Monika Dąbrowska

[hgroup]

Monika Dąbrowska

Prezes Zarządu, Polska Organizacja Franczyzodawców

[/hgroup]

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej (Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, Zarządzanie i Marketing). Od roku 1998  pracuje w firmie McDonald’s Polska Sp. z o.o., gdzie od 10 lat zajmuje się franczyzą, obecnie na stanowisku Franchising Manager.

W ostatnich latach odpowiadała za rekrutację franczyzobiorców oraz zajmowała się licznymi projektami realizowanymi w restauracjach prowadzonych przez partnerów sieci. W roku 2008 została wybrana na stanowisko Prezes Polskiej Organizacji Franczyzodawców. Odpowiada za zarządzanie i rozwój organizacji już 4-tą kadencję. W tym czasie ilość firm zrzeszonych w POF zwiększyła się trzykrotnie, a sama organizacja została wprowadzona do struktur międzynarodowych – World Franchise Counsel oraz European Franchise Federation.


Grzegorz Furtak

[hgroup]

Grzegorz Furtak

Założyciel pricingLAB, Ekspert w dziedzinie pricingu, strategii sprzedażowych oraz modeli monetyzacji w przedsiębiorstwie.

[/hgroup]

Założyciel pricingLAB. Ekspert w dziedzinie pricingu, staretegii monetyzacji oraz strategii sprzedażowych. Praktyk biznesu z 25-letnim doświadczeniem. Przez 15 lat pełnił funkcje Executive: Prezesa Zarządu, Dyrektora Zarządzającego, Dyrektora Sprzedaży w międzynarodowych organizacjach. Prelegent na licznych konferencjach i warsztatach poświęconych zagadnieniom pricingu i sprzedaży.


Karasiewicz

[hgroup]

Grzegorz Karasiewicz

Kierownik katedry marketingu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

[/hgroup]

Prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz jest prodziekanem ds. studenckich i jakości kształcenia, kierownikiem Katedry Marketingu i profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Posiada tytuł profesora nauk ekonomicznych nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2014 roku, stopień doktora habilitowanego (2001 rok) i doktora (1994 rok) nauk ekonomicznych w zakresie nauk zarządzania. Jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (1988 rok) i Harvard Business School (PMD 69 – 1995 rok). Obecnie jego zainteresowania naukowe koncentrują się na następujących obszarach tematycznych: strategie internacjonalizacji przedsiębiorstw, strategie cenowe przedsiębiorstw, zmiany strukturalne w handlu detalicznym, internacjonalizacja handlu detalicznego artykułami spożywczymi, decyzje cenowe w przedsiębiorstwie. Prowadzi zajęcia z następujących przedmiotów: Zarządzanie Marketingowe, Marketingowe Strategie Cenowe, Marketing Międzynarodowy i Badania Marketingowe.