BBC

Belgijska Izba Gospodarcza (Belgian Business Chamber, BBC) została założona jako nieformalny klub w 1992 roku. Obecnie, już jako związek pracodawców, zrzesza przedsiębiorstwa belgijskie, Belgów prowadzących w Polsce działalność gospodarczą, społeczną czy kulturową oraz Polaków zainteresowanych współpracą z przedstawicielami belgijskiego biznesu. Od 24 lat Belgijska Izba Gospodarcza jest miejscem, do którego swoje pierwsze kroki kierują belgijscy przedsiębiorcy oraz inwestorzy na rynku polskim. Stanowi także swojego rodzaju forum do wymiany wiedzy
i doświadczeń w prowadzeniu biznesu w Polsce.


PKIHP

Stowarzyszenie Polsko Chińska Rada Biznesu jest organizacją pozarządową, skupiającą ekspertów i przedsiębiorców działających na rynku polskim i chińskim. Powołana została w odpowiedzi na podniesienie stosunków polsko-chińskich do rangi partnerstwa strategicznego oraz współpracę biznesowo-inwestycyjną w ramach formatu „Europa Środkowa – Chiny (16+1)”.
Osoby wchodzące w skład Rady łączą swoje doświadczenie w budowie silniejszych i trwalszych relacji z Państwem Środka. Wiedząc, jaką rolę w tworzeniu partnerstwa biznesowego odgrywa wzajemne zbliżenie i zrozumienie na płaszczyźnie kulturowej, kładziemy nacisk na połączenie bilateralnych wydarzeń gospodarczych z promocją polskiej kultury. Jednocześnie udzielamy wsparcia stronie chińskiej w funkcjonowaniu na rynku polskim i tworzeniu przestrzeni, w której działania gospodarcze mogą iść w parze z szerzeniem wiedzy o chińskim społeczeństwie i kulturze.
Jednym z naszych celów jest wspieranie ważnych inicjatyw administracji rządowej i samorządowej, służących pogłębieniu współpracy między naszymi krajami. W celu maksymalizacji korzyści dla członków naszego stowarzyszenia współpracujemy z instytucjami, agencjami i izbami gospodarczymi na szczeblu międzynarodowym.
Jako jedyna organizacja polska jesteśmy członkiem European China Business Association


Francja

Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP) skupia ponad 450 firm z kapitałem francuskim oraz polskim i jest jedną z najaktywniejszych izb handlowych w Polsce. Głównym celem działań Izby jest współtworzenie jak najlepszych warunków dla inwestycji i rozwoju gospodarczego w Polsce. Aktywności CCIFP w kontaktach z organami administracji państwowej oraz organizacjami pracodawców, sprzyjają współpracy i wymianie doświadczeń biznesowych pomiędzy przedsiębiorcami z Francji i Polski. Izba zajmuje się również promocją najlepszych praktyk oraz rozwiązań biznesowych, zapewniających rozwój gospodarczy i społeczny. Francusko-Polska Izba Gospodarcza powstała w kwietniu 1994 roku z inicjatywy przedsiębiorców francuskich i należy do Związku Francuskich Izb Przemysłowo-Handlowych (CCIFI) zrzeszającego 112 Izb francuskich na świecie.


Iztech

Polsko-Irańska Rada Biznesu jest izbą gospodarczo-handlową, która została powołana w celu promowania kooperacji i wzrostu wartości relacji handlowych pomiędzy Islamską Republiką Iranu a Rzeczpospolitą Polską.
Rada wspiera prywatne przedsiębiorstwa w ekspansji na rynek irański, mając na celu efektywne wykorzystanie nowych możliwości biznesowych.
Członkowie oficjalnej bilateralnej izby gospodarczo-handlowej, Polsko-Irańskiej Rady Biznesu, mają dostęp do szerokiej gamy źródeł informacji, konsultacji eksperckich oraz usług ukierunkowanych na rozpoczęcie lub rozwój relacji handlowych w Iranie.


Iztech

Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii IZTECH powstała w dniu 1 lutego 2008 r. jako niezależna, publiczno-prawna organizacja non-profit na rzecz wspierania rozwoju polskiego przemysłu high-tech. Członkowie IZTECH reprezentują wiele różnych branż i są to osoby prawne i fizyczne prowadzące działalność biznesową lub naukową w różnych dziedzinach gospodarki high-tech (firmy, uczelnie i instytuty badawcze, centra technologiczne, klastry technologiczne, parki przemysłowe i instytucje finansowe wspierające przemysł high-tech).


PKIHP

JETRO – Japońska Organizacja Handlu Zagranicznego – jest organizacją powołaną przez japoński rząd w 1958 roku w celu promocji handlu i inwestycji pomiędzy Japonią i resztą świata.
Zadaniem utworzonego w 1975 roku JETRO Warszawa jest wspieranie japońskich przedsiębiorstw w Polsce, promocja polskich inwestycji do Japonii, rozwój współpracy przemysłowej oraz zapewnienie przepływu informacji gospodarczej pomiędzy obydwoma krajami.
JETRO Warszawa jest jednym z głównych źródeł informacji o handlu i inwestycjach japońskich w Polsce. Jeśli są Państwo zainteresowani nawiązaniem kontaktów handlowych z Japonią, to niezależnie od charakteru prowadzonego biznesu, JETRO Warszawa chętnie udzieli rad oraz przekaże informacje nt. japońskiego rynku.
Najpierw porozmawiaj z JETRO o biznesie w Japonii!


PKIHP

Polsko-Kazachstańska Izba Handlowo Przemysłowa została powołana do istnienia 17 stycznia 2008 r. na potrzeby polskich i kazachstańskich przedsiębiorców.
Głównymi celami Izby jest pomoc Firmom Członkowskim, zainteresowanym współpracą polsko – kazachstańską, pomoc w nawiązywaniu wzajemnych kontaktów pomiędzy nowymi strukturami i instytucjami, partnerami gospodarczymi, przedsiębiorstwami i przedsiębiorcami w Polsce i Kazachstanie, reprezentowanie interesów gospodarczych członków PKIHP wobec władz Republiki Kazachstanu, a także udzielanie informacji, usługi, doradztwo, organizowanie współpracy między członkami Izby.


Polsko-Libijska Izba Gospodracza

Polsko-Libijska Izba Gospodarcza jest Samodzielną Organizacją Samorządu Gospodarczego działającego w oparciu o polskie prawo i własny Statut. Celem działania Izby jest wspomaganie rozwoju stosunków gospodarczych i handlowych pomiędzy Polską a Libią oraz ochrona i popieranie polskich interesów gospodarczych w Libii i libijskich interesów gospodarczych w Polsce.


Skandynawsko-polska

Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza (SPCC) jest jedną z największych izb gospodarczych w Polsce – obecnie zrzesza blisko 400 członków. Jest to stowarzyszenie ludzi biznesu stworzone przez i dla przedsiębiorców związanych ze Skandynawią lub zainteresowanych tym regionem. Główna siedziba SPCC znajduje się w Warszawie, ale organizacja jest aktywna na terenie całego kraju – w Poznaniu, Trójmieście, Krakowie, Szczecinie i we Wrocławiu. Izba oferuje swoim członkom możliwość udziału w różnorodnych spotkaniach biznesowych takich jak business mixery, seminaria, spotkania tematycznych komitetów branżowych, konferencje oraz śniadania biznesowe, na które zapraszani są czołowi przedstawiciele świata ekonomii oraz polityki. Członkostwo w Izbie to możliwość nawiązywania kontaktów z elitarną grupą osób zarządzających prężnymi firmami skandynawskimi i polskimi, to także źródło inspiracji dla każdego menadżera dążącego do rozwoju swojej firmy.


PKIHP

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, jest jedną z najstarszych bilateralnych izb gospodarczych w Polsce, już od dwudziestu lat działającą na rzecz rozwoju polsko–ukraińskich stosunków gospodarczych i kulturalnych. Nasze doświadczenie i wiedza, w połączeniu z profesjonalnym podejściem do partnerów biznesowych, pozwala nam realizować wizję sprawnej i efektywnej współpracy gospodarczo-kulturalnej między Polską i Ukrainą.
Nasze cele realizujemy przez:
• Profesjonalną promocję i wspomaganie działalności biznesowej Firm Członkowskich
• Reprezentowanie ukraińskich inwestorów w Polsce i polskich na Ukrainie
• Współpracę z polskimi, ukraińskimi i międzynarodowymi organizacjami biznesowymi oraz kulturalnymi
• Kształtowanie pozytywnego wizerunku Ukrainy w Polsce i Polski na Ukrainie
Nasz zespół codziennie dokłada wszelkich starań, aby jakość świadczonych przez nas usług była na najwyższym poziomie, oraz zgodna z duchem statutu.


Polsko-Włoska Izba Gospodracza

Włoska Izba Handlowo-Przemysłowa w Polsce jest niezależnym zrzeszeniem pracodawców działającym na rynku polskim, została utworzona w 1996 r. i reprezentuje włoskich inwestorów w Polsce.
Członkostwo w Izbie jest również otwarte dla polskich firm.
Członkowie naszego zrzeszenia mogą korzystać z bogatego zaplecza informacji dotyczących polskiego rynku, nawiązać nowe cenne kontakty oraz być reprezentowanymi wobec innych zrzeszeń, włoskich i polskich władz również dzięki obecności naszej Izby w zrzeszeniu pracodawców Konfederecji Lewiatan, porównywalnym do włoskiej Confindustria.
Włoska Izba jest też założycielem i aktywnym członkiem zrzeszenia izb bilateralnych International Group of Chamber of Commerce (IGCC).