Kontroli, ostatnio na stanowisku doradcy ekonomicznego, odpowiedzialnego za nadzór i koordynację kontroli prawidłowości wdrażania, zarządzania oraz wykorzystywania przez Polskę funduszy Unii Europejskiej. Równolegle nauczyciel akademicki wykładający metody pozyskiwania, wykorzystywania i kontroli funduszy strukturalnych oraz ekonomię i finanse na różnych kierunkach i poziomach studiów, m.in. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Autor i współautor publikacji z zakresu kontroli środków unijnych i finansów oraz podręcznika dla studentów wydziałów ekonomicznych, obejmującego podstawy zarządzania finansami przedsiębiorstw. Ekspert Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD/SIGMA) z ramienia NIK w projektach pomocy międzynarodowej.

Do marca 2007 r. – członek Grupy Roboczej ds. Funduszy Strukturalnych, działającej przy Komitecie Kontaktowym Szefów Najwyższych Organów Kontroli Unii Europejskiej.

W dniu 12 maja 2008 roku Premier Donald Tusk powierzył Lechowi Witeckiemu pełnienie obowiązków Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych Autostrad.
[/toggle]