Nagrody przyznawane podczas wydarzenia „European Executive Forum”, by uhonorować najlepsze przedsiębiorstwa, wybitnych menedżerów i liderów biznesu, którzy wdrażają najwyższe standardy przywództwa, wyróżniają się zaangażowaniem w rozwój gospodarczy kraju, przestrzegają zasad etyki prowadzenia biznesu oraz odznaczają się szczególną dbałością o dobro społeczeństwa.


TOP INDUSTRY LEADER

Przedsiębiorstwo, którego wybitne osiągnięcia zapewniają mu czołowe miejsce reprezentantów branży na rynku krajowym.

[divider type=”classic-1″]

INNOVATION LEADER

Przedsiębiorca, który wprowadził na rynek produkt, usługę lub rozwiązanie technologiczne o nowatorskim charakterze, unikalny co najmniej w skali

[divider type=”classic-1″]

 VISIONARY CEO

Osoba zarządzająca i wyróżniająca się wybitnymi osiągnięciami w zakresie budowania silnej marki i sukcesu przedsiębiorstwa zarówno w kraju, jak i za granicą.

[divider type=”classic-1″]

GLOBAL SUCCESS LEADER

Osoba, która osiągnęła znaczący sukces wprowadzając produkt lub usługę na rynki globalne.

[divider type=”classic-1″]

VISIONARY ENTREPRENEUR

Przedsiębiorca, który osiągnął doskonałe wyniki w zakresie wdrażania skutecznej strategii firmy i efektywności podjętych inwestycji.

[divider type=”classic-1″]

PERSONALITY OF THE YEAR

Przedstawiciel biznesu o wybitnym autorytecie, zaangażowany nie tylko w rozwój gospodarczy, ale i sprawy społecznie, rozpoznawalny poza reprezentowany przez siebie branżą.

[divider type=”classic-1″]

Program “European Leadership Awards” Gala


19:30 – 20:00    Networking i Welcome Drink z Polish Vodka Association

20:00 – 20:30   Wystąpienie Gościa Specjalnego – Eamon Gilmore – były wicepremier i minister spraw zagranicznych i handlu Irlandii, profesor Dublin City University

20:30                          European Leadership Awards Gala & Bankiet
“Przebojowy koncert” gwiazd sceny muzycznej i programów rozrywkowych: Maria Tyszkiewicz, Artur Chamski i  Jerzy Grzechnik

 

Prowadzący galę:
Emilia Dębska – Artystka Teatru Studio Buffo w Warszawie, konferansjerka i wokalistka
Richard Stephens – Redaktor Naczelny Poland Today
                                

 

 

Jury „European Leadership Awards”


michal.kleiber_120x180Prof. Michał Kleiber

Przewodniczący Rady Przedsiębiorczości, Zarządzania i Innowacji, Prezes Polskiej Akademii Nauk w latach 2007-2015, Wiceprezes Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Jest specjalistą w zakresie zastosowań nowoczesnych technik komputerowych w badaniach naukowych, technice i medycynie. Zajmuje się także problematyką prorozwojowej polityki państwa, a w szczególności strategią rozwoju edukacji, nauki i innowacyjności gospodarki. Jest autorem bądź współautorem ponad 240 prac naukowych oraz 7 książek opublikowanych w wydawnictwach o światowej renomie.

Jest członkiem rad redakcyjnych kilkunastu międzynarodowych czasopism naukowych, w tym redaktorem naczelnym prestiżowego czasopisma o światowym obiegu “Archives of Computational Methods in Engineering” (Springer). Jest laureatem licznych nagród, w tym najbardziej prestiżowej krajowej nagrody naukowej przyznawanej przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej oraz Medalem Królestwa Belgii za osiągnięcia innowacyjne. Posiada wysokie odznaczenia państwowe przyznane przez Prezydenta Francji i Cesarza Japonii. Jest doktorem honoris causa uczelni w Lublinie, Krakowie, Warszawie, Bydgoszczy, Gliwicach, Darmstadt (RFN), Mons (Belgia) oraz Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie. Został także wybrany członkiem Austriackiej Akademii Nauk, Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk w Salzburgu oraz Akademii Europejskiej w Londynie. Jest członkiem Rady Programowej organizacji „Science and Technology for Society Forum” w Kioto, Japonia. Przez wiele lat wykładał na uniwersytetach w RFN, USA i Japonii.

W latach 1995 – 2001 prof. Kleiber był dyrektorem Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, w latach 1998 – 2001 reprezentował Polskę w Radzie Gubernatorów Centrum Badawczego UE oraz był polskim delegatem do Komitetu Sterującego “Zrównoważony wzrost” w ramach V Programu Ramowego UE. W latach 2001 – 2005 był ministrem nauki i informatyzacji, przewodniczącym Komitetu Badań Naukowych oraz przewodniczącym Rządowego Komitetu ds. Umów Offsetowych. W roku 2005 prof. Kleiber został wybrany członkiem Europejskiej Rady Nauki oraz prezesem European Materials Forum. W latach 2006 – 2010 pełnił funkcję Społecznego Doradcy Prezydenta RP ds. edukacji i badań.

[/toggle]


BieleckiProf. Witold Bielecki

Rektor Akademii Leona Koźmińskiego

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Polski ekonomista, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, Kierownik Katedry Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki ALK. Autor wielu publikacji naukowych z zakresu informatyki, menedżerskich (biznesowych) gier symulacyjnych, modeli symulacyjnych, zarządzania operacyjnego, systemów wspomagania decyzji oraz przedsiębiorczości w wirtualnym środowisku.

[/toggle]


NowińskiProf. Wiesław Nowiński

Naukowiec, Agency for Science, Technology and Research w Singapurze

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Profesor w dziedzinie nauk technicznych, pracujący w Singapurze w Agency for Science, Technology and Research.
Innowator i wizjoner, autor komputerowej mapy mózgu. Jest laureatem wielu prestiżowych światowych nagród, w tym III edycji konkursu „Wybitny Polak”, dwukrotnie Magna cum Laude przyznawaną przez Radiological Society of North America. Jest autorem wielu patentów. W 2010 został nominowany do Azjatyckiej Nagrody Innowacyjności.

[/toggle]


ObłójProf. Krzysztof Obłój

Profesor, specjalność zarządzanie strategiczne i międzynarodowe, uczelnia A. L. Koźmińskiego i Uniwersytet Warszawski

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Profesor zwyczajny Krzysztof Obłój jest wykładowcą Akademii L Koźmińskiego i  Uniwersytetu Warszawskiego , oraz w renomowanych szkołach biznesu, m.in. University of Illinois, norweskiej Bodo Graduate School of Management, francuskiej ESCP-EAP, slovenskiej Bled School of Management. Jest autorem ponad 130 artykułów naukowych publikowanych w Entrepreneurship: Theory and Practice, Journal of Management Studies, European Management Journal, Industrial&Environmental Crisis Quarterly, International Small Business Journal, Cybernetics and Systems: An International Journal, PostCommunist Economies, oraz polskich periodykach z dziedziny ekonomii i zarzadzania. Jego książki są publikowane w USA i Europie (m. in. Management Systems, 1993; Winning: Continuous Improvement Theory in High Performance Organizations, 1995; Emerging economies and firms in the global crisis, Palgrave Macmillan, London 2012; Passion and discipline of strategy, New York 2014), a dwie  ostatnie książki wydane w Polsce: Strategia organizacji: w poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, 20014 oraz Pasja i dyscyplina strategii , 2010 i 2016, stały się bestsellerami na polskim rynku. Profesor Krzysztof Obłój ma duże doświadczenie jako spiker i  doradca organizacyjny. Pracował dla takich firm LPP, Beiesdorf, Asea Brown Boveri, Benckiser, Macro Cash and Carry, Wólczanka, Próchnik, PZU, Orange, Gedeon Richter, Rockwool, Valeo i wielu innych w dziedzinie projektowania strategii, struktury i kultury organizacyjnej. Jest także członkiem lub przewodniczącym dwóch rad nadzorczych spółek akcyjnych na GWP.

[/toggle]


orlowski_120x180Prof. Witold Orłowski

Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, Rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula, Główny Doradca Ekonomiczny PwC Polska

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Założyciel Niezależnego Ośrodka Badań Ekonomicznych NOBE, 2002-05 szef zespołu doradców ekonomicznych Prezydenta RP, wykładowca z dziedziny makroekonomii, autor wielu książek naukowych i publikacji w tej dziedzinie. Od 2003 r. pełni funkcję Dyrektora Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej.

[/toggle]


stelmach
Prof. Piotr Płoszajski

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Kierownik Katedry Teorii Zarządzania. Absolwent Uniw. Łódzkiego i Harvard B-School. Research Scholar w Sloan School, MIT. Był dyrektorem Inst. Filozofii i Socjologii PAN i Dyrektorem Generalnym PAN.

Wykładowca na kilkudziesięciu uniwersytetach w Europie, USA, Japonii, Indiach i Nowej Zelandii; Visiting Prof. w Minneapolis, Wiedniu, Lwowie, Kijowie i Dortmundzie. Doradca korporacyjny. Członek rad nadzorczych.

[/toggle]


RockiProf. Marek Rocki

Rektor Szkoły głównej Handlowej

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Od 2005 Senator RP. Od 1981 pracuje w SGPiS/SGH. Pełnił wile funkcji kierowniczych w SGH, w tym  dwukrotnie rektora. W 2016 wybrany ponownie na rektora SGH. Przewodniczył Radzie Służby Cywilnej i Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Prezes Zarządu Głównego AZS w latach 2003-2016. Był członkiem rad nadzorczych: Banku Millenium, HOPP, FORTE, PPW „Rzeczpospolita”, PRESSPUBLICA, WSiP, AXA PTE, JW. Construction. Jest członkiem rad nadzorczych COGNOR i Makarony Polskie.

[/toggle]


Cezary Wójcik

Prof. Cezary Wójcik

Ekonomista, założyciel Center for Leadership, Szkoła Główna Handlowa

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]
W 1998 ukończył studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a w roku 1999 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2003 uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w dziedzinie ekonomii. W 2009 uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie ekonomii. W 2011 ukończył Master Class for Leadership Educators na Harvard Kennedy School. W 2013 ukończył Advanced Management Program w IESE Business School, a w 2006 International Faculty Development Program także w IESE Business School. W 2004 ukończył także Advanced Studies Program in International Economic Policy Research w Kiel Institute for the World Economy. W latach 2005-2007 członek Rady Makroekonomicznej przy Ministrze Finansów, w latach 2007-2009 Dyrektor Biura ds. Integracji ze Strefą Euro i doradca Prezesa Narodowego Banku Polskiego, w latach 2013-2015 pełnił funkcję Dyrektora Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN.

[/toggle]