Kleiber

Prof. Michał Kleiber

Przewodniczący Rady przedsiębiorczości, zarządzania i innowacji

Prezes Polskiej Akademii Nauk w latach 2007-2015, Wiceprezes Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Jest specjalistą w zakresie zastosowań nowoczesnych technik komputerowych w badaniach naukowych, technice i medycynie. Zajmuje się także problematyką prorozwojowej polityki państwa, a w szczególności strategią rozwoju edukacji, nauki i innowacyjności gospodarki. Jest autorem bądź współautorem ponad 240 prac naukowych oraz 7 książek opublikowanych w wydawnictwach o światowej renomie.

[/toggle]


Augustyński

Ks. Andrzej Augustyński

Przewodniczący Zarządu, Dyrektor Generalny, Stowarzyszenie SIEMACHA

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Andrzej Stanisław Augustyński – polski duchowny rzymskokatolicki i przedsiębiorca społeczny. Inicjator powstania i Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia SIEMACHA, organizacji pożytku publicznego, działającej w zakresie wychowania, sportu i terapii; Prezes Zarządu Fundacji DEMOS; członek międzynarodowej organizacji Ashoka zrzeszającej przedsiębiorców społecznych. Od 1986 r. współpracuje z organizacjami społecznymi na Malcie. Jest znawcą i promotorem kultury maltańskiej. Od 1999 r. związany z krakowskim samorządem jako koordynator Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przestępczości Młodzieży, pełnomocnik i doradca społeczny Prezydenta Miasta Krakowa ds. Młodzieży. W latach 2001 – 2011 członek Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Krakowskiej. W 2000 r. wspólnie z ojcem Kazimierzem Augustyńskim rozpoczął budowę wielofunkcyjnego kompleksu dla dzieci w Odporyszowie, w ramach którego działają: dom dziecka, placówka wsparcia dziennego, ośrodek wakacyjny i nowoczesne centrum sportowe. Ks. Andrzej Augustyński jest laureat wielu nagród i odznaczeń m.in. otrzymał nagrodę w plebiscycie Krakowianin Roku 2014 w kategorii „Społeczeństwo”. W 2014 przyznano mu Nagrodę Grand Prix Amicus Hominum, Pro Publico Bono oraz medal „Zasłużony dla Województwa Małopolskiego Palatinatus Poloniae Minoris Meriti”. W 2012 roku otrzymał Medal św. Jerzego przyznany przez redakcję „Tygodnika Powszechnego”. W 2009 roku za wybitne zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy, za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jest autorem książek „Coca kocha colę”, „Czyja jest socjoterapia?”, „Wędrowiec” a także inicjatorem i wydawcą „Dziennikarstwo i polityka” oraz „Jan Wnęk. Między niebem a ziemią”.

[/toggle]


BieleckiProf. Witold Bielecki

Rektor Akademii Leona Koźmińskiego

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Polski ekonomista, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, Kierownik Katedry Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki ALK. Autor wielu publikacji naukowych z zakresu informatyki, menedżerskich (biznesowych) gier symulacyjnych, modeli symulacyjnych, zarządzania operacyjnego, systemów wspomagania decyzji oraz przedsiębiorczości w wirtualnym środowisku.

[/toggle]


Igor_Chalupec_Prezes_Zarzadu_Icentis

Igor Chalupec

Partner Zarządzający oraz Prezes Zarządu ICENTIS Corporate Solutions oraz ICENTIS Capital

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Przedsiębiorca, ekonomista, prawnik oraz licencjonowany makler papierów wartościowych. Były Prezes PKN Orlen (2004-2007), wiceminister finansów (2003-2004), Wiceprezes Zarządu Banku Pekao SA (2000-2003). Przewodniczący Rady Nadzorczej Ruch SA. Członek Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie oraz Budimex SA. Członek Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy oraz Rady Fundacji Instytutu Spraw Publicznych.

[/toggle]


colombie

Francois Colombie

Przewodniczący Rady Nadzorczej Auchan Polska, Rosja i Ukraina

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Obecny od 1999 roku w Polsce, wprowadził wraz z otwarciem hipermarketu Auchan w Piasecznie podwaliny pod nowoczesną dystrybucję. Przez 20 lat działalności Auchan w Polsce rozwinął koncept dużych centrów handlowych (parków handlowych) na obrzeżach miast.

W 2014 roku przeprowadził proces integracji z firmą Real Polska, przyłączając do Auchan Polska 49 hipermarketów.

Od 2000 roku wprowadził i nadal rozwija program akcjonariatu pracowniczego, który w 2016 roku obejmie 22 tysiące pracowników Auchan w Polsce, co daje firmie jedno z pierwszych miejsc wśród dużych pracodawców wprowadzających ten model dzielenia się wśród swoich współpracowników.

[/toggle]


golebiewskiRafał Gołębiewski

Dyrektor Zarządzający, Elavon Polska

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Rafał Gołębiewski, jest powszechnie uznanym i rozpoznawalnym na polskim rynku ekspertem w dziedzinie zarządzania międzynarodowymi organizacjami. Obecnie Dyrektor Generalny oraz Head of Business Development polskiego oddziału Elavon Financial Services, jednej z największych na świecie firm obsługujących płatności, gdzie od 2011 r. odpowiada za całość działalności sprzedażowej i finansowej w Polsce.

W ciągu 4 lat kierowany przez Rafała Gołębiewskiego polski oddział firmy Elavon, który zatrudnia 600 pracowników, potroił przychody firmy.

Dzięki swym naturalnym zdolnościom przywódczym i silnej motywacji Rafał Gołębiewski wraz ze swoim zespołem pozyskał ponad 20 000 klientów, którzy do dzisiaj korzystają z usług Elavon.

Będąc osobą ambitną i konsekwentną w wyznaczaniu sobie celów, zaraża innych energią, kreatywnością i zaangażowaniem w pracę.
Jeśli chodzi o strategie biznesowe, jest wizjonerem, który konsekwentnie rozszerza potencjał biznesowy firmy.
Wnikliwość i intuicja z jaką zarządza organizacją oraz wyczucie potrzeb klienta sprawiają, że każdy jego projekt kończy się sukcesem.

Robert Gołębiewski posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu zmianami i restrukturyzacji przedsiębiorstw.
Od ponad 25 lat Rafał Gołębiewski działa w sektorze płatniczym i finansowym.

O jego dużym doświadczeniu w przygotowaniu i wdrażaniu strategii biznesowych świadczą liczne sukcesy, a jego szeroka wiedza i umiejętności obejmują także zarządzanie zasobami ludzkimi w złożonych środowiskach biznesowych w Polsce, Rumunii, Bułgarii, Estonii oraz na Słowacji, Ukrainie, Białorusi i Litwie
W przeszłości Rafał Gołębiewski pracował także jako Director of Card Payment Business for Central Europe w American Express.
W zarządzaniu jest dynamicznym strategiem, który potrafi pozyskać do współpracy i partnerów, i banki.

[/toggle]


DorotaDr n. med. Dorota Hryniewiecka-Firlej

Prezes Zarządu Pfizer Polska, Dyrektor Działu Internal Medicine, Prezes Zarządu INFARMY

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ze specjalizacją i doktoratem z chorób wewnętrznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w branży farmaceutycznej. W życiu kieruje się zasadą, że ludzie są najważniejsi. Jej wyjątkowa umiejętność motywowania pracowników i zarządzania zmianą pozwala na osiąganie przez nich wysokiego stopnia zaangażowania oraz uzyskiwanie doskonałych wyników. Równolegle do aktywnego życia zawodowego Dorota Hryniewiecka-Firlej działa również społecznie.

[/toggle]

 


NowińskiProf. Wiesław Nowiński

Profesor w dziedzinie nauk technicznych, pracujący w Singapurze w Agency for Science, Technology and Research.

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Profesor w dziedzinie nauk technicznych, pracujący w Singapurze w Agency for Science, Technology and Research.
Innowator i wizjoner, autor komputerowej mapy mózgu. Jest laureatem wielu prestiżowych światowych nagród, w tym III edycji konkursu „Wybitny Polak”, dwukrotnie Magna cum Laude przyznawaną przez Radiological Society of North America. Jest autorem wielu patentów. W 2010 został nominowany do Azjatyckiej Nagrody Innowacyjności.

[/toggle]


ObłójProf. Krzysztof Obłój

Profesor, specjalność zarządzanie strategiczne i międzynarodowe, uczelnia A. L. Koźmińskiego i Uniwersytet Warszawski

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Profesor zwyczajny Krzysztof Obłój jest wykładowcą Akademii L Koźmińskiego i  Uniwersytetu Warszawskiego , oraz w renomowanych szkołach biznesu, m.in. University of Illinois, norweskiej Bodo Graduate School of Management, francuskiej ESCP-EAP, slovenskiej Bled School of Management. Jest autorem ponad 130 artykułów naukowych publikowanych w Entrepreneurship: Theory and Practice, Journal of Management Studies, European Management Journal, Industrial&Environmental Crisis Quarterly, International Small Business Journal, Cybernetics and Systems: An International Journal, PostCommunist Economies, oraz polskich periodykach z dziedziny ekonomii i zarzadzania. Jego książki są publikowane w USA i Europie (m. in. Management Systems, 1993; Winning: Continuous Improvement Theory in High Performance Organizations, 1995; Emerging economies and firms in the global crisis, Palgrave Macmillan, London 2012; Passion and discipline of strategy, New York 2014), a dwie  ostatnie książki wydane w Polsce: Strategia organizacji: w poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, 20014 oraz Pasja i dyscyplina strategii , 2010 i 2016, stały się bestsellerami na polskim rynku. Profesor Krzysztof Obłój ma duże doświadczenie jako spiker i  doradca organizacyjny. Pracował dla takich firm LPP, Beiesdorf, Asea Brown Boveri, Benckiser, Macro Cash and Carry, Wólczanka, Próchnik, PZU, Orange, Gedeon Richter, Rockwool, Valeo i wielu innych w dziedzinie projektowania strategii, struktury i kultury organizacyjnej. Jest także członkiem lub przewodniczącym dwóch rad nadzorczych spółek akcyjnych na GWP.

[/toggle]


orlowski_120x180Prof. Witold Orłowski

Ekonomista, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, Rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula, Główny Doradca Ekonomiczny PwC Polska

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Założyciel Niezależnego Ośrodka Badań Ekonomicznych NOBE, 2002-05 szef zespołu doradców ekonomicznych Prezydenta RP, wykładowca z dziedziny makroekonomii, autor wielu książek naukowych i publikacji w tej dziedzinie. Od 2003 r. pełni funkcję Dyrektora Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej.

[/toggle]


stelmach
Prof. Piotr Płoszajski

Kierownik Katedry Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Kierownik Katedry Teorii Zarządzania. Absolwent Uniw. Łódzkiego i Harvard B-School. Research Scholar w Sloan School, MIT. Był dyrektorem Inst. Filozofii i Socjologii PAN i Dyrektorem Generalnym PAN.

Wykładowca na kilkudziesięciu uniwersytetach w Europie, USA, Japonii, Indiach i Nowej Zelandii; Visiting Prof. w Minneapolis, Wiedniu, Lwowie, Kijowie i Dortmundzie. Doradca korporacyjny. Członek rad nadzorczych.

[/toggle]


Jacek Pogonowski

Jacek Pogonowski

Prezes Zarządu, Konsalnet Holding S.A.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Współzałożyciel Value4Capital, spółki zarządzającej funduszami typu „private equity”, skupionej na inwestycjach w średniej wielkości spółki z regionu Europy Środkowej i Wschodniej. Ekspert z ponad 20 letnim doświadczeniem w dziedzinie fuzji i przejęć oraz inwestycji. Zasiadał w Zarządzie PSIK oraz w Komitecie Inwestycyjnym KFK (Krajowy Fundusz Kapitałowy). Obecnie jest także Prezesem Zarządu spółki Konsalnet Holding S.A., krajowego lidera branży ochrony osób i mienia w Polsce. Jacek Pogonowski jest także członkiem licznych organizacji w tym Business Center Club i Polskiej Rady Biznesu.

[/toggle]


brBeata Radomska

Prezes Executive Club, Managing Partner Cigno Consulting

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości. Ukończyła studia MBA. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie menedżerskie. Pracowała w instytucjach finansowych: austriackiej firmie brokerskiej Allfinanz i Skarbiec Asset Management Holding. Od kilku lat związana z branżą doradztwa personalnego, w szczególności jako Managing Partner w  Cigno Consulting, która prowadzi działalność z zakresu selekcji i rekrutacji oraz doradztwa personalnego. Pomysłodawczyni oraz Prezes Zarządu Executive Club, najbardziej elitarnej organizacji zrzeszającej top management. Odpowiada za strategię klubu, który integruje elity biznesowe oraz jest platformą wymiany poglądów i inspiracji dla najwyższej kadry menedżerskiej.

[/toggle]


RockiProf. Marek Rocki

Ekonometryk, absolwent SGPiS (1977), od 1981 pracuje w SGPiS/SGH

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Od 2005 Senator RP. Od 1981 pracuje w SGPiS/SGH. Pełnił wile funkcji kierowniczych w SGH, w tym  dwukrotnie rektora. W 2016 wybrany ponownie na rektora SGH. Przewodniczył Radzie Służby Cywilnej i Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Prezes Zarządu Głównego AZS w latach 2003-2016. Był członkiem rad nadzorczych: Banku Millenium, HOPP, FORTE, PPW „Rzeczpospolita”, PRESSPUBLICA, WSiP, AXA PTE, JW. Construction. Jest członkiem rad nadzorczych COGNOR i Makarony Polskie.

[/toggle]


skowronekMichał Skowronek

Dyrektor ds. Rozwoju Rynku w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, Mastercard Europe

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

W Mastercard od 2007 r. Początkowo dyrektor polskiego oddziału firmy, od 2013 r. dyrektor klastra Polska i kraje bałkańskie. Przed Mastercard dyrektor sprzedaży w Sygma Bank. Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Warsaw Executive MBA na SGH i University of Minnesota.

[/toggle]


OLYMPUS DIGITAL CAMERAJacek Socha

Wiceprezes, Partner PwC w Polsce

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Jacek Socha jest Wiceprezesem oraz Partnerem PwC w Polsce. Dołączył do firmy w grudniu 2005 roku. Od tego czasu doradzał wielu polskim i zagranicznym spółkom.

Jako Minister Skarbu Państwa w latach 2004 – 2005 przeprowadził szereg prywatyzacji, szeroko wykorzystując do tego procesu Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, w tym największą w tym czasie w Polsce ofertę publiczną Banku PKO BP.

Jako Przewodniczący Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w latach 1994 – 2004 współtworzył regulacje polskiego rynku kapitałowego, w tym również dostosowujące polskie prawo do regulacji Unii Europejskiej. Brał czynny udział w dopuszczeniu do obrotu regulowanego na rynku GPW znaczącej liczby spółek.

Jest Honorowym Członkiem

  • Giełdy Papierów Wartościowych,
  • Izby Domów Maklerskich,
  • Związku Maklerów i Doradców

Pełnił istotne funkcje w Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych, gdzie przewodniczył Europejskiemu Komitetowi Regionalnemu 1998 – 2000, był wiceprzewodniczącym Komitetu Rynków Rozwijających się 1996 – 1998, Członkiem Komitetu Wykonawczego 1994 – 2000.

Był członkiem Komisji Nadzoru Bankowego 1998 – 2004, Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych 2002 – 2004, Rady Systemu Płatniczego przy Prezesie Narodowego Banku Polskiego, Rady Arbitrażowej przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Zaangażowany od początku w tworzenie w Polsce zasad ładu korporacyjnego, współautor pierwszych zasad przyjętych przez GPW w 2002. Członek Komitetu Dobrych Praktyk. Jest sędzią Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego.

[/toggle]


stelmach

Beata Stelmach

Członek Rady Executive Club, Dyrektor Generalny GE na Polskę
i Kraje Bałtyckie

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]
Od 1991 związana z instytucjami rynku kapitałowego: Komisją Papierów Wartościowych, Bankiem Światowym, Warszawską Giełdą Towarową. Zasiadła w zarządach i radach nadzorczych takich spółek jak: Grupa Prokom Software, Intrum Justitia TFI S.A., MCI Management S.A. oraz SEG i EuropeanIssuers. 2011-2013 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Od 2013 roku Członek RN Banku BPH S.A.

[/toggle]


Witczyński

Piotr Witczyński

Consulting Vice President Central Europe & CIS, Country Leader Oracle Polska

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Piotr Witczyński pełni funkcję Dyrektora Generalnego Oracle Polska od lipca 2014 roku. Jednocześnie odpowiada za sprzedaż i dostarczanie usług konsultingowych Oracle jako Consulting Vice President regionu Europy Centralnej i Wschodniej. Dział ten obejmuje ponad 20 krajów i zatrudnia ponad 400 konsultantów. Piotr Witczyński pracuje w Oracle Corporation od 11 lat. Od samego początku sprawował różne funkcje w Dziale Konsultingu Oracle Polska, ostatnio jako Dyrektor Konsultingu w regionie Europy Centralnej i Wschodniej. Wcześniej pracował w firmie INCENTI S.A. jako Dyrektor d/s wdrożeń oraz przez 9 lat w firmie Hogart, gdzie był dyrektorem działów ERP JD Edwards oraz Business Consulting.

[/toggle]


Cezary Wójcik

Prof. Cezary Wójcik

Ekonomista, założyciel Center for Leadership, Szkoła Główna Handlowa

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]
W 1998 ukończył studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a w roku 1999 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2003 uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w dziedzinie ekonomii. W 2009 uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie ekonomii. W 2011 ukończył Master Class for Leadership Educators na Harvard Kennedy School. W 2013 ukończył Advanced Management Program w IESE Business School, a w 2006 International Faculty Development Program także w IESE Business School. W 2004 ukończył także Advanced Studies Program in International Economic Policy Research w Kiel Institute for the World Economy. W latach 2005-2007 członek Rady Makroekonomicznej przy Ministrze Finansów, w latach 2007-2009 Dyrektor Biura ds. Integracji ze Strefą Euro i doradca Prezesa Narodowego Banku Polskiego, w latach 2013-2015 pełnił funkcję Dyrektora Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN.

[/toggle]