Gość Honorowy

Jerzy Szmit

Jerzy Szmit

Wiceminister Infrastruktury i Budownictwa

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Odpowiedzialny za autostrady, drogi, transport drogowy i transport lotniczy.
Ukończył studia na Wydziale Geodezji Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie oraz na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
Poseł na Sejm RP w latach 2011-2015 – Członek Komisji Finansów, Komisji Infrastruktury, Przewodniczący podkomisji stałej ds. Transportu Drogowego i Drogownictwa, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Polski Wschodniej. Senator RP w latach 2005-2007 – Przewodniczący komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Publicznej.
W latach 1994-1998 oraz 2010-2011 Radny olsztyńskiej Rady Miasta, w latach 1998-1999 r. Marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. Zastępca Prezydenta Olsztyna w latach 2009-2010. Pracował jako Dyrektor Generalny Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, odpowiedzialny za wprowadzenie reformy administracji publicznej.

[/toggle]


blocherDariusz Blocher

Prezes Zarządu, Dyrektor generalny Budimex

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Absolwent Wydziału Mechaniki i Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej i IESE Business School w Barcelonie (program Advance Management Program). Po studiach podjął pracę w Fabryce Kotłów Przemysłowych Ahlstrom – Fakop. W latach 1993 – 1994 pracował w firmie dystrybucyjnej „Proman” s.c. w Katowicach na stanowisku kierownika oddziału.

Od maja 1994 r. do lutego 2002 związany był z Pepsi Co. Polska pełniąc kolejno funkcje: kierownika Oddziału Sprzedaży odpowiedzialnego za region Śląska, dyrektora ds. personalnych w Dziale Sprzedaży i Dystrybucji, a od września 1998 r. dyrektora ds. personalnych w zakładach produkcyjnych oraz centrali Pepsi Cola w Polsce. Od lutego 2002 r. był Członkiem Zarządu, dyrektorem ds. zarządzania kadrami Budimeksu SA. Od listopada 2007 roku prezesem Zarządu, dyrektorem naczelnym Budimeksu Dromeksu SA i Członkiem Zarządu Budimeksu SA. Od września 2009 r. Prezes Zarządu, dyrektor generalny Budimeksu SA.

[/toggle]


RzepkowskaIzabela Fundowicz

Naczelnik Wydziału Analiz Orzecznictwa w Departamencie Prawnym, Urząd Zamówień Publicznych

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Posiada ponad 16-letnie doświadczenie w zamówieniach publicznych, związane z analizą orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej oraz sądów okręgowych, przygotowywaniem skarg na wyroki Izby, kontrolą zamówień publicznych, przygotowaniem opinii prawnych, tworzeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych. Jako ekspert z zakresu zamówień publicznych prowadzi szkolenia i uczestniczy w konferencjach przeznaczonych dla zamawiających, wykonawców oraz organów kontroli. Autorka licznych artykułów dotyczących zamówień publicznych.

[/toggle]


gołąbieckiLeszek Marek Gołąbiecki

Prezes Zarządu, Unibep SA

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Urodzony w 1969 roku. Jest absolwentem Politechniki Białostockiej, posiada tytuł mgr inż. budownictwa. Od początku kariery zawodowej związany z branżą budowlaną, przeszedł wszystkie szczeble kariery — od Kierownika Kontraktu do Dyrektora ds. budownictwa i Wiceprezesa Zarządu Unibep SA. Pracował w Budimex–Unibud SA, Budimex Dromex SA. W 2005 roku rozpoczął pracę w spółce Unibep z Bielska Podlaskiego.

W czerwcu 2014 roku decyzją Rady Nadzorczej Unibep SA został mianowany na stanowisko Prezesa Zarządu spółki. Jest także Członkiem Rad Nadzorczych w spółkach: Unidevelopment SA oraz Budrex–Kobi Sp. z o.o.

[/toggle]


GorgolPrzemysław Gorgol

Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Członek Rady Ekspertów ds. kolejowych przy Ministrze Infrastruktury i Budownictwa

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Posiada doświadczenie w realizacji międzynarodowych projektów finansowanych przez Komisję Europejską, w zakresie przygotowania planów inwestycyjnych i programów operacyjnych w ramach budżetów unijnych na lata 2007-2013 i 2014-2020. W latach 2002-2006 był Zastępcą Dyrektora w Ministerstwie Infrastruktury, odpowiadającym za środki pomocowe (fundusz Phare), środki przedakcesyjne (fundusz ISPA-Transport) oraz fundusze strukturalne (Sektorowy Program Operacyjny Transport 2004-2006).

[/toggle]


Michał BieniekGeoff Haley

Global Executive Chairman, International Project Finance Association (IPFA)

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Geoff Haley to Założyciel oraz Prezes IPFA. Jest z zawodu prawnikiem w dziedzinie budownictwa, a od 1985 specjalizował się w projektach finansowych i modelu partnerstwa prywatno-publicznego. Ma duże doświadczenie w złożonych projektach transportowych, energetycznych, zasobów wodnych, zdrowia i edukacji. Prowadzi wykłady o projektach i zamiarach finansowych oraz prowadzi kursy zarówno dla osób rządzących, pracujących w sektorze publicznym i prowadzący własne/prywatne działalności.

[/toggle]


HesseChristian Hesse

Project Director, VINCI Concessions Deutschland GmbH

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Międzynarodowy project manager, z długoletnim doświadczeniem w zarządzaniu wielofunkcyjnym, złożonym orazw zarządzaniu informacjami. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w PPP (partnerstwo publiczno-prywatne), projektach koncesyjnych oraz DBFOM (Design, Build, Finance, Operate, Maintain).
Oprócz edukacji akademickiej ukończył również praktykę stolarską.

[/toggle]


Michał BieniekKrzysztof Kondraciuk

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Absolwent Wydziałów Budownictwa Politechniki Białostockiej oraz Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Z drogownictwem związany od ponad 30 lat. Od 12 grudnia 20016 r. pełni funkcję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Wcześniej, od lutego 2016 r.
dyrektor oddziału GDDKiA w Warszawie.

[/toggle]


Maciej KopańskiMaciej Kopański

Dyrektor ds. Rozwoju w ENGIE Polska

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]
Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, oraz programu AMP IESE Business School. Karierę zawodową w zakresie budownictwa kubaturowego rozpoczynał a biurze projektowym AiB oraz w Skanska Teknik. Doświadczenie w zakresie budownictwa przemysłowego zdobywał w grupie Hammon, kierując miedzy innymi kontraktami związanymi z modernizacją elektrowni Turów. Następnie kierował działem handlowym w Rheinhold&Mahla MainServ. Od 2007 związany z grupą ENGIE. Pełni funkcję prezesa zarządu ENGIE Technika Instalacyjna, oraz odpowiada za rozwój usług całej grupy ENGIE w Polsce.
[/toggle]


latawiecTomasz Latawiec

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydział Inżynierii Lądowej. Wiceprezes Sądu Arbitrażowego przy SIDiR. Ekspert i Rozjemca z listy SIDiR. Arbiter Sądu Arbitrażowego przy SIDiR. Członek Zespołu d/s Tłumaczeń i Opracowań Warunków Kontraktowych FIDIC, Kolegium Redakcyjnego Biuletynu Informacyjnego SIDiR „Konsultant”, Zespołu Redakcyjnego „Wydawnictwa Inżynieria”.

Powoływany do Komisji Rozjemstwa w Sporach i Zespołów Orzekających przy Sądach Arbitrażowych. Autor licznych artykułów z dziedziny prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego, WK FIDIC oraz felietonów środowiskowych. Autor SIWZ dla projektów POIiŚ zarówno na roboty budowlane jak i na usługi Inżyniera oraz z zakresu gospodarki odpadami. Audytor w zakresie analiz i realizacji umów o zamówienia publiczne na roboty budowlanych i usługi. Doradca i Konsultant z zakresu prawa zamówień publicznych i Warunków Kontraktowych FIDIC dla Zamawiających – Jednostek Realizujących Projekt oraz Wykonawców z sektora infrastruktury, ochrony środowiska i gospodarki opadami. Doświadczenia zawodowe przy realizacji kontraktów realizowanych w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC. Propagator stosowania WK FIDIC w ich niezmienionej formie zgodnej z pierwotnym „duchem” FIDIC.

[/toggle]


Jerzy-Lejk

Jerzy Lejk

Prezes Zarządu, Metro Warszawskie Sp. z o.o.

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Pan Jerzy Lejk jest absolwentem Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, gdzie uzyskał tytuł mgr inż. budownictwa lądowego.

Pracę zawodową rozpoczął w Biurze Planowania Rozwoju Warszawy, a następnie zdobywał wiedzę i doświadczenie pracując w  Urzędzie  Wojewódzkim w Warszawie, Zarządzie Dróg Miejskich i Budimex S.A.

W latach 1994 – 1999 był Wiceprezydentem Miasta Stołecznego Warszawy.

W Metrze Warszawskim pracuje od 2002 r.,  początkowo jako Zastępca Dyrektora, a następnie jako Członek Zarządu Metra Warszawskiego Sp. z o. o.

W zarządzie Spółki  zajmował się problematyką rozbudowy metra oraz zagadnieniami jego eksploatacji. Wraz z zespołem składającym się z przedstawicieli wydziałów Urzędu m. st Warszawy i Metra Warszawskiego Sp. z o.o.,  przygotował i wdrożył do realizacji inwestycję „Bielański odcinek I linii metra w Warszawie”.

Od stycznia 2006 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki, nadzoruje duże projekty inwestycyjne w Warszawie, którymi są II linia metra oraz zakup taboru.

W 2007 r. ukończył studia podyplomowe MBA dla inżynierów.

Uczestniczył w wielu specjalistycznych szkoleniach zawodowych, z zakresu budownictwa i ochrony środowiska w aspekcie przepisów Unii Europejskiej, prawa zamówień publicznych oraz prowadzenia procesów inwestycyjnych.

W 2013 r. powołany został w skład Policy Board – organu w strukturze Międzynarodowej Unii Transportu Publicznego (UITP), który jest odpowiedzialny za wyznaczanie kierunków działania i polityki UITP.

Od 2013 roku nauczyciel akademicki Politechniki Warszawskiej na wydziale Inżynierii Lądowej.

[/toggle]


michalowski_120x180 Marek Michałowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej Budimex SA.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Marek Michałowski jest absolwentem Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) w Warszawie. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta. Pracę zawodową rozpoczął w Budimeksie w 1978 r. Od roku 1990 członek Zarządu Budimeksu SA i dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych.

Od kwietnia do listopada 1998 roku prezes Zarządu Dromeksu SA. Od listopada 1998 r. do września 2009 r. dyrektor generalny, prezes Zarządu Budimeksu SA. Od października 2009 r. do końca sierpnia 2010 r. dyrektor generalny Ferrovial Agroman SA na Europę Środkowo – Wschodnią. Aktualnie Prezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. Członek Rady Głównej Business Centre Club – BCC. Prezes Polskiego Związku Golfa.

[/toggle]


Mikołajczak

Tomasz Mikołajczak

Z-ca dyr. ds. przygotowania produkcji PBDI S.A

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Mgr inż. Tomasz Mikołajczak – absolwent Politechniki Poznańskiej specjalizacja: drogi, ulice, lotniska. Pracował w firmach: Transprojekt Poznań, Strabag. Wieloletni dyrektor w firmie Pol-Dróg, obecnie Dyrektor Przygotowania Produkcji w firmie PBDI SA (Grupa Erbud).

[/toggle]


Napierski

Andrzej Napierski

Prezes Zarządu, IDS-BUD S.A.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Andrzej Napierski –  od  listopada 2010 r. Prezes Zarządu firmy IDS-BUD S.A. Karierę zawodową rozpoczął  w Energomontażu – Północ S.A. Od 2002 r. pracował w P.R.I. POL-AQUA , gdzie w 2005 roku objął funkcję Dyrektora Działu Ofertacji i Przygotowania Produkcji, a następnie w 2008 r. został Członkiem Zarządu. W trakcie swojej kariery zawodowej pozyskał i uczestniczył w szeregu prestiżowych  kontraktów, takich jak budowy: Mostu Północnego, I etapu Stadionu Narodowego, linii 400kV Ełk Bis – Granica RP, Laboratorium Centralnego CEZAMAT czy Terminala Naftowego w Gdańsku. Jest Członkiem Zarządu stowarzyszenia Inicjatywa dla Infrastruktury, a także członkiem prestiżowych organizacji, takich jak Executive Club czy Business Centre Club.

[/toggle]


Olszewski

Michał Olszewski

Zastępca Prezydenta m. st. Warszawy

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Michał Olszewski (ur. 1977r. w Bydgoszczy) – Zastępca Prezydenta m. st. Warszawy. Na tym stanowisku jest odpowiedzialny za nadzór nad planowaniem strategicznym i pozyskiwaniem funduszy europejskich, politykę w zakresie rozwoju gospodarczego, turystykę, rynek pracy, zagospodarowanie nabrzeży Wisły, wydawanie zezwoleń w zakresie działalności gospodarczej, politykę lokalową, działania z zakresu rewitalizacji, ochrony środowiska, rozwoju terenów zieleni i lasów miejskich, infrastrukturę i gospodarkę odpadami.

 

Od 2007 roku, po rezygnacji z funkcji zastępcy dyrektora departamentu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, jest pracownikiem Urzędu miasta stołecznego Warszawy. W ratuszu pełnił między innymi funkcję dyrektora Biura Funduszy Europejskich i dyrektora Biura Obsługi Inwestora. W 2011 został powołany na stanowisko zastępcy prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Niezależnie od pracy w Urzędzie prowadził także działalność naukową i dydaktyczną na uczelniach publicznych i prywatnych.
Przewodzi warszawskiej Radzie ds. Polityki Innowacji oraz jest członkiem jej odpowiednika na poziomie województwa. Reprezentuje również stowarzyszenie EUROCITIES, największą organizację zrzeszającą europejskie miasta, w Grupie Roboczej Wysokiego Szczebla ds. Inteligentnych Miast przy Komisji Europejskiej.
Jest również zaangażowany we wzmacnianie współpracy między samorządami na szczeblu krajowym i na metropolitarnych obszarach funkcjonalnych. W latach 2007-2015 pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Polityki Europejskiej i Współpracy Zagranicznej Związku Miast Polskich, a od 2012 jest Współprzewodniczącym Zespołu ds. Funkcjonalnych Obszarów Miejskich i Metropolitarnych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Jest zaangażowany w zacieśnianie współpracy w warszawskim obszarze metropolitarnym i autorem kilku projektów wspierających powiązania funkcjonalne pomiędzy gminami metropolii. Od 2012 r. Przewodniczy Komitetowi
Za swój wkład w rozwój samorządności został odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi (2015) oraz Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego przez Ministra Administracji i Cyfryzacji (2015).

[/toggle]


rolinskiJan Roliński

Adwokat, Starszy Partner w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Kieruje praktyką prawa zamówień publicznych w kancelarii WKB i jest ekspertem w tej dziedzinie. Reprezentuje wykonawców i zamawiających przed Krajową Izbą Odwoławczą, Sądem Okręgowym w sprawach spornych związanych z procedurami udzielenia zamówień publicznych, a także w sprawach karnych dotyczących przetargów. Ma doświadczenie w doradztwie przy największych w Polsce projektach infrastrukturalnych. Ekspert w procesie prac legislacyjnych nad projektem prawa zamówień publicznych, autor licznych publikacji i prelegent na krajowych i międzynarodowych konferencjach poświęconych tematyce zamówień publicznych. Co roku otrzymuje wraz z zespołem wyróżnienia w dziedzinie prawa zamówień publicznych przyznawane przez dziennik Rzeczpospolita oraz międzynarodowy przewodnik po rynku usług prawniczych Chambers Europe.

[/toggle]


RunkiewiczMaciej Runkiewicz

Członek Zarządu, Kajima Poland

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Maciej Runkiewicz urodził się w 1972 roku. Ukończył studia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej i posiada dyplom magistra inżyniera budownictwa lądowego. Ponadto posiada dyplom MBA zdobyty po ukończeniu studiów na Politechnice Warszawskiej. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w kierowaniu inwestycjami budowlanymi w zakresie ich przygotowania i nadzorowania (project management), projektowania i wykonawstwa. Jako członek zarządu Kajima Poland Sp. z o.o. odpowiada od  za całość działań firmy na terenie Polski. Posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi jak również do projektowania budynków w branży konstrukcyjnej. Jest członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.

[/toggle]


StylińskiJan Styliński

Prezes Zarządu, Polski Związek Pracodawców Budownictwa

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Jan Styliński pełni funkcję Prezesa Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, zrzeszającego firmy reprezentujące około 70% potencjału wykonawczego w Polsce. Jest adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie, wspólnikiem w kancelarii adwokackoradcowskiej.
Specjalizuje się w zagadnieniach procesu inwestycyjnego i rynku budowlanego, w tym w szczególności w projektach
partnerstwa publiczno-prywatnego oraz koncesji, pozyskiwaniu finansowania i postępowaniach przetargowych. Jest autorem licznych publikacji poświęconych tematyce inwestycyjnej, a także wykładowcą na wielu konferencjach i szkoleniach.

[/toggle]


Włodzimierz SzymczakWłodzimierz Szymczak

Prezes Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa w latach 2014-2016

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]
Wlodzimierz Szymczak jest aktualnym Prezydentem Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa.18 października 2014 roku, podczas 60. Ogólnego Zgromadzenia ECCE w Warszawie, objął prezydencję ECCE. Kadencja Włodzimierza Szymczaka na stanowisku Prezydenta będzie trwać dwa lata – 2014-2016. Podczas 56. zgromadzenia ogólnego ECCE w Dubrowniku w Chorwacji, 27 października 2012 roku, Włodzimierz Szymczak został wybrany prezydentem elektem ECCE. Od 2010 roku pełnił funkcję Delegata Polskiej Rady Inżynierów Budownictwa w ECCE.

KWALIFIKACJE

Mgr inż. Włodzimierz Szymczak jest absolwentem Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej na specjalizacji ogrzewnictwo, ciepłownictwo, wentylacja i klimatyzacja. Od roku 1981 biegły inzynier budownictwa. Od 2002 roku uprawniony przez Ministerstwo Skarbu do działania jako członek rad nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.

DIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA

  • Prezes Zarządu i współwłaściciel Investment Enterprise Sp.z o.o. (firma deweloperska, od 2005 r.).
  • Dyrektor Departamentu Nadzoru Technicznego, Instytut “Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” (2003 – 2005).
  • Prezes, Dyrektor Zarządzający oraz Kierownik Budowy w firmach prywatnych I państwowych działających w branży budowlanej (1980 – 2003).
  • Wiceprezes Zarządu oraz Product Manager, Astone Technologies Inc., Toronto, kanada (1990 – 1991).
  • Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Bank Spółdzielczy w Piasecznie (od 2001).

DZIAŁALNOŚĆ W ORGANIZACJACH KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH

  • Polska Izba Inżynierów Budownictwa:

–    Członek Krajowej Rady,

–   Expert at the Small and Medium Companies (2008-2010),

–    Członek Stałego Komitetu Współpracy Międzynarodowej(2010-2014),

  • Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa – sędzia Sądu Dyscyplinarnego,
  • ECEC – Członek Small Business Act Working Group (2008-2010).
  • ECCE – Krajowy Delegat (2010 – 2014),
  • ECCE Wiceprezydent / Prezydent Elekt (2012-2014).

 

[/toggle]


federico

Federico Tonetti

Dyrektor Generalny, Prezes Zarządu Lafarge w Polsce

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Ukończył studia MBA w Instituto de Empresa w Madrycie i studia z Business Administration na Uniwersytecie L.Boconi w Mediolanie. Zanim dołączył do Lafarge, w latach 1999 – 2008, pracował dla firm Legrand, Pirelli Energy Cables & Systems oraz Bain & Company w Mediolanie, Berlinie i Paryżu.

W 2008 roku dołączył do Grupy Lafarge jako menadżer ds. strategii. W 2010 roku został dyrektorem generalnym ds. betonu w Europie Centralnej i Wschodniej, a od 2012 roku był odpowiedzialny za linię produktową betonu w Polsce.
Od października 2014 roku Federico Tonetti pełni funkcję dyrektora generalnego Lafarge w Polsce.
Jest z pochodzenia Włochem.

[/toggle]


TrojanowskiWojciech Trojanowski

Członek Zarządu STRABAG Sp. z o.o.

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Od 2013 roku współtworzy dwuosobowy zarząd Grupy STRABAG w Polsce. Magister ekonomii, absolwent Szkoły Głównej Handlowej.
W 1996 roku rozpoczął pracę w centrali koncernu w Austrii. Funkcję Członka Zarządu pełni od 2007 roku. Jest przewodniczącym Platformy Budowlanej oraz Członkiem Rady Pracodawców RP.

[/toggle]


Piotr Tytz Piotr Tytz

Dyrektor Generalny, Soletanche Polska Sp. z o.o.

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Ekspert budownictwa geotechnicznego. Od 16 lat Dyrektor Generalny Soletanche Polska. Zapewnił firmie pozycję lidera branży robót geotechnicznych i głębokiego fundamentowania, realizując projekty dla kluczowych inwestycji w Polsce od autostrad po Muzeum II Wojny Św. Aktywnie działa na rzecz poprawy bezpieczeństwa w budownictwie.

[/toggle]


watzlAlfred Watzl

Członek Zarządu, STRABAG Sp. z o.o.

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Od 2013 roku współtworzy dwuosobowy zarząd kierujący działaniami Grupy STRABAG

w Polsce. Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Uniwersytetu Technicznego
w Deggendorf/Passau. Od 1998 roku związany z STRABAG w Polsce, rozpoczynał pracę na stanowisku kierownika budowy Galerii Handlowej M1 w Bytomiu. Jest członkiem Rady Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

[/toggle]


wernerProf. Witold Werner

Profesor zwyczajny Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, ekspert Instytutu Rozwoju Miast

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Po ukończeniu studiów na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej przez około 20 lat zajmował się projektowaniem. Jego zrealizowane autorskie projekty obejmują głównie zakłady przemysłowe (m.in. 5 kompletnych fabryk mebli), lecz także budynki mieszkalne i biurowe.

Po uzyskaniu doktoratu skoncentrował się na pracy dydaktycznej oraz naukowej, poczynając od Instytutu „ORGBUD”, przekształconego następnie w Instytut Gospodarki Mieszkaniowej, a od 10 lat w Instytut Rozwoju Miast. W 1995 roku otrzymał akt nadania tytułu naukowego profesora nauk technicznych. Wypromował 5 doktorów i ponad 100 inżynierów architektów.

Równolegle z pracą uczelnianą i instytutową od 20 lat prowadzi własną działalność pod firmą DORADZTWO INWESTYCYJNE, specjalizującą się w ocenie i interpretacji wpływu projektowanych inwestycji na otaczają zabudowę w odniesieniu do przepisów i wymogów przestrzennych oraz techniczno-budowlanych. Przewodniczy Kapitule Certyfikatu Dewelopera.

Jest autorem ponad 300 publikacji w tym 11 książkowych oraz kilkuset ekspertyz architektoniczno-budowlanych, opinii i recenzji naukowych. Jest rzeczoznawcą budowlanym w specjalności architektonicznej obejmującej projektowanie, rzeczoznawcą majątkowym wpisanym na listę ZBP, z certyfikatem Recognised European Valuer.

[/toggle]


Anna ZabłockaAnna Zabłocka

Członek Zarządu ds. Finansowych i Administracyjnych, Metro Warszawskie Sp. z o.o.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Jest absolwentką Wydziału Nauk Ekonomicznych  i Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych Executive MBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w PKP CARGO, PGE Energia S.A, Polskich Kolejach Państwowych, TOTO-Sport Sp. z o.o (Grupa Kapitałowa Totalizatora Sportowego Sp. z o.o) i Grupie Inwestycyjnej Centrum Sp. z o.o (Grupa Kapitałowa PZU S.A) oraz jako członek rad nadzorczych spółek z Grupy PKP i Grupy PGE.

Od kwietnia 2014 roku zatrudniona w Metrze Warszawskim Sp. z o. o na stanowisku Członka Zarządu ds. Finansowych i Administracyjnych, na którym odpowiedzialna jest za rachunkowość, controlling i finanse, zamówienia publiczne, kwestie dotyczące ochrony środowiska, IT i administrację. W ciągu 3 lat pracy w Metrze Warszawskim Sp. z o. o nadzorowała min. uruchomienie zewnętrznego finansowania na zakup taboru metra,  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego za rozbudowę metra (odcinki 3+3) i przeprowadzenie konkursu na projekty budowlane i nadzór autorski (odcinki 2+3).

[/toggle]


Maciej ZiomekMaciej Ziomek

Senior Manager w dziale Doradztwa Transakcyjnego EY

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Senior Manager w dziale Doradztwa Transakcyjnego EY. Specjalizuje się w doradztwie finansowym i transakcyjnym dla klientów z różnych sektorów, w szczególności transportu, infrastruktury oraz przemysłu. Doświadczenie zawodowe Macieja obejmuje w szczególności strukturyzację i pozyskiwanie finansowania inwestycji, z uwzględnieniem finansowania dłużnego i kapitałowego, dotacji unijnych oraz PPP. Maciej posiada również doświadczenie w zakresie modelowania finansowego i oceny projektów inwestycyjnych, przygotowania biznesplanów, studiów wykonalności, restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw, jak również niezależnych przeglądów przedsiębiorstw.

[/toggle]


stanislaw.zmijanStanisław Żmijan

Zastępca Przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury
[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Lubelskiej. Przez całe życie związany z branżą drogową. Pracę zaczynał jako laborant w Rejonie Budowy Dróg w Lublinie. W 1984 rozpoczął pracę jako zastępca dyrektora Rejonu Dróg Publicznych we Włodawie. Od 1989 związany z Miedzyrzecem Podlaskim, gdzie został Dyrektorem Rejonu Dróg Publicznych.

Jako dyrektor Przedsiębiorstwa Drogowo Mostowego Międzyrzec Podlaski odpowiadał za jego przekształcenie w spółkę akcyjną i modernizację. Dzięki tym zmianom przedsiębiorstwo stało się jednym z najważniejszych pracodawców w Międzyrzecu Podlaskim i całym powiecie bialskim. Stanisław Żmijan jest również członkiem wielu organizacji branżowych. Zasiadał we władzach Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa oraz Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątowkowych.

Stanisław Żmijan angażuje się również w działalność społeczną i polityczną. Zasiadał w Radzie Miasta Międzyrzec Podlaski i Sejmiku Województwa Lubelskiego. W roku 2001 został wybrany do Sejmu z okręgu chełmskiego. W Sejmie zajmuje się sprawami infrastruktury oraz rozwoju obszarów wiejskich. Od roku 2013 pełnił funkcję Przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury. Autor tzw. specustawy drogowej i lotniskowej, które okazały się kluczowe przy wydawaniu środków unijnych na infrastrukturę w latach 2007-2013

[/toggle]