Polska-Izba-Handlu---logo---kolor

Polska Izba Handlu (PIH) jest branżową izbą gospodarczą handlu detalicznego. Zrzesza ok. 30 000 sklepów, hurtowni spożywczych i drogeryjnych oraz firmy z otoczenia FMCG, a także firmy usługowe. Działa na rynku od 1997 roku i reprezentuje handel detaliczny i usługi w Polsce. PIH jest jednym z kluczowych partnerów społecznych w procesie tworzenia prawa. Bierze udział w konsultacjach projektów ustaw, konferencjach uzgodnieniowych, posiedzeniach komisji parlamentarnych.


polski-zarzadca

Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości powstało w 1998 roku i jest najstarszą organizacją zawodową zrzeszającą zarządców nieruchomości.
Misją PSZN jest tworzenie jednolitych reguł działalności i postępowania zarządców poprzez ustalenie i nadzór nad przestrzeganiem standardów i zasad etyki zawodowej. Członkowie Stowarzyszenia biorą udział w pracach organów stanowiących akty prawne wpływające na zarządzanie nieruchomościami. Nasze Stowarzyszenie odgrywa tez istotną rolę jako forum wymiany wzajemnych doświadczeń i opinii zawodowych. Mając na uwadze zakres odpowiedzialności, który spoczywa na zarządcach nieruchomości w wyniku pełnionej przez nich roli w życiu społecznym i gospodarczym, ustanowiliśmy Kodeks etyki zawodowej. Celem naszego kodeksu jest zapewnienie usługobiorcom najwyższej ochrony i jakości usług w interesie wspólnego dobra oraz w celu zachowania dorobku i osiągnięć zawodowych zarządców nieruchomości.


prch

Polska Rada Facility Management to stowarzyszenie zrzeszające najważniejszych graczy na polskim rynku usług typu FM. Głównymi celem PRFM są przede wszystkim konsolidacja branży oraz edukacja rynku w obszarze profesjonalnego świadczenia usług typu facility management. PRFM to stowarzyszenie tworzone przez Delegatów wybieranych przez podmioty członkowskie świadczące usługi z obszaru Facility Management. W skład Rady wchodzą również indywidualni eksperci reprezentujący różne specjalizacje rynkowe.
Wierzymy, że nasze działania przyczynią się do wzrostu prestiżu facility managementu jako niezwykle rozwojowej dyscypliny zawodowej. Sądzimy, że profesjonalny FM powinien być wdrażany w każdej organizacji i wspierać jej procesy podstawowe swoją wiedzą i doświadczeniem, a przede wszystkim partnerstwem zarówno na poziomie operacyjnym, taktycznym jak i strategicznym.


prch

Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego to samorządowa organizacja działająca w branży hotelarskiej. Od 2003 roku jest rzecznikiem środowiska biznesu hotelarskiego i gastronomicznego w kontaktach z administracją państwową oraz w Unii Europejskiej. Będąc najbardziej wpływową organizacją w branży, lobbuje na rzecz jej rozwoju, chroni interes hotelarzy, wspiera wszelkie inicjatywy gospodarcze swoich członków, a także promuje społeczną odpowiedzialność biznesu w branży.
IGHP dba o interesy polskich hotelarzy również na arenie międzynarodowej, będąc reprezentantem branży hotelarskiej w HOTREC (Konfederacja Narodowych Organizacji Hoteli, Restauracji, Kawiarni w krajach UE i europejskiego obszaru ekonomicznego). Więcej informacji na www.ighp.pl oraz na profilu na Facebooku i na LinkedIn.


prch


prch