Libor Lochman
[hgroup]

Dr Libor Lochman

Dyrektor Zarządzający, Wspólnota Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury Kolejowej (CER)

[/hgroup]

Libor Lochman, urodzony w 1963 roku w Czechosłowacji, ukończył studia na Uniwersytecie Transportu w Żylinie i ma doktorat z elektroniki na Uniwersytecie Zachodnioczeskim w Pilźnie. Libor Lochman ma duże doświadczenie w dziedzinach kierowania ruchem i systemów sygnalizacji kolejowej.

Zanim objął stanowisko Zastępcy Dyrektora Zarządzającego CER i lidera spraw technicznych (2007-2011), pełnił funkcję dyrektora Centrum Testowania Kolejowego (2000-2005) w Pradze – obiektu zajmujący się testowaniem taboru, infrastruktury oraz elementów sygnalizacji.


Barbara Dzieciuchowicz[hgroup]

Barbara Dzieciuchowicz

Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa

[/hgroup]

Ekonomista, absolwentka Szkoły Głównej Planowania i Statystyki – obecnie Szkoła Główna Handlowa. Od 30 lat związana z branżą drogową. Pracowała zarówno w administracji drogowej, jak i firmie wykonawczej, a od 23 lat związana z samorządem gospodarczym.

Jako Prezes Zarządu reprezentuje interesy zrzeszonych firm drogowych i mostowych, a także firm współpracujących z drogownictwem wobec organów władzy publicznej, organów samorządu terytorialnego oraz innych instytucji i organizacji. Znawca problematyki drogowej. Ekspert współpracujący z Komisjami Sejmu i Senatu. Współprzewodnicząca Rady Ekspertów do spraw działań mających na celu optymalizację procesu realizacji inwestycji drogowych powołanej przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa.


Renata Kaznowska[hgroup]

Renata Marta Kaznowska

Zastępca Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

[/hgroup]

20 września 2016 została powołana na stanowisko Zastępcy Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku administracja, podyplomowego Studium Unii Europejskiej przy Szkole Głównej Handlowej, podyplomowego Studium Funduszy Strukturalnych UE na Wydziale Prawa Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego, współautorka projektu ustawy o Ustroju Miasta Stołecznego Warszawy dla Agencji Rozwoju Komunalnego.

W administracji samorządowej miasta stołecznego Warszawy pracuje od 1994 roku.

Od 2003 do 2015 pełnia stanowisko dyrektora jednostki budżetowej Miasta- Zarządu Terenów Publicznych, odpowiedzialnego za zarządzanie przestrzenią publiczną ścisłego centrum Warszawy tj. dzielnicy Śródmieście, na którą składa się ponad 300 ha parków, placów, skwerów, dróg oraz obszar wpisany na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

Odpowiedzialna za szereg inwestycji miejskich w tym modernizacji dróg i oświetlenia, rewitalizacji parków i skwerów, budowy pomników i miejsc pamięci narodowej. Laureatka kilku nagród i wyróżnień w ogólnopolskim konkursie na najlepiej oświetloną gminą w Polsce.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Za wykonanie iluminacji murów obronnych Starego Miasta w Warszawie wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO otrzymała od kapituły UNESCO prestiżową międzynarodową nagrodę Jean Poul – L.Alliera.

Odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Srebrnym Medalem „Zasłużonemu dla Wojsk Inżynieryjnych” Wojska Polskiego oraz Honorową Złotą Odznaką Towarzystwa Przyjaciół Warszawy za pracę społeczną i zasługi dla Warszawy

W latach 2015 – 2016 Prezes Zarządu Pałacu Kultury i Nauki sp. z o.o.

Jako Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy prowadzi w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy zadania z zakresu drogownictwa i komunikacji nadzorując prace Zarządu Dróg Miejskich, Zarządu Transportu Miejskiego (Metro, MZA,SKM), Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg, Zarządu Oczyszczania Miasta. Odpowiada za koordynowanie inwestycji i remontów w pasie drogowym m.st. Warszawy oraz infrastrukturę. Do zadań Zastępcy Prezydenta należy również nadzór nad Biurem Sportu i Rekreacją w skład którego wchodzi m. inn  WCS Aktywna Warszawa, Park Kultury w Powsinie oraz 26 Ośrodków Sportu i Rekreacji.

[/toggle]


Kotlarek[hgroup]

Zbigniew Kotlarek

Prezes Zarządu, Polski Kongres Drogowy

[/hgroup]

Urodził się w 1949 r. w Człuchowie (woj. pomorskie). Absolwent Politechniki Warszawskiej – studia w latach 1967-1972 na Wydziale Inżynierii Lądowej – kierunek budowa dróg i lotnisk.
Przez wiele lat pracował na różnych szczeblach administracji drogowej. W Rejonie Dróg Publicznych w Koszalinie pełnił wiele funkcji, poczynając od majstra przez kierownika grupy robót, kończąc na stanowisku zastępcy dyrektora firmy. W latach 1979-1991 był dyrektorem Rejonu Dróg Publicznych w Lęborku. Później zajął się działalnością biznesową: był współwłaścicielem firmy AMG w Lęborku, która zajmowała się produkcją konstrukcji stalowych, a następnie zastępcą dyrektora firmy Transprojekt Gdański.
W 2002 roku został powołany na stanowisko zastępcy Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, a od 2005 do stycznia 2008 r. pełnił funkcję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Obecnie jest dyrektorem zarządzającym (CEO) w firmie MSF Polska.
Był inicjatorem powołania Polskiego Kongresu Drogowego, był trzykrotnie wybierany (ostatnio w 2015 r.) na Prezesa Zarządu.
Zbigniew Kotlarek Jest wdowcem, ma dwoje dzieci i czworo wnucząt.


Anna Siemińska-Lewandowska[hgroup]

Prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska

Kierownik Zakładu Geotechniki i Budowli Podziemnych na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

[/hgroup]

Absolwentka Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, od 2002 r kieruje Zakładem Geotechniki I Budowli Podziemnych; wieloletnia Przewodnicząca Podkomitetu Budownictwa Podziemnego Polskiego Komitetu Geotechniki. Od 2014 jest z wyboru członkiem Zarządu International Tunnelling and Underground Space Association ITA-AITES. Jej specjalizacja zawodowa to budownictwo podziemne, geotechnika. Od wielu lat prowadzi nadzór naukowy i konsultacje budowy wielu głębokich wykopów w Polsce. Jest konsultantem budowy I i II linii metra w Warszawie


Ryszard Trykosko[hgroup]

Ryszard Trykosko

Przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa

[/hgroup]

Pomorzanin, od 1967 związany zawodowo i prywatnie z Gdańskiem. Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej oraz Studiów Podyplomowych i Menedżerskich w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów. Rzeczoznawca budowlany. Pasjonat budownictwa. W środowisku gospodarczym Pomorza postrzegany jako jeden z najlepszych menedżerów. Posiada wyjątkową umiejętność zbudowania solidnych i zwartych zespołów pracowniczych zorientowanych na realizację określonego celu.
Ma za sobą bogatą karierę zawodową, którą wieńczą z sukcesem zrealizowane inwestycje m.in. gdyńskich osiedli mieszkaniowych, szpitala w Wejherowie, renowacji zabytkowej Zielonej Bramy w Gdańsku, inwestycji w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Łysomicach k/Torunia, Fabryki Opon BRIDGESTONE w Stargardzie Szczecińskim, budowy Parku Naukowo-Technologicznego w Gdańsku. W 2011 roku, kierując Spółką „Biuro Inwestycji EURO Gdańsk 2012” zrealizował „budowę życia” – stadion Arena Bałtycka. Kierując Spółką „Gdańskie Inwestycje Komunalne” zrealizował w latach 2010–2016 kluczowe dla Gdańska inwestycje infrastrukturalne o wartości ponad 3 mld zł, w tym trasy komunikacyjne „Sucharskiego” i „Słowackiego” z tunelem drogowym pod Martwą Wisłą w Gdańsku, budowę Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. Aktualnie doradca Zarządu w spółce NDI S.A. w Sopocie.
Zaangażowany społeczne w organizacjach i stowarzyszeniach branżowych budownictwa. Członek Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu Inżynierii Produkcji, Sekcji Zarządzania Projektami i Wiedzą Produkcyjną PAN. Od czerwca 2012 r. Przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, wybrany przewodniczącym na kolejną kadencję lat 2016-2020. Członek założyciel Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Członek „American Society of Civil Engineers”. Członek Konwentu Politechniki Gdańskiej oraz Konwentu Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. W latach 2012-2015 członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego przy Ministrze Infrastruktury i Budownictwa. Współzałożyciel i członek samorządowych organizacji gospodarczych i biznesowych na terenie woj. pomorskiego.


stylinski[hgroup]

Jan Styliński

Prezes Zarządu, Polski Związek Pracodawców Budownictwa

[/hgroup]

Jan Styliński pełni funkcję Prezesa Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, zrzeszającego firmy reprezentujące około 70% potencjału wykonawczego w Polsce. Jest adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie, wspólnikiem w kancelarii adwokacko-radcowskiej.

Specjalizuje się w zagadnieniach procesu inwestycyjnego i rynku budowlanego, w tym w szczególności w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego oraz koncesji, pozyskiwaniu finansowania i postępowaniach przetargowych. Jest autorem licznych publikacji poświęconych tematyce inwestycyjnej, a także wykładowcą na wielu konferencjach i szkoleniach.