Partner

basf_logo_300x80px

BASF zatrudnia w Polsce 280 pracowników, a w 2011 r. obroty wyniosły 685 milionów euro. Sprzedaż obejmuje chemikalia, tworzywa sztuczne, środki ochrony roślin, lakiery oraz chemię budowlaną.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

[/toggle]
W Polsce działają trzy zakłady produkcyjne: dwa w Śremie koło Poznania (systemy poliuretanowe, chemia budowlana) i jeden w Myślenicach koło Krakowa (domieszki do betonu). BASF jest wyłącznym partnerem laboratorium chemicznego w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Więcej informacji na www.basf.pl.

[divider type=”classic-2″]

Patronat Honorowyministerstwo_skarbu_logo_300x80px

Ministerstwo Skarbu Państwa jest organem administracji publicznej. Misją Ministerstwa Skarbu Państwa jest:
– kontynuacja transformacji gospodarczej Polski poprzez wzmacnianie polskiego rynku kapitałowego i zwiększanie konkurencyjności polskiej gospodarki,
– wzmacnianie bezpieczeństwa energetycznego i paliwowego kraju,
– efektywny i aktywny nadzór nad majątkiem Skarbu Państwa, który będzie dbał o zwrot z kapitału oraz kreował wartość dla wszystkich akcjonariuszy/ udziałowców.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]
Ministrem Skarbu Państwa jest Mikołaj Budzanowski.
[/toggle]

[divider type=”classic-2″]

Patronat Merytorycznypipc_pl_logo_300x80px

Polska Izba Przemysłu Chemicznego powstała w styczniu 2001 r. z połączenia dwóch organizacji: Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego utworzonej w 1988 r. oraz Związku Pracodawców Przemysłu Chemicznego w Polsce powołanego do życia w 1994 r.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]
Zgodnie ze Statutem zakres działania obejmuje obszary realizowane przez obie organizacje i stanowi ich kontynuację. Członkami Izby jest obecnie 67 przedsiębiorstw, w tym 31 producentów, 7 firm handlowych i zajmujących się dystrybucją chemikaliów, 19 instytutów naukowo-badawczych, biur projektowych i firm konsultingowych, 7 przedstawicielstw zachodnich koncernów oraz 3 firmy transportowe.

PIPC jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej i Konfederacji Pracodawców Prywatnych lewiatan, oraz szeregu stowarzyszeń zagranicznych jak CEFIC – Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego, ECEG – Europejska Grupa Pracodawców Przemysłu Chemicznego, Fertilizers Europe, Eurochlor i innych.

Do niewątpliwych osiągnięć należy zainicjowanie wdrażania w Polsce ogólnoświatowego proekologicznego programu Responsible Care (w Polsce pod nazwą „Odpowiedzialność i Troska”) i podpisanie Karty Światowej (Global Charter) Programu RC. Istotę tego Programu stanowi dobrowolne zobowiązanie przedsiębiorstw do stałej poprawy działalności w zakresie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska. Firmom przystępującym do OiT przyznawane jest prawo do posługiwania się logo Programu, znak ten jest łatwo rozpoznawalny, zwłaszcza w krajach EU, gdzie stanowi swoistą rękojmię działania zgodnie z ogólnie akceptowanymi zasadami w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa, np. poprzez wdrażanie Kodeksu Bezpieczeństwa (Security Code) opracowanego przez CEFIC.

W grudniu 2000 r. staraniem Izby utworzony został System SPOT stanowiący element międzynarodowego Programu ICE (International Chemical Environment). Celem Programu jest minimalizacja skutków awarii podczas transportu substancji niebezpiecznych poprzez dostarczanie niezbędnych informacji, wysyłanie ekspertów na miejsce wypadku, interwencję specjalistów oraz użycie niezbędnych środków. Centrum koordynacyjne Systemu znajduje się w PKN Orlen S.A.

PIPC prowadzi szeroką działalność lobbingową na rzecz przemysłu chemicznego oraz popiera inicjatywy i programy rozwojowe tej branży w Polsce. Zajmuje się również opiniowaniem szeregu aktów prawnych związanych m.in. z harmonizacją prawa polskiego z przepisami UE.

Obecna działalność Izby koncentruje się na takich zagadnieniach jak: liberalizacja rynku energii, wydajność energetyczna, przepisy prane dotyczące energii i gazu, energia odnawialna, Seveso, ETS, BREF’, ochrona środowiska, podatek akcyzowy, handel, produkty biobójcze, bezpieczeństwo pracy, transport i logistyka.

Kontakt
Polska Izba Przemysłu Chemicznego
Prezes Zarządu: Wojciech Lubiewa-Wieleżyński
Ul. Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa
Tel. +48 22 828 7506 do 07
e-mail: pipc@pipc.org.pl
www.pipc.org.pl

[/toggle]

[divider type=”classic-2″]

Partner Merytorycznygln_logo_300x80px

Warszawskie biuro Gide Loyrette Nouel powstało w 1990 r. jako jedna z pierwszych międzynarodowych kancelarii prawnych w Polsce. Obecnie zatrudnia ponad 50 prawników i doradców podatkowych obsługujących zarówno transakcje międzynarodowe jak i doradzających spółkom lokalnym.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]
Na co dzień polscy prawnicy współpracują z ekspertami z 18 biur Gide Loyrette Nouel na całym świecie. Do klientów warszawskiego biura GLN należą między innymi instytucje finansowe, banki, firmy ubezpieczeniowe, inwestorzy, deweloperzy, spółki Skarbu Państwa oraz Ministerstwa. Kancelaria świadczy kompleksowe usługi z zakresu prawa gospodarczego. Do najważniejszych dziedzin prawa, w których specjalizują się nasi prawnicy należą:
Fuzje i przejęcia, prawo spółek oraz private equity
Bankowość i finanse
Prawo energetyczne, projekty infrastrukturalne i prawo publiczne
Prawo nieruchomości
Rozwiązywanie sporów sądowych i arbitraż
Restrukturyzacje i prawo upadłościowe
Doradztwo podatkowe
Prawo własności intelektualnej
Prawo pracy
Prawo konkurencji
[/toggle]

[divider type=”classic-2″]

Partner Merytorycznypwc_logo_300x80px

PwC jest wiodącą globalną organizacją świadczącą profesjonalne usługi doradcze. Korzystając z wiedzy i kwalifikacji blisko 180.000 pracowników w 158 krajach, budujemy relacje z klientami dzięki usługom świadczonym w oparciu o zasady najwyższej jakości, przejrzystości i uczciwości w działaniu.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]
W Polsce PwC zatrudnia zespół ponad 1700 specjalistów i kadry wspierającej w siedmiu miastach: w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu i Warszawie. Nasza oferta jest kierowana do firm działających we wszystkich sektorach gospodarki – zarówno do największych koncernów, jak i lokalnych przedsiębiorstw rodzinnych.

20 lat PwC w Polsce

Historia PwC to historia ludzi – pracowników, którzy tworzyli i tworzą tę organizację oraz klientów, którzy są sensem jej istnienia. W roku 1990, w odstępie kilku miesięcy, powstały w Warszawie biura Price Waterhouse oraz Coopers&Lybrand. Osiem lat później odbyła się fuzja obu firm. Po 20 latach istnienia, PwC w Polsce to ponad 1700 pracowników w 7 miastach oraz tysiące zrealizowanych projektów. Te dwie dekady to jednak przede wszystkim ponad 20 lat relacji z ludźmi i dynamicznego rozwoju.

PwC cieszy się opinią znakomitego pracodawcy. Od kilku lat zdobywamy wszystkie najważniejsze nagrody przyznawane przez środowisko akademickie – jesteśmy Pracodawcą Roku w rankingu AIESEC Polska, Idealnym Pracodawcą w badaniu Uniwersum Student Survey oraz Pracodawcą Marzeń w ogólnopolskim rankingu Kompas.

Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie. W roku 2005 PwC założyła Fundację „Podaruj siebie”, której celem statutowym jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. W jej działania aktywnie angażują się nasi pracownicy. Promujemy zachowania i postawy proekologiczne i prospołeczne, podejmujemy działania w zakresie wyrównywania szans w środowisku pracy, przestrzegamy zasad etyki i przejrzystości działań biznesowych. Współdziałamy z organizacjami biznesowymi, angażując się w działalność mającą na celu promowanie przedsiębiorczości. Doradzamy również pro bono inicjatywom społecznym, za co zostaliśmy wyróżnieni nagrodą im. Jacka Kuronia.

Zachęcamy do bliższego zapoznania się z informacjami o naszej firmie, która na świecie działa już ponad 150 lat, w Polsce zaś jest obecna od 1990 roku.
[/toggle]

[divider type=”classic-2″]

Partnerbasf_logo_300x80px

BASF zatrudnia w Polsce 280 pracowników, a w 2011 r. obroty wyniosły 685 milionów euro. Sprzedaż obejmuje chemikalia, tworzywa sztuczne, środki ochrony roślin, lakiery oraz chemię budowlaną.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]
W Polsce działają trzy zakłady produkcyjne: dwa w Śremie koło Poznania (systemy poliuretanowe, chemia budowlana) i jeden w Myślenicach koło Krakowa (domieszki do betonu). BASF jest wyłącznym partnerem laboratorium chemicznego w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Więcej informacji na www.basf.pl.
[/toggle]

[divider type=”classic-2″]

Partnerdow_logo_300x80px

Dow łączy ogromne możliwości nauki i technologii z “Pierwiastkiem ludzkim”. Celem tego połączenia jest niezmienne podnoszenie jakości jego elementów, niezbędne do osiągnięcia postępu.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]
Spółka łączy dziedzinę chemii i innowacyjność z zasadami trwałości, które pomogą zaradzić wielu problemom stanowiącym wielkie wyzwanie dla świata, takim jak zapotrzebowanie na czystą wodę, wytwarzanie energii odnawialnej i oszczędzanie energii oraz zwiększanie produktywności rolnictwa.
Zróżnicowana oferta produktów Dow – specjalistycznej chemii, materiałów zaawansowanych, produktów ochrony roślin i tworzyw sztucznych, będąca jedną z najlepszych w branży, zapewnia szeroki zakres produktów i rozwiązań technologicznych dla klientów w około 160 krajach, w szybko rozwijających się sektorach, takich jak elektronika, woda, energia, powłoki i rolnictwo.
W 2011 roku Dow wykazywał roczną sprzedaż $60 miliardów i zatrudniał na całym świecie około 52 000 pracowników. Powyżej 5 000 produktów firmy jest produkowanych w 197 zakładach w 36 krajach na całym świecie. O ile nie określono inaczej, stosowane poniżej określenia „Dow” i „Firma” oznaczają koncern The Dow Chemical Company oraz jego skonsolidowane jednostki zależne. Więcej informacji o Dow można znaleźć na stronie www.dow.com.

Dow w Polsce
Firma Dow jest obecna w Polsce od ponad 40 lat. Od oficjalnego otwarcia przedstawicielstwa w Warszawie w 1973 roku, zakres naszej działalności w Polsce znacząco się rozszerzył. Obecnie Polska jest drugim pod względem wielkości sprzedaży krajem w regionie w Europie Wschodniej, gdzie Dow rozwija swoją działalność. W 2011 roku Firma osiągnęła obrót w wysokości ponad pół miliarda dolarów i zatrudniała ponad 100 wysoko wykwalifikowanych i zmotywowanych pracowników. Poza działalnością handlową w Warszawie, Spółka posiada w Łazach (10 km od Warszawy) “Polyurethane System House Service Center” [Centrum Serwisowe Systemów Poliuretanowych firmy Dow] wspierające klientów. W następstwie nabycia w 2009 roku spółki Rohm and Haas, Fima Dow jeszcze bardziej wzmocniła swoją pozycję na lokalnym rynku i rozszerza swą obecność w Polsce dzięki nowemu zakładowi produkcyjnemu w Dzierżoniowie, wybudowanemu przez spółkę joint venture SKC-HAAS w celu produkcji materiałów elektronicznych.

Dodatkowe informacje o Dow i Dow w Polsce są dostępne na stronie internetowej www.dow.com i www.doweasterneurope.com.
[/toggle]

[divider type=”classic-2″]

Partnerlotos_logo_300x80px

Grupa LOTOS jest grupą kapitałową, w skład której oprócz Grupy LOTOS S.A. (spółka matka), LOTOS Czechowic, LOTOS Jasła i LOTOS Petrobaltic (prowadzi poszukiwania oraz wydobycie ropy naftowej i gazu na Morzu Bałtyckim) wchodzi kilkanaście spółek córek spod znaku LOTOS.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]
Po pierwszym półroczu 2012 r. przychody ze sprzedaży LOTOSU wyniosły 16 216,4 mln zł. To wzrost o 22 procent w stosunku do danych z analogicznego okresu ubiegłego roku.

Na koniec czerwca br. udział LOTOSU w krajowym rynku paliw ogółem wyniósł 34,1%, co znacznie przewyższa cel strategiczny na lata 2011-15, ustalony na poziomie 30%. Jednocześnie koncern zanotował w analizowanym okresie wzrost udziału w rynku benzyn o 3 p.p. (r./r.).

Poprzez spółki LOTOS Petrobaltic i LOTOS Norge koncern obecny jest również na polskim i norweskim szelfie kontynentalnym, gdzie prowadzi prace poszukiwawczo-wydobywcze w zakresie eksploatacji złóż ropy naftowej. Dzięki przejęciu 100% udziałów w spółce LOTOS Geonafta koncern zyskał również dostęp do lądowych złóż ropy naftowej, zlokalizowanych na terytorium Litwy. W ub.r. LOTOS wydobył 230 tys. ton ropy naftowej. Zgodnie z zapisami strategii na lata 2011-2015 LOTOS planuje wydobywać 1,2 mln ton ropy naftowej rocznie do 2015 r.

Biuro Informacji, Grupa LOTOS S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, tel.58 308 87 31, 58 308 83 88,
e-mail: media@grupalotos.pl
[/toggle]

[divider type=”classic-2″]

Partnerpern_logo_300x80px

PERN „Przyjaźń” S.A. to prężnie rozwijająca się Grupa Kapitałowa, w skład której wchodzą oprócz PERN „Przyjaźń” S.A. cztery spółki zależne: OLPP Sp. z o.o., Naftoport Sp. z o.o., CDRiA Sp. z o.o. oraz Siarkopol Gdańsk S.A. PERN „Przyjaźń” S.A. zajmuje się głównie transportem oraz magazynowaniem ropy naftowej.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]
Łącznie Grupa posiada 3,0 mln m³ pojemności magazynowych na ropę oraz 1,8 mln m³ na paliwa. Dysponuje także morskim terminalem przeładunkowym o mocy 34 mln ton ropy naftowej na rok.

[/toggle]

[divider type=”classic-2″]

Partnersociete_logo_300x80px

Societe Generale Corporate & Investment Banking prowadzi działalność w Polsce od 20 lat. Jest jedną z czołowych instytucji finansowych obsługujących przedsiębiorstwa, klientów instytucjonalnych i finansowych. SG CIB Polska finansuje duże projekty inwestycyjne w sektorach o kluczowym znaczeniu dla kraju.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]
Wspiera rozwój największych przedsiębiorstw zapewniając finansowanie oraz świadcząc usługi doradcze w zakresie fuzji i przejęć. SG CIB Polska należy do liderów rynku walutowego, stóp procentowych i transakcji zabezpieczających. Jest ważnym uczestnikiem i animatorem rynku skarbowych papierów wartościowych.
[/toggle]

[divider type=”classic-2″]

Partnerstbu_logo_300x80px

STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. – lider outsourcingu ryzyka, jeden z największych podmiotów działających na polskim rynku brokerskim. Oferuje systemowe rozwiązania korporacyjnego ładu ubezpieczeniowego, optymalizację zakresów, warunków i kosztów ochrony, efektywność odszkodowań oraz wydatne udoskonalenia funkcjonowania organizacji.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]
STBU zatrudnia specjalistów dysponujących interdyscyplinarnymi kompetencjami. Standardy Spółki to także polisy OC na sumę 15 mln. EUR, D&O na 5 mln zł., certyfikat ISO 9001:2008, nadzorowane bezpieczeństwo informacji, dostęp do rynków międzynarodowych oraz zaawansowane wsparcie IT.
[/toggle]

[divider type=”classic-2″]

Partnergras_savoye_logo_300x80px

Gras Savoye niezmiennie od 1992 roku zajmuje pierwszą pozycję w rankingach brokerów ubezpieczeniowych we Francji, a od 2004 w Polsce. Firma Gras Savoye została założona w 1907 w Lille na północy Francji.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]
Obecnie grupa Gras Savoye zatrudnia ponad 3600 osób, a jej sieć obejmuje około 100 placówek w różnych częściach świata. Grupa działa w Polsce w ramach dwóch spółek
Gras Savoye Polska – broker ubezpieczeniowy i reasekuracyjny
Pol-Assistance – spółka serwisowa
Gras Savoye w Polsce, z 300 osobowym zespołem i obrotami przekraczającymi 130 mln PLN zapewnia obsługę wszystkich linii ubezpieczeniowych takich jak ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne, odpowiedzialności cywilnej, osobowe oraz specjalistyczne produkty usługi takie jak na przykład ubezpieczenia pogodowe czy ubezpieczenie budowlane wad ukrytych. Usługi Gras Savoye kierowane są dużych międzynarodowych firm oraz do średnich przedsiębiorstw ze wszystkich branż. Grupa specjalizuje się w szczególności w obsłudze sektora budowlanego i nieruchomości, energetycznego, finansowego i motoryzacyjnego oraz podmiotów publicznych. W ramach jej struktur istnieje dedykowany departament obsługi klientów francuskich. Grupa świadczy ponadto usługi w zakresie masowej dystrybucji ubezpieczeń, bancassurance, risk manegement, reasekuracji, likwidacji szkód oraz assistance.

Spółki Gras Savoye są sześciokrotną Gazelą Biznesu. Znalazły się również w zaszczytnym gronie Diamentów Forbes oraz otrzymały od Dun&Bradstreet certyfikat Przejrzysta Firma oraz Certyfikat Wiarygodności Biznesowej.
[/toggle]

[divider type=”classic-2″]

Partner

Espirito Santo Investment Bank to międzynarodowy bank inwestycyjny, działający w najważniejszych centrach finansowych na trzech kontynentach.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]
Jest częścią Banco Espirito Santo Group, wiodącej instytucji finansowej na Półwyspie Iberyjskim. W Polsce Espirito Santo Investment Bank oferuje pełen zakres usług bankowości inwestycyjnej, w tym m.in. obsługę maklerską, doradztwo inwestycyjne i corporate finance, kompleksowe wsparcie w zakresie M&A i rozwiązania project finance. Dzięki profesjonalnemu zespołowi ponad 50 lokalnych ekspertów Espirito Santo Investment Bank łączy doskonałą znajomość polskiego rynku z międzynarodową perspektywą grupy bankowej o globalnym zasięgu, zapewnia elastyczność w rozwoju innowacyjnych rozwiązań i efektywnie wspiera klientów w realizacji ich celów. Espirito Santo Investment Bank aktywnie promuje Polskę jako interesujący rynek dla inwestycji w ramach swojej szerokiej bazy klientów na całym świecie.
[/toggle]