Francja

Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP) skupia ponad 450 firm z kapitałem francuskim oraz polskim i jest jedną z najaktywniejszych izb handlowych w Polsce. Głównym celem działań Izby jest współtworzenie jak najlepszych warunków dla inwestycji i rozwoju gospodarczego w Polsce. Aktywności CCIFP w kontaktach z organami administracji państwowej oraz organizacjami pracodawców, sprzyjają współpracy i wymianie doświadczeń biznesowych pomiędzy przedsiębiorcami z Francji i Polski. Izba zajmuje się również promocją najlepszych praktyk oraz rozwiązań biznesowych, zapewniających rozwój gospodarczy i społeczny. Francusko-Polska Izba Gospodarcza powstała w kwietniu 1994 roku z inicjatywy przedsiębiorców francuskich i należy do Związku Francuskich Izb Przemysłowo-Handlowych (CCIFI) zrzeszającego 112 Izb francuskich na świecie.


pbihp

Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa (PBIHP) działa od 1993 r. Corocznie organizujemy tradycyjne, sztandarowe przedsięwzięcie pn. Polsko-Białoruskie Forum Gospodarcze “Dobrosąsiedztwo”, które odbywa się naprzemiennie w Polsce lub w Białorusi.
[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]
Od początku swojej działalności PBIHP skupia wokół siebie firmy, które planują nawiązać lub też mają nawiązaną współpracę z przedsiębiorstwami białoruskimi. Ze wstąpienia w poczet członków PBIHP płyną określone profity, które wraz z warunkami członkostwa są przedstawione szczegółowo tutaj.
Uhonorowaniem dla przedsiębiorców jest doroczna Nagroda Gospodarcza Prezesa PBIHP im. Józefa Łochowskiego dla przedsiębiorcy polskiego, który odniósł sukces w Białorusi i dla przedsiębiorcy białoruskiego, który odniósł sukces w Polsce. Nagroda ma charakter elitarny i ekskluzywny – w jednym roku mogą być przyznane po jednej nagrodzie dla strony polskiej i białoruskiej
Obecnie Izba zrzesza ponad 80 członków, w tym blisko 30 przedsiębiorstw i instytucji stowarzyszonych ze strony białoruskiej. Podstawowe branże reprezentowane przez członków to: banki i ubezpieczenia, transport i logistyka, nieruchomości, branża rolno-spożywcza, konstrukcyjno-budowlana, energetyczna, chemiczna, samorząd gospodarczy, doradztwo prawne oraz inne.
W szczególności Polsko – Białoruska Izba Handlowo – Przemysłowa realizuje:
-przedsięwzięcia tradycyjne, charakterystyczne dla innych izb gospodarczych, takie jak konferencje, seminaria, zbiorowe i indywidualne misje gospodarcze, szkolenia, opracowanie ekspertyz, opinii, tłumaczenia;
-przedsięwzięcia charakterystyczne dla naszej Izby: zakładanie przedsiębiorstw na zlecenie, due diligence na zlecenie polskich firm zainteresowanych prywatyzacją w Białorusi, aranżację finansowania projektów inwestycyjnych w Białorusi, wspieramy zatrudnienie osób z Białorusi w polskich przedsiębiorstwach w systemie oddelegowania, szkolenie i staże polskich menadżerów w Białorusi;
-realizujemy własny, autorski program: „Kształcenie kadr dla gospodarki i państw”. W ramach tego programu organizujemy staże zawodowe i praktyki produkcyjne dla osób z Białorusi w polskich przedsiębiorstwach i instytucjach, praktyki przed dyplomowe, wspieramy studia podyplomowe i magisterskie.
Kazimierz Zdunowski – prezes Izby.

[/toggle]


opolsku.cz

CPIH jest Izbą bilateralną wspierającą działalność czeskich przedsiębiorców w Polsce oraz polskich w Czechach.

Izba oferuje:
• promocję czeskich firm w Polsce i polskich w Czechach
• organizację misji gospodarczych i indywidualnych
• prezentację na wybranych targach w Polsce i Czechach
• pośrednictwo we współpracy z mediami
• organizację spotkań handlowych
• tłumaczenia ustne i pisemne
• badania rynku
• konsultacje fachowe w dziedzinach prawa i podatków, pomoc przy certyfikacji i zamówieniach publicznych
• wyszukiwanie partnerów handlowych.


PKIHP

Stowarzyszenie Polsko Chińska Rada Biznesu jest organizacją pozarządową, skupiającą ekspertów i przedsiębiorców działających na rynku polskim i chińskim. Powołana została w odpowiedzi na podniesienie stosunków polsko-chińskich do rangi partnerstwa strategicznego oraz współpracę biznesowo-inwestycyjną w ramach formatu „Europa Środkowa – Chiny (16+1)”.
Osoby wchodzące w skład Rady łączą swoje doświadczenie w budowie silniejszych i trwalszych relacji z Państwem Środka. Wiedząc, jaką rolę w tworzeniu partnerstwa biznesowego odgrywa wzajemne zbliżenie i zrozumienie na płaszczyźnie kulturowej, kładziemy nacisk na połączenie bilateralnych wydarzeń gospodarczych z promocją polskiej kultury. Jednocześnie udzielamy wsparcia stronie chińskiej w funkcjonowaniu na rynku polskim i tworzeniu przestrzeni, w której działania gospodarcze mogą iść w parze z szerzeniem wiedzy o chińskim społeczeństwie i kulturze.
Jednym z naszych celów jest wspieranie ważnych inicjatyw administracji rządowej i samorządowej, służących pogłębieniu współpracy między naszymi krajami. W celu maksymalizacji korzyści dla członków naszego stowarzyszenia współpracujemy z instytucjami, agencjami i izbami gospodarczymi na szczeblu międzynarodowym.
Jako jedyna organizacja polska jesteśmy członkiem European China Business Association.


jetro

JETRO – Japońska Organizacja Handlu Zagranicznego – jest organizacją powołaną przez japoński rząd w 1958 roku w celu promocji handlu i inwestycji pomiędzy Japonią i resztą świata.
Zadaniem utworzonego w 1975 roku JETRO Warszawa jest wspieranie japońskich przedsiębiorstw w Polsce, promocja polskich inwestycji do Japonii, rozwój współpracy przemysłowej oraz zapewnienie przepływu informacji gospodarczej pomiędzy obydwoma krajami.
JETRO Warszawa jest jednym z głównych źródeł informacji o handlu i inwestycjach japońskich w Polsce. Jeśli są Państwo zainteresowani nawiązaniem kontaktów handlowych z Japonią, to niezależnie od charakteru prowadzonego biznesu, JETRO Warszawa chętnie udzieli rad oraz przekaże informacje nt. japońskiego rynku.
Najpierw porozmawiaj z JETRO o biznesie w Japonii!


jetro

Głównym celem Niderlandzko – Polskiej Izby Gospodarczej jest pomoc firmom różnej wielkości w rozwoju. Oferujemy naszym 200 członkom rozpowszechnienie w naszej społeczności biznesowej, silną bazę networkingową oraz możliwość rozwoju zawodowego. Izba przygląda się ważnym przepisom i działalności politycznej, które mogą pomóc lub zaszkodzić miejscowym firmom. Nasze wydarzenia są doskonałą okazją do zaznajomienia się z innymi właścicielami firm. W każdy pierwszy wtorek miesiąca organizujemy mixer biznesowy w Warszawie. Również poprzez nasze aktywne oddziały w Poznaniu, Łodzi, Gdańsku i Holandii organizujemy wiele wydarzeń, podczas których można spotkać potencjalnych klientów lub partnerów. Wiele firm kontaktuje się z nami po wsparcie w prowadzeniu biznesu w Polsce. Dla naszych członków oferujemy bezpłatną poradę jeżeli tylko możemy pomóc. A dla firm, które potrzebują konkretnych kontaktów, organizujemy spotkania z polskimi odpowiednikami (matchmaking). Udało nam się osiągnąć sukces oraz pomóc wielu holenderskim firmom w założeniu firmy w Polsce.


Skandynawsko-polska

Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza (SPCC) jest jedną z największych izb gospodarczych w Polsce – obecnie zrzesza blisko 400 członków. Jest to stowarzyszenie ludzi biznesu stworzone przez i dla przedsiębiorców związanych ze Skandynawią lub zainteresowanych tym regionem. Główna siedziba SPCC znajduje się w Warszawie, ale organizacja jest aktywna na terenie całego kraju – w Poznaniu, Trójmieście, Krakowie, Szczecinie i we Wrocławiu. Izba oferuje swoim członkom możliwość udziału w różnorodnych spotkaniach biznesowych takich jak business mixery, seminaria, spotkania tematycznych komitetów branżowych, konferencje oraz śniadania biznesowe, na które zapraszani są czołowi przedstawiciele świata ekonomii oraz polityki. Członkostwo w Izbie to możliwość nawiązywania kontaktów z elitarną grupą osób zarządzających prężnymi firmami skandynawskimi i polskimi, to także źródło inspiracji dla każdego menadżera dążącego do rozwoju swojej firmy.


PKIHP

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, jest jedną z najstarszych bilateralnych izb gospodarczych w Polsce, już od dwudziestu lat działającą na rzecz rozwoju polsko–ukraińskich stosunków gospodarczych i kulturalnych. Nasze doświadczenie i wiedza, w połączeniu z profesjonalnym podejściem do partnerów biznesowych, pozwala nam realizować wizję sprawnej i efektywnej współpracy gospodarczo-kulturalnej między Polską i Ukrainą.
Nasze cele realizujemy przez:
• Profesjonalną promocję i wspomaganie działalności biznesowej Firm Członkowskich
• Reprezentowanie ukraińskich inwestorów w Polsce i polskich na Ukrainie
• Współpracę z polskimi, ukraińskimi i międzynarodowymi organizacjami biznesowymi oraz kulturalnymi
• Kształtowanie pozytywnego wizerunku Ukrainy w Polsce i Polski na Ukrainie
Nasz zespół codziennie dokłada wszelkich starań, aby jakość świadczonych przez nas usług była na najwyższym poziomie, oraz zgodna z duchem statutu.