PAIH-pl

Polska Agencja Inwestycji i Handlu działa na rzecz zwiększenia napływu  inwestycji do Polski, rozwoju polskich inwestycji zagranicznych oraz intensyfikacji polskiego eksportu.
Wspierając przedsiębiorców, Agencja pomaga w pokonywaniu procedur administracyjnych oraz prawnych dotyczących konkretnych przedsięwzięć, w opracowaniu rozwiązań prawnych, znalezieniu odpowiedniej lokalizacji, wiarygodnych partnerów oraz dostawców.
Agencja realizuje programy dedykowane ekspansji na rynki perspektywiczne: Go China, Go Africa, Go Arctic, Go India, Go ASEAN oraz Go Iran. Polska Agencja Inwestycji i Handlu sukcesywnie rozwija sieć Zagranicznych Biur Handlowych Agencji (ZBH), których zadaniem jest wspieranie eksportu oraz inwestycji polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, jak również przyciąganie inwestorów do Polski.
Szczegółowe informacje na temat usług oferowanych przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu dostępne są na stronie: www.paih.gov.pl


Polska-Izba-Handlu---logo---kolor

Polska Izba Handlu (PIH) jest branżową izbą gospodarczą handlu detalicznego. Zrzesza ok. 30 000 sklepów, hurtowni spożywczych i drogeryjnych oraz firmy z otoczenia FMCG, a także firmy usługowe. Działa na rynku od 1997 roku i reprezentuje handel detaliczny i usługi w Polsce. PIH jest jednym z kluczowych partnerów społecznych w procesie tworzenia prawa. Bierze udział w konsultacjach projektów ustaw, konferencjach uzgodnieniowych, posiedzeniach komisji parlamentarnych.


logo-pof

Polska Organizacja Franczyzodawców zrzesza wiarygodnych dawców licencji, którzy spełniają warunki Statutu POF i Europejskiego Kodeksu Etyki Udzielania Franczyzy. Naszą misją jest stworzenie najlepszych warunków dla rozwoju franczyzy oraz promowanie zrzeszonych firm. POF jest animatorem rynku, promuje franczyzę i prowadzenie własnej firmy.
KORZYŚCI Z PRZYSTĄPIENIA
* Certyfikaty wiarygodności po spełnieniu wymogów POF
* Szkolenia dotyczące franczyzy i wiedzy ogólnobiznesowej na spotkaniach POF
* Animator rynku – promocja franczyzy w mediach
* Giełda informacji – wymiana wiedzy o zarządzaniu sieciami, lokalizacjach, współpracy z franczyzobiorcami
* Działalność reklamowa – promocja franczyzy, Członków POF, udział w wydarzeniach biznesowych
Więcej na FRANCZYZA.ORG.PL


pohid

POHiD jest organizacją pracodawców powstałą w maju 2000r. Członkami POHiD są największe sieci handlowe, które zainwestowały w Polsce 50 mld Euro i stworzyły 200 tyś miejsc pracy.
Nadrzędnym celem organizacji jest reprezentacja interesów swych członków wobec organów władzy publicznej oraz innych organizacji środowiska gospodarczego. POHiD działa na rzecz ochrony wolnej konkurencji i swobodnego dostępu do rynku wszystkich podmiotów gospodarczych w Polsce.
W ciągu 17 lat działalności POHiD w istotny sposób przyczynił się do powstania w Polsce zintegrowanego systemu handlu i dystrybucji oraz do usprawnienia systemu artykulacji interesów środowiska gospodarczego zarówno w stosunku do instytucji publicznych.
POHiD jest motorem działań na rzecz poprawy uwarunkowań dla rozwoju handlu w Polsce poprzez interpretację i sposób implementacji prawa unijnego i nowych przepisów narodowych.
POHiD walczy z niejednolitą interpretacją przepisów i głównych barier w działalności operacyjnej handlu, które dotyczą wszystkich uczestników rynku handlowego bez względu na rodzaj formatu i podejmuje szereg inicjatyw i działań, poprzez dialog z władzą publiczną , konsultacje polityki inwestycyjnej, tworzenie prawa na rzecz całego sektora. Działania POHiD mają na celu usuwanie barier biurokratycznych, uproszczenia procedur i ułatwianie procesu inwestycyjnego dla całego sektora handlu w Polsce, ograniczenie kosztów pracy, głównie kosztów pozapłacowych.
POHiD jest członkiem Konfederacji Lewiatan oraz europejskiej organizacji branżowej EuroCommerce. Prezes POHiD Renata Juszkiewicz pełni funkcję Wiceprezydenta obu organizacji.


prch

Stowarzyszenie Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) jest organizacją not-for-profit. Od 2003 roku zrzesza firmy i osoby pracujące w branży nieruchomości centrów handlowych: zarządców, inwestorów, deweloperów, przedstawicieli sieci handlowych i konceptów sklepowych, prawników, architektów, agencje PR, marketingu i inne firmy działające na rzecz tego sektora. Obecnie do PRCH należą profesjonaliści z ponad 220 firm. Celem organizacji jest wspieranie rozwoju nieruchomości handlowych w Polsce, promowanie wiedzy nt. ich funkcjonowania, krzewienie najlepszych praktyk oraz tworzenie szerokiego forum branżowego na rzecz kontaktów i badań. Działalność PRCH obejmuje szereg projektów edukacyjnych, programów informacyjnych i wydarzeń integrujących branżę. PRCH od wielu lat promuje polski rynek centrów handlowych na arenie międzynarodowej. Polska Rada Centrów Handlowych jest narodowym partnerem International Council of Shopping Centers (ICSC) oraz European Property Federation (EPF). Polska Rada Centrów Handlowych jest organizatorem największych targów nieruchomości handlowych w regionie, ReDI, CEE Trade Fair for Retail Investment.
Więcej informacji: www.prch.org.pl