france

Francusko–Polska Izba Gospodarcza powstała w 1994 r. jako stowarzyszenie przedsiębiorców i od tego czasu nieustannie się rozwija. CCIFP jest niezależną, samofinansującą się organizacją, zrzeszającą obecnie prawie 500 francuskich oraz polskich firm — to jedna z najaktywniejszych izb bilateralnych w Polsce. CCIFP ma znaczący wkład w rozwój działalności inwestycyjnej i gospodarczej w Polsce oraz odgrywa aktywną rolę w kontaktach z organami administracji państwowej i organizacjami pracodawców. Stanowi również doskonałą platformę wymiany doświadczeń oraz najlepszych praktyk biznesowych.


sgh_logo_300x80px

Akademia Finansów i Biznesu Vistula jest renomowaną warszawską uczelnią, posiadającą wyróżnienia niezależnych instytucji, jak Perspektywy, Rzeczpospolita, Home&Market czy Business Center Club. W 2015 r. uplasowała się na 5. miejscu w rankingu uczelni niepublicznych wydawnictwa „Perspektywy”, uzyskała również wyróżnienie w kategorii „Najwyższa Jakość Studiów” w ramach Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Rektorem AFiB Vistula jest prof. dr hab. Witold Orłowski. Z Uczelnią związani są wybitni eksperci, m.in. dr Marek Kulczycki – prezes FM Bank PBP, prof. Krzysztof Rybiński – b. wiceprezes NBP, prof. Andrzej Olechowski – b. minister finansów i b. minister spraw zagranicznych czy prof. Longin Pastusiak – b. wiceprezydent Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. AFiB Vistula oferuje studia I i II stopnia, studia inżynierskie, podyplomowe, MBA, seminaria doktorskie. Od roku akademickiego 2014/2015 w AFiBV można zdobyć dyplom University of London / London School of Economics.[/toggle]


 

 

IESE.Patron.logotyp
IESE Business School działa od 1958 roku. Oferowane przez nią programy edukacyjne skutecznie łączą teorię z praktyką, dzięki czemu od lat zajmuje czołowe miejsca w rankingach szkół biznesu. Uczelnia posiada światowej klasy kampusy w Barcelonie, Madrycie, Nowym Jorku oraz biura w Monachium i Sao Paulo. [toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]Kadrę IESE tworzą wybitni eksperci, którzy uzyskali doktoraty w najbardziej prestiżowych uczelniach na świecie. Prowadzone przez nich badania stanowią fundament wszystkich programów oferowanych przez IESE. Szkoła dysponuje 15 ośrodkami badawczymi zajmującymi się najważniejszymi dziedzinami biznesu, takimi jak finanse, logistyka, IT, strategia zarządzania i globalizacja.Uniwersytet Nawarry jest inicjatywą Opus Dei, czyli prałatury personalnej Kościoła katolickiego. Etyka, oparta na chrześcijańskiej tradycji, podkreśla znaczenie łączenia zarządzania z odpowiedzialnym przywództwem oraz pozytywną rolę przedsiębiorstw w społeczeństwie. Zgodnie z tymi pryncypiami programy IESE zawierają spersonalizowane podejście do edukacji w biznesie i podkreślają wymiar etyczny procesu podejmowania decyzji, które są niezbędne dla wzrostu osób oraz zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw.[/toggle]


kozminski_logo_300x80px
Akademia Leona Koźmińskiego jest niepubliczną szkołą wyższą o statusie akademii. Została założona w 1993 roku. Według międzynarodowego rankingu „Financial Times” jest najlepszą szkołą biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 13 lat zwycięża w krajowych rankingach edukacyjnych publikowanych przez „Perspektywy” i „Rzeczpospolitą”.
[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]Posiada międzynarodowe akredytacje AACSB, EQUIS i AMBA. W ramach tzw. oceny parametrycznej jednostek naukowych dla badań w zakresie nauk ekonomicznych uzyskała najwyższą, pierwszą kategorię.W ALK studiuje 8000 osób. Akademia prowadzi studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie w języku polskim i angielskim, a także studia podyplomowe, w tym programy MBA. W ofercie uczelni znajdują się również szkolenia, kursy, korporacyjne programy rozwojowe, organizacja konferencji, seminariów i spotkań, pozyskiwanie zewnętrznego finansowania na usługi szkoleniowo-doradcze oraz badawcze.

[/toggle]


oxford

Oxbridge Hub is an education consultancy and a learning hub launched as part of a new drive to get more Polish learners into the world’s top universities. The Hub also aims to facilitate career transitions for Oxbridge graduates and young professionals educated abroad who want to live and work in Poland.

oxbridgehub.com +48664757702


politechnika
SZKOŁA BIZNESU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ jest liderem edukacji manedżerskiej w Polsce z ponad 25-letnią tradycją współpracy z renomowanymi uczelniami założycielskimi: HEC School of Management Paris, London Business School oraz NHH – Norwegian School of Economics z siedzibą w Bergen.
[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

 Od 2006 roku Szkoła może poszczycić się międzynarodową akredytacją dla programów MBA – EPAS. Programy Szkoły plasują się w czołówkach polskich rankingów MBA, zostały także docenione w rankingach międzynarodowych. Wykładowcy to zarówno profesorowie ze szkół o światowej renomie z doświadczeniem biznesowym, jak i praktycy z międzynarodowych firm.

[/toggle]


sgh_logo_300x80px
Simon-Kucher & Partners jest globalną firmą doradczą wyspecjalizowaną w TopLine Power®. Firma pomaga firmom w stabilnym wzroście przychodów i zysków przez optymalizację strategii rynkowej, marketingu, pricing’u (zarządzanie cenami) i sprzedaży.
[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Doświadczenie Simon-Kucher & Partners opiera się na faktycznych danych i praktycznych strategiach wzrostu zysku. Firma założona w 1985 roku dziś skupia ponad 1000 konsultantów w 33 biurach na świecie. Simon-Kucher & Partners jest powszechnie uznawana za światowego lidera doradztwa cenowego (pricing).

[/toggle]


sgh_logo_300x80px
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie jest najstarszą uczelnią ekonomiczną w Polsce. Statystycznie co trzeci ekonomista w Polsce w XX w. był jej absolwentem. Obecnie studiuje w niej około 10 tysięcy studentów, a każdego roku jej mury opuszcza blisko dwa tysiące absolwentów.
[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]Znajdują oni pracę m.in. w bankach, instytucjach finansowych, firmach doradczych i koncernach międzynarodowych. SGH oferuje kilkanaście kierunków studiów na poziomie licencjackim i magisterskim w języku polskim i angielskim, a także studia doktoranckie oraz ponad 130 studiów podyplomowych i dwa programy MBA. Jako jedyna w Polsce SGH należy do prestiżowego stowarzyszenia CEMS Global Alliance in Management Education, w skład którego wchodzi 28 uczelni biznesowych na świecie wraz z partnerskimi firmami.[/toggle]