BieleckiProf. Witold Bielecki

Rektor Akademii Leona Koźmińskiego

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Polski ekonomista, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, Kierownik Katedry Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki ALK. Autor wielu publikacji naukowych z zakresu informatyki, menedżerskich (biznesowych) gier symulacyjnych, modeli symulacyjnych, zarządzania operacyjnego, systemów wspomagania decyzji oraz przedsiębiorczości w wirtualnym środowisku.

[/toggle]


colombie

Francois Colombie

Przewodniczący Rady Nadzorczej Auchan Polska, Rosja i Ukraina

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Obecny od 1999 roku w Polsce, wprowadził wraz z otwarciem hipermarketu Auchan w Piasecznie podwaliny pod nowoczesną dystrybucję. Przez 20 lat działalności Auchan w Polsce rozwinął koncept dużych centrów handlowych (parków handlowych) na obrzeżach miast.

W 2014 roku przeprowadził proces integracji z firmą Real Polska, przyłączając do Auchan Polska 49 hipermarketów.

Od 2000 roku wprowadził i nadal rozwija program akcjonariatu pracowniczego, który w 2016 roku obejmie 22 tysiące pracowników Auchan w Polsce, co daje firmie jedno z pierwszych miejsc wśród dużych pracodawców wprowadzających ten model dzielenia się wśród swoich współpracowników.

[/toggle]


Czarnecki

Piotr Czarnecki

Prezes Zarządu, Raiffeisen Bank Polska S.A.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Piotr Czarnecki jest absolwentem Politechniki Warszawskiej na kierunku Organizacja i Zarządzanie. W roku 1994 ukończył studia podyplomowe na Harvard University na kierunku Investment Appraisal and Management, a w 2006 The Columbia Senior Executive Program na Columbia University. W latach 1990-2002 pełnił menedżerskie funkcje w Polskim Banku Rozwoju, Kredyt Banku, Rabobanku, Telekomunikacji Polskiej oraz był prezesem Zarządu spółki Getin SP S.A., którą z sukcesem wprowadził na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Od 2003r. kieruje jako Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Raiffeisen Bank Polska, a od początku 2013 r. połączonym Raiffeisen Polbank. Jest muzykiem (flecistą) i chórzystą z ponad 45-letnim stażem. Śpiewał w wielu warszawskich chórach i zespołach kameralnych, ostatnio w męskim zespole wokalnym Des Singers.

[/toggle]


czechowiczTomasz Czechowicz

Prezes Zarządu, MCI Capital SA

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Przedsiębiorca od 1985 roku. Przez ostatnie 20 lat, inwestor Private Equity/Venture Capital, założyciel i Partner Zarządzający MCI Capital, współzałożyciel PE Managers – wiodącej europejskiej grupy private equity, koncentrującej się na inwestycjach w technologie i gospodarkę cyfrową. Grupa zarządza prawie 2,5 mld PLN aktywów.

[/toggle]


Dziewguć

Magdalena Dziewguć

Territory Manager, Google Cloud

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Menadżer z wieloletnim doświadczeniem w branży nowych technologii. Studiowała prawo i psychologię, posiada tytuł Executive MBA SGH oraz GMP  Harvard Business School. Od 2014 roku pracuje dla Google . Wcześniej V­-ce Prezes Exatel SA i  członek kilku Rad Nadzorczych. Od 2000 roku współtworzyła rynek usług telekomunikacyjnych dla biznesu w sieci Orange i Plus. Założycielka Digital University oraz LiderSHE w Polsce.

Od początku swojej kariery zajmuje się tematyką nowych technologii i ich wpływu na procesy biznesowe w organizacjach. Ekspert w dziedzinie innowacji, restrukturyzacji i budowania kultury zaangażowania i współpracy. Na co dzień  Mama Soni i Adasia, aktywnie działa  w projektach rozwijających obecność kobiet w przestrzeni publicznej. Magda głęboko  wierzy, że dwa czynniki zmieniają świat na lepsze : nowe technologie i więcej decyzji podejmowanych przez kobiety

[/toggle]


Frnka

Stanislav Frnka

Prezes Zarządu, HB Reavis Poland

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Stanislav Frnka jest związany z Grupą HB Reavis od 2006 roku. Obecne stanowisko zajmuje od 2011 roku, odpowiadając za zarządzanie i rozwój polskiego oddziału firmy, która pod jego kierownictwem stała się jednym z największych deweloperów komercyjnych w Polsce.

[/toggle]


Timothy Garton Ash

Historyk, pisarz, profesor studiów europejskich na Oxford University

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Historyk, pisarz, profesor studiów europejskich na Oxford University, Professorial Fellow Isaiah Berlina na St. Anthony’s College w Oksfordzie oraz Senior Fellow w Hoover Institution na Stanford University. Autor dziewięciu książek o tematyce politycznej oraz historii współczesnej. Pisze eseje i felietony na temat spraw międzynarodowych w Guardianie, jest również stałym współpracownikiem New York Review of Books i innych czasopism. Laureat Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej oraz nagrody im. Orwella przyznawanej w Wielkiej Brytanii za pisarstwo polityczne.

[/toggle]


Eamon Gilmore

Były wicepremier i minister spraw zagranicznych i handlu Irlandii, profesor Dublin City University.

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Były Wicepremier i Minister Spraw Zagranicznych i Handlu w rządzie Irlandii, specjalny wysłannik UE ds. procesu pokojowego w Kolumbii, adiunkt na Wydziale Prawa na Dublin City University. Był jednym z najdłużej urzędujących posłów w parlamencie irlandzkim, zasiadał także w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. Niedawno przyznano mu honorowy doktorat z prawa na  NUI Galway, jego macierzystej uczelni, rząd Francji przyznał mu również tytuł Legion d’Honneur.

[/toggle]


golebiewskiRafał Gołębiewski

Dyrektor Zarządzający, Elavon Polska

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Rafał Gołębiewski, jest powszechnie uznanym i rozpoznawalnym na polskim rynku ekspertem w dziedzinie zarządzania międzynarodowymi organizacjami. Obecnie Dyrektor Generalny polskiego oddziału Elavon Financial Services, jednej z największych na świecie firm obsługujących płatności, gdzie od 2011 r. odpowiada za całość działalności sprzedażowej i finansowej w Polsce.

W ciągu 4 lat kierowany przez Rafała Gołębiewskiego polski oddział firmy Elavon, który zatrudnia 600 pracowników, potroił przychody firmy.

Dzięki swym naturalnym zdolnościom przywódczym i silnej motywacji Rafał Gołębiewski wraz ze swoim zespołem pozyskał ponad 20 000 klientów, którzy do dzisiaj korzystają z usług Elavon.

Będąc osobą ambitną i konsekwentną w wyznaczaniu sobie celów, zaraża innych energią, kreatywnością i zaangażowaniem w pracę.
Jeśli chodzi o strategie biznesowe, jest wizjonerem, który konsekwentnie rozszerza potencjał biznesowy firmy.
Wnikliwość i intuicja z jaką zarządza organizacją oraz wyczucie potrzeb klienta sprawiają, że każdy jego projekt kończy się sukcesem.

Robert Gołębiewski posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu zmianami i restrukturyzacji przedsiębiorstw.
Od ponad 25 lat Rafał Gołębiewski działa w sektorze płatniczym i finansowym.

O jego dużym doświadczeniu w przygotowaniu i wdrażaniu strategii biznesowych świadczą liczne sukcesy, a jego szeroka wiedza i umiejętności obejmują także zarządzanie zasobami ludzkimi w złożonych środowiskach biznesowych w Polsce, Rumunii, Bułgarii, Estonii oraz na Słowacji, Ukrainie, Białorusi i Litwie
W przeszłości Rafał Gołębiewski pracował także jako Director of Card Payment Business for Central Europe w American Express.
W zarządzaniu jest dynamicznym strategiem, który potrafi pozyskać do współpracy i partnerów, i banki.

[/toggle]


GrochowskiWładysław Grochowski

Prezes Zarządu, Arche

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Prezes i współwłaściciel rodzinnej firmy deweloperskiej Arche, która przerodziła się w Grupę Arche. Absolwent szkoły filmowej, hodowca danieli. Urodzony optymista kochający ludzi i świat.
Tworzy polską sieć hoteli głownie w obiektach zabytkowych. Ostatnio otworzył Zamek Biskupi w Janowie Podlaskim.
Marzy się mu sieć hoteli – jeśli nie największych, to najbardziej oryginalnych. Przez życie prowadzi go zasada, aby nie powielać cudzych pomysłów, dlatego każda inwestycja, której się podejmuje, musi być wyjątkowa.

[/toggle]


DorotaDr n. med. Dorota Hryniewiecka-Firlej

Prezes Zarządu Pfizer Polska, Dyrektor Działu Internal Medicine, Prezes Zarządu INFARMY

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ze specjalizacją i doktoratem z chorób wewnętrznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w branży farmaceutycznej. W życiu kieruje się zasadą, że ludzie są najważniejsi. Jej wyjątkowa umiejętność motywowania pracowników i zarządzania zmianą pozwala na osiąganie przez nich wysokiego stopnia zaangażowania oraz uzyskiwanie doskonałych wyników. Równolegle do aktywnego życia zawodowego Dorota Hryniewiecka-Firlej działa również społecznie.

[/toggle]


michal.kleiber_120x180Prof. Michał Kleiber

Prezes Polskiej Akademii Nauk w latach 2007-2015, Wiceprezes Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Jest specjalistą w zakresie zastosowań nowoczesnych technik komputerowych w badaniach naukowych, technice i medycynie. Zajmuje się także problematyką prorozwojowej polityki państwa, a w szczególności strategią rozwoju edukacji, nauki i innowacyjności gospodarki. Jest autorem bądź współautorem ponad 240 prac naukowych oraz 7 książek opublikowanych w wydawnictwach o światowej renomie.

Jest członkiem rad redakcyjnych kilkunastu międzynarodowych czasopism naukowych, w tym redaktorem naczelnym prestiżowego czasopisma o światowym obiegu “Archives of Computational Methods in Engineering” (Springer). Jest laureatem licznych nagród, w tym najbardziej prestiżowej krajowej nagrody naukowej przyznawanej przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej oraz Medalem Królestwa Belgii za osiągnięcia innowacyjne. Posiada wysokie odznaczenia państwowe przyznane przez Prezydenta Francji i Cesarza Japonii. Jest doktorem honoris causa uczelni w Lublinie, Krakowie, Warszawie, Bydgoszczy, Gliwicach, Darmstadt (RFN), Mons (Belgia) oraz Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie. Został także wybrany członkiem Austriackiej Akademii Nauk, Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk w Salzburgu oraz Akademii Europejskiej w Londynie. Jest członkiem Rady Programowej organizacji „Science and Technology for Society Forum” w Kioto, Japonia. Przez wiele lat wykładał na uniwersytetach w RFN, USA i Japonii.

W latach 1995 – 2001 prof. Kleiber był dyrektorem Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, w latach 1998 – 2001 reprezentował Polskę w Radzie Gubernatorów Centrum Badawczego UE oraz był polskim delegatem do Komitetu Sterującego “Zrównoważony wzrost” w ramach V Programu Ramowego UE. W latach 2001 – 2005 był ministrem nauki i informatyzacji, przewodniczącym Komitetu Badań Naukowych oraz przewodniczącym Rządowego Komitetu ds. Umów Offsetowych. W roku 2005 prof. Kleiber został wybrany członkiem Europejskiej Rady Nauki oraz prezesem European Materials Forum. W latach 2006 – 2010 pełnił funkcję Społecznego Doradcy Prezydenta RP ds. edukacji i badań.

[/toggle]


Agaton

Agaton Koziński

Redaktor, publicysta “Polska The Times”.

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Agaton Koziński – redaktor, publicysta “Polska The Times”. W przeszłości związany m.in. z Polską Agencją Prasową, Wprost. Był redaktorem naczelnym “Monitora Unii Europejskiej” i “Almanachu Energetycznego”. Regularny komentator tematyki politycznej i międzynarodowej w radio i telewizji

[/toggle]


kozminski_120x180

Prof. Andrzej K. Koźmiński

Prezydent Akademii Leona Koźmińskiego, Członek-Korespondent Polskiej Akademii Nauk

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Prezydent Akademii Leona Koźmińskiego, Przewodniczący Rady Powierniczej ALK, kierownik Katedry Zarządzania; pełni też funkcję Prezesa Zarządu Międzynarodowej Szkoły Zarządzania S.A. W latach 1981-1987 był Dziekanem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a w latach 1991-1996 Dyrektorem Międzynarodowego Centrum Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

[/toggle]


krawczykDariusz Krawczyk

Prezes Zarządu, Polnord SA

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Absolwent Politechniki Warszawskiej oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, licencjonowany makler papierów wartościowych. Znany i doceniany przez rynek kapitałowy manager, od wielu lat zarządzający spółkami prowadzącymi działalność na rynkach międzynarodowych. Ekspert od fuzji, przyjęć oraz integracji spółek, a także autor najbardziej efektywnych programów restrukturyzacyjnych zarówno dla spółek kontrolowanych przez skarb państwa, jak i podmiotów prywatnych.

[/toggle]


Kurczewski
Przemysław Kurczewski

Prezes Zarząu, EmiTel

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Absolwent Wydziału Ekonomii i Prawa University of Maryland w USA i Master of Business Administration (Executive MBA) na Politechnice Warszawskiej.

W latach 1998-2007 piastował następujące funkcje zawodowe: Pełnomocnik Prezesa Zarządu Telekomunikacji Polskiej S.A., Dyrektor Departamentu Relacji Regulacyjnych Telekomunikacji Polskiej S.A., Executive PricewaterhouseCoopers, Starszy Prawnik i Manager Kancelaria Wierzbowski i Wspólnicy, Prawnik Kancelaria Coopers & Lybrand. W latach 2007-2008 zasiadał w radach nadzorczych spółek należących do Grupy Kapitałowej Telekomunikacji Polskiej S.A.

Od czerwca 2008 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki EmiTel sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.

Przemysław Kurczewski przeprowadził w spółce szereg strategicznych projektów zakończonych sukcesem. Jednym z największych przedsięwzięć ze względu na rozmiar oraz charakter było wdrożenie naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce. Dzięki wdrożeniu DVB -T zwiększyła się dostępność i jakość odbioru sygnału telewizyjnego oraz poszerzona została oferta programowa.

W 2012 roku przeprowadził reorganizację polskiego systemu łączności ratownictwa morskiego, który zapewnia całodobową łączność na międzynarodowych częstotliwościach radiowych w niebezpieczeństwie i dla celów bezpieczeństwa na morzu.

Od października 2013 roku na zlecenie Polskiego Radia, spółka realizuje stałe emisje radia cyfrowego w standardzie DAB+ sukcesywnie rozszerzając zasięg o kolejne obszary kraju.

Na uwagę zasługują również działania takie jak pomoc charytatywna na rzecz fundacji, szkół i innych organizacji oraz sponsorowanie różnych działań społeczności lokalnych.

Aktywnie działa w wielu organizacjach branżowych tj. Krajowej Izbie Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, Konfederacji Pracodawców Polskich, Polskiej Izbie Radiodyfuzji oraz Radzie Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych

Jest laureatem wielu nagród m.in. Złotej i Kryształowej Anteny przyznanych podczas Sympozjum Świata Telekomunikacji i Mediów w kategorii dla najlepszego Menedżera Roku oraz Firmy Roku. Otrzymał nagrodę Diamenty Private Equity przyznaną dla najdynamiczniej rozwijającej się spółki w branży telekomunikacyjnej.

W 2014 roku odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju nowoczesnych technologii medialnych.

[/toggle]


LeśniewskaBożena Leśniewska

Vice-President of the Management Board in charge of Business Market Orange Polska

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Bożena Leśniewska – since January 2017 Vice-President of the Management Board in charge of Business Market Orange Polska. For over 20 years related to the telecommunications sector.  She was performing the management functions in Polkomtel S.A., PTK Centertel Sp. z o.o. and Telekomunikacja Polska S.A. She joined Orange Polska team in 2006 as Deputy Director of Sales for Business Market. One year later she became Business Market Sales Director. Since 2008 she has worked as Director in charge of Business Market and later as Sales Director in both PTK Centertel Sp. z o.o. and Telekomunikacja Polska S.A. In 2013, she became Executive Director in charge of Sales Orange Polska and two years later she was appointed a Member of Management Board in charge of Sales and Commercial Digitisation.  She graduated in Philology at the Jagiellonian University, Advanced Management Programme at INSEAD, the Academy of Leadership Psychology at Warsaw University of Technology Business School and the Open Academy of Mentoring. She is the Member of the Board of Supervisors of Orange Retail S.A., she participates in the activities of Programme Council of Polish National Sales Awards. Moreover, Bożena Leśniewska is the Member of European Network for Women in Leadership and the Member of the Board of Experts THINKTANK. She was the finalist of Women In Sales Awards 2014 in category Best Woman Sales Director and the finalist of the 7th edition of Business Woman of the Year competition. In 2016, she was recognized by the Institute of Innovative Economy as one of TOP TEN most influential women in Polish institutions operating in the field of ICT.

[/toggle]


MazurTomasz Machała

VP Editor-in-chief / Wiceprezes ds. Wydawniczych, Grupa Wirtualna Polska

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Podlegają mu wszystkie redakcje Wirtualnej Polski – strona główna WP, informacje, publicystyka, ekonomia, serwisy konsumenckie, rozrywka i serwisy gwiazdorskie, lifestyle i serwisy wideo, sport, zdrowie i parenting. Nadzoruje również dział zarządzania kontentem, reklamą natywną i social media Wirtualnej Polski. Odpowiada też za publicystykę i informacje w telewizji WP. Związany z Grupą Wirtualna Polska od sierpnia 2016.

Od 2012 związany był z Grupą naTemat, pełniąc funkcje dyrektora zarządzającego, redaktora naczelnego i prezesa spółki. Odpowiadał za powstanie i rozwój serwisów naTemat, INNPoland, mamaDu, BLISS, ASZdziennik oraz TruDat. Wcześniej pracował jako reporter TVN24, Wydarzeń Polsatu i sekcji polskiej BBC. Prowadził też Poranne Graffiti w Polsat News. Był wydawcą i prowadzącym serwisy informacyjne Radia Eska oraz współpracownikiem Super FM. Pisał dla Wprost, publikuje w tygodniku Newsweek. Jest założycielem serwisów kampanianazywo.pl i poliprawda.pl.

Tomasz Machała studiował w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.

[/toggle]


MikosJarosław Mikos

Przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy Wirtualna Polska S.A.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Od 1 kwietnia 2015 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Jarosław Mikos rozpoczął karierę zawodową w 1991 r. w Dzienniku Nowa Europa, gdzie pracował do 1992 r. jako dziennikarz. W latach 1993–1994 był dziennikarzem w Tygodniku Cash, w którym pełnił funkcję kierownika redakcji ekonomicznej. W roku 1995 r. Jarosław Mikos rozpoczął współpracę z Deloitte Touche Tohmatsu Ltd. jako senior konsultant, a od 1996 do 1997 r. jako senior konsultant pracował dla Coopers&Lybrand. W latach 1997–1999 był menedżerem w Departamencie Doradztwa w Procesach Prywatyzacji i M&A w londyńskim biurze PricewaterhouseCoopers, a w latach 1999–2000 senior menedżerem w warszawskim biurze PricewaterhouseCoopers w Departamencie Doradztwa w Procesach M&A. Od 2001 do 2005 r. pełnił funkcję CFO, a od 2002 r. prezesa zarządu w Energis Polska sp. z o.o. Następnie, w latach 2006–2008 i 2009–2010 był prezesem zarządu w Stolarka Wołomin S.A. Ponadto w latach 2007-2011 był prezesem zarządu w Stolarka S.A., Seegerdach sp. z o.o. oraz Remix sp. z o.o., a w latach 2011-2013 pełnił funkcję członka rady nadzorczej w spółce Mediatel S.A., Info TV FM sp. z o.o. i Info TV Operator sp. z o.o. W międzyczasie piastował też funkcję prezesa zarządu w Magna Polonia S.A. Od 2014 r. Jarosław Mikos jest związany z Grupą, gdzie zasiada w radach nadzorczych zarówno Spółki, jak i Spółek Zależnych: Wirtualna Polska sp. z o.o., Domodi oraz Money.pl.

Jarosław Mikos uzyskał w 1994 r. tytuł magistra prawa na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim.

[/toggle]


MarkowskiMaciej Markowski

Partner, Head of Workplace Strategy CEE, Global Occupier Services and Strategic Consulting, Cushman & Wakefield Polska

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Maciej Markowski, Partner, kieruje działem Workplace Strategy w firmie Cushman & Wakefield na Europę Środkowo-wschodnią. Maciej ma 8 lat doświadczenia w tworzeniu innowacyjnych i produktywnych biur w całej Europie. Jego klientami były takie firmy jak Cisco, Nokia, Unilever, Swiss Re czy JP Morgan.

[/toggle]


MazurKrzysztof Mazur

Prezes Klubu Jagiellońskiego, ekspert ds. polityki i zarządzania publicznego

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Prezes Klubu Jagiellońskiego. Ekspert CA KJ w zakresie polityki, spraw obywatelskich i zarządzania publicznego. Absolwent politologii i MISH UJ oraz studiów podyplomowych na University of Notre Dame (USA). Doktor nauk politycznych, specjalizuje się w filozofii społecznej oraz zarządzaniu publicznym. Pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek sekcji „Edukacje, młode pokolenie i sport” oraz „Nauka i innowacje” w Narodowej Radzie Rozwoju przy Prezydencie RP. Współtwórca raportu NRR na temat Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W ramach CA KJ prowadzi badania nad politykami horyzontalnymi, polityką innowacyjną oraz koncepcją budowy „mózgu państwa”.

Członek Rady Koalicji na rzecz Polskich Innowacji, w ramach której brał udział w projekcie „Otwarte Spółki Skarbu Państwa”, którego celem jest budowa kompetencji spółek w zakresie polityki innowacyjnej (m.in. warsztaty na temat modelów korporacyjnej akceleracji start-upów, tworzenia Corporate Venture Capital, prawa zamówień publicznych czy modelu Open Innovation). Koordynator projektu Koalicji „Jaką rolę w procesie transferu technologii powinni pełnić brokerzy innowacji?”, którego celem było wypracowanie mechanizmów ułatwiających transfer technologii pomiędzy uczelniami i biznesem. Autor kilkudziesięciu prac naukowych. Członek redakcji kwartalnika „Pressje”. W latach 2013-2015 odbył staż podoktorski w ramach projektu europejskiego „Society – Environment – Technologies”. W latach 2009-2010 współpracował z Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. W latach 2006-2009 realizował z kilkoma firmami szkoleniowymi i doradczymi projekty wdrożeniowe innowacyjnych metod zarządzania. Laureat Nagrody im. Artura Rojszczaka przyznawanej przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (2012).

[/toggle]


NowińskiProf. Wiesław Nowiński

Naukowiec, Agency for Science, Technology and Research w Singapurze

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Profesor w dziedzinie nauk technicznych, pracujący w Singapurze w Agency for Science, Technology and Research.
Innowator i wizjoner, autor komputerowej mapy mózgu. Jest laureatem wielu prestiżowych światowych nagród, w tym III edycji konkursu „Wybitny Polak”, dwukrotnie Magna cum Laude przyznawaną przez Radiological Society of North America. Jest autorem wielu patentów. W 2010 został nominowany do Azjatyckiej Nagrody Innowacyjności.

[/toggle]


Nuckowski
Maciej Nuckowski

Dyrektor Działu Usług, Xerox Global Document Outsourcing

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

W Xerox Polska od 2007 roku. Ekspert w dziedzinie outsourcingu oraz zarządzania środowiskiem druku. Ponadto posiada bogate doświadczenie w zakresie zarządzania sprzedażą pośrednią i bezpośrednią. Jako Dyrektor Działu Usług Global Document Outsourcing jest odpowiedzialny za jego strategię i rozwój na polskim rynku.

[/toggle]


ObłójProf. Krzysztof Obłój

Profesor, specjalność zarządzanie strategiczne i międzynarodowe, uczelnia A. L. Koźmińskiego i Uniwersytet Warszawski

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Profesor zwyczajny Krzysztof Obłój jest wykładowcą Akademii L Koźmińskiego i  Uniwersytetu Warszawskiego , oraz w renomowanych szkołach biznesu, m.in. University of Illinois, norweskiej Bodo Graduate School of Management, francuskiej ESCP-EAP, slovenskiej Bled School of Management. Jest autorem ponad 130 artykułów naukowych publikowanych w Entrepreneurship: Theory and Practice, Journal of Management Studies, European Management Journal, Industrial&Environmental Crisis Quarterly, International Small Business Journal, Cybernetics and Systems: An International Journal, PostCommunist Economies, oraz polskich periodykach z dziedziny ekonomii i zarzadzania. Jego książki są publikowane w USA i Europie (m. in. Management Systems, 1993; Winning: Continuous Improvement Theory in High Performance Organizations, 1995; Emerging economies and firms in the global crisis, Palgrave Macmillan, London 2012; Passion and discipline of strategy, New York 2014), a dwie  ostatnie książki wydane w Polsce: Strategia organizacji: w poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, 20014 oraz Pasja i dyscyplina strategii , 2010 i 2016, stały się bestsellerami na polskim rynku. Profesor Krzysztof Obłój ma duże doświadczenie jako spiker i  doradca organizacyjny. Pracował dla takich firm LPP, Beiesdorf, Asea Brown Boveri, Benckiser, Macro Cash and Carry, Wólczanka, Próchnik, PZU, Orange, Gedeon Richter, Rockwool, Valeo i wielu innych w dziedzinie projektowania strategii, struktury i kultury organizacyjnej. Jest także członkiem lub przewodniczącym dwóch rad nadzorczych spółek akcyjnych na GWP.

[/toggle]


orlowski_120x180Prof. Witold Orłowski

Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, Rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula, Główny Doradca Ekonomiczny PwC Polska

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Założyciel Niezależnego Ośrodka Badań Ekonomicznych NOBE, 2002-05 szef zespołu doradców ekonomicznych Prezydenta RP, wykładowca z dziedziny makroekonomii, autor wielu książek naukowych i publikacji w tej dziedzinie. Od 2003 r. pełni funkcję Dyrektora Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej.

[/toggle]


Joseph Pistrui

Profesor zarządzania w IE Business School w Madrycie, Przewodniczący inicjatywy Nextsensing Project

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Profesor zarządzania w biznesie w IE Business School z ponad 25-letnim doświadczeniem w zarządzaniu. Najpierw przez 11 lat pracował dla Bristol-Myers Squibb w USA, a następnie przez kolejnych 14 lat pracował z międzynarodowymi organizacjami takimi jak AstraZeneca, BBVA, Bosch, BT, Citi Group, DT, Financial Times, HSBC, Microsoft, Rio Tinto, Royal Dutch Shell, Siemens, Thomson Reuters, Unilever, Vestas. Jego wkład polegał na wyjątkowej umiejętności łączenia praktyki w zarządzaniu z szerokim wachlarzem teorii zarządzania.

[/toggle]


PlacekMikołaj Placek

Prezes Grupy Oknoplast

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Mikołaj Placek jest Prezesem Zarządu Grupy OKNOPLAST. Istniejącą od 1994 r. firmę produkującą okna PVC, przejął
w 2008 roku od ojca, Adama Placka. Z firmą związany jest od 1997 roku. Zaczynał od pracy w hali produkcyjnej, wiedzę i umiejętności rozwijał kolejno w różnych działach firmy. Uczestniczył w rozwoju i przemianie z małej rodzinnej firmy w poważne, liczące się przedsiębiorstwo, dzięki czemu poznał wszystkie aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa praktycznie od podszewki. W 2004 roku jako dyrektor handlowy rozpoczął działalność eksportową wprowadzając firmę na rynki europejskie. W 2013 roku stworzył Grupę OKNOPLAST składającą się z trzech firm Oknoplast, Wnd i Aluhaus.

Zawsze utrzymywał spółkę na pozycji pioniera branży jeśli chodzi o marketing w Europie. Począwszy od innowacyjnych produktów wytyczających trendy w branży stolarki, a skończywszy na śmiałych ruchach związanych z promocją i komunikacją marketingową. Najlepszym przykładem jest współpraca z topowymi europejskimi  klubami piłkarskimi: Inter Mediolan, Olimpique Lyon, czy Borusią Dortmund, których OKNOPLAST był głównym sponsorem. W ciągu 23 lat funkcjonowania firmy wprowadził ponad 30 innowacyjnych na rynku europejskim rozwiązań w branży stolarki otworowej. Dzięki tym działaniom stworzył jedną z najlepiej rozpoznawalnych marek okiennych w Europie. Obecnie OKNOPLAST posiada sieć ponad 3000 autoryzowanych salonów sprzedaży w Europie i z powodzeniem prowadzi działalność w 13 krajach europejskich.

Kierowana przez Mikołaja Placka firma w 2016 roku odnotowała rekordowe w historii swojej działalności wyniki – sprzedała 1,5 miliona jednostek okiennych, m.in. na rynkach francuskim, włoskim i niemieckim.

[/toggle]


stelmach
Prof. Piotr Płoszajski

Kierownik Katedry Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Kierownik Katedry Teorii Zarządzania. Absolwent Uniw. Łódzkiego i Harvard B-School. Research Scholar w Sloan School, MIT. Był dyrektorem Inst. Filozofii i Socjologii PAN i Dyrektorem Generalnym PAN.

Wykładowca na kilkudziesięciu uniwersytetach w Europie, USA, Japonii, Indiach i Nowej Zelandii; Visiting Prof. w Minneapolis, Wiedniu, Lwowie, Kijowie i Dortmundzie. Doradca korporacyjny. Członek rad nadzorczych.

[/toggle]


Rudnicka

Katarzyna Rudnicka

Prezes Zarządu, Vivenge Sp. z o.o.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Rozpoczęła się w latach 90-tych. Od samego początku była kształtowana w obszarze sprzedaży. Katarzyna Rudnicka przeszła wszystkie szczeble stanowisk w departamentach sprzedaży różnych firm, od przedstawiciela handlowego (DROSED S.A.), poprzez key account manager (PROPER FOOD ISL), key account manager (Sport Promotion), z-ca dyrektora Sprzedaży (Elektromontaż – Export S.A.), prezesa Zarządu (Centrum Budownictwa), Prezes Zarządu (EGO Sp. z o.o.).

Od 2007 roku w Grupie VIVENGE (w pierwszych latach pełniąc funkcję prezesa zarządu z jednej ze spółek grupy).
Od 2010 roku Prezes Zarządu VIVENGE Sp. z o.o. – lidera branży oznakowania reklamowego, specjalistę od największych projektów rebrandingowych w Polsce.

[/toggle]


Hermann Simon

Przewodniczący rady nadzorczej Simon-Kucher & Partners Strategy & Marketing Consultants

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Hermann Simon jest przewodniczącym rady nadzorczej Simon-Kucher & Partners Strategy & Marketing Consultants z biurami w Amsterdamie, Atlancie, Barcelonie, Pekinie, Bonn, Bostonie, Brukseli, Kolonii, Kopenhadze, Dubaju, Frankfurcie, Hamburgu, Istambule, Londynie, Luksemburgu, Madrycie, Mediolanie, Monachium, Nowym Jorku, Paryżu, San Francisco, Santiago de Chile, Sao Paulo, Singapurze, Sztokholmie, Sydney, Tokio, Toronto, Wiedniu, Warszawie i Zurychu. Profesor Simon jest ekspertem w dziedzinach strategii, marketingu i ustalania cen. Współpracuje z wieloma klientami z całego świata. Został wybrany najbardziej wpływowym niemieckojęzycznym myślicielem w dziedzinie zarządzania, zaraz po śp. Peterze Druckerze.

Zanim jeszcze poświęcił się całkowicie doradztwu w zakresie zarządzania, Simon był profesorem administracji biznesu i marketingu na uniwersytetach w Moguncji (1989-1995) i Bielefeld (1979-1989). Był również profesorem wizytującym w Harvard Business School, Stanford, London Business School, INSEAD, Uniwersytecie Keio w Tokio i Massachusetts Institute of Technology. Od 1995 do 2009 był dyrektorem generalnym Simon-Kucher & Partners.

[/toggle]


skowronekMichał Skowronek

Dyrektor ds. Rozwoju Rynku w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, Mastercard Europe

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

W Mastercard od 2007 r. Początkowo dyrektor polskiego oddziału firmy, od 2013 r. dyrektor klastra Polska i kraje bałkańskie. Przed Mastercard dyrektor sprzedaży w Sygma Bank. Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Warsaw Executive MBA na SGH i University of Minnesota.

[/toggle]


OLYMPUS DIGITAL CAMERAJacek Socha

Wiceprezes, Partner PwC w Polsce

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Jacek Socha jest Wiceprezesem oraz Partnerem PwC w Polsce. Dołączył do firmy w grudniu 2005 roku. Od tego czasu doradzał wielu polskim i zagranicznym spółkom.

Jako Minister Skarbu Państwa w latach 2004 – 2005 przeprowadził szereg prywatyzacji, szeroko wykorzystując do tego procesu Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, w tym największą w tym czasie w Polsce ofertę publiczną Banku PKO BP.

Jako Przewodniczący Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w latach 1994 – 2004 współtworzył regulacje polskiego rynku kapitałowego, w tym również dostosowujące polskie prawo do regulacji Unii Europejskiej. Brał czynny udział w dopuszczeniu do obrotu regulowanego na rynku GPW znaczącej liczby spółek.

Jest Honorowym Członkiem

  • Giełdy Papierów Wartościowych,
  • Izby Domów Maklerskich,
  • Związku Maklerów i Doradców

Pełnił istotne funkcje w Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych, gdzie przewodniczył Europejskiemu Komitetowi Regionalnemu 1998 – 2000, był wiceprzewodniczącym Komitetu Rynków Rozwijających się 1996 – 1998, Członkiem Komitetu Wykonawczego 1994 – 2000.

Był członkiem Komisji Nadzoru Bankowego 1998 – 2004, Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych 2002 – 2004, Rady Systemu Płatniczego przy Prezesie Narodowego Banku Polskiego, Rady Arbitrażowej przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Zaangażowany od początku w tworzenie w Polsce zasad ładu korporacyjnego, współautor pierwszych zasad przyjętych przez GPW w 2002. Członek Komitetu Dobrych Praktyk. Jest sędzią Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego.

[/toggle]


Guy Standing

Światowej sławy ekonomista, pisarz, profesor University of London, specjalista w zakresie rynku pracy

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Guy Standing jest profesorem School of Oriental and African Studies, University of London, członek Academy of Social Sciences. Wcześniej był profesorem bezpieczeństwa ekonomicznego na University of Bath i profesorem ekonomii pracy na Monash University, był również dyrektorem programu bezpieczeństwa społeczno-ekonomicznego w Międzynarodowej Organizacji Pracy ONZ. Jest współzałożycielem i honorowym współprzewodniczącym Basic Income Earth Network. Napisał między innymi A Precariat Charter: From Denizens to Citizens (2014); The Precariat: The New Dangerous Class (2011), Workafter Globalization: Building Occupational Citizenship (2009) oraz Basic Income – A Transformative Policy for India (2015).

[/toggle]


rafał SzczapRafał Szczap

Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny, Xerox Polska

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Od ponad 17 lat aktywnie obecny i doceniany menedżer na rynku IT i High-Tech. Wnosi do organizacji Xerox kompetencje związane z zarządzaniem zmianą oraz bogatą znajomość rynku i technologii z obszaru IT, Energetyki, TMT, Digital Media, Finansów i sektora Przemysłu poprzez swoje wieloletnie doświadczenie na kierowniczych stanowiskach w Dell, Carlyle Private Equity Group, Taylor Nelson, Alcatel Lucent,. Absolwent EMBA prestiżowej Ecole Commercial De Paris (obecnie ESCP Europe) a prywatnie zapalony tenisista.

[/toggle]


Tejchman

Marek Tejchman

Zastępca Redaktora Naczelnego, Dziennik Gazeta Prawna

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Dziennikarz prasowy, radiowy i telewizyjny. Obecnie jest zastępcą redaktor naczelnej Dziennika Gazety Prawnej. Od wielu lat związany z grupą TVN – prezenter i wydawca programów poświęconych rynkom i gospodarce na antenie TVN CNBC, TVN 24, TVN 24 Biznes i
Swiat. Kariere zaczynał w nieistniejącym już Radiu PIN, potem przez wiele lat związany był z Radiem TOK FM gdzie pełnił funkcję zastępcy redaktor naczelnej i prowadził poranny magazyn EKG. Przez rok uczył się telewizji w polsatowskich Wydarzeniach.

[/toggle]


Pedro Videla

Jeden z najsłynniejszych makroekonomistów w Europie, profesor Szkoły Biznesu IESE w Barcelonie

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Profesor na Wydziale Ekonomii w IESE Business School. Uzyskał tytuł magistra i doktora ekonomii na University of Chicago, uzyskał również tytuł inżyniera handlu w dziedzinie ekonomii na Universidad Católica de Chile. Specjalizuje się między innymi w makroekonomii, gospodarce międzynarodowej i wchodzących gospodarkach. Profesor Videla pracował jako konsultant przy projektach realizowanych przez Bank Światowy, MFW, UE, Inter-American Development Bank oraz USAID. Wykładał gościnnie na wielu uniwersytetach na całym świecie, w tym Reykjavik University (Islandia), Nile University (Egipt), Lagos Business School (Nigeria), CEIBS (Chiny), Universidad de los Andes, (Chile) i Wharton School (USA).

[/toggle]


Wrobel

Andrew Wrobel

Redaktor naczelny, Emerging Europe

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Andrew Wrobel jest redaktorem naczelnym portalu Emerging Europe, publikacji internetowej omawiającej możliwości biznesowe w 23 krajach Europy Środkowo-Wschodniej.
Z wykształcenia dziennikarz i filmowiec, przez ponad dziesięć lat pracował w radiu i telewizji. Od samego początku swojej kariery skupiał się na zagadnieniach związanych z biznesem, handlem, makroekonomią i ekonomią polityczną, jak również, okazjonalnie, z kulturą i turystyką. Regularnie przeprowadza wywiady z liderami w dziedzinie polityki i biznesu na tematy związane z ekonomią, biznesem i polityką.
Specjalizuje się głównie w obszarze Europy Środkowo-Wschodniej. Jest autorem oraz współtwórcą wielu publikacji, przewodników i raportów na temat biznesu międzynarodowego, inwestycji oraz handlu, głównie dotyczących obszaru CEE. W roku 2014 otrzymał nagrodę od International Event and Visual Communication Association (EVCOM) za materiał dotyczący kampanii komunikacyjnej prowadzonej przez UK Trade and Investment na terenie CEE.
Andrew jest moderatorem i panelistą podczas krajowych i międzynarodowych wydarzeń gospodarczych i biznesowych, jak również komentatorem medialnym. Jest też trenerem medialnym, pomagającym rzecznikom prasowym w odpowiednim przekazywaniu informacji mediom. Prowadzi także szkolenia na temat promocji lokalizacji, prezentując najlepsze praktyki w zakresie zaangażowania mediów oraz promocji handlu/bezpośrednich inwestycji zagranicznych.
Andrew na co dzień mieszka w Londynie, jednak często podróżuje, głównie po obszarze Europy Środkowo-Wschodniej.

[/toggle]