fot. Dariusz Iwanskiwww.iwanski.com.pld.iwanski@interia.pl+48 601 362 305Rafał Baniak

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa

Rafał Baniak (ur. 12 lutego 1976 roku). Ukończył studia na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W latach 2002–2003 pełnił funkcję doradcy ministra pracy i polityki społecznej.

W okresie 2003–2004 był radcą wiceprezesa Rady Ministrów oraz p.o. dyrektora sekretariatu wiceprezesa rady ministrów Jerzego Hausnera.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Od 14 maja 2004 roku do 17 listopada 2005 roku zajmował stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Polityki Społecznej. W okresie tym pełnił m. in. funkcję współprzewodniczącego Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz zastępcy przewodniczącego Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. Był także członkiem Komitetu Europejskiego Rady Ministrów. Nadzorował pracę departamentów: pożytku publicznego, współpracy międzynarodowej, koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym oraz wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.

W 2006 roku został dyrektorem departamentu dialogu społecznego i stosunków pracy w Polskiej Konfederacji Pracodawców Polskich Lewiatan, a następnie doradcą prezydenta i zastępcą dyrektora generalnego w Konfederacji Pracodawców Polskich, pełniąc m. in. obowiązki sekretarza Trójstronnej Komisji ds. Społeczno – Gospodarczych. Członek Fundacji Dublińskiej

17 grudnia 2007 roku objął stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki. Przewodniczący międzyresortowych zespołów ds. inwestycji zagranicznych, ds. partnerstwa publiczno – prywatnego, przewodniczący komitetu ds. umów offsetowych. W tym okresie reprezentował rząd m. in. w Komisji Trójstronnej ds. Społeczno – Gospodarczych oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Współprzewodniczący trójstronnych zespołów branżowych ds. społecznych warunków restrukturyzacji hutnictwa, ds. branży chemicznej, ds. przemysłu lekkiego, członek zespołu ds. ochrony zdrowia. W tym okresie pełnił również role zastępcy przewodniczącego Rady Promocji Polski. Nadzorował pracę departamentów: instrumentów wsparcia, funduszy europejskich, wdrażania programów operacyjnych, kontroli eksportu, offsetu, spraw obronnych oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych i Agencji Rezerw Materiałowych. Członek Rady Polskiej Organizacji Turystycznej.

Interesuje się polityką gospodarczą, restrukturyzacją przedsiębiorstw, rozwojem organizacji pozarządowych, społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR) oraz ekonomią społeczną.

Od 1 grudnia 2011 roku Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa.[/toggle]


OLYMPUS DIGITAL CAMERAAndreas Golombek

Prezes Zarządu Air Liquide Global E&C Solutions Poland S.A.

Andreas Golombek, mgr inż. elektroenergetyk, urodził się w Bytomiu i od 1971 r. mieszka w Niemczech. Od 1982 roku pracował w działach Sales & Marketing w branży napędów elektrycznych w Niemczech.

Następnie od 1986 pracował w AEG jako menedżer ds. eksportu w branży napędów elektrycznych oraz budowy instalacji dla krajów Europy Środkowej, Francji i Ameryki Południowej. Po przejęciu AEG w 1996 roku przez Cegelec / Alstom był odpowiedzialny za stworzenie struktur sprzedaży oraz utworzenie spółek zagranicznych w Europie Środkowej.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

W latach 2002-2005 Prezes Cegelec w Polsce, odpowiedzialny za utworzenie nowej spółki zajmującej się budową instalacji elektrycznych. Od 2006 Prezes Zarządu Lurgi S.A. Po przejęciu Lurgi przez Air Liquide odpowiedzialny za integrację Lurgi z nowym koncernem, utworzenie globalnego działu zakupów i rozbudowę spółek w Rosji i na Ukrainie.[/toggle]


jagielaMarek Jagieła

Dyrektor Działu Chemii Przemysłowej i Tworzyw Sztucznych w BASF Polska

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (2001).

W latach 2002 – 2007 pracował dla Lyondell Chemie Nederland B.V. w Rotterdamie (obecnie LyondellBasell) w dziale sprzedaży na Europę Centralną i Wschodnią. W BASF Polska od kwietnia 2007r. Zatrudniony jako menadżer ds. sprzedaży półproduktów organicznych i glikoli. Na obecnym stanowisku od marca 2013r.


 kalwatTomasz Kalwat

Prezes Zarządu Synthos S.A.

Z Synthos S.A. związany od 2006 r. Początkowo jako doradca, w latach 2009-2011 był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Synthos S.A. VI kadencji. Od 13 maja 2011 r. Prezes Zarządu Synthos S.A.

Adwokat. Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, Szkołę Główną Handlową w Warszawie – Bankowość i Finanse oraz University of Ottawa. Stypendysta Edward Berry McDougall Scholarship. W latach 2001-2006 wykładowca na Wydziale Prawa UW w Warszawie. Przebieg kariery zawodowej obejmuje pracę m.in. w: Altehimer&Gray (2001-2002), GleissLutz (2002-2003), Baker&McKenzie (2004-2006).


 

karpinskiWłodzimierz Karpiński

Minister Skarbu Państwa

Urodził się 16 listopada 1961 r. w Puławach. Od 24 kwietnia 2013 r. Minister Skarbu Państwa Od 23 listopada 2011 r. zajmował stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. 9 sierpnia 2011 r. został powołany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

W 2010 r. został szefem Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw i uchwał dotyczących usuwania skutków i zapobiegania powodzi. Był zastępcą przewodniczącego Komisji Skarbu Państwa i przewodniczącym Komisji do Spraw Służb Specjalnych.

W latach 1994-2002 pełnił funkcję wiceprezydenta Puław, następnie do 2005 r. był radnym miasta oraz członkiem zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A, które za jego kadencji udanie debiutowały na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Z administracją związany od 1994 r.

Absolwent Wydziału Inżynierii Chemicznej Politechniki Warszawskiej. Ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej z zakresu zarządzania i prawa UE.

Poseł na Sejm RP V, VI i VII kadencji.[/toggle]


karneyJerzy Karney

Ekspert Kancelarii Prawnej Trusiewicz Siwko, Prezes Zarządu TSK Consulting

Absolwent Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego i Podyplomowego Studium Funkcjonowania Gospodarki Narodowej na Wydziale Ekonomicznym tej samej uczelni.

 

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Specjalista w dziedzinie rynku kapitałowego, fuzji i przejęć. Ekspert z zakresu nadzoru i kreowania polityki finansowej spółek oraz zarządzania płynnością finansową. Wielokrotnie powierzano mu kluczowe funkcje Prezesa, Wiceprezesa Zarządu, Członka Rad Nadzorczych, Dyrektora Finansowego oraz Relacji Inwestorskich. Przez lata pracował dla jednego z najbogatszych Polaków – Michała Sołowowa. Jako Zastępca Prezesa Magellan Pro-Equity Fund I S.A. odpowiadał za transakcje M&A w Grupie: Cersanit, Synthos, Barlinek i Echo Investment. Zawodowo związany był m.in. z Bankiem Pekao S.A., Grupą Raiffeisen Bank Polska S.A., Polskim Bankiem Rozwoju S.A. oraz PZU S.A.

Specjalista w prowadzeniu spółek giełdowych. W latach 2011-2013 stał za sterami spółki telekomunikacyjnej HAWE S.A., notowanej na GPW w Warszawie. Jako Prezes Zarządu odpowiadał m.in. za przygotowanie nabycia 100% udziałów w TK Telekom Sp. z o.o. od PKP S.A., a także stworzenie unikalnego projektu budowy dostępowej sieci szerokopasmowej NGA w technologii FTTH. Z ramienia HAWE S.A. realizował przedsięwzięcia inwestycyjne we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami rządowymi i niezależnymi podmiotami gospodarczymi (Grupa Polkomtel, T-Mobile, Orange, Netia, Play, UPC).

Jerzy Karney jest członkiem prestiżowych stowarzyszeń i organizacji, m.in.: Executive Club, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz Narodowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji. Od 2013 r. kieruje TSK Consulting, działającym wspólnie z Kancelarią Prawną Trusiewicz Siwko.[/toggle]


kozlowskiWojciech Kozłowski

Analityk Akcji, Zespół Analiz Giełdowych, Espirito Santo Investment Bank, Oddział w Warszawie

W Espirito Santo Investment Bank zajmuje się analizą spółek działających w sektorach paliwowym i chemicznym w rejonie Europy Środkowej i Wschodniej.

Przed dołączeniem do BESI był Asystentem w Zakładzie Wspomagania i Analizy Decyzji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz pracował w Instytucie Studiów Strukturalnych. Jest absolwentem dwóch kierunków na SGH.


krawczykDariusz Krawczyk

Prezes Zarządu Ciech SA

Absolwent Politechniki Warszawskiej (1993 r.), ukończył Studium Podatkowe (1996 r.), Studium Menadżerskie (1997 r.) oraz Studia Podyplomowe z zakresu zarządzania wartością firmy (2002 r.) w Szkole Głównej Handlowej. Od 1993 posiada licencję maklera papierów wartościowych.

 

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

W latach 1993-1998 pracował w Biurze Maklerskim Banku Handlowego, Centrum Operacji Kapitałowych, na stanowisku dyrektora Biura Obrotu i Sprzedaży. W latach 1998-1999 pełnił funkcję prezesa Zarządu w Expandia Polska SA. W latach 1999-2000 był dyrektorem Departamentu Bankowości Inwestycyjnej w PKO BP. W 2001 roku został członkiem Zarządu w Nafcie Polskiej SA. W latach 2000-2002 pełnił funkcję dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego w PKN ORLEN SA. W latach 2002-2003 – dyrektor Departamentu Inwestycji Kapitałowych PSE SA. W latach 2004-2005 – Prezes Zarządu PSE Centrum SA. W latach 2005-2011 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Synthos SA, Prezesa Synthos Kralupy a.s., Prezesa Dwory Sp. z o.o., Prezesa (Managing Director) FTF Galleon, Prezesa Energetyka Dwory sp. z o.o. Członek licznych rad nadzorczych, m.in. KGHM SA, Rafineria Trzebinia SA., Rafineria Glimar SA, II Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA, Huta Buczek SA, Warszawska Giełda Towarowa SA, Warta Vita SA, Petrolot Sp. z o.o., Petrogaz Płock, Kaučuk a.s. Obecnie jest członkiem rad nadzorczych: Polimex-Mostostal SA, Firekom SA, Active Zone Group SA oraz prezesem zarządu Ciech Group Financing A.B.

Zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 maja 2012 roku powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Ciech SA. Pan Dariusz Krawczyk oświadcza, że nie jest wspólnikiem w żadnej konkurencyjnej spółce osobowej oraz nie jest członkiem organów w innych konkurencyjnych wobec spółki osobach prawnych, nie wykonuje też innej działalności poza wskazaną wyżej. Nie figuruje również w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U.z 2007 r. Nr 168, poz. 1186).  [/toggle]


laseckiPiotr Lasecki

Wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego

Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu i w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie zarządzania i bankowości.

 

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Od ponad 16 lat związany z sektorem bankowości komercyjnej i inwestycyjnej. Karierę zawodową rozpoczynał w 1993 r. w Banku Morskim S.A. oddział w Pile. Następnie pracował w Pierwszym Komercyjnym Banku S.A. w Lublinie, Banku Handlowym w Warszawie S.A., a także w Banku Gospodarstwa Krajowego, gdzie był dyrektorem oddziału w Pile, a następnie dyrektorem departamentu sprzedaży i zarządzania siecią.

Ostatnio pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego BGK w Pionie Zarządzania i Sprzedaży Produktów Bankowych.[/toggle]


leszkiewiczAdam Leszkiewicz

Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Grupa Azoty ZAK S.A.

Nadzoruje obszar strategii i rozwoju, organizacji, przetargów, relacji inwestorskich, audytu wewnętrznego i ochrony informacji. Przewodniczący Rady Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Wiceprezydent ds. przemysłu w Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie. Członek Rady Pracodawców RP. 2009-2011 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, odpowiadający za branżowe prywatyzacje i nadzór właścicielski m.in. w chemii.


 

majchrzak_120x180pxJerzy Majchrzak

Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwa Gospodarki

Ukończył z wyróżnieniem w 1973 r. studia na Politechnice Śląskiej w Gliwicach na wydziale chemicznym, specjalność inżynieria chemiczna, ponadto studia podyplomowe z zakresu transferu technologii na Politechnice Warszawskiej.Przez 25 lat pracował w Instytucie Ciężkiej Syntezy Chemicznej „Blachownia” w Kędzierzynie-Koźlu.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

W latach 1998-2001 był prezydentem miasta Kędzierzyna-Koźla. W latach 2002-2005 był prezesem zarządu ZAK SA w Kędzierzynie-Koźlu. W latach 2006-2012 był dyrektorem w Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego. Obecnie jest dyrektorem Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwa Gospodarki.

[/toggle]


moskalewiczMarcin Moskalewicz

Prezes Zarządu Pern

Marcin J. Moskalewicz jest Prezesem Zarządu PERN „Przyjaźń” S.A. od 6 marca 2012 roku. Wcześniej był m.in. Prezesem Zarządu OBR PR w Płocku, wiceprezesem Zarządu The Foundation of Advanced Computer Studies w Kielcach oraz Prezesem Zarządu Spółki SLM Consulting Sp. z o.o. w Krakowie.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Posiada doświadczenie w zarządzaniu rozbudowanymi strukturami firm m.in. jako Wiceprezes i Członek Zarządu PZU SA oraz PZU Życie. Przez wiele lat był też Członkiem Rad Nadzorczych spółek z sektora finansowego, przemysłowego oraz medycznego między innymi: Huty im. Sendzimira w Krakowie, Polfy Tarchomin SA w Warszawie, PZU NFI Management SA w Warszawie, Resbud SA w Rzeszowie, Formet SA w Bydgoszczy, Biomet SA w Krakowie, Sindbad SA w Opolu i innych. Obecnie jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej OLPP Sp. z o.o., Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej gdańskiego Naftoportu oraz Członkiem Rady Dyrektorów Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN).

Marcin Moskalewicz, jest absolwentem studiów MBA Institute of Business Studies – Polsko-Amerykańskiej Szkoły Biznesu Politechniki Krakowskiej i Central Connecticut State University USA, podyplomowych w studium kształcenia kadr kierowniczych Akademii Ekonomicznej oraz magisterskich Akademii Rolniczej w Krakowie.[/toggle]


mozenskiCezary Możeński

Prof. nadzw., dyrektor Instytutu Nawozów Sztucznych

Doktor nauk technicznych w zakresie inżynierii chemicznej, specjalista w zakresie technologii produkcji amoniaku i technologii otrzymywania i oczyszczania gazów syntezowych.

 

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

W 1981 r. ukończył studia na Wydziale Chemicznym Pilitechniki Krakowskiej. W 1994 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych w zakresie inżynierii chemicznej na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej.

W 1981 r. rozpoczął pracę w Instytucie Nawozów Sztucznych w Puławach. Jest specjalistą w zakresie technologii produkcji amoniaku i technologii otrzymywania i oczyszczania gazów syntezowych. Od 2007 r. kieruje Instytutem. Jest Członkiem: Komitetu Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN, Rady Głównej Instytutów Badawczych, Rady Nadzorczej PKN Orlen, a także Przewodniczy Radzie Nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy”. [/toggle]


myjakJarosław Myjak

Wiceprezes Zarządu Banku PKO BP odpowiedzialny za Obszar Rynku Korporacyjnego

Jarosław Myjak, mgr filologii angielskiej (studia amerykańskie) na Wydziale Filologii Angielskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (1978) i mgr prawa na Wydziale Prawa i Administracji UAM (1981). Studiował też na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu w Toronto (Program Ekonomiczny – 1976 – 1977).

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Jest również m. in. absolwentem Columbia Business School New York (Leadership for the Future), INSEAD/CEDEP Fontainebleau, Francja – General Management Programme (1998 – 1999), Sundridge Park, Wielka Brytania – Management Development Programme.

Odbył aplikację sędziowską przy Sądzie Wojewódzkim w Poznaniu. Adwokat i radca prawny. Członek Warszawskiej Rady Adwokackiej i Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Był radcą prawnym w Kancelarii Prawnej Altheimer & Gray i Dewey & LeBouef, gdzie brał udział w postępowaniach prywatyzacyjnych, restrukturyzacyjnych, konsultingu inwestycyjnym i ubezpieczeniowym, reprezentując zarówno Skarb Państwa jak i inwestorów zagranicznych.

Był również wykładowcą akademickim na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jeden z liderów i strateg polskiego rynku ubezpieczeń i długoterminowych oszczędności. Odpowiedzialny za stworzenie i rozwój jednej z największych grup usług finansowych – Commercial Union (obecnie Aviva) w Polsce i na Litwie oraz rozwój bankassurance. W celu wzmocnienia oferty dla klientów, jako jeden z pionierów propagujących reformę emerytalną w Polsce, był odpowiedzialny za wizję strategiczną, utworzenie i sukces rynkowy PTE Commercial Union BPH WBK, które stało się liderem rynku.

Jego strategia obrony portfela klientów, zapewnienia im należytej obsługi i pozyskiwania nowych segmentów rynku, doprowadziła do utworzenia spółki zarządzającej aktywami, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, działu ubezpieczeń osobowych – majątkowych, spółki agenta transferowego i spółki dystrybucyjnej. W ramach zarządzania grupą finansową przeprowadził proces jej restrukturyzacji, wprowadzając pełne zarządzanie holdingowe z wykorzystaniem efektów synergii.

Współuczestniczył w procesie fuzji Commercial Union i Norwich Union (CU Europe). W latach 2000 – 2004 prezes Grupy Commercial Union (obecnie AVIVA) w Polsce i na Litwie. W Commercial Union Polska Ubezpieczenia na Życie pełnił kolejno funkcje: członka Zarządu (1995), pierwszego wiceprezesa (1996 – 1997), następnie prezesa Zarządu (1998 – 2004). Posiada dwudziestoletnie doświadczenie w nadzorze właścicielskim. W latach 1998 – 2004 m. in. był przewodniczącym Rad Nadzorczych Spółek Commercial Union w Polsce i na Litwie w tym Towarzystw CU PTE, CU TFI, CU Ogólne, CU Asset Management, CU Sp. z o.o. (Agent Transferowy) oraz CU Litwa (Lietuvos Draudimas).

Był również członkiem: Rady Nadzorczej i Komitetu Strategicznego Citibank Handlowy SA, Rady Nadzorczej i Komitetu Sterującego BGŻ SA, odpowiedzialnym z ramienia MSP za projekt prywatyzacyjny banku oraz członkiem Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu Farmaceutycznego SA, przewodniczącym Rady Nadzorczej PKO BP Finat Sp z o.o. oraz wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej PZU Życie SA. Obecnie przewodniczy Radom Nadzorczym Bankowego Funduszu Leasingowego SA oraz PKO BP Faktoring SA. W 2006r. i od 2008r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku PKO BP odpowiedzialnego za bankowość korporacyjną. Przez szereg kadencji Jarosław Myjak był członkiem Polskiej Rady Biznesu, wiceprezesem i członkiem Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń, wiceprezydentem PKPP “Lewiatan”, prezesem Związku Ubezpieczeniowych Grup Kapitałowych w ramach PKPP “Lewiatan”, oraz członkiem Stowarzyszenia Menedżerów w Polsce.

Jako działacz korporacji branżowych Polskiej Izby Ubezpieczeń oraz PKPP “Lewiatan” brał udział w komisjach parlamentarnych nowelizujących prawo ubezpieczeniowe i tworzących prawo o funduszach emerytalnych, funduszach inwestycyjnych, a także w grupach projektowych reformy służby zdrowia w Polsce przy Ministrze Zdrowia, Ministrze Pracy i Ministrze Gospodarki.

Menedżer Roku 2002, odznaczony odznaką branżową “Za zasługi dla rynku ubezpieczeń w Polsce” oraz Złotym Krzyżem Zasługi RP.[/toggle]


olechnowiczPaweł Olechnowicz

Prezes Zarządu Lotos, Dyrektor Generalny

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, ukończył Podyplomowe Studia na Politechnice Gdańskiej oraz MBA INSEAD w Fontainebleau, a także wiele specjalistycznych szkoleń krajowych i zagranicznych z zakresu zarządzania.

 

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

W 1977 r. rozpoczął karierę zawodową w Zakładach Mechanicznych „Zamech” w Elblągu (od 1990 r. ABB Zamech). W latach 1990-1996 był Prezesem Zarządu i Dyrektorem Generalnym ABB Zamech Ltd. i jednocześnie w latach 1994-1996 pełnił funkcję Wiceprezesa ABB Polska. Kolejne dwa lata pracował w centrali ABB Ltd. w Zurichu na stanowisku Wiceprezesa na Europę Centralną i Wschodnią. W latach 1999-2000 pełnił funkcję Wiceprezesa i Zastępcy Dyrektora Generalnego w ZML Kęty S.A. Od 2001 r. kierował założoną przez siebie firmą konsultingową Paweł Olechnowicz – Consulting.

Od 2010 r. jest przewodniczącym Rady Dyrektorów organizacji Central Europe Energy Partners. W 2011 roku odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego za wybitne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej oraz za osiągnięcia w pracy zawodowej.[/toggle]


jalosinskiKrzysztof Jałosiński

Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A

Odpowiada m.in. za: formułowanie i realizację strategii przyjętej dla Spółki Dominującej i Grupy Kapitałowej oraz przygotowywanie i wdrażanie wieloletnich planów rozwojowych i inwestycyjnych w Spółce Dominującej i Grupie Kapitałowej.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Ponadto sprawuje nadzór operacyjny nad Centrum Integracji Surowcowej i Logistyki Morskiej w Grupie Kapitałowej, zarządza rozwojem poszczególnych instalacji i procesów technologicznych oraz inicjuje działania poprawiające ich efektywność a także koordynuje politykę i programy badawczo – rozwojowe i ochronę własności intelektualnej, przemysłowej oraz transfer technologii w Spółce Dominującej i Grupie Kapitałowej. Wiceprezes Jałosiński odpowiedzialny jest także za zarządzanie spółką zależną Grupa Azoty POLICE oraz kierowanie pracami jej Zarządu – w ramach pełnionej odrębnie funkcji Prezesa Zarządu tej Spółki.

Wykształcenie
Absolwent Politechniki Wrocławskiej, specjalizacja inżynieria chemiczna.
Absolwent studiów podyplomowych na Politechnice Śląskiej w zakresie materiałów i energooszczędnych technologii chemicznych.
Absolwent Studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w zakresie strategii zarządzania przedsiębiorstwem.
Absolwent Studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w zakresie zarządzania wartością firmy.
Absolwentem studiów MBA University of Illinois.

Doświadczenie zawodowe:
• Od 2011 Wiceprezes Zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. (obecnie Grupy Azoty S.A.)
• Od 2011 Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny Zakładów Chemicznych „Police” S.A. (obecnie Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.)
• 2008-2011 Prezes Zarządu ZAK S.A.
• 2000-2008 Prezes Zarządu Evonik Carbon Black Polska sp. z o.o.
• 1993-1996 Kierownik Wytwórni Nadtlenku Wodoru (w budowie), a następnie Kierownik Wytwórni Związków Nadtlenowych Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
• 1992-1993 Starszy projektant w Biurze Projektów „Kędzierzyn” sp. z o.o.
• 1982-1992 Zakłady Azotowe „Kędzierzyn” S.A.: Samodzielny Technolog w Zakładzie Amoniaku, Dyspozytor zmiany w Zakładzie Amoniaku; zastępca Kierownika Wydziału w Zakładzie Alkoholi OXO, Starszy projektant w Zakładzie Projektowym

Dodatkowe informacje:
• Autor chronionej patentem technologii otrzymywania nadtlenku wodoru metodą antrachinonową.
• Wyróżniony nagrodą Gazela Biznesu (2004) za rozwój Evonik Carbon Black Polska sp. z o.o.
• Członek Harvard Business Review Polska.
• Największe sukcesy zawodowe: skuteczna restrukturyzacja Zakładów Chemicznych „Police” S.A. oraz ZAK S.A.[/toggle]


skolmowskiAndrzej Skolmowski

Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty

Ekonomista, absolwent Instytutu Ekonomii Wydziału Nauk Społecznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz studiów doktoranckich w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (2007-2010).

Został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki odpowiedzialnego za finanse i handel uchwałą Rady Nadzorczej w dniu 26 marca 2009 r. 20 października 2011 r. ponownie powołany przez Radę Nadzorczą na stanowisko Wiceprezesa Spółki. Od 20 sierpnia 2013 r. nadzoruje obszar finansów zarówno w Spółce Dominującej, jak i całej Grupie Kapitałowej.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Odpowiedzialny za kluczowe projekty restrukturyzacyjne, w tym m.in. proces integracji sprzedaży nawozów w Grupie, stworzenie zakupów korporacyjnych oraz wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych w Grupie. Jest przewodniczącym Komitetu Sterującego ds. IT w Grupie Azoty i sprawuje nadzór nad tym obszarem. Pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu ds. Konsolidacji z ZA Puławy, a w przeszłości pełnił funkcje przewodniczącego Komitetów sterujących odpowiedzialnych za przejęcia ZCh „Police” S.A. oraz ZA Puławy. Operacyjnie współodpowiadał za proces przejęcia niemieckiego producenta poliamidu 6 ingerując z Grupą finanse i sprzedaż.

Wykonując nadzór właścicielski pełni różne funkcje w radach nadzorczych spółek wchodzących w skład Grupy Azoty: od 2010r. jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty ATT Polymers GmbH oraz Grupy Azoty ZAK S.A., od 2011 r. jest Członkiem Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty PKCh, od 2012r. w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., a od 2013 r. w Grupie Azoty Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A. Do lipca 2013 r. Andrzej Skolmowski pełnił funkcję Wiceprezesa Fundacji PlasticsEurope Polska. Od kwietnia 2012r. pełni funkcję Wiceprezesa Polsko – Brazylijskiej Izby Gospodarczej. Ponadto, od czerwca 2012r. pełni funkcję członka Rady Izby w Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego, a od 28 września 2012r. jest członkiem Zarządu CEFIC, europejskiej organizacji przemysłu chemicznego w Brukseli. W 2012 Andrzej Skolmowski został powołany do Zarządu FertilizersEurope jako Członek Zarządu i jednocześnie został Wiceprzewodniczącym Komitetu Statystycznego (Statistics Committee) w FertilizersEurope. W latach 1996-2004 związany ze spółką Cefarm Rzeszów SA, początkowo na stanowisku specjalisty ekonomicznego w Przedsiębiorstwie Zaopatrzenia Farmaceutycznego „Cefarm”, a następnie Prezesa Zarządu. Odpowiedzialny za stworzenie grupy kapitałowej Cefarm Rzeszów SA pełnił również funkcje Prezesa Zarządu w spółkach zależnych.

W latach 2004-2007 pełnił obowiązki Prezesa Zarządu ACP Pharma SA, a po połączeniu ze spółką dominującą ORFE SA (spółki holenderskiego koncernu OPG Group N.V.) objął stanowisko Członka Zarządu Grupy Kapitałowej (do III 2008), pełniąc jednocześnie funkcje Prezesa Zarządu w spółkach zależnych: Cefarm Zielona Góra SA oraz Cefarm Rzeszów sp. z o.o. Bezpośrednio przed powołaniem w skład Zarządu Azotów Tarnów (obecnie Grupa Azoty S.A.) pełnił funkcję Prezesa Zarządu nowoczesnej wytwórni farmaceutycznej SANFARM sp. z o.o. w Nowej Dębie. [/toggle]


siedlikKarolina Siedlik

Partner CMS Polska

Karolina Siedlik jest Partnerem, kieruje departamentem energetyki oraz zespołem ds. sektora chemicznego w CMS Polska. Specjalizuje się w projektach finansowania, budowy i eksploatacji nowych instalacji wytwórczych, petrochemicznych i innych dużych instalacjach przemysłowych.

Ma także doświadczenie w zagadnieniach regulacyjnych i postępowaniach przed organami regulacyjnymi.


OLYMPUS DIGITAL CAMERAJacek Socha

Wiceprezes, Partner PwC w Polsce

Jacek Socha jest Wiceprezesem oraz Partnerem PwC w Polsce. Dołączył do firmy w grudniu 2005 roku. Od tego czasu doradzał wielu polskim i zagranicznym spółkom.

 

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

W latach 2004 – 2005 pełnił funkcję Ministra Skarbu Państwa w rządzie Premiera Marka Belki. W tym okresie przeprowadził szereg prywatyzacji przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, w tym PKO BP (największa oferta publiczna w Polsce).

W latach 1991-2004 pracował w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (jako Przewodniczący Komisji 1994-2004). W tym czasie brał udział w stworzeniu nowoczesnego rynku kapitałowego w Polsce, w dopuszczeniu do publicznego obrotu znaczącej liczby spółek, które są obecnie notowane na GPW.

Honorowy Członek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Związku Maklerów i Doradców oraz Izby Domów Maklerskich.

Pełnił istotne funkcje w Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych, gdzie przewodniczył Europejskiemu Komitetowi Regionalnemu. Był wiceprzewodniczącym Komitetu Rynków Rozwijających się oraz Członkiem Komitetu Wykonawczego.

Członek Komisji Dobrych Praktyk. Współtworzył zasady przyjęte przez Giełdę Papierów Wartościowych w 2002 r. Jest również członkiem Rady Ładu Informacyjnego.

Arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego.

Wiceprezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Konsultingu.

Wiceprezes Polskiego Związku Golfa.

Autor książek: „Rynek – giełda – inwestycje”, „Rynek papierów wartościowych w Polsce” oraz licznych artykułów i raportów z zakresu rynku kapitałowego.

Jacek Socha jest obywatelem polskim, urodził się 9 września 1954 r. w Paczkowie. Żonaty. Dwie córki. Ulubione zajęcia w wolnym czasie to gra w golfa, gra w tenisa oraz w brydża.[/toggle]


sokolowskiMarek Sokołowski

Wiceprezes Zarządu Dyrektor ds. Produkcji i Rozwoju, Grupa Lotos

Ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Gdańskiej, studia podyplomowe w zakresie realizacji inwestycji w przemyśle oraz wiele specjalistycznych szkoleń krajowych i zagranicznych w zakresie zarządzania.

 

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

W Rafinerii Gdańskiej S.A. (obecnie Grupa LOTOS) pracuje od 1973 r. Od 1990 r. jako Dyrektor Techniczny i członek Zarządu. Odpowiadał za utrzymanie ruchu rafinerii oraz realizację inwestycji przez kolejne trzy kadencje. Zarządzał realizacją programu rozbudowy i modernizacji rafinerii gdańskiej (PRT) w latach 1996-2000. Od połowy 2000 r. do kwietnia 2002 r. pracował jako Szef Służb Technicznych. Ponadto od kwietnia 2000 r. marca 2002 r. pełnił funkcję Prokurenta Spółki. W kwietniu 2002 r. został powołany na funkcję Wiceprezesa Zarządu Grupy LOTOS, będąc jednocześnie Dyrektorem ds. Produkcji i Rozwoju. Funkcję Wiceprezesa Zarządu pełni od 19 kwietnia 2002 r.

Zarządza, koordynuje i kieruje całokształtem spraw pionu produkcji, pionu techniki, pionu rozwoju technologii, pionu inwestycji (związanych z rozwojem technicznym i technologicznym) oraz ponosi odpowiedzialność w tym zakresie działania. (W latach 2004-2011 był odpowiedzialny za realizację rozbudowy rafinerii w ramach Programu 10+). Nadzoruje również spółki segmentu operacyjnego w strukturze korporacyjnej grupy kapitałowej.[/toggle]


stankiewiczRobert Stankiewicz

Prezes Zarządu Dow na Polskę i kraje bałtyckie

Robert Stankiewicz umacnia pozycję Dow w Polsce, opierając się na otwartym i konstruktywnym dialogu z klientami, partnerami biznesowymi, władzami i miejscowymi społecznościami.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Jest również zaangażowany w projekty przynoszące wartość dodaną oraz nowe możliwości dynamicznego wzrostu w Polsce i krajach bałtyckich. Dyrektor Stankiewicz rozpoczął pracę w Dow Polska w 2006 roku na stanowisku Account Managera działu Podstawowych Plastików i Styrenów (Base Plastics & Styrenics), Polimerów Plastycznych (Engineering Plastics) oraz Rozwiązań Budowlanych Dow (Dow Building Solutions).

W 2007 roku objął stanowisko Regionalnego Szefa ds. Sprzedaży i Marketingu w dziale Rozwiązań Budowlanych Dow (Dow Building Solutions), SPU i Polimerów Plastycznych (Engineering Plastics). W 2009 roku za osiągnięte wyniki otrzymał najwyższą nagrodę za wybitne wyniki sprzedaży (Pinnacle Award for Sales Excellence).

W 2010 roku został mianowany Team Leaderem Obsługi Klienta Polimerów Plastycznych (Performance Plastics Customer Service Team Leader) na Europę Wschodnią, Bliski Wschód i Afrykę.
Przed rozpoczęciem pracy w Dow piastował stanowiska Account Managera i Regionalnego Kierownika Sprzedaży w firmie Polimeri Europa (ENI Group).
Robert Stankiewicz jest absolwentem Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej i podyplomowych studiów z zakresu Zarządzania i Marketingu.[/toggle]


zielinskiTomasz Zieliński

Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Absolwent Technologii Chemicznej na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku, Politechniki Warszawskiej oraz Wyższej Szkoły Inżynierskiej Horsens w Danii, uzyskał również tytuł Master of Business Administration na University of Illinois.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

W latach 2004-2006 pracował w PKN ORLEN SA, zajmując stanowiska kierownicze. Do roku 2009 prowadził własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa biznesowego. W tym czasie pełnił również funkcję dyrektora zarządzającego Centrum Innowacji i Inwestycji Technologicznych, szefował departamentowi inwestycji technologicznych w AKJ Capital SA (2006-2007).

Następnie w latach 2007-2008 był partnerem w Instytucie Studiów Energetycznych. Karierę kontynuował w spółce DGA SA jako Dyrektor ds. projektów strategicznych w departamencie doradztwa biznesowego (2008-2009). Od 2009, powraca do branży chemicznej, jako wiceprezes zarządu, dyrektor ds. strategii i rozwoju w Zakładach Chemicznych „Police” SA. W latach 2010-2013 ponownie pracuje dla Grupy ORLEN, gdzie w spółce Anwil SA pełni funkcję członka zarządu oraz dyrektora ds. strategii i działalności operacyjnej. Na przełomie 2012-2013, pełni obowiązki prezesa zarządu spółki Chemeko, należącej do Grupy Anwil.

Od 2011 pełni również funkcję członka zarządu oraz wiceprezesa w organizacji Fertilizers Europe Association z siedzibą w Belgii. Obecnie od czerwca 2013 kieruje pracami Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

[/toggle]