Przewodniczący Kapituły


michalowski_120x180 Marek Michałowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej Budimex SA.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Marek Michałowski jest absolwentem Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) w Warszawie. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta. Pracę zawodową rozpoczął w Budimeksie w 1978 r. Od roku 1990 członek Zarządu Budimeksu SA i dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych.

Od kwietnia do listopada 1998 roku prezes Zarządu Dromeksu SA. Od listopada 1998 r. do września 2009 r. dyrektor generalny, prezes Zarządu Budimeksu SA. Od października 2009 r. do końca sierpnia 2010 r. dyrektor generalny Ferrovial Agroman SA na Europę Środkowo – Wschodnią. Aktualnie Prezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. Członek Rady Głównej Business Centre Club – BCC. Prezes Polskiego Związku Golfa.

[/toggle]

Członkowie Kapituły


bolkowskaProf. dr Zofia Bolkowska

Ekspert, Polska Izba Konstrukcji Stalowych

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Wieloletni pracownik instytutów naukowych polskich (Instytut Organizacji i Zarządzania Budownictwa, Instytut Gospodarki Materiałowej), instytutów zagranicznych (Institut National d ‘ Étude et de Recherche du Bâtiment “INERBA” w Algerii) oraz szkół wyższych. Promotor kilkudziesięciu prac magisterskich i dyplomowych.

[/toggle]


krzysztofcelinskiKrzysztof Celiński

Division Director – Mobility Siemens Sp. z o.o.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Krzysztof Celiński jest absolwentem Wydziału Transportu na Politechnice Warszawskiej na specjalności Kolejowe Systemy Sygnalizacyjne. Posiada ponad 20 lat doświadczenia zawodowego w sektorze infrastruktury transportowej, we współpracy z organami regulacyjnymi w Polsce i Europie związanymi z sektorem kolejowym.

Od 1992r. na stanowiskach menedżerskich i wyższego szczebla w spółkach PKP, Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej i Metrze Warszawskim. Posiada certyfikaty szkoleniowe Japońskiej Agencji Współpracy Międzynarodowej oraz Ministerstwa Transportu USA. Obecnie sprawuje funkcję Dyrektora Oddziału CH2M HILL (Halcrow Group Sp. z o.o. Oddział w Polsce), Dyrektora Pionu Transportu w Polsce i członka Rady Nadzorczej ZPBUI.

[/toggle]


Kotlarek

Zbigniew Kotlarek

Prezes Zarządu, Polski Kongres Drogowy

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Urodził się w 1949 r. w Człuchowie (woj. pomorskie). Absolwent Politechniki Warszawskiej – studia w latach 1967-1972 na Wydziale Inżynierii Lądowej – kierunek budowa dróg i lotnisk.
Przez wiele lat pracował na różnych szczeblach administracji drogowej. W Rejonie Dróg Publicznych w Koszalinie pełnił wiele funkcji, poczynając od majstra przez kierownika grupy robót, kończąc na stanowisku zastępcy dyrektora firmy. W latach 1979-1991 był dyrektorem Rejonu Dróg Publicznych w Lęborku. Później zajął się działalnością biznesową: był współwłaścicielem firmy AMG w Lęborku, która zajmowała się produkcją konstrukcji stalowych, a następnie zastępcą dyrektora firmy Transprojekt Gdański.
W 2002 roku został powołany na stanowisko zastępcy Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, a od 2005 do stycznia 2008 r. pełnił funkcję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Obecnie jest dyrektorem zarządzającym (CEO) w firmie MSF Polska.
Był inicjatorem powołania Polskiego Kongresu Drogowego, był trzykrotnie wybierany (ostatnio w 2015 r.) na Prezesa Zarządu.
Zbigniew Kotlarek Jest wdowcem, ma dwoje dzieci i czworo wnucząt.

[/toggle]


Kurpias

Wadim Kurpias

Partner Kierujący Praktyką Projektów Infrastrukturalnych i Project Finance w Polsce i na Region CEE, kancelaria CMS

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Od roku 1995 współpracuje z renomowanymi polskimi, angielskimi i amerykańskimi kancelariami prawnymi, świadcząc usługi prawne na rzecz największych globalnych firm obecnych w Polsce. Wadim Kurpias specjalizuje się w obsłudze prawnej największych projektów budowlanych i infrastrukturalnych.
Doradza Gdańsk Transport Company S.A. w związku z negocjowaniem oraz wykonaniem umowy na budowę autostrady A-1 na odcinku Gdańsk-Toruń. Doradzał także w postępowaniu dotyczącym budowy i eksploatacji budowy spalarni odpadów w Poznaniu. Świadczył usługi prawne przy negocjowaniu warunków budowy i eksploatacji dwóch odcinków autostrady na Ukrainie – Krakowiec – Lwów, Lwów-Brody. Posiada rozległe doświadczenie w negocjowaniu największych kontraktów budowlanych oraz w zakresie kwestii związanych z użytkowaniem gruntu i pozwoleniami na budowę. Reprezentował holenderskiego inwestora w związku z projektem deweloperskim o wartości ponad 400 mln euro zlokalizowanym w centrum Warszawy.
Wybrane doświadczenie:

  • Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Alior Bank i FM Bank PBP S.A. – doradztwo w związku z finansowaniem projektu dotyczącego budowy i eksploatacji nowego szpitala powiatowego w Żywcu w formule PPP (pierwszy projekt PPP w sektorze ochrony zdrowia o tak dużej skali),
  • Partner Prywatny – doradztwo w związku z postępowaniem dotyczącym wyboru partnera prywatnego w celu budowy budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu,
  • Partner Prywatny – doradztwo w związku z postępowaniem dotyczącym wyboru partnera prywatnego w celu rozbudowy i modernizacji istniejącej elektrociepłowni oraz świadczenia dostaw ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Olsztynie w ramach partnerstwa publiczno -prywatnego,
  • Skanska – doradztwo prawne w związku z przetargiem dotyczącym budowy, przebudowy i utrzymania dróg wojewódzkich rejonu Włocławek (sieć o długości ok. 270 km) w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

[/toggle]


latawiecTomasz Latawiec

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydział Inżynierii Lądowej. Wiceprezes Sądu Arbitrażowego przy SIDiR. Ekspert i Rozjemca z listy SIDiR. Arbiter Sądu Arbitrażowego przy SIDiR. Członek Zespołu d/s Tłumaczeń i Opracowań Warunków Kontraktowych FIDIC, Kolegium Redakcyjnego Biuletynu Informacyjnego SIDiR „Konsultant”, Zespołu Redakcyjnego „Wydawnictwa Inżynieria”.

Powoływany do Komisji Rozjemstwa w Sporach i Zespołów Orzekających przy Sądach Arbitrażowych. Autor licznych artykułów z dziedziny prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego, WK FIDIC oraz felietonów środowiskowych. Autor SIWZ dla projektów POIiŚ zarówno na roboty budowlane jak i na usługi Inżyniera oraz z zakresu gospodarki odpadami. Audytor w zakresie analiz i realizacji umów o zamówienia publiczne na roboty budowlanych i usługi. Doradca i Konsultant z zakresu prawa zamówień publicznych i Warunków Kontraktowych FIDIC dla Zamawiających – Jednostek Realizujących Projekt oraz Wykonawców z sektora infrastruktury, ochrony środowiska i gospodarki opadami. Doświadczenia zawodowe przy realizacji kontraktów realizowanych w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC. Propagator stosowania WK FIDIC w ich niezmienionej formie zgodnej z pierwotnym „duchem” FIDIC.

[/toggle]


brBeata Radomska

Prezes Zarządu, Executive Club

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości. Ukończyła studia MBA. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie menedżerskie. Pracowała w instytucjach finansowych: austriackiej firmie brokerskiej Allfinanz, Skarbiec Asset Management Holding, od kilku lat związana z branżą doradztwa personalnego.

Pomysłodawczyni oraz Prezes Zarządu Executive Club, najbardziej elitarnej organizacji zrzeszającej top management. Odpowiada za strategię klubu, który integruje elity biznesowe oraz jest platformą wymiany poglądów i inspiracji dla najwyższej kadry menedżerskiej

[/toggle]


stylinskiJan Styliński

Prezes Zarządu, Polski Związek Pracodawców Budownictwa

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Jan Styliński pełni funkcję Prezesa Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, zrzeszającego firmy reprezentujące około 70% potencjału wykonawczego w Polsce. Jest adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie, wspólnikiem w kancelarii adwokacko-radcowskiej.

Specjalizuje się w zagadnieniach procesu inwestycyjnego i rynku budowlanego, w tym w szczególności w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego oraz koncesji, pozyskiwaniu finansowania i postępowaniach przetargowych. Jest autorem licznych publikacji poświęconych tematyce inwestycyjnej, a także wykładowcą na wielu konferencjach i szkoleniach.

[/toggle]


wernerProf. Witold Werner

Profesor zwyczajny Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, ekspert Instytutu Rozwoju Miast

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Po ukończeniu studiów na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej przez około 20 lat zajmował się projektowaniem. Jego zrealizowane autorskie projekty obejmują głównie zakłady przemysłowe (m.in. 5 kompletnych fabryk mebli), lecz także budynki mieszkalne i biurowe.

Po uzyskaniu doktoratu skoncentrował się na pracy dydaktycznej oraz naukowej, poczynając od Instytutu „ORGBUD”, przekształconego następnie w Instytut Gospodarki Mieszkaniowej, a od 10 lat w Instytut Rozwoju Miast. W 1995 roku otrzymał akt nadania tytułu naukowego profesora nauk technicznych. Wypromował 5 doktorów i ponad 100 inżynierów architektów.

Równolegle z pracą uczelnianą i instytutową od 20 lat prowadzi własną działalność pod firmą DORADZTWO INWESTYCYJNE, specjalizującą się w ocenie i interpretacji wpływu projektowanych inwestycji na otaczają zabudowę w odniesieniu do przepisów i wymogów przestrzennych oraz techniczno-budowlanych. Przewodniczy Kapitule Certyfikatu Dewelopera.

Jest autorem ponad 300 publikacji w tym 11 książkowych oraz kilkuset ekspertyz architektoniczno-budowlanych, opinii i recenzji naukowych. Jest rzeczoznawcą budowlanym w specjalności architektonicznej obejmującej projektowanie, rzeczoznawcą majątkowym wpisanym na listę ZBP, z certyfikatem Recognised European Valuer.

[/toggle]


stanislaw.zmijanStanisław Żmijan

Zastępca Przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury
[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Lubelskiej. Przez całe życie związany z branżą drogową. Pracę zaczynał jako laborant w Rejonie Budowy Dróg w Lublinie. W 1984 rozpoczął pracę jako zastępca dyrektora Rejonu Dróg Publicznych we Włodawie. Od 1989 związany z Miedzyrzecem Podlaskim, gdzie został Dyrektorem Rejonu Dróg Publicznych.

Jako dyrektor Przedsiębiorstwa Drogowo Mostowego Międzyrzec Podlaski odpowiadał za jego przekształcenie w spółkę akcyjną i modernizację. Dzięki tym zmianom przedsiębiorstwo stało się jednym z najważniejszych pracodawców w Międzyrzecu Podlaskim i całym powiecie bialskim. Stanisław Żmijan jest również członkiem wielu organizacji branżowych. Zasiadał we władzach Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa oraz Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątowkowych.

Stanisław Żmijan angażuje się również w działalność społeczną i polityczną. Zasiadał w Radzie Miasta Międzyrzec Podlaski i Sejmiku Województwa Lubelskiego. W roku 2001 został wybrany do Sejmu z okręgu chełmskiego. W Sejmie zajmuje się sprawami infrastruktury oraz rozwoju obszarów wiejskich. Od roku 2013 pełnił funkcję Przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury. Autor tzw. specustawy drogowej i lotniskowej, które okazały się kluczowe przy wydawaniu środków unijnych na infrastrukturę w latach 2007-2013

[/toggle]