Libor Lochman[hgroup]

Dr. Libor Lochman

Dyrektor Zarządzający, Wspólnota Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury Kolejowej (CER)

[/hgroup] [toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Libor Lochman, urodzony w 1963 roku w Czechosłowacji, ukończył studia na Uniwersytecie Transportu w Żylinie i ma doktorat z elektroniki na Uniwersytecie Zachodnioczeskim w Pilźnie. Libor Lochman ma duże doświadczenie w dziedzinach kierowania ruchem i systemów sygnalizacji kolejowej.

Zanim objął stanowisko Zastępcy Dyrektora Zarządzającego CER i lidera spraw technicznych (2007-2011), pełnił funkcję dyrektora Centrum Testowania Kolejowego (2000-2005) w Pradze – obiektu zajmujący się testowaniem taboru, infrastruktury oraz elementów sygnalizacji.

[/toggle]


Grzegorz Czul [hgroup]

Jean-Andre Barbosa

Wiceprezes Zarządu, Future Pipe Industries

[/hgroup]


Arnold Bresh[hgroup]

Arnold Bresch

Członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Dyrektor ds. realizacji inwestycji

[/hgroup] [toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Poznańskiej na kierunku drogi kolejowe. Doświadczenie zawodowe obejmuje zarówno przygotowanie, jak i realizację zadań inwestycyjnych. Z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. związany od 2003 roku. Od 2006 roku pełnił funkcje kierownicze przy realizacji projektów inwestycyjnych, następnie zastępcy dyrektora Regionu Zachodniego Centrum Realizacji Inwestycji ds. projektów unijnych oraz pełnomocnika Zarządu – dyrektora ds. realizacji inwestycji. Z dniem 5 września 2016 roku powołany na stanowisko Członka Zarządu, Dyrektora ds. realizacji inwestycji.

[/toggle]


Andrzej Czapczuk[hgroup]

Andrzej Czapczuk

Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Generalny F.B.I. TASBUD S.A.

[/hgroup] [toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Od ponad piętnastu lat nieprzerwanie związany z Politechniką Warszawską, gdzie ukończył studia magisterskie, a następnie studia doktoranckie. Posiada bardzo bogaty dorobek naukowy poparty licznymi publikacjami. Dr inż. Andrzej Czapczuk stanowisko V-ce Prezesa Zarządu oraz Dyrektora Generalnego F.B.I. TASBUD S.A. pełni od ponad dziesięciu lat. W tym czasie wprowadził swoje przedsiębiorstwo na rynki światowe: europejskie, afrykańskie i azjatyckie. Pełni również funkcję Wiceprezesa Zarządu Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa oraz został jednogłośnie wybrany na Przewodniczącego Grupy Eksperckiej Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa ds. Nowych Technologii i Inteligentnych Systemów. Bierze czynny udział w konferencjach, sympozjach, odczytach, prezentacjach wraz z licznymi dyskusjami służącymi rozwijaniu nauki w dziedzinie budownictwa. Członek Wschodniego Klastra Budowlanego i Executive Club.

[/toggle]


Robert Dębecki[hgroup]

Robert Dębecki

Dyrektor Biura Gwarancji w KUKE S.A.

[/hgroup] [toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Na rynku gwarancji ubezpieczeniowych od blisko 20 lat. Swoje życie zawodowe związał przede wszystkim z dwiema firmami WARTĄ i PZU. W PZU przez ostatnie 7 lat był Dyrektorem ds. Ryzyka Ubezpieczeń Finansowych. Od października 2017 r. Dyrektor Biura Gwarancji w KUKE S.A.

[/toggle]


Anna Flaga[hgroup]

Anna Flaga-Martynek

Radca prawny, partner, Kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr

[/hgroup] [toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Współkieruje zespołem projektów infrastrukturalnych. Od wielu lat doradza przedsiębiorstwom zaangażowanym w projekty infrastrukturalne, w szczególności z branży budowlanej, przemysłowej, energetycznej, drogowej, lotniczej, gospodarki odpadami i wodno-kanalizacyjnej. Wspiera klientów na wszystkich etapach inwestycji oraz w sprawach spornych (w tym w zakresie przedsięwzięć współfinansowanych ze środków publicznych).

Rekomendowana w rankingu IFLR1000 Financial and Corporate – w kategorii Rising Star – w zakresie Project development oraz w sektorach Energy i Transport. [/toggle]


Andrzej Gienieczko[hgroup]

Andrzej Gienieczko

Dyrektor ds. kontraktów w Egis Projects Polska

[/hgroup] [toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Obecnie zajmuje się projektami PPP  w zakresie utrzymania drogowego, a także utrzymania systemów poboru opłat z dostawą i eksploatacją systemów FOE, systemów łączności oraz ERT. Pozostałe działania związane są z zarządzaniem miejskimi strefami płatnego parkowania.

W firmie Egis Projects Polska od 2009 roku prowadził kontrakt dostosowania autostrady A4 do standardów autostrady płatnej na odcinku A4 Wrocław-Katowice.

Przed rozpoczęciem pracy w Egis Projects Polska pracował przez ponad 4 lata w Irlandii jako Project Manager przy  budowie osiedli domów socjalnych, szkół, dróg dojazdowych oraz całej towarzyszącej infrastruktury.

W latach  2000 – 2005 pracował w firmie Hydrobudowa 6 S.A przy realizacji następujących obiektów: Złote Tarasy, strefa rozśrodkowania samolotów w Łasku koło Łodzi, budynek biurowy 8 STAR.

[/toggle]


Dariusz Grejda[hgroup]

Dariusz Grajda

Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy, Koleje Mazowieckie

[/hgroup] [toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Absolwent Politechniki Warszawskiej na kierunku Automatyka i Inżynieria Komputerowa, ponadto studiów podyplomowych „Samorząd Terytorialny i Rozwój Lokalny” na Uniwersytecie Warszawskim oraz „Zarządzenie – Marketing – Logistyka w spółkach kapitałowych grupy PKP S.A.” na Uniwersytecie Szczecińskim.

Dariusz Grajda od wielu lat zajmuje się transportem. W latach 2001-2005 był doradcą przewodniczącego sejmowej komisji infrastruktury. Od 2005 r. związany jest ze spółką „Koleje Mazowieckie – KM”, w której od 2012 r. jest członkiem zarządu oraz dyrektorem handlowym. Jest również prezesem Związku Samorządowych Przewoźników Kolejowych – organizacji skupiającej 11 spółek.

Największą pasją Dariusza Grajdy jest samorząd. W działalność na rzecz społeczności lokalnej zaangażowany jest od 1994 r. Aktualnie pełni funkcję przewodniczącego rady powiatu.

W codziennym życiu kieruje się następującą dewizą:

Szukajmy tego, co nas łączy, by razem budować przyszłość.

[/toggle]


Mirosław Józefczuk[hgroup]

Mirosław Józefczuk

Członek zarządu Warbud SA

[/hgroup] [toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″] Członek zarządu Warbud SA, odpowiedzialny za obszar finansów, administracji, rozwój i realizację projektów PPP oraz strukturyzację finansowania. Absolwent Instytutu Technologii w Bourges we Francji – Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz Wydziału Ekonomii w Szkole Głównej Handlowej. W 2006 obronił doktorat z dziedziny nauk ekonomicznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. [/toggle]


Renata Kaznowska[hgroup]

Renata Marta Kaznowska

Zastępca Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

[/hgroup] [toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

20 września 2016 została powołana na stanowisko Zastępcy Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku administracja, podyplomowego Studium Unii Europejskiej przy Szkole Głównej Handlowej, podyplomowego Studium Funduszy Strukturalnych UE na Wydziale Prawa Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego, współautorka projektu ustawy o Ustroju Miasta Stołecznego Warszawy dla Agencji Rozwoju Komunalnego.

W administracji samorządowej miasta stołecznego Warszawy pracuje od 1994 roku.

Od 2003 do 2015 pełnia stanowisko dyrektora jednostki budżetowej Miasta- Zarządu Terenów Publicznych, odpowiedzialnego za zarządzanie przestrzenią publiczną ścisłego centrum Warszawy tj. dzielnicy Śródmieście, na którą składa się ponad 300 ha parków, placów, skwerów, dróg oraz obszar wpisany na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

Odpowiedzialna za szereg inwestycji miejskich w tym modernizacji dróg i oświetlenia, rewitalizacji parków i skwerów, budowy pomników i miejsc pamięci narodowej. Laureatka kilku nagród i wyróżnień w ogólnopolskim konkursie na najlepiej oświetloną gminą w Polsce.

Za wykonanie iluminacji murów obronnych Starego Miasta w Warszawie wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO otrzymała od kapituły UNESCO prestiżową międzynarodową nagrodę Jean Poul – L.Alliera.

Odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Srebrnym Medalem „Zasłużonemu dla Wojsk Inżynieryjnych” Wojska Polskiego oraz Honorową Złotą Odznaką Towarzystwa Przyjaciół Warszawy za pracę społeczną i zasługi dla Warszawy

W latach 2015 – 2016 Prezes Zarządu Pałacu Kultury i Nauki sp. z o.o.

Jako Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy prowadzi w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy zadania z zakresu drogownictwa i komunikacji nadzorując prace Zarządu Dróg Miejskich, Zarządu Transportu Miejskiego (Metro, MZA,SKM), Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg, Zarządu Oczyszczania Miasta. Odpowiada za koordynowanie inwestycji i remontów w pasie drogowym m.st. Warszawy oraz infrastrukturę. Do zadań Zastępcy Prezydenta należy również nadzór nad Biurem Sportu i Rekreacją w skład którego wchodzi m. inn  WCS Aktywna Warszawa, Park Kultury w Powsinie oraz 26 Ośrodków Sportu i Rekreacji.

[/toggle]


Tomasz Korczyński[hgroup]

Tomasz Korczyński

Counsel w warszawskim biurze Dentons

[/hgroup] [toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Tomasz Korczyński, counsel, współkieruje praktyką partnerstwa publiczno-prywatnego w warszawskim biurze Dentons. Jest także członkiem zespołu Energetyki i Zasobów Naturalnych. Ma wieloletnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz podmiotów polskich i zagranicznych. Uznawany jest za jednego z czołowych ekspertów-praktyków PPP w Polsce. Skutecznie doradzał przy realizacji projektów infrastrukturalnych, zarówno stronie publicznej, jak i prywatnej. Tomasz jest doradcą prawnym w Fundacji Centrum PPP oraz zasiada w Radzie International Project Finance Association (IPFA) w Polsce. Był ekspertem Komisji Sejmowej „Przyjazne Państwo” ds. związanych z nowelizacją ustawy o PPP.

[/toggle]


Dariusz Kostniak[hgroup]

Dariusz Kostaniak

Członek Zarządu ds. Inwestycji, Metro Warszawskie Sp. z o.o.

[/hgroup] [toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Dariusz Kostaniak jest absolwentem Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera Budownictwa Lądowego, specjalność: Technologia i Organizacja Budownictwa.

Pracę zawodową rozpoczął w Hydrobudowie – 6 S.A. a następnie zdobywał doświadczenie zawodowe wykonując obowiązki związane z nadzorem procesów inwestycyjnych zgodnie z wykształceniem i uprawnieniami budowlanymi.

Posiada duże doświadczenie inżynierskie i menadżerskie w zakresie przygotowania i realizacji dużych projektów infrastrukturalnych i kubaturowych. Z Metrem Warszawskim Sp. z o. o związany od 2003 roku, gdzie jako Kierownik Kontraktu sprawował nadzór nad budową stacji metra „Plac Wilsona”, „Marymont”, „Młociny” wraz z węzłem komunikacyjnym „Młociny” oraz budową II linii metra w Warszawie na odcinku od „Ronda Daszyńskiego” do stacji „Dworzec Wileński”.

Od 2011 roku pełni funkcję Członka Zarządu ds. Inwestycji Metra Warszawskiego Sp. z o.o. Na tym stanowisku odpowiedzialny jest min. za przygotowanie procesu inwestycyjnego, jego realizację oraz rozbudowę II metra w Warszawie.

Uczestnik wielu specjalistycznych szkoleń zawodowych z zakresu min. aktualnie obowiązujących przepisów Prawa Budowlanego Unii Europejskiej, Ochrony Środowiska oraz seminariów organizowanych przez Główny Instytut Górnictwa, a także Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR) na temat min. zarządzania i nadzoru nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi zgodnymi ze standardami międzynarodowymi.

[/toggle]


Paweł Lider[hgroup]

Paweł Lider

Business Development Manager, Eurovia

[/hgroup] [toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Manager o międzynarodowym doświadczeniu zdobytym między innymi przy pracy nad projektami infrastrukturalnymi w tym także projektami koncesyjnymi oraz w modelu Partnerstwa Publiczno Prywatnego.

Od 2012 roku związany z Grupą VINCI . Początkowo we Francji, gdzie z w ramach VINCI Concessions zaangażowany był w projekty z sektora drogowe, kolejowego, lotniczego, oraz infrastruktury społecznej w całej Europie.

W roku 2016 dołączył do zespołu EUROVIA Polska, gdzie zajmuje się rozwojem działalności firmy na rodzimym rynku.

[/toggle]


Łukasz Marcinikiewicz[hgroup]

Łukasz Marcinkiewicz

Dyrektor Projektów Infrastrukturalnych Lafarge w Polsce i Dyrektor Zarządzający LH Engineering

[/hgroup] [toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Absolwent Politechniki Poznańskiej na wydziale Budownictwa, specjalizacja Budowa i Eksploatacja Autostrad. Posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i wykonawstwie skomplikowanych projektów infrastrukturalnych – m.in. w projekcie budowy autostrady A2 między Strykowem i Warszawą, S5 obwodnicy Rawicza, DK16 Borki Wielkie – Mrągowo, S7 Płońsk – Czosnów, S2 Południowa Obwodnica Warszawy.

[/toggle]


mleczak[hgroup]

Krzysztof Mleczak

Prezes Zarządu, Exito Broker

[/hgroup] [toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Studiował zarządzanie w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej w Warszawie. Absolwent Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Z rynkiem ubezpieczeniowym związany od 1993 roku. W tym czasie przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej, poczynając od agenta ubezpieczeniowego do funkcji Wiceprezesa Zarząd WARTA ŻYCIE S.A., którą sprawował w latach 1997- 2005. W latach 2000-2005 był także doradcą Prezesa Zarządu TUiR WARTA S.A. Delegat POLSKIEJ IZBY UBEZPIECZEŃ do Europejskiej Komisji Ubezpieczeń w Paryżu  ds. integracji polskiego rynku ubezpieczeń z Unią Europejską. Ukończył kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa.

Jest inwestorem i głównym udziałowcem firm zajmujących się zarządzaniem ryzykiem ubezpieczeniowym przedsiębiorstw. Ekspert programów restrukturyzacji ryzyka ubezpieczeniowego i optymalizacji kosztów ubezpieczenia grup kapitałowych.

[/toggle]


Jerzy Obrębski[hgroup]

Jerzy Obrębski

Członek Zarządu, Szybka Kolej Miejska w Warszawie

[/hgroup] [toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Jerzy Obrębski, warszawiak, absolwent LO im. Klementyny Hoffmanowej. Studiował na Politechnice Warszawskiej, na Wydziale Mechanicznym. Zawodowo związany z komunikacją miejską. Pracował w Miejskich Zakładach Komunikacyjnych, Metrze Warszawskiem, a od 2004 r. jest członkiem zarządu Szybkiej Kolei Miejskiej w Warszawie.

[/toggle]


Piwkowski [hgroup]

Wiktor Piwkowski

Członek Zarządu, PZITB

[/hgroup] [toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Wiktor Piwkowski jest wybitną postacią budownictwa ze stażem blisko 50 lat pracy na stanowiskach od kierownika budowy do dyrektora przedsiębiorstwa. Po ukończeniu Politechniki Warszawskiej (1962) pracował na budowach Zagłębia Siarki w Tarnobrzegu i przy ratowaniu i rewaloryzacji Starego Miasta w Sandomierzu. Szczególnie ważny okres to praca w Ministerstwie Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych (1983-87), gdzie był dyrektorem departamentów inwestycji oraz nauki i techniki. Od 1990 roku związany z firmą PERI Polska, która dokonała rewolucyjnych przeobrażeń we wdrażaniu budownictwa monolitycznego w Polsce. Twórca tej firmy od podstaw, a następnie przez 20 lat dyrektor. Wiktor Piwkowski posiada wielki dorobek w działalności społecznej. W latach 2005-2012 Przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, obecnie Sekretarz Generalny. W okresie dwóch kadencji przyczynił się do konsolidacji Stowarzyszenia i ugruntowania jego pozycji publicznej. W 2010 r. zainicjował „Porozumienie dla bezpieczeństwa pracy w budownictwie”, którego efektem jest zmniejszenie o 50% ilości wypadków śmiertelnych. Obecnie jest kreatorem wdrożenia technologii BIM w budownictwie. Polski Związek Pracodawców Budownictwa, jako jednej z dwóch osób, nadał mu tytuł „Primus inter optimos” za szczególny wkład w rozwój budownictwa w okresie ostatnich 25 lat. [/toggle]


Puta [hgroup]

Andrzej Puta

Dyrektora Biura Gwarancji Ubezpieczeniowych w Euler Hermes Polska

[/hgroup] [toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Andrzej Puta posiada 23-letnie doświadczenie w zakresie transakcji bankowych ze specjalnością finansowania handlu międzynarodowego. Wiedzę oraz kompetencje zawodowe zdobywał pracując w bankach z polskim i zagranicznym kapitałem, m.in.: PKO BP, Pekao SA, BNP Paribas, Fortis Bank i HSBC Bank Polska. Natomiast od stycznia 2015 r. pełni stanowisko Dyrektora Biura Gwarancji Ubezpieczeniowych w Euler Hermes Polska.

[/toggle]


Leszek Sławiński [hgroup]

Leszek Sławiński

Dyrektor Sprzedaży, Bolix S.A

[/hgroup] [toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Od 20 lat związany z branżą budowlaną. Jako menadżer sprzedaży zdobywał doświadczenie pracując u wielu producentów materiałów budowlanych. W Bolix S.A pracuje od 2006 roku, od 6 lat jako Dyrektor Sprzedaży.

Odpowiada za tworzenie i realizację strategii handlowych, skutecznie wprowadza  innowatorskie narzędzia i rozwiązania produktowe oraz systemowe wpierające proces sprzedaży. [/toggle]


Staniszewski[hgroup]

Piotr Staniszewski

Counsel w warszawskim biurze Dentons

[/hgroup] [toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Piotr Staniszewski, counsel w warszawskim biurze Dentons, specjalizuje się w prawie nieruchomości, prawie spółek oraz prawie handlowym. Piotr reprezentuje inwestorów krajowych i międzynarodowych w zakresie realizacji nowych lub przebudowy już istniejących centrów handlowych, budynków biurowych, mieszkaniowych oraz magazynów. Doradza w kwestiach dokumentacji budowlanej oraz pozwoleń, a także ma szerokie doświadczenie w negocjowaniu i egzekwowaniu umów budowlanych. Ponadto, często jest zaangażowany w transakcje inwestycyjne, oraz wynajem obiektów biurowych, przemysłowych i centrów handlowych. Piotr doradzał również międzynarodowym instytucjom finansowym w kontekście finansowania inwestycji w sektorze nieruchomości.

[/toggle]


stylinski[hgroup]

Jan Styliński

Prezes Zarządu, Polski Związek Pracodawców Budownictwa

[/hgroup] [toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Jan Styliński pełni funkcję Prezesa Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, zrzeszającego firmy reprezentujące około 70% potencjału wykonawczego w Polsce. Jest adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie, wspólnikiem w kancelarii adwokacko-radcowskiej.

Specjalizuje się w zagadnieniach procesu inwestycyjnego i rynku budowlanego, w tym w szczególności w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego oraz koncesji, pozyskiwaniu finansowania i postępowaniach przetargowych. Jest autorem licznych publikacji poświęconych tematyce inwestycyjnej, a także wykładowcą na wielu konferencjach i szkoleniach.

[/toggle]


Wacławczyk[hgroup]

Jerzy Wacławczyk

Dyrektor Finansowy Dyrekcji Autostrad i Dużych Projektów, Strabag Sp. z o.o.

[/hgroup] [toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Od 2006 roku dyrektor finansowy dyrekcji w STRABAG Sp. z o.o. odpowiedzialny za realizację dużych projektów i budowę autostrad w Polsce. Ukończył Akademię Handlu Zagranicznego w Monachium jako Industriekaufmann. Swoją karierę w Grupie STRABAG rozpoczął w 1999 r. Odpowiadał wówczas za stronę finansową projektów w budownictwie kubaturowym oraz infrastruktury drogowej.

[/toggle]


Wójcik[hgroup]

Waldemar Wójcik

Dyrektor Dyrekcji Autostrad i Dużych Projektów, Strabag Sp. z o.o.

[/hgroup] [toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Absolwent Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Łódzkiej. Od 2011 roku związany z Strabag Sp. z o.o., odpowiada za duże drogowe projekty infrastrukturalne realizowane dla GDDKiA (autostrady i drogi ekspresowe). W latach 1993-2004 pracował w PRM „Mosty – Łódź” S.A., później w Mott MacDonald, od 2006 do 2011 roku pełnił funkcję Dyrektora Regionu w Budimex-Dromex S.A.

[/toggle]


stanislaw.zmijan[hgroup]

Stanisław Żmijan

Zastępca Przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury

[/hgroup] [toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Lubelskiej. Przez całe życie związany z branżą drogową. Pracę zaczynał jako laborant w Rejonie Budowy Dróg w Lublinie. W 1984 rozpoczął pracę jako zastępca dyrektora Rejonu Dróg Publicznych we Włodawie. Od 1989 związany z Miedzyrzecem Podlaskim, gdzie został Dyrektorem Rejonu Dróg Publicznych.

Jako dyrektor Przedsiębiorstwa Drogowo Mostowego Międzyrzec Podlaski odpowiadał za jego przekształcenie w spółkę akcyjną i modernizację. Dzięki tym zmianom przedsiębiorstwo stało się jednym z najważniejszych pracodawców w Międzyrzecu Podlaskim i całym powiecie bialskim. Stanisław Żmijan jest również członkiem wielu organizacji branżowych. Zasiadał we władzach Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa oraz Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątowkowych.

Stanisław Żmijan angażuje się również w działalność społeczną i polityczną. Zasiadał w Radzie Miasta Międzyrzec Podlaski i Sejmiku Województwa Lubelskiego. W roku 2001 został wybrany do Sejmu z okręgu chełmskiego. W Sejmie zajmuje się sprawami infrastruktury oraz rozwoju obszarów wiejskich. Od roku 2013 pełnił funkcję Przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury. Autor tzw. specustawy drogowej i lotniskowej, które okazały się kluczowe przy wydawaniu środków unijnych na infrastrukturę w latach 2007-2013

[/toggle]


Żukowski[hgroup]

dr inż. Andrzej Żurkowski

Dyrektor Instytutu Kolejnictwa

[/hgroup] [toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Dyrektor Instytutu Kolejnictwa od 2006 roku. Absolwent Politechniki Warszawskiej (1980), gdzie uzyskał tytuł doktora nauk technicznych (2008). Profesor Uniwersytetu Kolejowego w Dniepropietrowsku (2016). Specjalizuje się w zagadnieniach ruchu kolejowego oraz organizacji przewozów pasażerskich. Pracę zawodową rozpoczął w 1980 roku w COBiRTK (obecnie Instytut Kolejnictwa). W latach 1989-2000 pracował w Dyrekcji Generalnej PKP jako naczelnik wydziału, dyrektor marketingu przewozów kwalifikowanych, a następnie utworzył i kierował przez pierwsze cztery lata spółką PKP Intercity. Reprezentował Ministerstwo Transportu grupie roboczej EKMT przy OECD oraz PKP w wielu grupach roboczych UIC. Od 2006 roku członek Komitetu Sterującego HS przy UIC oraz członek Rad Programowych Światowych Kongresów HS. W latach 2003-2006 Wiceprzewodniczący Komisji Pasażerskiej UIC. Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w latach 2012-2014. Prowadził wykłady na Wojskowej Akademii Technicznej (II i III stopnia) oraz na Politechnice Warszawskiej i w Szkole Głównej Handlowej (studia podyplomowe). Wiceprzewodniczący International Railway Research Board (2016). Autor 130 artykułów naukowo-technicznych w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz ponad stu referatów na konferencjach. Współautor podręcznika Ruch kolejowy i sterowanie ruchem oraz rozdziałów w monografiach na kolejowych przewozów pasażerskich w Polsce.

[/toggle]