brAndrzej Stanisław Augustyński

Przewodniczący Zarządu, Stowarzyszenie SIEMACHA

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Inicjator powstania i Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia SIEMACHA, organizacji pożytku publicznego, działającej w zakresie wychowania, sportu i terapii; Prezes Zarządu Fundacji DEMOS; członek międzynarodowej organizacji Ashoka zrzeszającej przedsiębiorców społecznych. Od 1986 r. współpracuje z organizacjami społecznymi na Malcie. Jest znawcą i promotorem kultury maltańskiej. Od 1999 r. związany z krakowskim samorządem jako koordynator Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przestępczości Młodzieży, pełnomocnik i doradca społeczny Prezydenta Miasta Krakowa ds. Młodzieży.

W latach 2001 – 2011 członek Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Krakowskiej. W 2000 r. wspólnie z ojcem Kazimierzem Augustyńskim rozpoczął budowę wielofunkcyjnego kompleksu dla dzieci w Odporyszowie, w ramach którego działają: dom dziecka, placówka wsparcia dziennego, ośrodek wakacyjny i nowoczesne centrum sportowe. Ks. Andrzej Augustyński jest laureat wielu nagród i odznaczeń m.in. otrzymał nagrodę w plebiscycie Krakowianin Roku 2014 w kategorii „Społeczeństwo”. W 2014 przyznano mu Nagrodę Grand Prix Amicus Hominum, Pro Publico Bono oraz medal „Zasłużony dla Województwa Małopolskiego Palatinatus Poloniae Minoris Meriti”. W 2012 roku otrzymał Medal św. Jerzego przyznany przez redakcję „Tygodnika Powszechnego”. W 2009 roku za wybitne zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy, za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jest autorem książek „Coca kocha colę”, „Czyja jest socjoterapia?”, „Wędrowiec” a także inicjatorem i wydawcą „Dziennikarstwo i polityka” oraz „Jan Wnęk. Między niebem a ziemią”.

[/toggle]


izabela daykowska

Izabela Dyakowska

Prezes Zarządu Fundacji Instytut Wolontariatu Pracowniczego

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Współtwórczyni ruchu wolontariatu pracowniczego i społecznego zaangażowania ludzi, organizacji, pracodawców w Polsce. Na Liście 50 Kobiet Polskiego CSR opublikowanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Od 20 lat na styku trzech sektorów podejmuje i rozwija partnerskie inicjatywy oparte o wolontariat, stanowiące przestrzeń do budowania kapitału społecznego w działaniu, w sytuacjach pomagania, w tym do umacniania relacyjnej kultury organizacyjnej opartej o wartości, współpracę i zaufanie w nurcie nowej filozofii pracy. Współautorka systemowych programów społecznych opartych o wolontariat w szpitalach, szkołach, uczelniach i ośrodkach pomocy społecznej. Z wykształcenia – politolog społeczny.
Prezeska Fundacji Instytut Wolontariatu Pracowniczego. Autorka Bloga o wolontariacie pracowniczym & CSR. Właścicielka firmy konsultingowej bGOOD Consulting. Certyfikowana trenerka organizacji pozarządowych i biznesu. Autorka wielu tematycznych publikacji, autorskich warsztatów, wykładów, narzędzi, innowacyjnych projektów i programów społecznych z udziałem ludzi biznesu.
Angażuje się w rozwijanie partycypacji społecznej, synergii rozproszonych działań prospołecznych w społecznościach lokalnych – dla wspólnego dobra.
Mama dwójki dzieci, z którymi eksploruje świat także w wolontariacie.

[/toggle]


Kleiber

Prof. Michał Kleiber

Prezes Polskiej Akademii Nauk w latach 2007-2015

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Jest specjalistą w zakresie zastosowań nowoczesnych technik komputerowych w badaniach naukowych, technice i medycynie. Zajmuje się także problematyką prorozwojowej polityki państwa, a w szczególności strategią rozwoju edukacji, nauki i innowacyjności gospodarki. Jest autorem bądź współautorem ponad 240 prac naukowych oraz 7 książek opublikowanych w wydawnictwach o światowej renomie.

[/toggle]


marekkMarek Krupiński

Dyrektor Generalny UNICEF Polska
[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Absolwent filologii romańskiej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Pracę zawodową rozpoczął w połowie lat siedemdziesiątych w sektorze turystyki; następnie pracował w wydziale handlowym Polskich Linii Lotniczych LOT oraz kierował przedstawicielstwem LOT w Tunezji . W roku 1992 został powołany na stanowisko Dyrektora Biura Zarządu LOT, a następnie członka Zarządu PLL LOT SA.

Po zmianach systemowych w Polsce został oddelegowany do Ministerstwa Obrony Narodowej jako pierwszy cywilny dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej, odpowiedzialny za wdrożenie cywilnych struktur zarządzania. W latach 1996-2002 Dyrektor polskiego biura handlowego Aerospatiale – francuskiej grupy działającej w sektorze lotniczym.

W latach 2003-2006, Dyrektor Zarządzający jednej z najbardziej znanych agencji reklamowych na polskim rynku, gdzie z sukcesem wdrożył program redukcji i restrukturyzacji zadłużenia. W latach 2006-2007 powrócił do LOT jako Wiceprezes ds. Handlowych i członek Zarządu.

W połowie roku 2007 został powołany przez Radę Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF na stanowisko Dyrektora Generalnego.
[/toggle]


mazur
Krzysztof Mazur

Prezes, Klub Jagielloński

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Prezes Klubu Jagiellońskiego. Ekspert CA KJ w zakresie polityki, spraw obywatelskich i zarządzania publicznego. Absolwent politologii i MISH UJ oraz studiów podyplomowych na University of Notre Dame (USA). Doktor nauk politycznych, specjalizuje się w filozofii społecznej oraz zarządzaniu publicznym. Pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek sekcji „Edukacje, młode pokolenie i sport” oraz „Nauka i innowacje” w Narodowej Radzie Rozwoju przy Prezydencie RP. Współtwórca raportu NRR na temat Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W ramach CA KJ prowadzi badania nad politykami horyzontalnymi, polityką innowacyjną oraz koncepcją budowy „mózgu państwa”.
Członek Rady Koalicji na rzecz Polskich Innowacji, w ramach której brał udział w projekcie „Otwarte Spółki Skarbu Państwa”, którego celem jest budowa kompetencji spółek w zakresie polityki innowacyjnej (m.in. warsztaty na temat modelów korporacyjnej akceleracji start-upów, tworzenia Corporate Venture Capital, prawa zamówień publicznych czy modelu Open Innovation). Koordynator projektu Koalicji „Jaką rolę w procesie transferu technologii powinni pełnić brokerzy innowacji?”, którego celem było wypracowanie mechanizmów ułatwiających transfer technologii pomiędzy uczelniami i biznesem. Autor kilkudziesięciu prac naukowych. Członek redakcji kwartalnika „Pressje”. W latach 2013-2015 odbył staż podoktorski w ramach projektu europejskiego „Society – Environment – Technologies”. W latach 2009-2010 współpracował z Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. W latach 2006-2009 realizował z kilkoma firmami szkoleniowymi i doradczymi projekty wdrożeniowe innowacyjnych metod zarządzania. Laureat Nagrody im. Artura Rojszczaka przyznawanej przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (2012).

[/toggle]


Jacek WIOSNA Stryczek Piotr Mirosław

Prezes Zarządu, Lyreco

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Piotr Mirosław posiada prawie 25-letnie doświadczenie w zarządzaniu sprzedażą, marketingiem i operacjami w korporacjach międzynarodowych, na rynkach B2C oraz B2B, w różnych kulturach i strukturach organizacyjnych. Od 2014 roku kieruje Lyreco Polska, będącego liderem w branży produktów i usług dla miejsc pracy. Wcześniej szef polskiego oddziału Tech Daty, jednego z największych globalnych dystrybutorów IT. Przez kilka lat pełnił funkcję członka zarządu Philips Polska, kierując sprzedażą i marketingiem produktów konsumenckich w Polsce i Europie Centralnej. Był także Dyrektorem Sprzedaży i Dyrektorem Zarządzającym w LG Electronics. Absolwent Politechniki Warszawskiej, studiów podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego, studiów podyplomowych Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz MBA Uniwersytetu w Illinois.

[/toggle]


orlowski_120x180Prof. Witold Orłowski

Rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula, Szef Zespołu Doradców Ekonomicznych Prezydenta 2001-2005

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Założyciel Niezależnego Ośrodka Badań Ekonomicznych NOBE, wykładowca z dziedziny makroekonomii, autor wielu książek naukowych i publikacji w tej dziedzinie.

[/toggle]


brBeata Radomska

Prezes Executive Club

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie menedżerskie. Pracowała w instytucjach finansowych: austriackiej firmie brokerskiej Allfinanz, Skarbiec Asset Management Holding, od kilku lat związana z branżą doradztwa personalnego. Pomysłodawczyni oraz Prezes Zarządu Executive Club, najbardziej elitarnej organizacji zrzeszającej top management.

Odpowiada za strategię klubu, który integruje elity biznesowe oraz jest platformą wymiany poglądów i inspiracji dla najwyższej kadry menedżerskiej

[/toggle]


brBarbara Rajkowska

Dyrektor Krajowy Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Urodziła się w 1972 roku. Prezesem Zarządu SOS Wioski Dziecięce w Polsce była od 2010 do 2016 roku, w marcu 2016 na prośbę Zarządu organizacji, jako osoba, która zna ją jak nikt inny, została jej Dyrektorem Krajowym. Ze Stowarzyszeniem i z SOS Wioską Dziecięcą w Karlinie, która powstała niedaleko jej miejsca zamieszkania związana jest od wielu, wielu lat. Z wykształcenia jest inżynierem środowiska, po licznych studiach podyplomowych z dziedziny zarządzania oraz autorką publikacji z zakresu prowadzenia robót budowlanych. Zawsze działała i pracowała na rzecz lokalnej społeczności. Pracowała jako kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Inwestycji Urzędu Miasta Świdwin, zarządzała wielkimi unijnymi budżetami integrując gospodarkę wodno- sciekową w dorzeczu Parsęty i budowała kanalizację sanitarną w aglomaracji Gryfino, teraz swój czas dzieli między pracę  w jednej z dużych Spółek w Szczecinku  a działaniem na rzecz Stowarzyszenia. Choć bardzo lubi swoją pracę i w zawodzie osiągnęła wiele, nie ukrywa, że pracuje zawodowo głównie po to by móc poświęcić się temu co najważniejsze, działalności na rzecz porzuconych i osieroconych dzieci, podopiecznych Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce.

To pod jej kierownictwem Stowarzyszenie, które kojarzy się głównie z SOS Wioskami Dziecięcymi, gdzie mieszkają porzucone i osierocone dzieci, otworzyło Programy Umacniania Rodziny, czyli programy profilaktyczne dla rodzin zagrożonych rozpadem, w gminach Karlino i Skórzec. W świetlicach środowiskowych Stowarzyszenia pedagodzy, psycholodzy i pracownicy socjalni robią wszystko by rodziny pozostały razem, a dzieci nie trafiały do opieki zastępczej . W Polsce jest aż 79 tysięcy dzieci, pozbawionych opieki rodzicielskiej, a 1.5 mln polskich dzieci żyje w biedzie. Ze względu na duże wyzwania społeczne do 2020 roku Stowarzyszenie chce objąć opieką aż 3000 dzieci, czyli dwa razy tyle ile jest pod opieką organizacji w tej chwili. To dla Barbary Rajkowskiej najważniejsze zadanie. Dlatego motywuje swój zespół do stałego poszukiwania źródeł finansowania, ściśle współpracuje też z wieloma firmami, którym społeczna odpowiedzialność biznesu nie jest obca. Barbara Rajkowska aktywnie walczy także z obecnym w Polsce od lat kryzysem rodzicielstwa zastępczego, stale umacniając wizerunek tego sposobu na życie w oczach Polaków. Dzięki tym staraniom, prawie wszystkie domy w SOS Wioskach Dziecięcych są zapełnione potrzebującymi dziećmi wzrastającymi pod opieka troskliwych rodziców SOS. A jakość wsparcia jakie Rodzice SOS otrzymują od pedagogów, psychologów czy pracowników socjalnych Wiosek Dziecięcych jest bardzo wysoka.

Dyrektor polskiego Stowarzyszenia, które jest członkiem SOS Kinderdorf Intenational jest też żywo zainteresowana niesieniem pomocy dzieciom na całym świecie. Dlatego wspiera także działania, na rzecz rozwoju SOS Wiosek Dziecięcych w Kamerunie.

Prywatnie jest mamą Huberta, uwielbia nurkowanie i taniec.

[/toggle]


Rok

Prof. Bolesław Rok

Profesor nadzwyczajny, Katedra Etyki Biznesu, Akademia Leona Koźmińskiego

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Dyrektor Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego. Od trzydziestu lat związany z biznesem jako przedsiębiorca i doradca. Współzałożyciel Forum Odpowiedzialnego Biznesu, współautor corocznego Rankingu Odpowiedzialnych Firm dla Dziennika Gazety Prawnej, koordynator międzynarodowych projektów z zakresu innowacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Pełnomocnik Zarządu ds. etyki w PGNiG SA. Członek m.in. Rady Programowej Instytutu Innowacyjna Gospodarka, Komisji Sędziowskiej Polish National Sales Awards, konkursu Dyrektor Marketingu Roku, Rady Nadzorczej mFundacji, Rady Programowej United Nations Global Compact, Sieci Sensownego Biznesu.

[/toggle]


izabella rokicka

Izabella Rokicka

Dyrektor ds. Komunikacji & Public Affairs, EUROPA & Polska, Członek Zarządu, CEMEX Polska

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Założycielka i od ośmiu lat Prezeska Fundacji CEMEX Budujemy Przyszłość.

Izabella Rokicka, absolwentka Uniwersytetu w Sztokholmie, stypendystka Utrikespolitiska Institutet, karierę w branży budowlanej rozpoczęła w 1998 roku. Pracowała w firmach wykonawczych takich jak NCC AB oraz Skanska – skandynawskie koncerny budowlane,  będąc odpowiedzialną za komunikację wewnętrzną, PR, Corporate Social Responsibility oraz  Public  Affairs.

Od wielu lat aktywnie angażuje się w promowanie idei zrównoważonego rozwoju, promocję kobiet w branży budowlanej oraz bliską współpracę z lokalnymi społecznościami. Inicjatorka dialogów z interesariuszami CEMEX, od 2010 odpowiedzialna za przygotowanie Raportów  Zrównoważonego Rozwoju CEMEX Polska. Brała udział w tworzeniu strategii globalnej CSR dla CEMEX  na świecie oraz wdrożyła strategię zrównoważonego rozwoju w CEMEX Polska. Uczestniczka prac grup roboczych Ministerstwa Gospodarki „Wizja 2050”. Zaangażowana w działalność w stowarzyszeniach branżowych: w Stowarzyszeniu Producentów Cementu, gdzie promuje wartości i znaczenie BHP w branży, ideę zrównoważonego rozwoju oraz  w Stowarzyszeniu Producentów Betonu Towarowego, gdzie m.in. wspiera program budowy dróg betonowych, które poprzez wysoką trwałość i możliwość recyklingu, spełniają zasady zrównoważonego rozwoju. W CEMEX Polska wdraża zielone karty, dla produktów betonowych i kruszywowych, które przyczyniają się do certyfikacji LEED i BREEAM.  Aktywnie współpracuje z Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Członkini Rady Programowej „Forum Kobiet” w Infrastrukturze oraz w CEMEX.

Laureatka nagrody „Ludzie, którzy zmieniają biznes” z 2015 roku. Nagroda „Ludzie, którzy zmieniają biznes” to pierwsze wyróżnienie w Polsce poświęcone w pełni docenieniu osób zaangażowanych na rzecz rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu. Dotyczy zarówno przedstawicieli firm, jak i otoczenia biznesu. Nagroda została ustanowiona w 2015 roku, czyli roku jubileuszu 15 lat partnerstwa na rzecz CSR w Polsce. Inicjatorem jej powołania jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

[/toggle]


Rudnicka

Katarzyna Rudnicka

Prezes Zarządu, Vivenge Sp. z o.o.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Rozpoczęła się w latach 90-tych. Od samego początku była kształtowana w obszarze sprzedaży.  Katarzyna Rudnicka przeszła wszystkie szczeble stanowisk w departamentach sprzedaży różnych firm, od przedstawiciela handlowego (DROSED S.A.), poprzez key account manager  (PROPER FOOD ISL), key account  manager (Sport Promotion), z-ca dyrektora Sprzedaży (Elektromontaż – Export S.A.), prezesa  Zarządu (Centrum Budownictwa), Prezes Zarządu (EGO Sp. z o.o.).
Od 2007 roku w Grupie VIVENGE (w pierwszych latach pełniąc funkcję prezesa zarządu z jednej ze spółek grupy).
Od 2010 roku Prezes Zarządu VIVENGE Sp. z o.o. – lidera branży oznakowania reklamowego, specjalistę od największych projektów rebrandingowych w Polsce.

[/toggle]


Jacek WIOSNA Stryczek

Jacek WIOSNA Stryczek

Współzałożyciel i Prezes, Stowarzyszenie WIOSNA

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Wyróżniony Nagrodą Gentlemana roku 2014. Zajął również 86. miejsce w rankingu 100 najbardziej wpływowych osób w polskim sporcie przygotowanym przez Magazyn Champion. Jest Laureatem Nagrody Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta w kategorii działalność społeczna.

[/toggle]


Kamil Wyszkowski

Kamil Wyszkowski

Dyrektor Generalny Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

prawnik, specjalista prawa międzynarodowego. W latach 2009-14 był dyrektorem biura UNDP w Polsce. Od 2004 roku krajowy przedstawiciel i Dyrektor Generalny Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce. Ekspert w zakresie polityk ONZ i UE.

[/toggle]