Patronat Honorowy

ministerstwo_skarbu_logo_300x80px

Ministerstwo Skarbu Państwa jest organem administracji publicznej. Misją Ministerstwa Skarbu Państwa jest:
– kontynuacja transformacji gospodarczej Polski poprzez wzmacnianie polskiego rynku kapitałowego i zwiększanie konkurencyjności polskiej gospodarki,
– wzmacnianie bezpieczeństwa energetycznego i paliwowego kraju,
– efektywny i aktywny nadzór nad majątkiem Skarbu Państwa, który będzie dbał o zwrot z kapitału oraz kreował wartość dla wszystkich akcjonariuszy/ udziałowców.

 Ministrem Skarbu Państwa jest Włodzimierz Karpiński.


Patronat Merytoryczny

pip

Polska Izba Przemysłu Chemicznego powstała w styczniu 2001 r. z połączenia dwóch organizacji: Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego utworzonej w 1988 r. oraz Związku Pracodawców Przemysłu Chemicznego w Polsce powołanego do życia w 1994 r.