Efekt morylaFabryka marzeń

Pomysłodawczynią i założycielką Fundacji Fabryki Marzeń jest Karolina Sołowow, przewodnicząca Rady Fundacji. Obecnie działamy w trzech obszarach (Fabryka Remontów, Fabryka Wspierania Talentów, Fabryka Rozwoju Osobistego). W przygotowaniu jest Fabryka Sportu, startujemy po Nowym Roku.
Mimo, że działamy niecałe 3 lata, na swoim koncie mamy już udział w 60 zakończonych remontach (są to łazienki, całe mieszkania, świetlice dla osób niepełnosprawnych, ośrodki terapii dla dzieci i młodzieży). Część remontów prowadzimy sami, część z innymi organizacjami pozarządowymi.
Obecnie równolegle pracujemy (w różnych fazach – od przygotowania do realizacji) przy kolejnych 20 projektach.
Zaczynaliśmy w Polsce południowej w 6 województwach: podkarpackim, małopolskim, śląskim, świętokrzyskim, dolnośląskim, mazowieckim. Obecnie dołączyło 5 kolejnych: łódzkie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie i opolskie.
Miejsca w Internecie to: własny portal www.fabrykimarzen.org, Facebook i YouTube.
Naszymi ambasadorami są Rafał Sonik i Karol Bielecki.
We wrześniu 2017 roku otrzymaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego.
Oprócz Fabryki Remontów mamy Fabrykę Talentów (przyznaliśmy stypendia 14 osobom – dzieciom i młodzieży uzdolnionym artystycznie i sportowo). Fundujemy także sprzęt sportowy i instrumenty muzyczne.
Trzecia to Fabryka Rozwoju Osobistego. Przeprowadziliśmy z dziećmi i młodzieżą 20 warsztatów dotyczących rozwoju osobistego, edukacji emocjonalnej i kreatywności.


Fundacja Dziecięca Fantazja jest Organizacją Pożytku Publicznego, której misją jest wnoszenie radości w życie dzieci nieuleczalnie chorych i zmagających się z chorobami zagrażającymi życiu poprzez spełnianie ich najskrytszych marzeń i fantazji. Działa na terenie całego kraju, a jej siedziba znajduje się w Warszawie. Fantazja spełnia marzenia dzieci w wieku od 3 do 18 lat cierpiących na ciężkie choroby genetyczne, choroby nowotworowe i inne schorzenia stanowiące zagrożenie życia. Fundacja Dziecięca Fantazja w 2004 roku otrzymała status OPP – tym samym jest jedną z pierwszych organizacji pozarządowych w Polsce, które posiadają taki status.
Od początku działalności Fantazji z pomocą osób prywatnych, firm i organizacji udało się zrealizować ponad 5000 dziecięcych marzeń dla dzieci cierpiących na choroby nieuleczalne bądź zagrażające ich życiu, ale także dla dzieci cierpiących na choroby przewlekłe lub utrudniające ich normalne funkcjonowanie.
Oddany zespól pracowników, codziennie walczy, aby pozyskać kolejne środki na wsparcie nie tylko chorych dzieci, ale także ich rodzin. Niestety w naszej bazie danych, na swoją magiczną chwilę czeka ponad 1000 ciężko chorych dzieci. Czas dla tych dzieci jest kluczowy, wiele z nich nie może czekać na spełnienie swojej fantazji ani dzień dłużej. Nasi podopieczni walczą m.in. z: nowotworami złośliwymi, mukowiscydozą, zanikiem mięśni, niewydolnością serca, a także wszelkiego rodzaju nieuleczalnymi schorzeniami genetycznym i wadami wrodzonym. Ponadto otaczamy również opieką dzieci cierpiące na choroby przewlekłe, utrudniające normalne funkcjonowanie, takie jak rozszczep kręgosłupa, porażenie mózgowe oraz autyzm.

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Koszty administracyjne stanowią zaledwie 9% kosztów wszystkich przychodów Fantazji. Oznacza to, że 91% przychodów Fantazji zostaje przeznaczone bezpośrednio na realizację marzeń, zarówno tych rzeczowych, jaki i niematerialnych (wycieczki, wyjazdy na spotkanie z gwiazdami, koncerty itp.)

Gdy choruje dziecko, choruje cała rodzina. Wszystkie dostępne fundusze są przeznaczane na leczenie i rehabilitację, a na marzenia nie zostanie prawie nigdy. A chore dzieci podobnie jak ich rówieśnicy chcą marzyć i mają marzenia.

 

Fundację Dziecięca Fantazja i jej podopiecznych można wesprzeć:

  • przez wpłatę na konto Fundacji prowadzone w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. nr 14 1930 1523 2310 0345 8400 0001;
  • „zaadoptowaniem” konkretnego marzenia chorego dziecka z danego regionu;
  • przez przekazanie odpisu 1% podatku dochodowego na rzecz Fundacji Dziecięca Fantazja W PIT-cie wystarczy wpisać nr KRS: 0000168783
  • uczestnictwem w imprezach organizowanych przez cały rok na rzecz podopiecznych,
  • polubieniem fanpage’u Fundacji www.facebook.com/DzieciecaFantazja

 

[/toggle]


Fundacja Leny Grochowskiej

Kilkadziesiąt tysięcy naszych rodaków chce wrócić do ojczyzny, jednak nie jest łatwo porzucić dotychczasowe życie i zaczynać wszystko od nowa, bez domu i pracy. Dlatego właśnie w 2014 roku powstała Fundacja Leny Grochowskiej, aby pomagać ludziom zrobić pierwszy krok w powrocie do Polski, która jest ich prawdziwym domem.
Głównym celem działalności Fundacji Leny Grochowskiej jest sprowadzanie rodzin repatriantów do Polski, zapewnienie im mieszkań i pracy. W latach 1934-1936 oraz 1940-1941 tysiące polskich rodzin z terenów wschodnich zostało wywiezionych wbrew ich woli w głąb Rosji, głównie na tereny Kazachstanu. Mamy obowiązek jako Polska sprowadzić wszystkich, którzy tego chcą, do ojczyzny. Jako Fundacja mamy ograniczone możliwości, ale mimo to robimy w tym zakresie co w naszej mocy. Dotychczas udało się nam sprowadzić i zapewnić mieszkania dla 11 rodzin. Rodziny polskie z Kazachstanu, Donbasu i Mariupola na Ukrainie zamieszkały dotychczas w Siedlcach, Łochowie, Zgierzu i Piasecznie. Dla kolejnych kilkunastu rodzin przygotowywane są mieszkania w Górze Kalwarii. Głównym sponsorem jest Grupa Arche, która przeznacza na cele Fundacji 1% swoich przychodów. Jest jednak wiele innych firm i osób prywatnych, które pomagają Fundacji, m.in. firma PB Konstanty Strus, która przekazała Fundacji 3 mieszkania.
W roku 2017 Fundacja Leny Grochowskiej, razem z Kurią Siedlecką wybudowała szkołę w Bousso, w Czadzie – jednym z najbiedniejszych krajów świata. Fundacja jest także organizatorem Konkursu Sztuki Nieprofesjonalnej „ Szukamy Nikifora”, który cieszy się olbrzymim powodzeniem. W tym roku wpłynęło aż 227 prac. Autorami ich są m.in. uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, osoby niepełnosprawne umysłowo , które poprzez sztukę wyrażają swoje wnętrze, swój świat. Dla takich osób organizowane są również plenery malarskie i wernisaże.
Fundacja Leny Grochowskiej jest wyrazem wrażliwości i zaangażowania Grupy Arche w sprawy społeczne. Jest narzędziem do pozytywnego oddziaływania na otoczenie.


Polska Akcja Humanitarna niesie pomoc osobom poszkodowanym w konfliktach zbrojnych i katastrofach naturalnych. Zapewnia m.in. schronienie, wodę, żywność, dostęp do edukacji. Od 1992 roku PAH udzieliła pomocy w 44 krajach. Obecnie organizacja pomaga w Somalii, Sudanie Południowym, Syrii, Iraku i na Ukrainie. W ramach programu Pajacyk PAH wspiera także stołówki w szkołach i placówkach środowiskowych poprzez dofinansowanie posiłków. Dzięki bogatemu doświadczeniu PAH działa zgodnie z najwyższymi standardami: dba o udzielanie skutecznej pomocy oraz o transparentność działań. PAH cieszy się zaufaniem zarówno darczyńców indywidualnych, jak firm i organizacji. Partnerów PAH łączą te same wartości humanitarne.


Siemacha

Stowarzyszenie SIEMACHA od blisko 25 lat tworzy społeczności młodzieżowe, które korzystają z sieci placówek edukacyjnych, sportowych i terapeutycznych. To jedna z największych w Polsce organizacji społecznych, którą wyróżnia silna tożsamość ideowa i wyraźna struktura instytucjonalna. Każdego dnia SIEMACHA zapewnia opiekę ponad 2 tys. wychowanków, którzy pod opieką pedagogów budują trwałe relacje rówieśnicze, zdobywają nowe umiejętności i rozwijają talenty.

Organizacja działa w 30 lokalizacjach, prowadząc placówki dzienne (SIEMACHA Spot), całodobowe (SIEMACHA Spot 24/7), wakacyjne (SIEMACHA Spot Camp), sportowe (Centra Rozwoju Com-Com Zone), Akademię Sportu Progres Jerzego Dudka oraz oddziały Krakowskiego Instytutu Psychoterapii.

Więcej informacji: www.siemacha.org.pl


SOS

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce ma pod opieką prawie 1400 dzieci opuszczonych, osieroconych i zagrożonych utratą rodzicielskiej opieki. W Polsce działa już 33 lata. W tym czasie powstały cztery Wioski SOS, czyli osiedla domów dla Rodzin SOS. W każdej rodzinie wychowuje się 5 – 8 dzieci. Bardzo często są to liczne, biologiczne rodzeństwa. W Wiosce SOS odnajdują to, czego nie zaznały w rodzinie pochodzenia – miłość i bezpieczeństwo. Poza Wioskami SOS, Stowarzyszenie prowadzi także 3 Młodzieżowe Wspólnoty Mieszkaniowe oraz  1 Dom Młodzieży, w których starsi podopieczni przygotowują się do wejścia w dorosłe życie. W ciągu 33 lat działalności ponad 350 podopiecznych opuściło SOS Wioski Dziecięce, są dziś samodzielnymi, szczęśliwymi ludźmi. Ich historie są różne, ale wszyscy zgodnie twierdzą, że  Stowarzyszenie odegrało w ich życiu kluczową rolę. Stowarzyszenie prowadzi także Programy Umacniania Rodziny, czyli działania profilaktyczne skierowane do rodzin zagrożonych rozpadem. W ramach Programów funkcjonuje 14 świetlic środowiskowych. Wszystko po to, by dzieci mogły pozostać w rodzinie pochodzenia.

Sprawdź jak możesz pomóc: www.wioskisos.org


SOS

Stowarzyszenie WIOSNA powstało w 2001 roku w Krakowie, jako organizacja pożytku publicznego, aby pomagać Polakom skutecznie i w mądry sposób pomagać sobie nawzajem. Tworząc oraz doskonaląc systemy pomocowe, dzięki zaangażowaniu tysięcy wolontariuszy, daje możliwość Polakom dzielenia się z najbardziej potrzebującymi w taki sposób, aby pomoc nie uzależniała, ale stała się impulsem do zmiany w życiu. Firmom, oferuje szereg mechanizmów budowania wizerunku społecznie odpowiedzianych: partnerstwo w realizowanych projektach, marketing społecznie zaangażowany, wolontariat pracowniczy czy inwestor społeczny. WIOSNA jest organizatorem SZLACHETNEJ PACZKI oraz AKADEMII PRZYSZŁOŚCI. Więcej o możliwościach zaangażowania się na: www.szlachetnapaczka.pl


UNICEF_6398b_450x450

Od 70 lat nieprzerwanie UNICEF walczy, aby każde dziecko na świecie mogło być po prostu dzieckiem. Aby dzieci nie musiały być żołnierzami, czy też ofiarami wojen dorosłych. Aby nie musiały pracować, ale mogły chodzić do szkoły i bawić się  z rówieśnikami.

Dzięki wsparciu Darczyńców UNICEF finansuje szczepienia przeciw odrze, tężcowi i polio, leczy maluchy cierpiące z powodu niedożywienia. W sytuacji klęski humanitarnej, jako jedna z pierwszych organizacji UNICEF niesie pomoc w miejscu tragedii. Wykorzystuje wiedzę i doświadczenie w walce o przestrzeganie prawa każdego dziecka do zdrowia, edukacji, równości i ochrony