Santiago de la Cierva
[hgroup]

Santiago de la Cierva

Profesor IESE Business School, założyciel i pierwszy dyrektor międzynarodowej agencji telewizyjnej ROMEreports.

[/hgroup]
[toggle title=”Read more” on=”0″]

Doświadczenie Profesora łączy trzy aspekty komunikacji: dziennikarstwo (pełnił funkcję dyrektora telewizyjnej agencji prasowej), komunikacji korporacyjnej, zarówno w biznesie jak i w sektorze non-profit oraz akademickie: naucza komunikacji dla instytucji i zarządzania kryzysowego na trzech uniwersytetach. Jego obecne zainteresowania to uświadamianie top managementowi roli komunikacji, nauczanie jak prowadzić organizację z punktu widzenia komunikacji, a także rozwój procedur i najlepszych praktyk w zakresie korzystania z wydarzeń specjalnych jako kanałów komunikacyjnych.

[/toggle]


Sony Kapoor
[hgroup]

Sony Kapoor

Dyrektor think tanku Re-Define, CEO Court Jesters Consulting Ltd.

[/hgroup]
[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Sony Kapoor jest wpływowym ekspertem w dziedzinie makroekonomii i w sektorze finansowym. Jest również specjalistą do spraw rozwoju. Jako dyrektor Re-Define i prezes Court Jesters, Sony doradza organizacjom wielostronnym, dużym inwestorom, bankom centralnym, europejskim i wschodzącym rządom w zakresie polityki gospodarczej i finansowej. Do niedawna był doradcą strategicznym w Centrum Ryzyka Systemowego i starszym pracownikiem naukowym w London School of Economics oraz specjalnym doradcą ONZ. Jako były bankier inwestycyjny, Sony był doradcą Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, IMF, OECD i doradcą strategicznym rządu norweskiego. Jest pracownikiem naukowym na RSA, WEF YGL oraz absolwentem IIT Delhi i LSE.

[/toggle]


Bernd Lucke
[hgroup]

Bernd Lucke

Profesor Ekonomii, wykładowca na Uniwersytecie w Hamburgu i University of British Columbia, były konsultant Banku Światowego

[/hgroup]
[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Bernd Lucke jest niemieckim ekonomistą i politykiem oraz posłem do Parlamentu Europejskiego z Niemiec. Jest członkiem Liberalno-Konserwatywnych Reformatorów z grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Profesor makroekonomii na Uniwersytecie w Hamburgu, współzałożyciel “Wahlaterative 2013” i członek-założyciel Alternatywa dla Niemiec. W lipcu 2015 roku wraz z byłymi członkami AfD założyli partię polityczną Liberalno-Konserwatywni Reformatorzy.

[/toggle]


Krzysztof Michalik
[hgroup]

Prof. dr hab. Krzysztof Michalik

Katedra Inżynierii Wiedzy, Wydziału Informatyki i Komunikacji, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

[/hgroup]
[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Kierownik Zakładu Sztucznej Inteligencji na Wydziale Informatyki i Komunikacji UE w Katowicach. Specjalizuje się w zakresie sztucznej inteligencji, zwłaszcza systemach ekspertowych, sztucznych sieciach neuronowych i niektórych logikach nieklasycznych. Założył pierwszą w Polsce firmę typu high-tec, specjalizującą się zastosowaniami sztucznej inteligencji w praktyce (około 400 wdrożeń w praktyce). Jest autorem wielu publikacji, w tym zagranicznych, a także na konferencjach międzynarodowych. Opracował pierwsze systemy hybrydowe z zakresu AI, w tym jedne z pierwszych w Europie. Zaangażowany jest również w popularyzowanie problematyki sztucznej inteligencji, w tym systemów ekspertowych.

[/toggle]


Witold Orłowski
[hgroup]

Prof. Witold Orłowski

Ekonomista, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, Rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula, Główny Doradca Ekonomiczny PwC Polska.

[/hgroup]
[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Założyciel Niezależnego Ośrodka Badań Ekonomicznych NOBE, 2002-05 szef zespołu doradców ekonomicznych Prezydenta RP, wykładowca z dziedziny makroekonomii, autor wielu książek naukowych i publikacji w tej dziedzinie. Od 2003 r. pełni funkcję Dyrektora Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej.

[/toggle]


Piotr Płoszajski
[hgroup]

Prof. Piotr Płoszajski

Wiceprzewodniczący Rady Przedsiębiorczości, Zarządzania i Innowacji, Kierownik Katedry Teorii Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej.

[/hgroup]
[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Kierownik Katedry Teorii Zarządzania. Absolwent Uniw. Łódzkiego i Harvard B-School. Research Scholar w Sloan School, MIT. Był dyrektorem Inst. Filozofii i Socjologii PAN i Dyrektorem Generalnym PAN.Wykładowca na kilkudziesięciu uniwersytetach w Europie, USA, Japonii, Indiach i Nowej Zelandii; Visiting Prof. w Minneapolis, Wiedniu, Lwowie, Kijowie i Dortmundzie. Doradca korporacyjny. Członek rad nadzorczych.

[/toggle]


Cezary Wójcik
[hgroup]

Prof. Cezary Wójcik

Ekonomista; założyciel Center for Leadership, Szkoła Główna Handlowa

[/hgroup]
[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

W 1998 ukończył studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a w roku 1999 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2003 uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w dziedzinie ekonomii. W 2009 uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie ekonomii. W 2011 ukończył Master Class for Leadership Educators na Harvard Kennedy School. W 2013 ukończył Advanced Management Program w IESE Business School, a w 2006 International Faculty Development Program także w IESE Business School. W 2004 ukończył także Advanced Studies Program in International Economic Policy Research w Kiel Institute for the World Economy. W latach 2005-2007 członek Rady Makroekonomicznej przy Ministrze Finansów, w latach 2007-2009 Dyrektor Biura ds. Integracji ze Strefą Euro i doradca Prezesa Narodowego Banku Polskiego, w latach 2013-2015 pełnił funkcję Dyrektora Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN.

[/toggle]