[box_header]

NAUKA

[/box_header]


ciervaSantiago de la Cierva Álvarez de Sotomayor

Profesor, IESE Business School

Doświadczenie Santiago de la Ciervy łączy trzy aspekty komunikacji: dziennikarstwo (pełnił funkcję dyrektora telewizyjnej agencji prasowej), komunikacji korporacyjnej, zarówno w biznesie jak i w sektorze non-profit oraz akademickie: naucza komunikacji dla instytucji i zarządzania kryzysowego na trzech uniwersytetach.

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Jego obecne zainteresowania to uświadamianie top managementowi roli komunikacji, nauczanie jak prowadzić organizację z punktu widzenia komunikacji, a także rozwój procedur i najlepszych praktyk w zakresie korzystania z wydarzeń specjalnych jako kanałów komunikacyjnych. Professor, IESE Business School

[/toggle]


kleiber_120x180Prof. dr hab. Michał Kleiber

Prezes Polskiej Akademii Nauk od roku 2007

Jest specjalistą w zakresie zastosowań nowoczesnych technik komputerowych w badaniach naukowych, technice i medycynie.Zajmuje się także problematyką prorozwojowej polityki państwa, a w szczególności strategią rozwoju edukacji, nauki i innowacyjności gospodarki.
[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Jest autorem bądź współautorem ponad 240 prac naukowych oraz 7 książek opublikowanych w wydawnictwach o światowej renomie.Jest członkiem rad redakcyjnych kilkunastu międzynarodowych czasopism naukowych, w tym redaktorem naczelnym prestiżowego czasopisma o światowym obiegu “Archives of Computational Methods in Engineering” (Springer). Jest laureatem licznych nagród, w tym najbardziej prestiżowej krajowej nagrody naukowej przyznawanej przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej oraz Medalem Królestwa Belgii za osiągnięcia innowacyjne. Posiada wysokie odznaczenia państwowe przyznane przez Prezydenta Francji i Cesarza Japonii. Jest doktorem honoris causa uczelni w Lublinie, Krakowie, Warszawie, Bydgoszczy, Gliwicach, Darmstadt (RFN), Mons (Belgia) oraz Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie. Został także wybrany członkiem
Austriackiej Akademii Nauk, Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk w Salzburgu oraz Akademii Europejskiej w Londynie. Jest członkiem Rady Programowej organizacji „Science and Technology for Society Forum” w Kioto, Japonia. Przez wiele lat wykładał na uniwersytetach w RFN, USA i Japonii.

W latach 1995 – 2001 prof. Kleiber był dyrektorem Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, w latach 1998 – 2001 reprezentował Polskę w Radzie Gubernatorów Centrum Badawczego UE oraz był polskim delegatem do Komitetu Sterującego “Zrównoważony wzrost” w ramach V Programu Ramowego UE. W latach 2001 – 2005 był ministrem nauki i informatyzacji, przewodniczącym Komitetu Badań Naukowych oraz przewodniczącym Rządowego Komitetu ds. Umów Offsetowych. W roku 2005 prof. Kleiber został wybrany członkiem Europejskiej Rady Nauki oraz prezesem European Materials Forum. W latach 2006 – 2010 pełnił funkcję Społecznego Doradcy Prezydenta RP ds. edukacji i badań.

[/toggle]


kozminski_120x180Prof. Andrzej K. Koźmiński

Prezydent Akademii Leona Koźmińskiego, Członek-Korespondent Polskiej Akademii Nauk

Przez osiemnaście lat Rektor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, obecnie jej Prezydent, Przewodniczący Rady Powierniczej ALK, kierownik Katedry Zarządzania; pełni też funkcję Prezesa Zarządu Międzynarodowej Szkoły Zarządzania S.A.W latach 1981-1987 był Dziekanem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a w latach 1991-1996 Dyrektorem Międzynarodowego Centrum Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

W okresie 1990-1996 wykładowca University of California Los Angeles, zapraszany co roku na semestr. W latach 1982-1989 wykładowca Uniwersytetu w Orleanie we Francji. Visiting professor w wielu innych renomowanych uczelniach zagranicznych. Profesor nauk ekonomicznych specjalności „organizacja i zarządzanie” opublikował ponad 350 prac naukowych z tej dziedziny w wielu językach (głównie po polsku, angielsku i po francusku), w tym 39 książek. Szereg z nich było tłumaczonych. Przewodniczący Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej SA, członek Rady Nadzorczej Banku Millennium. Zainteresowania badawcze: teoria organizacji i zarządzania, zarządzanie międzynarodowe, zarządzanie w krajach postsocjalistycznych.

[/toggle]


obloj_120x180Prof. Krzysztof Obłój

Kierownik Zakładu Zarządzania Strategicznego Uniwersytetu Warszawskiego

Profesor Krzysztof Obłój jest wykładowcą Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Leona Koźmińskiego oraz w renomowanych szkołach biznesu, m.in. University of Illinois, norweskiej Bodo Graduate School of Management, francuskiej ESCP-EAP, slovenskiej International Management Development Center.

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Jego książki i artykuły są publikowane w USA i Europie (m. in. Management Systems, 1993; Winning: Continuous Improvement Theory in High Performance Organizations, 1995; Emerging economies and firms in the global crisis, Palgrave Macmillan, London 2012), a dwie ostatnie książki wydane w Polsce: Strategia organizacji: w poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, 2007 oraz Pasja i dyscyplina strategii , 2010, stały się bestsellerami na polskim rynku.

Profesor Krzysztof Obłój ma duże doświadczenie jako spiker i doradca organizacyjny. Pracował dla takich firm LPP, Beiesdorf, Asea Brown Boveri, Benckiser, Macro Cash and Carry, Wólczanka, Próchnik, Lasy Państwowe, PZU S.A. i wielu innych w dziedzinie projektowania strategii, struktury i kultury organizacyjnej. Jest także członkiem lub przewodniczącym trzech rad nadzorczych spółek akcyjnych na GWP, oraz społecznym doradcą Prezydenta RP B. Komorowskiego.

[/toggle]


ohmeProf. Rafał Ohme

Profesor w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz visiting professor na Uniwersytecie Renmin w Pekinie

Jeden z pionierów consumer neuroscience na świecie, ekspert w dziedzinie emocji, komunikacji i zarządzania.

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Laureat Nagrody Premiera RP, Prezydenta RP, Fundacji Nauki Polskiej, Stypendium Fulbrighta. Jest członkiem wiodących asocjacji, publikuje w prestiżowych czasopismach naukowych i branżowych. Jest w Zarządzie Neuromarketing Science and Business Association, zrzeszającej przedstawicieli świata nauki i biznesu z 85+ państw. Był mówcą podczas konferencji i seminariów w ponad 30 państwach na pięciu kontynentach.

Założyciel firmy NEUROHM tworzącej innowacyjne metody dla HR, sprzedaży, marketingu i PR, które licencjonuje na całym świecie w tym w USA, UK, Francji, Chinach i Japonii.

[/toggle]


ploszajski_120x180Prof. dr hab. Piotr Płoszajski

Kierownik Katedry Teorii Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej

Absolwent Harvard Business School, USA, stypendysta m.in. The British Academy, CNRS w Paryżu, The Swiss Foundation, Chiba Univ., Tokyo oraz Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA. W 1987-1991 dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, a w 1993-1998 Dyrektor Generalny Polskiej Akademii Nauk.

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Autor ponad 220 publikacji, w tym kilku książek w języku angielskim. Ostatnio zajmuje się Nową Gospodarką, wpływem technologii na modele biznesowe, internetem obiektów, przedsiębiorczością, crowdsourcingiem, społeczną odpowiedzialnością biznesu i marketingiem dla „nowego klienta“. Współautor szeregu pionierskich badań międzynarodowych nt. m.in. nowej przedsiębioczości post-socjalistycznej, zarządzania wiedzą, innowacyjności przedsiębiorstw i tzw. wiedzy ukrytej (tacit knowledge). Wykładowca na kilkudziesięciu uniwersytetach i centrach badawczych w Europie, USA, Japonii, Indiach i Nowej Zelandii. Od kilku lat Visiting Professor na universytetach w Minneapolis, Kijowie, Dortmundzie i Wiedniu. Współpracownik licznych korporacji, m.in. Samsung, HP, PZU SA, PKO SA, BreBank, Millenium Bank, Kredyt Bank, Orlen, Lotos, MasterCard, Masterfood, Microsoft, TP SA, Orange, T-Mobile, P&G, McKinsey, Oracle, Polbank, Fortis Bank, Expander, Auchan, PWPW, Lafarge, i in. Współzałożyciel Polsko-Japońskiego Komitetu Gospodarczego w Polsce. Członek kilku rad nadzorczych.

[/toggle]


MikeMike Rosenberg

Mike Rosenberg jest adiunktem w Katedrze Zarządzania Strategicznego IESE Business School w Barcelonie

Rosenberg jest wykładowcą różnych programów MBA w IESE Business School. Specjalizuje się w sprawach strategii, globalizacji i zrównoważonego rozwoju i publikuje cotygodniowy blog pod tytułem Doing Business on the Earth.

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Profesor Rosenberg jest również dyrektorem akademickim Zaawansowanego Programu Zarządzania w programie Media Entertainment, oraz przewodniczącym Organizacji Matrix w siedzibie IESE w Nowym Jorku, a także prowadzi wiele niestandardowych programów dla klientów korporacyjnych szkoły.

Przed wstąpieniem w szeregi IESE Business School, profesor Rosenberg pracował jako Automotive Practice Leader w firmie Heidrick & Struggles, a wcześniej przez 15 lat pracował jako konsultant zarządzania w Europie, Ameryce Północnej i Azji, w firmach A.T. Kearney i Arthur D. Little.

Profesor Rosenberg otrzymał tytuł doktora. z Cranfield University, MBA w IESE Business School I ma tytuł inżyniera zdobyty na University of Michigan w Ann Arbor.

[/toggle]


sedlacekTomáš Sedláček

Szef Departamentu Strategii Makroekonomicznej ČSOB

Tomáš Sedláček (1977) jest szefem Departamentu Strategii Makroekonomicznej ČSOB, jednego z największych czeskich banków. Pracował jako doradca ekonomiczny prezydenta Václava Havla. Był członkiem Narodowej Rady Gospodarczej, organu doradczego dla premiera i rządu. Jest członkiem grupy „Narracja dla Europy“ pod przedodnictwem Manuela Barroso, przewodniczącego Komisji Europejskiej, zrzeszającej myślicieli, artystów i naukowców.

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Jest członkiem Rady Światowego Forum Gospodarczego (Davos). Najbardziej znaną z jego książek jest „Ekonomia dobra i zła“ o filozofii ekonomii, za którą otrzymał jedną z najbardziej prestiżowych nagród literackich w dziedzinie ekonomii, na targach książki we Frankfurcie, za najlepszą książkę o ekonomii w 2012 roku. Zdobył drugie miejsce we francuskim magazynie Lire i jego książkę umieszczono na liście bestsellerów Spiegel. Książka stała się bestsellerem w wielu krajach i została przetłumaczona na 14 języków. Tomas jest wyjątkowym wykładowcą, dyskutantem i komentatorem. Wydał i był współautorem wielu książek i artykułów, pojawiał się w TV i audycjach radiowych. Jego książka została zaadaptowana na sztukę teatralną, którą pokazywano w wielu miastach europejskich w ponad stu odsłonach.

[/toggle]