[box_header]

POLITYKA

[/box_header]


Bundeskanzler Alfred Gusenbauerdr Alfred Gusenbauer

Kanclerz Austrii w latach 2007-2008

Urodził się 8 lutego 1960r. w St. Pölten, mieszka w Wiedniu. Dr Gusenbauer studiował prawo, filozofię, politologię i ekonomię na Uniwersytecie Wiedeńskim. Posiada tytuł doktora nauk politycznych (1987r.), tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Herzliya (w Izraelu), jest również Honorowym Senatorem Europejskiej Akademii Nauk Ścisłych i Humanistycznych.

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Kanclerz federalny Austrii oraz członek Rady Europejskiej (2007/2008)
Lider opozycji (2000-2007)
Deputowany do Parlamentu (1993-2007)
Członek senatu austriackiego (1991-1993)
Członek Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (1991-2007)
Przewodniczący Komisji Rady Europy ds. społecznych, zdrowia i rodziny (1995-1998)
Prezes Socjaldemokratycznej Partii Austrii (2000-2008)
Wiceprezes PES (od roku 2000)
Wiceprezes Międzynarodówki Socjalistycznej (od roku 1989)
Przewodniczący nowej partii socjaldemokratycznej (od roku 2009)
Profesor na Uniwersytecie Browna w Providence/Rhode Island
Stypendysta Jamesa Leitnera, Wydział Spraw Międzynarodowych na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku
Prezes Instytutu im. dr Karla Rennera
Prezes Austriackiego Instytutu Studiów Międzynarodowych
Prezes Austriacko-Hiszpańskiej Izby Handlowej
Dyrektor Generalny Gusenbauer Projektentwicklung und Beteiligung GmbH
Przewodniczący Haselsteiner-Familien-Privatstiftung od 29 kwietnia 2010r.
Prezes zarządu STRABAG SE od czerwca 2010r.

Języki:
Niemiecki, angielski, hiszpański, francuski, włoski

[/toggle]


karpinskiWłodzimierz Karpiński

Minister Skarbu Państwa

Urodził się 16 listopada 1961 r. w Puławach. Od 24 kwietnia 2013 r. Minister Skarbu Państwa Od 23 listopada 2011 r. zajmował stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. 9 sierpnia 2011 r. został powołany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

W 2010 r. został szefem Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw i uchwał dotyczących usuwania skutków i zapobiegania powodzi. Był zastępcą przewodniczącego Komisji Skarbu Państwa i przewodniczącym Komisji do Spraw Służb Specjalnych.

W latach 1994-2002 pełnił funkcję wiceprezydenta Puław, następnie do 2005 r. był radnym miasta oraz członkiem zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A, które za jego kadencji udanie debiutowały na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Z administracją związany od 1994 r.

Absolwent Wydziału Inżynierii Chemicznej Politechniki Warszawskiej. Ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej z zakresu zarządzania i prawa UE.

Poseł na Sejm RP V, VI i VII kadencji.

Żonaty, ma pięciu synów.

[/toggle]


kwasniewskiAleksander Kwaśniewski

Prezydent RP w latach 1995-2005

Aleksander Kwaśniewski jest byłym prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej (1995 – 2005). Urodził się 15 listopada 1954 roku w Białogardzie, Polska. Uczestniczył w negocjacjach słynnego „Okrągłego stołu” w Polsce, które ostatecznie doprowadziły do pokojowej transformacji Polski z komunizmu do demokracji. Współzałożyciel i pierwszy przewodniczący Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej.

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Pierwszy raz wygrał wybory prezydenckie w 1995roku. Współautor nowej demokratycznej polskiej Konstytucji, którą podpisał 16 czerwca 1997 roku.

Pod jego rządami, Polska w końcu przystąpiła do NATO w 1999. Jest aktywnym zwolennikiem dalszego rozszerzania sojuszu w ramach polityki „otwartych drzwi”. Silnie popiera integrację europejską, Kwaśniewski prowadził kampanię na rzecz zatwierdzenia traktatu akcesyjnego w 2003, a Polska 1 maja 2004 roku stała się członkiem UE.

[/toggle]


PLJanusz Lewandowski

Przewodniczący Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów

Janusz Lewandowski (ur. 1951) – doktor nauk ekonomicznych, poseł do Parlamentu Europejskiego. Był wykładowcą na Uniwersytecie Gdańskim i uczelniach zagranicznych, zakładał Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku.

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

W latach 1980-1989 był doradcą ekonomicznym NSZZ „Solidarność”, a w 1988 współzałożycielem Kongresu Liberalno-Demokratycznego. Poseł na Sejm I, III i IV kadencji, były minister przekształceń własnościowych w rządach Jana Krzysztofa Bieleckiego (1990-1991) i Hanny Suchockiej (1992-1993). W wyborach europejskich 13 czerwca 2004 został wybrany z listy Platformy Obywatelskiej. Przez dwa i pół roku był przewodniczącym komisji budżetowej Parlamentu Europejskiego, następnie objął funkcję jej wiceprzewodniczącego. W latach 2010-2014 Komisarz UE ds. budżetu i programowania finansowego. W roku 2014 ponownie wybrany do Parlamentu Europejskiego.

[/toggle]


miklosIvan Miklos

Ivan Miklos był Wicepremierem i Ministrem Finansów Słowacji (2002-2006, 2010-2012), Wicepremierem ds. Gospodarki (1998-2002) i Ministrem ds. Prywatyzacji (1991-1992).

W latach 2006-2010 oraz od roku 2012 członek Parlamentu Republiki Słowacji.


goranGöran Persson

Göran Persson był premierem Szwecji w latach 1996 i 2006

W czasie szwedzkiego przewodnictwa w UE w 2001 roku, Pan Persson był przewodniczącym Rady Europejskiej. Pełnił funkcję ministra finansów i ministra Szkół w 1990, zanim został premierem i przewodniczącym Partii Socjaldemokratycznej.

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Jako były premier Szwecji Göran Persson ma niepowtarzalne i daleko idące doświadczenie w sprawach publicznych, rynków finansowych i polityki międzynarodowej, a także rozbudowaną sieć kontaktów w międzynarodowym biznesie i polityce. Jest bardzo szanowany za swoją wiedzę z zagadnień ekonomii, spraw europejskich, zrównoważonego rozwoju i wyzwań dla państwa opiekuńczego.

Profesor Rosenberg jest również dyrektorem akademickim Zaawansowanego Programu Zarządzania w programie Media Entertainment, oraz przewodniczącym Organizacji Matrix w siedzibie IESE w Nowym Jorku, a także prowadzi wiele niestandardowych programów dla klientów korporacyjnych szkoły.

Przed wstąpieniem w szeregi IESE Business School, profesor Rosenberg pracował jako Automotive Practice Leader w firmie Heidrick & Struggles, a wcześniej przez 15 lat pracował jako konsultant zarządzania w Europie, Ameryce Północnej i Azji, w firmach A.T. Kearney i Arthur D. Little.

Profesor Rosenberg otrzymał tytuł doktora. z Cranfield University, MBA w IESE Business School I ma tytuł inżyniera zdobyty na University of Michigan w Ann Arbor.

[/toggle]


rosatiProf. Dariusz Rosati

Minister Spraw Zagranicznych w latach 1995–1997, Poseł do Parlamentu Europejskiego w latach 2004–2009, Poseł na Sejm RP od 2011 r.

Ukończył studia na Wydziale Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa). Od 1990 profesor tytularny w SGH. Specjalista w dziedzinie polityki makroekonomicznej, integracji europejskiej, finansów i handlu międzynarodowego. Założyciel Instytutu Gospodarki Światowej w SGH.

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

W latach ‘91-‘95 szef sekcji krajów Europy Środkowo –Wschodniej Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ w Genewie, a od ’95 do ’97 minister spraw zagranicznych RP. W latach ‘98-’04 członek Rady Polityki Pieniężnej. Były poseł do Parlamentu Europejskiego. Od 1999 członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN, oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (od 1969). Od 2011 członek Rady Programowej Bruegel Institute w Brukseli.

[/toggle]