baniak_120x180pxRafał Baniak

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa

Rafał Baniak (ur. 12 lutego 1976 roku). Ukończył studia na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W latach 2002–2003 pełnił funkcję doradcy ministra pracy i polityki społecznej. W okresie 2003–2004 był radcą wiceprezesa Rady Ministrów oraz p.o. dyrektora sekretariatu wiceprezesa rady ministrów Jerzego Hausnera.


bugaj_120x180pxCzesław Adam Bugaj

Dyrektor Wykonawczy ds. Rozwoju i Efektywności PKN Orlen

Urodzony: 27 stycznia 1950 r.
Wykształcenie: Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny


dmitruk_120x180pxBartłomiej Dmitruk

Starszy Dyrektor Zarządzający, Departament Bankowości Inwestycyjnej i Korporacyjnej Członek Lokalnego Komitetu Zarządzającego Espirito Santo Investment Bank, Oddział w Warszawie.

Specjalista w zakresie bankowości inwestycyjnej i korporacyjnej, z ponad 10-letnim doświadczeniem w krajowych i zagranicznych instytucjach finansowych oraz firmach doradczych. W Polsce pracował dla Deloitte w dziale audytu a następnie w dziale doradztwa w zakresie zarządzania ryzykiem rynkowym.


elvermann_120x180pxDr Dirk Elvermann

Od maja 2012 prezes BASF Polska. Wcześniej wiceprezes BASF ds. prawnych na Azję i Pacyfik. Odpowiedzialny za petrochemiczne projekty joint venture z Sinopec (Chiny) i Petronas (Malezja) oraz fuzje i przejęcia (CIBA, Engelhard). Ukończył studia prawnicze i ekonomiczne.


grzeskowiak_120x180pxPaweł Grześkowiak

Partner, Adwokat

Paweł Grześkowiak, adwokat i partner w warszawskim biurze Kancelarii Prawnej Gide Loyrette Nouel odpowiedzialny za Departament Bankowości i Finansów.
Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Prawa Porównawczego Uniwersytetu w Strasburgu.


jalosinski_120x180pxKrzysztof Jałosiński

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Zakłady Chemiczne Police

Specjalista od zarządzania przedsiębiorstw. Ukończył Politechnikę Wrocławską specjalizując się w inżynierii chemicznej. Jest absolwentem szeregu studiów podyplomowych, głównie z zarządzania m.in. w Szkole Głównej Handlowej w dziedzinie strategii zarządzania przedsiębiorstwem oraz w zakresie zarządzania wartością przedsiębiorstwa. Jest także absolwentem studiów MBA University of Illinois.


jarczewski_120x180pxPaweł Jarczewski

Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie, na Wydziale Handlu Zagranicznego, kierunek – ekonomika i organizacja handlu zagranicznego. Z Zakładami Azotowymi w Puławach związany od 1992 roku. W latach 2002–2006 pełnił funkcję dyrektora handlowego Zakładów Azotowych “PUŁAWY” S.A. W latach 2006-2008 pracował w CTL Logistics S.A. na stanowisku dyrektora ds. rozwoju. Od 2008 roku pełni funkcję prezesa zarządu Zakładów Azotowych w Puławach.


kalwat_120x180pxTomasz Kalwat

Prezes Zarządu

Adwokat. Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, Szkołę Główną Handlową w Warszawie – Bankowość i Finanse oraz University of Ottawa. Stypendysta Edward Berry McDougall Scholarship.
W latach 2001-2006 wykładowca na Wydziale Prawa UW w Warszawie.


leszkiewicz_120x180pxAdam Leszkiewicz

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny ZAK S.A.

Odpowiada m.in. za rozwój i inwestycje w spółce. Członek Rady Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. W latach 2009-2011 jako Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, odpowiadał za branżowe prywatyzacje, zarządzanie majątkiem Skarbu Państwa i nadzór właścicielski m.in. w chemii.


lokaj_120x180pxDr inż. Krzysztof Łokaj (ur. 16 października 1983)

Specjalista ds. spraw energetyczno-klimatycznych w Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego. W latach 2002 – 2007 studiował technologię chemiczną na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, gdzie w 2012 uzyskał tytuł doktora nauk chemicznych.

 


majchrzak_120x180pxmgr inż. Jerzy Majchrzak

Ukończył z wyróżnieniem w 1973 r. studia na Politechnice Śląskiej w Gliwicach na wydziale chemicznym, specjalność inżynieria chemiczna, ponadto studia podyplomowe z zakresu transferu technologii na Politechnice Warszawskiej.Przez 25 lat pracował w Instytucie Ciężkiej Syntezy Chemicznej „Blachownia” w Kędzierzynie-Koźlu.

 


manys_120x180pxKarol Manys

Dziennikarz polityczno-ekonomiczny magazynu „Bloomberg Businessweek Polska”. Wcześniej pracował m.in. w dzienniku „Rzeczpospolita” oraz polskiej edycji tygodnika „Newsweek”.

 

 


michniuk_120x180pxJarosław Michniuk

Prezes zarządu Selena FM SA, spółki holdingowej Grupy Selena

Absolwent Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Warszawskiej o specjalności Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych. Przez 20 lat związany z Grupą BASF. Od 2008 roku Senior Vice President ds. tworzyw styrenowych w Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie.

 


moskalewicz_120x180pxMarcin J. Moskalewicz

Prezesem Zarządu PERN „Przyjaźń” S.A. od 6 marca 2012 roku.

Stoi też na czele Grupy PERN w skład której poza PERN „Przyjaźń” S.A. wchodzi: Operator Logistyczny Paliw Płynnych, Naftoport, Siarkopol, CDRiA, oraz PETROMOR.

 


mozenski_120x180pxDr inż. Cezary Możeński

W 1981 r. ukończył studia na Wydziale Chemicznym Pilitechniki Krakowskiej. W 1994 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych w zakresie inżynierii chemicznej na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej. W 1981 r. rozpoczął pracę w Instytucie Nawozów Sztucznych w Puławach. Jest specjalistą w zakresie technologii produkcji amoniaku i technologii otrzymywania i oczyszczania gazów syntezowych.


niedaltowski_120x180pxLeszek Niedałtowski

Wiceprezes Zarządu STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. i Polskiej Izby Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych

Absolwent Politechniki Gdańskiej, podyplomowych studiów z zakresu doradztwa inwestycyjnego oraz szeregu kursów specjalistycznych. Z branżą ubezpieczeniową związany od 1995 roku. Praktyk, wykładowca, autor licznych publikacji o tematyce ubezpieczeniowej i zarządzania ryzykiem.


piec_120x180pxTomasz Piec

Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy

Magister Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zarządzanie i Marketing 1994 rok. Absolwent Uniwersytetu w Kopenhadze Zarządzanie w Biznesie 1992 rok. Akademia Gastronomii i Wina D’Orsay 1990 rok.

 


slowinski_120x180pxWojciech Słowiński

Partner PwC Polska

Wojciech Słowiński jest Partnerem w doradztwie biznesowym PwC, kierującym działalnością Grupy naftowo-gazowej i chemicznej w Polsce oraz jednym z liderów zespołu PwC Oil&Gas w Europie Środkowo-Wschodniej. Posiada ponad 15- letnie doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa biznesowego.


sokolowski_120x180pxMarek Paweł Sokołowski

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji i Rozwoju

Ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Gdańskiej, studia podyplomowe w zakresie realizacji inwestycji w przemyśle oraz wiele specjalistycznych szkoleń krajowych i zagranicznych w zakresie zarządzania. W Rafinerii Gdańskiej S.A. (obecnie Grupa LOTOS) pracuje od 1973 roku. Od 1990 roku jako Dyrektor Techniczny i członek Zarządu.


stankiewicz_120x180pxRobert Stankiewicz

Prezes Zarządu Dow na Polskę i kraje bałtyckie

Robert Stankiewicz objął stanowisko Prezesa Zarządu Dow na Polskę i kraje bałtyckie z dniem 1 lutego 2012 roku. Robert Stankiewicz umacnia pozycję Dow w Polsce, opierając się na otwartym i konstruktywnym dialogu z klientami, partnerami biznesowymi, władzami i miejscowymi społecznościami.


szczypinski_120x180pxWitold Szczypiński

Absolwent Wydziału Organizacji Produkcji i Zarządzania Przemysłem Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W roku 1979 rozpoczął pracę w Azotach Tarnów. Od 1999 r. członek ścisłego kierownictwa firmy, obecnie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów odpowiedzialnego za sferę produkcji i bezpieczeństwa. Jest autorem lub współautorem blisko 40 specjalistycznych projektów racjonalizatorskich, w tym objętych ochroną patentową.


tokarczuk_120x180pxDariusz Tokarczuk

Partner Zarządzający, Radca Prawny

Dariusz Tokarczuk jest radcą prawnym i partnerem zarządzającym w warszawskim biurze Kancelarii Prawnej Gide Loyrette Nouel.
Ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie Wrocławskim, a także studia podyplomowe z zakresu zarządzania w Institut d’Etudes Politiques, Ecole des Ponts ParisTech, MINES ParisTech oraz Collège des Ingénieurs w Paryżu.


walenczak_120x180pxKrzysztof Walenczak

Dyrektor Generalny Societe Generale Corporate & Investment Banking w Polsce od maja 2012 roku

Krzysztof Walenczak rozpoczął karierę w bankowości inwestycyjnej w 2002 r. w Lehman Brothers, w Nowym Jorku, gdzie specjalizował się w fuzjach i przejęciach, emisjach instrumentów finansowych na rynkach kapitałowych oraz restrukturyzacji firm z sektora bankowego, ubezpieczeniowego i „specialty finance”.