awards-infografika-krzywe

Program “Leadership Awards” Gala


19:30  Welcome Drink, Uroczyste otwarcie Gali

19:40  Przemówienie otwierające European Leadership Awards

19:50  Ceremonia rozdania European Leadership Awards

20:30  Wystąpienie:
Andrzej Szumowski – Wiceprezes Zarządu Wyborowa Pernod Ricard, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Polska Wódka

20:40  Kolacja serwowana & bankiet
Koncert zespołu Just like Jazz

Prowadzący galę: Richard Stephens – Redaktor Naczelny Poland Today

 

Kapituła Konkursu „Leadership Awards”


_Igor-Chalupec
Igor Chalupec
Członek Rady Klubu, Partner Zarządzający oraz Prezes Zarządu ICENTIS Corporate Solutions oraz ICENTIS Capital

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Przedsiębiorca, ekonomista, prawnik oraz licencjonowany makler papierów wartościowych. Były Prezes PKN Orlen (2004-2007), wiceminister finansów (2003-2004), Wiceprezes Zarządu Banku Pekao SA (2000-2003). Przewodniczący Rady Nadzorczej Ruch SA. Członek Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie oraz Budimex SA. Członek Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy oraz Rady Fundacji Instytutu Spraw Publicznych.

[/toggle]


Hryniewiecka
dr n. med. Dorota Hryniewiecka-Firlej
Członek Rady Klubu
Prezes Zarządu i Dyrektor działu Global Innovative Pharma Business w firmie Pfizer Polska

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu ze specjalizacją i doktoratem z chorób wewnętrznych. Zdobywała doświadczenie w firmach Janssen-Cilag, początkowo na stanowisku Przedstawiciela Medycznego, następnie Kierownika Działu Lecznictwa Szpitalnego. W kolejnych latach pełniła kluczowe funkcje kierownicze w firmach Novo Nordisk oraz Wyeth. Z firmą Pfizer związana od 2009 r. wchodząc w skład Zarządu firmy Pfizer Polska. Obecnie piastuje stanowisko Prezesa Zarządu i Dyrektora Działu Global Innovative Pharma Business, jest też członkiem europejskiego Zarządu Dywizji Global Innovative Pharma Business. Piastuje także funkcje zarządcze w organizacjach i stowarzyszeniach takich jak Executive Club, Business Centre Club, Pracodawcy RP, INFARMA. Równolegle do aktywnego życia zawodowego Dorota Hryniewiecka-Firlej działa społecznie, angażując się w działalność na rzecz społeczności lokalnych. Zafascynowana europejskimi, gotyckimi manuskryptami w wolnym czasie poświęca się swojej pasji, jaką jest tworzenie i malowanie iluminacji przy użyciu barwników przygotowywanych własnoręcznie na podstawie średniowiecznych przepisów.

[/toggle]


michalowski_120x180 Marek Michałowski

Przewodniczący Rady Klubu Executive Club, Przewodniczący Rady Nadzorczej Budimex SA.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Marek Michałowski jest absolwentem Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) w Warszawie. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta. Pracę zawodową rozpoczął w Budimeksie w 1978 r. Od roku 1990 członek Zarządu Budimeksu SA i dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych.

Od kwietnia do listopada 1998 roku prezes Zarządu Dromeksu SA. Od listopada 1998 r. do września 2009 r. dyrektor generalny, prezes Zarządu Budimeksu SA. Od października 2009 r. do końca sierpnia 2010 r. dyrektor generalny Ferrovial Agroman SA na Europę Środkowo – Wschodnią. Aktualnie Prezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. Członek Rady Głównej Business Centre Club – BCC. Prezes Polskiego Związku Golfa.

[/toggle]


_prof-Witold-orlowski
prof. Witold Orłowski
Członek Rady Klubu, ekonomista, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, Szef Zespołu Doradców Ekonomicznych Prezydenta 2001-2005, Rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula, Główny Doradca Ekonomiczny PwC Polska.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Założyciel Niezależnego Ośrodka Badań Ekonomicznych NOBE, 2002-05 szef zespołu doradców ekonomicznych Prezydenta RP, wykładowca z dziedziny makroekonomii, autor wielu książek naukowych i publikacji w tej dziedzinie.

[/toggle]


stelmach
prof. dr hab. Piotr Płoszajski
Członek Rady Klubu
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Absolwent zarządzania na Uniwersytecie Łódzkim i Harvard Business School, USA. Stypendysta m.in. The Ford Foundation, American Council of Learned Societies,The British Academy, CNRS w Paryżu, The Swiss Foundation, Japan Society for the Promotion of Science i DAAD (RFN). Research Scholar w Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA.
1971-2005, pracownik naukowy w PAN, w latach 1987-1991 dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, a w latach 1993-1998 Dyrektor Generalny Polskiej Akademii Nauk.
Profesor i kierownik Katedry Teorii Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej. Prorektor d/s Współpracy z Zagranicą w kadencji 2005-2008. Założyciel Polsko-Japońskiego Centrum Zarządzania oraz Centrum Badań nad Odpowiedzialnym Biznesem w SGH. Współtwórca tzw. Digital University w SGH. Prezes Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej FORUM.
Autor ponad 200 publikacji. Ostatnio zajmuje się Nową (sieciową) Gospodarką, wpływem technologii na modele biznesowe, internetem obiektów, prosumpcją, crowdsourcingiem, społeczną odpowiedzialnością biznesu i marketingiem dla „nowego klienta“. Współautor szeregu pionierskich badań międzynarodowych nt. m.in. nowej przedsiębioczości post-socjalistycznej, zarządzania wiedzą, innowacyjności przedsiębiorstw i tzw. wiedzy ukrytej (tacit knowledge).
Wykładowca i speaker na kilkudziesięciu uniwersytetach i centrach badawczych w Europie, USA, Japonii, Indiach i Nowej Zelandii. Członek Rady Doradczej w Salzburg Seminar. Wieloletni członek Executive i Academic Committes w CEMS (Community of European Business Schools).
Doradca i wykładowca w wielu korporacjach polskich i międzynarodowych. Członek kilku rad nadzorczych.
Visiting/Adjunct Professor m.in.: w Carlson School of Management, University of Minnesota, USA, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu, w Business School we Lwowie i Kijowie oraz w International School of Management w Dortmundzie.

[/toggle]


stelmach
Beata Stelmach
Członek Rady Klubu
Dyrektor Generalny GE na Polskę i Kraje Bałtyckie

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

4 listopada 2013 dołączyła do grupy General Electric rozpoczynając pracę na stanowisku Prezesa i Dyrektora Generalnego GE na Polskę i Kraje Bałtyckie. Od 1991 związana z instytucjami rynku kapitałowego. W latach 1991-1999 pracowała w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (m.in. jako dyrektor sekretariatu i rzecznik prasowy).

Była też konsultantką Banku Światowego w projektach tworzenia regulacji giełdowych na rzecz rynków w Rosji i Ukrainie. Pełniła m.in. funkcję prezesa zarządu Warszawskiej Giełdy Towarowej (2000–2001), następnie w latach 2001-2005 wchodziła w skład władz Grupy Prokom Software. W latach 2005-2007 jako członek zarządu Intrum Justitia TFI S.A. tworzyła fundusz sekurytyzacyjny. Od 2008 do 2011 roku była partnerem i wiceprezesem MCI Management S.A. oraz prezesem MCI Capital TFI, zarządzającego funduszami PE/VC.

Zasiadała też w radach nadzorczych różnych przedsiębiorstw (w tym Bioton S.A. i Travelplanet.pl S.A.). W latach 2006-2011 była prezesem Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych i członkiem zarządu EuropeanIssuers. Od 2011 do 2013 roku pełniła funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Studia magisterskie ukończyła na Wydziale Finansów i Statystyki w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH) w Warszawie. Jest również absolwentką studiów MBA w INSEAD oraz Uniwersytetu Calgary.

[/toggle]

Strategic Partner


orlen big

PKN ORLEN to lider branży rafineryjno-petrochemicznej w Europie Środkowo-Wschodniej, zarządzający największą siecią stacji paliw w regionie. Koncern konsekwentnie rozwija segment poszukiwań i wydobycia węglowodorów w kraju, a poprzez swoją spółkę ORLEN Upstream Canada jest obecny na jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie rynków wydobywczych Ameryki Północnej.
Buduje też aktywa i rozwija kompetencje w zakresie kogeneracyjnej energetyki opartej na gazie, której zadaniem jest wzmocnienie efektywności produkcji paliw i petrochemikaliów oraz sprzedaż energii. Sztandarowe inwestycje w tym zakresie to budowa elektrociepłowni parowo-gazowych we Włocławku i Płocku, które do 2017 r. zwiększą potencjał energetyczny Grupy ORLEN o 1,1 GWe.

Main Partners


[one_half]

pfizer1

[/one_half]

[one_half_last]

Pfizer Inc. to największa na świecie prywatna organizacja zajmująca się badaniami biomedycznymi. Odkrywamy i opracowujemy innowacyjne leki oraz szczepionki, które pozwalają ludziom cieszyć się dłuższym i zdrowszym życiem.

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Współpracujemy z licznymi partnerami w świecie nauki i przemysłu, dając dostęp do nowatorskich metod badań i nowych technologii, przeznaczając na badania kliniczne ponad 7 mld USD rocznie. Obecna w Polsce od 1958, oferuje leki w kardiologii, neurologii, reumatologii, okulistyce, endokrynologii, urologii, onkologii, chorobach zakaźnych i układu oddechowego. Prowadzi także badania kliniczne.

[/toggle]

[/one_half_last]


[one_half]
synthos
[/one_half]

[one_half_last]

Grupa Kapitałowa Synthos S.A. jest jednym z największych producentów surowców chemicznych w Polsce. Spółka jest pierwszym w Europie producentem kauczuków emulsyjnych oraz wiodącym europejskim producentem polistyrenu do spieniania.

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Firma dostarcza zaawansowane technologicznie produkty najwyższej jakości. Firma od kilku lat inwestuje w dział R&D, który z sukcesem opracowuje innowacyjne technologie i produkty i wdraża je w życie. Dział rozwoju i badań skupia się przede wszystkim na czterech strategicznych obszarach działalności firmy: kauczukach syntetycznych, tworzywach polistyrenowych oraz dyspersjach i klejach. Najnowszą działalnością firmy jest obszar Agro – środki ochrony roślin, ze szczególnym uwzględnieniem polskich sadów.[/toggle]
[/one_half_last]

Gold Partners


[one_half]
payu

[/one_half]

[one_half_last]

PayU to globalny dostawca usług płatniczych dla e-biznesów.
Firma jest liderem rynku płatności internetowych w Europie Środkowo-Wschodniej i procesuje transakcje dla kilkudziesięciu tysięcy merchantów w regionie, w tym m.in. dla partnerów takich jak: Allegro, AmRest, AVON, Blue Air, MAKRO, Orange, PKP Intercity, PLAY, Showroom.pl, TUi, Virgin Mobile.

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Zakres usług płatniczych oferowanych przez PayU obejmuje m.in. płatności jednym kliknięciem, płatności mobilne w aplikacji sklepu, całkowicie online-owe raty. PayU charakteryzuje najwyższa rozpoznawalność i zaufanie do marki wśród kupujących. W Polsce co trzeci internauta, który kupuje przez Internet, korzysta z płatności PayU.
Właścicielem międzynarodowej grupy PayU, działającej w 16 krajach na czterech kontynentach, jest południowoafrykański koncern Naspers, który pod względem liczby obsługiwanych klientów w e-commerce zajmuje trzecią pozycję na świecie i charakteryzuje się największą dynamiką wzrostu.

[/toggle]
[/one_half_last]


[one_half]
payu

[/one_half]

[one_half_last]

Totalizator Sportowy, właściciel marki LOTTO, jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich spółek, która od 60 lat działa nieprzerwanie na rynku gier liczbowych i loterii pieniężnych.

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Dysponuje siecią ponad 15 tysięcy punktów sprzedaży pracujących w systemie online. Wykorzystuje on najnowsze rozwiązania techniczne, umożliwiające między innymi zawieranie zakładów w czasie rzeczywistym.
Totalizator Sportowy to firma odpowiedzialna społecznie, która stale się rozwija by wyprzedzać potrzeby rynku i klientów, dbając jednocześnie o pełne bezpieczeństwo oferowanych produktów.
Dzięki Totalizatorowi Sportowemu rzesze Polaków mogły i nadal mogą cieszyć się z wygranych, setki, jeśli nie tysiące, mogły zrealizować nawet najśmielsze marzenia, a miliony uczestniczyły w wydarzeniach kulturalnych lub korzystały z obiektów sportowych, które powstały dzięki funduszom przekazywanym przez Spółkę.

[/toggle]
[/one_half_last]

Gala Partners


[one_half]

erbud

[/one_half]

[one_half_last]

Spółka Erbud powstała w 1990 roku, od 2007 roku notowana jest na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
Grupa Erbud jest jedną z czołowych firm budowlanych w Polsce.

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Świadczy usługi generalnego wykonawstwa i podwykonawcze w segmencie komercyjnym, użyteczności publicznej, energetycznym, mieszkaniowym oraz inżynieryjno-drogowym na terenie Polski oraz innych krajów europejskich, w tym głównie: w Niemczech i Belgii.
Do grupy Erbud należą: PBDI, Budlex, Erbud Industry, GWI oraz Erbud International.

Wysoki standard realizowanych przez Erbud inwestycji potwierdzają posiadane certyfikaty: ISO, AQAP oraz BS OHSAS. Erbud wyróżnia się wykonawstwem wielu prestiżowych obiektów zarówno w kraju, jak i za granicą.

[/toggle]
[/one_half_last]


[one_half]

euco

[/one_half]

[one_half_last]

Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EuCO) jest liderem rynku odszkodowań w Europie Środkowo-Wschodniej. Wspiera osoby poszkodowane w wypadkach i ich bliskich w uzyskaniu należnych świadczeń od towarzystw ubezpieczeniowych.

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Grupa Kapitałowa EuCO działa na terenie Polski, Czech, Słowacji, Węgier i Rumunii. Od momentu powstania, w 2004 roku, EuCO pomogło 150 tysiącom osób i uzyskało dla nich ponad 1 mld złotych odszkodowań. Spółka współpracuje z ponad 25 tysiącami agentów oraz zatrudnia 200 pracowników w centrali w Legnicy. Od 2010 roku EuCO jest notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

EuCO wprowadza unikalne rozwiązania, które uplasowały firmę na pozycji lidera – zbudowało największą w regionie sieć sprzedaży agencyjnej, jako pierwsze w branży zdecydowało o reprezentowaniu klientów przed Sądami, kreuje nowe usługi – likwidację szkód rzeczowych i zadośćuczynienia.

EuCO jest laureatem licznych nagród, m.in. Diamentów Forbesa, Gazel Biznesu, Solidnej Firmy, Medalu Europejskiego.
EuCO prowadzi Fundację EuCO Dzieciom i jest jednym z największych darczyńców Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, za co zostało uhonorowane Medalem 15-lecia WOŚP. Było również głównym sponsorem reprezentacji Polski na Światowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Los Angeles 2015.

[/toggle]
[/one_half_last]


[one_half]

leaseplan

[/one_half]

[one_half_last]

Polski oddział LeasePlan rozpoczął swoją działalność w 2001 roku i stanowi część globalnego koncernu LeasePlan Corporation N.V. – największego na świecie dostawcy usług zarządzania flotą i rozwiązań mobilnych dla użytkowników aut.[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Grupa LeasePlan zarządza flotą 1,55 miliona pojazdów i zatrudnia ponad 7 000 pracowników w 32 krajach.
Obecnie LeasePlan Polska administruje flotą ponad 25000 samochodów, dla blisko 1000 klientów. Zgodnie z danymi Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów LeasePlan zajmuje 1. pozycję na polskim rynku wynajmu długoterminowego.

[/toggle]
[/one_half_last]


[one_half]
nowystyl
[/one_half]

[one_half_last]

Lyreco działa w 42 krajach na 4 kontynentach, będąc jednym z największych graczy na rynku dostarczania rozwiązań dla biur i miejsc pracy. W Polsce od 1998 roku, obejmuje swoją siecią dostaw obszar całego kraju i jest największą międzynarodową firmą biuro-serwisową w Polsce.
[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

W stałej dostępności znajduje się 12 000 produktów, w każdym roku wprowadzanych jest do oferty ponad 1000 nowości. Rozszerzając swoją ofertę, Lyreco wprowadziło w ostatnich latach do swojego katalogu produkty z kategorii Środków Ochrony Osobistej (BHP), Pieczątek personalizowanych, Upominków reklamowych i Akcesoriów wysyłkowych. Lyreco jest najlepszym dostawcą rozwiązań dla Biznesu w zakresie tworzenia efektywnego środowiska pracy, uwzględniającym zasady Zrównoważonego Rozwoju na każdym poziomie realizowanych działań. Niezawodny serwis, logistyka, indywidualne podejście do każdego klienta i osobista opieka reprezentanta handlowego to wyróżniki, dzięki którym Lyreco cieszy się opinią najlepszej firmy w swojej branży.

[/toggle]

[/one_half_last]


[one_half]

nowystyl

[/one_half]

[one_half_last]
Stowarzyszenie Polska Wódka – Polish Vodka Association jest organizacją skupiającą producentów wyrobów spirytusowych oraz firmy, organizacje oraz instytucje powiązane z branżą spirytusową.

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Głównym celem Stowarzyszenia Polska Wódka jest wspieranie i ochrona wizerunku wyrobów spirytusowych produkowanych w Polsce, zarówno w kraju i za granicą. Za nieodłączny element działań w tym kierunku uważamy inicjatywy ukierunkowane na wzmacnianie kultury odpowiedzialnego spożywania wyrobów spirytusowych.
Stowarzyszenie Polska Wódka podejmuje szerokie działania informacyjne, edukacyjne i promocyjne na temat definicji Polskiej Wódki/Polish Vodka, która obowiązuje od stycznia 2013 r. Od ponad trzech lat „Polską Wódką/Polish Vodka” można nazywać jedynie wódkę wyprodukowaną na terytorium Polski z tradycyjnych polskich zbóż: żyta, jęczmienia, owsa. pszenicy, pszenżyta albo ziemniaków, uprawianych w Polsce.
Stowarzyszenie Polska Wódka jest organizacją otwartą dla osób, firm i organizacji stawiających sobie za cel ochronę wartości związanych z polskim przemysłem spirytusowym.

[/toggle]

[/one_half_last]