[box_header]

Partner merytoryczny

[/box_header]

[box_content]

pwc_logo_300x80pxPwC jest wiodącą globalną organizacją świadczącą profesjonalne usługi doradcze. Korzystając z wiedzy i kwalifikacji blisko 180.000 pracowników w 158 krajach, budujemy relacje z klientami dzięki usługom świadczonym w oparciu o zasady najwyższej jakości, przejrzystości i uczciwości w działaniu.

W Polsce PwC zatrudnia zespół ponad 1700 specjalistów i kadry wspierającej w siedmiu miastach: w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu i Warszawie. Nasza oferta jest kierowana do firm działających we wszystkich sektorach gospodarki – zarówno do największych koncernów, jak i lokalnych przedsiębiorstw rodzinnych.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

20 lat PwC w Polsce

Historia PwC to historia ludzi – pracowników, którzy tworzyli i tworzą tę organizację oraz klientów, którzy są sensem jej istnienia. W roku 1990, w odstępie kilku miesięcy, powstały w Warszawie biura Price Waterhouse oraz Coopers&Lybrand. Osiem lat później odbyła się fuzja obu firm. Po 20 latach istnienia, PwC w Polsce to ponad 1700 pracowników w 7 miastach oraz tysiące zrealizowanych projektów. Te dwie dekady to jednak przede wszystkim ponad 20 lat relacji z ludźmi i dynamicznego rozwoju.

PwC cieszy się opinią znakomitego pracodawcy. Od kilku lat zdobywamy wszystkie najważniejsze nagrody przyznawane przez środowisko akademickie – jesteśmy Pracodawcą Roku w rankingu AIESEC Polska, Idealnym Pracodawcą w badaniu Uniwersum Student Survey oraz Pracodawcą Marzeń w ogólnopolskim rankingu Kompas.

Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie. W roku 2005 PwC założyła Fundację „Podaruj siebie”, której celem statutowym jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. W jej działania aktywnie angażują się nasi pracownicy. Promujemy zachowania i postawy proekologiczne i prospołeczne, podejmujemy działania w zakresie wyrównywania szans w środowisku pracy, przestrzegamy zasad etyki i przejrzystości działań biznesowych. Współdziałamy z organizacjami biznesowymi, angażując się w działalność mającą na celu promowanie przedsiębiorczości. Doradzamy również pro bono inicjatywom społecznym, za co zostaliśmy wyróżnieni nagrodą im. Jacka Kuronia.

Zachęcamy do bliższego zapoznania się z informacjami o naszej firmie, która na świecie działa już ponad 150 lat, w Polsce zaś jest obecna od 1990 roku.

[/toggle]

[/box_content]

 

[box_header]

Partner Strategiczny

[/box_header]

[box_content]

ciech

Ciech to jedna z największych polskich firm działająca nieprzerwanie od 1945 r. i obecnie jeden z liderów europejskiego rynku chemicznego o globalnym zasięgu działania. W jej skład wchodzi 7 spółek produkcyjnych jak również firmy handlowe oraz usługowe.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Podstawowymi segmentami działalności, zbudowanej przez Ciech, Grupy Chemicznej są: segment sodowy (zakłady produkcyjne w Polsce, Niemczech i Rumunii), segment organiczny (Zakłady Chemiczne Organika – Sarzyna oraz Ciech Pianki) oraz segment krzemiany i szkło (Vitrosilicon). Głównymi produktami Grupy są: soda kalcynowana i oczyszczona, sól, żywice poliestrowe i epoksydowe, środki ochrony roślin i produkty szklane oraz inne chemikalia mające zastosowanie w przemysłach: szklarskim, meblowym, spożywczym, budownictwie i rolnictwie. Od lutego 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Największym akcjonariuszem spółki jest KI Chemistry (51,14%).[/toggle]

[/box_content]

 

[box_header]

Partnerzy Główni

[/box_header][box_content]lotos

LOTOS to pionowo zintegrowany koncern naftowy, którego działalność ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. LOTOS prowadzi aktywność w zakresie poszukiwań i wydobycia oraz przerobu ropy naftowej a także dystrybucji i sprzedaży szerokiego asortymentu produktów paliwowych.

Od 9 czerwca 2005 r. akcje Grupy LOTOS S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Poprzez spółki zależne – LOTOS Petrobaltic, LOTOS Norge oraz LOTOS Geonafta, koncern obecny jest na Morzu Bałtycki, Północnym oraz Norweskim, a także na Litwie, gdzie prowadzi poszukiwania i wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż morskich i lądowych. LOTOS jest drugim największym producentem węglowodorów w Polsce i jedyną krajową firmą, która wydobywa ropę naftową i gaz ziemny na Bałtyku. LOTOS jest również największym producentem ropy naftowej na Litwie. Zgodnie ze strategią do 2015 r. LOTOS planuje wydobywać 1,2 mln ton ropy naftowej rocznie.

Po udanej realizacji Programu 10+ (największa polska inwestycja przemysłowa ostatnich 20 lat, warta 1,5 mld EUR) zdolności przerobowe rafinerii w Gdańsku wzrosły z 6 do 10,5 mln ton rocznie. Przedsiębiorstwo wzbogaciło się ponadto o najnowocześniejsze instalacje rafineryjne, służące pogłębionemu przerobowi ropy, dzięki którym LOTOS jest w stanie zaopatrzyć europejski rynek w dodatkowe ilości m.in. oleju napędowego. Dzięki udanej realizacji Programu 10+ rafineria LOTOSU dołączyła do grona najnowocześniejszych rafinerii w Europie.

LOTOS posiada jedną trzecią udziałów w krajowym rynku sprzedaży paliw. Dodatkowo koncern jest czołowym producentem i dostawcą olejów silnikowych oraz asfaltów drogowych, które sprzedawane są z powodzeniem zarówno w Polsce, jak i zagranicą.[/toggle]


synthos

SYNTHOS S.A. jest jednym z największych producentów surowców chemicznych w Polsce. Spółka jest pierwszym w Europie producentem kauczuków emulsyjnych oraz wiodącym europejskim producentem polistyrenu do spieniania.

Synthos S.A. dostarcza zaawansowane technologicznie produkty najwyższej jakości. Podstawowe grupy produktowe to kauczuki syntetyczne, tworzywa styrenowe, dyspersje, lateksy i kleje.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Dynamiczny rozwój spółki w ostatnich latach sprawił, że stała się ona przedsiębiorstwem konkurencyjnym i przyjaznym dla środowiska. SYNTHOS S. A. stara się sprostać potrzebom swoich klientów w zakresie surowców, półproduktów i gotowych produktów chemicznych. SYNTHOS S.A. wyrosła z firm chemicznych: Dwory S.A. oraz Kaucuk a.s. Obecna nazwa firmy ”SYNTHOS” (wprowadzona w 2007), stanowi połączenie dwóch wyrazów greckiego pochodzenia – synthesis (łączenie) i orthos (prawidłowy). Nazwa odzwierciedla misję Spółki, którą jest produkcja i dostarczanie produktów chemicznych do dalszego przetwarzania, służących przede wszystkim do rozwoju działalności naszych klientów. Nazwa nawiązuje również do natury działalności spółki w zakresie syntezy chemiczne.

SYNTHOS S.A. zarządza dwiema firmami produkcyjnymi: Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. S.K.A z siedzibą w Oświęcimiu i Synthos Kralupy a.s. z siedzibą w Kralupach (Czechy).[/toggle]

[/box_content]

 

[box_header]

Partnerzy

[/box_header][box_content]
cms_logo_300x80px

CMS Polska jest cieszącą się uznaniem międzynarodową kancelarią prawniczą świadczącą kompleksowe doradztwo prawne i podatkowe na rzecz przedsiębiorstw, instytucji finansowych oraz organów administracji. Jesteśmy jedną z największych i najbardziej doświadczonych międzynarodowych kancelarii w Polsce – działamy na polskim rynku od 20 lat.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

W biurze CMS Polska w Warszawie pracuje ponad 140 prawników, którzy oferują wszechstronne doradztwo prawne dla klientów działających we wszystkich kluczowych sektorach gospodarki. CMS Polska jest współzałożycielem CMS – największej sieci kancelarii prawnych w Europie, zatrudniającej ponad 5 000 pracowników w 50 miastach w 31 krajach. Nasza międzynarodowa sieć czyni z nas jednego z największych dostawców usług prawniczych w Europie.

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest jednym z fundamentalnych elementów prowadzonej przez firmę działalności. ANWIL od lat wspomaga liczne inicjatywy, których nadrzędnym celem jest poprawa funkcjonowania obszaru ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, edukacji i wychowania oraz sportu. Wyrazem szczególnych starań o dobre sąsiedztwo z lokalną społecznością jest powołanie Fundacji ANWIL dla Włocławka.

ANWIL w 100% należy do Grupy ORLEN, wiodącej grupy przemysłowo-energetycznej w Europie Środkowo-Wschodniej.

[/toggle]


bgk_logo_300x80px

Bank Gospodarstwa Krajowego to jedyny w Polsce bank państwowy. Jego misją jest wspieranie rządowych programów społeczno-gospodarczych oraz programów samorządności lokalnej i rozwoju regionalnego, realizowanych w szczególności z wykorzystaniem środków publicznych, pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz międzynarodowych instytucji finansowych.

Bank Gospodarstwa Krajowego aktywnie uczestniczy w procesie konsolidacji finansów publicznych, a także w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego, spółek komunalnych i zakładów opieki zdrowotnej. Ponadto Bank Gospodarstwa Krajowego wspiera polski eksport oraz realizację projektów infrastrukturalnych, m.in. poprzez organizację ich finansowania oraz promocję Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.


eo

Eo Networks jest międzynarodową firmą informatyczną specjalizującą się w integracji systemów. Kluczowymi sektorami dla spółki są: finanse, telekomunikacja, media i sektor publiczny. eo Networks posiada kilkunastoletnie doświadczenie w projektowaniu, wdrażaniu i rozwoju innowacyjnego oprogramowania dla klientów o różnej wielkości.

Znaczącą część projektów zrealizowanych przez firmę stanowią projekty pionierskie w skali ogólnopolskiej. Konsekwentnie realizowana od ponad 10 lat strategia przynosi firmie stały wzrost przychodów i coraz większą liczba usatysfakcjonowanych klientów, nie tylko w Polsce. Rozwiązania firmy zyskują coraz większą popularność na rynkach zagranicznych, m.in. niemieckim. Jednym z głównych planów spółki na najbliższe lata jest ekspansja na rynki zachodnie.

Wykorzystujemy naszą wiedzę i doświadczenie w stosowaniu technologii internetowych do budowania nowych, użytecznych rozwiązań dla firm, przedsiębiorstw i instytucji. Oferujemy usługi w zakresie budowy aplikacji i systemów, narzędzi komunikacyjnych, architektury informacji oraz zarządzania treścią, budowy intranetów i ekstranetów, rozwiązań mobilnych, a także pełnej ekspertyzy dotyczącej wyboru rozwiązań sprzętowych, sieciowych oraz oprogramowania.


azoty

Grupa Azoty to jedna z kluczowych europejskich grup z branży chemicznej, obecna w sektorze nawozów azotowych i wieloskładnikowych, tworzyw konstrukcyjnych, a także alkoholi OXO i plastyfikatorów.

Spółka Grupa Azoty S.A. zgromadziła komplementarne spółki w tym m.in. Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., Grupę Azoty Z.Ch. „Police” S.A., Grupę Azoty ZAK S.A. oraz Grupę Azoty ATT Polymers GmbH, o różnych tradycjach i specjalizacjach, aby wykorzystać ich potencjał do realizacji wspólnej strategii, tworząc grupę kapitałową Grupa Azoty.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 30 czerwca 2008 roku, nieprzerwalnie również bo od 19 listopada 2009 roku Spółka jest notowana w Respect Index, a od 19 lutego 2013 roku należy także do portfela indeksu MSCI Emerging Markets. Od 23 września 2013 roku Spółka wchodzi w skład indeksu WIG30 – indeksu największych i najbardziej wartościowych spółek na GPW. [/toggle]


basf_logo_300x80px

W Polsce działają trzy zakłady produkcyjne firmy BASF: w Myślenicach w pobliżu Krakowa (domieszki do betonu), w Śremie w pobliżu Poznania (systemy poliuretanowe, centrala dystrybucyjno-logistyczna działu chemii budowlanej) oraz uruchomiona w lipcu 2014 fabryka katalizatorów samochodowych w Środzie Śląskiej pod Wrocławiem.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Dziś BASF zatrudnia w Polsce ok. 430 pracowników, a obroty grupy w 2013 roku wyniosły 722 miliony euro. BASF jest wyłącznym partnerem laboratorium chemicznego w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Od maja 2012 r. prezesem BASF Polska jest dr Dirk Elvermann. Więcej informacji na www.basf.pl.[/toggle]


dow_logo_300x80px

Dow łączy ogromne możliwości nauki i technologii z “Pierwiastkiem ludzkim”. Celem tego połączenia jest niezmienne podnoszenie jakości jego elementów, niezbędne do osiągnięcia postępu.

Spółka łączy dziedzinę chemii i innowacyjność z zasadami trwałości, które pomogą zaradzić wielu problemom stanowiącym wielkie wyzwanie dla świata, takim jak zapotrzebowanie na czystą wodę, wytwarzanie energii odnawialnej i oszczędzanie energii oraz zwiększanie produktywności rolnictwa.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Zróżnicowana oferta produktów Dow – specjalistycznej chemii, materiałów zaawansowanych, produktów ochrony roślin i tworzyw sztucznych, będąca jedną z najlepszych w branży, zapewnia szeroki zakres produktów i rozwiązań technologicznych dla klientów w około 160 krajach, w szybko rozwijających się sektorach, takich jak elektronika, woda, energia, powłoki i rolnictwo.

W 2011 roku Dow wykazywał roczną sprzedaż $60 miliardów i zatrudniał na całym świecie około 52 000 pracowników. Powyżej 5 000 produktów firmy jest produkowanych w 197 zakładach w 36 krajach na całym świecie. O ile nie określono inaczej, stosowane poniżej określenia „Dow” i „Firma” oznaczają koncern The Dow Chemical Company oraz jego skonsolidowane jednostki zależne. Więcej informacji o Dow można znaleźć na stronie www.dow.com.
Dow w Polsce
Firma Dow jest obecna w Polsce od ponad 40 lat. Od oficjalnego otwarcia przedstawicielstwa w Warszawie w 1973 roku, zakres naszej działalności w Polsce znacząco się rozszerzył. Obecnie Polska jest drugim pod względem wielkości sprzedaży krajem w regionie w Europie Wschodniej, gdzie Dow rozwija swoją działalność. W 2011 roku Firma osiągnęła obrót w wysokości ponad pół miliarda dolarów i zatrudniała ponad 100 wysoko wykwalifikowanych i zmotywowanych pracowników.

Poza działalnością handlową w Warszawie, Spółka posiada w Łazach (10 km od Warszawy) “Polyurethane System House Service Center” [Centrum Serwisowe Systemów Poliuretanowych firmy Dow] wspierające klientów. W następstwie nabycia w 2009 roku spółki Rohm and Haas, Fima Dow jeszcze bardziej wzmocniła swoją pozycję na lokalnym rynku i rozszerza swą obecność w Polsce dzięki nowemu zakładowi produkcyjnemu w Dzierżoniowie, wybudowanemu przez spółkę joint venture SKC-HAAS w celu produkcji materiałów elektronicznych.

Dodatkowe informacje o Dow i Dow w Polsce są dostępne na stronie internetowej www.dow.com i www.doweasterneurope.com.[/toggle]


nord2 (1)

NORD PARTNER Sp. z o.o – to jedna z największych niezależnych firm brokerskich, działająca na rynku krajowym od 1998 roku. Spółka zatrudnia ponad 140 osób, w tym 90 licencjonowanych brokerów ubezpieczeniowych, specjalizujących się w różnych dziedzinach ubezpieczeń, otwartych na potrzeby klienta i zapewniających profesjonalną obsługę na najwyższym poziomie.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Nord Partner działa poprzez sieć 22 oddziałów na terenie całego kraju. Tworzymy programy ubezpieczeniowe „szyte na miarę” dla naszych klientów m.in. z sektora energetyki, chemii, farmaceutyków oraz finansów. Dysponujemy szeroką wiedzą na temat krajowego rynku ubezpieczeniowego, a także posiadamy praktyczne doświadczenie we współpracy z międzynarodowymi rynkami, umiejętnie wykorzystując je z korzyścią dla naszych polskich i międzynarodowych klientów.

Budujemy długoterminowe relacje z naszymi klientami na bazie wzajemnego zaufania, bezpieczeństwa i profesjonalizmu.[/toggle]


pern

PERN „Przyjaźń” S.A. to prężnie rozwijająca się Grupa Kapitałowa, w skład której wchodzą oprócz PERN „Przyjaźń” S.A. cztery spółki zależne: OLPP Sp. z o.o., Naftoport Sp. z o.o., CDRiA Sp. z o.o. oraz Siarkopol Gdańsk S.A.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

PERN „Przyjaźń” S.A. zajmuje się głównie transportem oraz magazynowaniem ropy naftowej. Łącznie Grupa posiada ponad 3,0 mln m³ pojemności magazynowych na ropę oraz 1,8 mln m³ na paliwa. Dysponuje także morskim terminalem przeładunkowym o mocy 34 mln ton ropy naftowej na rok.[/toggle]

[/box_content]

[box_header]

Partner Złoty

[/box_header][box_content]

cigno_logo_300x80pxCigno Consulting to prężnie działająca firma zajmująca się kompleksowym doradztwem personalnym, obecna na polskim rynku od ośmiu lat . Główna specjalizacja firmy to selekcja i rekrutacja personelu na stanowiska wyższego i średniego szczebla oraz doradztwo organizacyjne (w tym profile kompetencyjne, budowanie struktur organizacyjnych i wsparcie działów HR).

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Nasza metodologia została doceniona przez instytucje unijne i uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz – jako jedyna w swojej branży – programu „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” w ramach wspierania biznesu elektronicznego. W efekcie Cigno Consulting Group stało się jedną z najbardziej innowacyjnych firm doradztwa personalnego na polskim rynku.Dzięki dofinansowaniu unijnemu nasza oferta cenowa jest niezwykle konkurencyjna w relacji cena do jakości świadczonych usług w porównaniu do innych podmiotów z branży. Wysoko wykwalifikowany zespół pracowników gwarantuje wykonanie usług według najwyższych standardów rynkowych. Cigno Consulting jest polskim partnerem wiodącej grupy Marlar International Search Network (MISN). Jako członek MISN pozostajemy w ścisłym kontakcie z czołowymi firmami specjalizującymi się w działaniach Executive Search na świecie.Poprzez proces ciągłego doskonalenia procesów selekcji i rekrutacji, a także współpracę z prezesami i dyrektorami HR dużych organizacji Cigno Consulting osiąga znacząco wyższe od średniej rynkowej wskaźniki skuteczności mierzonej jako szybkość realizowanych procesów jak i poziom zadowolenia firm z pozyskanych kandydatów. Realizujemy też wyjątkowo trudne projekty na stanowiska, które wymagają znalezienia osób o kwalifikacjach unikalnych w skali globalnej. [/toggle]
[/box_content]

 

[box_header]

Partner Technologiczny

[/box_header]

[box_content]

qumak_logo_300x80px

Qumak jest polską spółką giełdową, działającą na rynku nowoczesnych technologii teleinformatycznych. Projektuje, wdraża i serwisuje innowacyjne rozwiązania dla sektora prywatnego i publicznego, m.in. tworzy zaawansowane systemy do zarządzania dużymi organizacjami.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Buduje inteligentne i przyjazne środowisku obiekty, pracuje nad usprawnieniem komunikacji w aglomeracjach miejskich, tworząc inteligentne systemy transportowe, realizuje infrastrukturę lotniskową w portach lotniczych i lądowiska dla śmigłowców.Spółka oferuje kompleksową obsługę wdrożeń w dwunastu obszarach technologicznych, w ramach których świadczy usługi obejmujące: konsulting i doradztwo, projektowanie i wdrażanie rozwiązań, wsparcie techniczne i serwisowe oraz rozbudowę rozwiązań w miarę zmieniających się potrzeb klienta.[/toggle]

[/box_content]

 

[box_header]

Partnerzy Gali

[/box_header]

[box_content]
espirito

Espirito Santo Investment Bank to międzynarodowy bank inwestycyjny, działający w najważniejszych centrach finansowych na trzech kontynentach. Jest częścią Banco Espirito Santo Group, wiodącej instytucji finansowej na Półwyspie Iberyjskim.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

W Polsce, Espirito Santo Investment Bank oferuje pełen zakres usług bankowości inwestycyjnej, w tym m.in. obsługę maklerską, doradztwo inwestycyjne i corporate finance, kompleksowe wsparcie w zakresie M&A i rozwiązania project finance.

Dzięki profesjonalnemu zespołowi ponad 50 lokalnych ekspertów, Espirito Santo Investment Bank łączy doskonałą znajomość polskiego rynku z międzynarodową perspektywą grupy bankowej o globalnym zasięgu, zapewnia elastyczność w rozwoju innowacyjnych rozwiązań i efektywnie wspiera klientów w realizacji ich celów. Espirito Santo Investment Bank aktywnie promuje Polskę jako interesujący rynek dla inwestycji w ramach swojej szerokiej bazy klientów na całym świecie.[/toggle]


air

Air Liquide Global E&C Solutions Poland S.A. to działająca w skali globalnej jednostka businessowa Grupy Air Liquide odpowiedzialna za prace inżynieryjne i budowlane.

Cieszy się uznaniem jako preferowany partner technologiczny w zakresie projektowania, inżynierii i budowy najnowocześniejszych instalacji przemysłowych oraz związanej z nimi infrastruktury na całym świecie.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Air Liquide Global E&C Solutions Poland S.A. czerpiąc ze swojej fachowej wiedzy w dziedzinie inżynierii, kompletacji dostaw i budowy obiektów przemysłowych, produkcji, rozwoju technologii i studiów FEED, oferuje pełne spektrum standardowych i dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwiązań. Wyposażeni w takie atuty sprostamy wyzwaniom stawianym przez najbardziej złożone projekty, zapewniając niezawodność instalacji działających zgodnie z gwarantowanymi osiągami. [/toggle]


enea

Grupa Kapitałowa ENEA to nowoczesny wytwórca, sprzedawca i dystrybutor energii elektrycznej. Ma prawie 2,4 miliona Klientów i 12,5 % udziału w sprzedaży na rynku detalicznym energii elektrycznej w Polsce.

(Całkowita sprzedaż w ramach obrotu energią wynosi 16,0 TWh, w tym sprzedaż odbiorcom detalicznym: 14,9 TWh. Liczba Klientów: 2.354.000 w tym: Klienci biznesowi: 231.000, gospodarstwa domowe: 2.123.000) Jej sieć dystrybucyjna pokrywa 1/5 powierzchni kraju, głównie województwa: Wielkopolskie, Kujawsko-Pomorskie, Lubuskie i Zachodniopomorskie.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Prawie 8% energii wytwarzanej w kraju pochodzi z elektrowni Grupy. ENEA Wytwarzanie S.A. w Kozienicach to największy w kraju producent prądu z węgla kamiennego. 10 działających w elektrowni bloków ma łączną osiągalną moc 2913 MW. GK ENEA prowadzi najważniejszą w tej chwili inwestycję w polskiej energetyce: w elektrowni w Kozienicach powstaje najnowocześniejszy w kraju blok 1075 MW, spełniających wszystkie, nawet najostrzejsze europejskie normy ekologiczne. Grupa inwestuje w odnawialne źródła energii: elektrownie wodne, farmy wiatrowe i biogazownie.

Spółki Grupy oferują także całą gamę usług związanych z elektroenergetyką. Firma włącza się w życie małych i dużych społeczności, wspiera sport, kulturę, prowadzi działalność edukacyjną i charytatywną.[/toggle]


trusiewiczKancelaria Trusiewicz Siwko wraz z firmą partnerską TSK Consulting to eksperci z zakresu prawa i ekonomii. Profesjonalizm Zespołów zdobył uznanie zarówno wśród podmiotów gospodarczych, podmiotów publicznych, spółek Skarbu Państwa, jak i samorządów.

Kluczowymi obszarami działania partnerów są rynki kapitałowe, transakcje M&A, procesy restrukturyzacji i prywatyzacji, a także sektor Real Estate.


pvaPolish Vodka Association- Stowarzyszenie Polska Wódka jest organizacją zrzeszającą osoby, firmy i instytucje pragnące chronić tradycje oraz wartości związane z polskim przemysłem spirytusowym.

Misją PVA jest reprezentowanie polskiej wódki w kraju i na arenie międzynarodowej oraz promowanie wartości związanych z jej historią i tradycją.

[/box_content]