Grzegorz Czul Grzegorz Czul

Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Fluor S.A.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Grzegorz Czul jest odpowiedzialny za funkcjonowanie Fluor w Gliwicach. Posiada ponad 30–letnie doświadczenie w projektowaniu i zarządzaniu projektami, głównie instalacji petrochemicznych, rafineryjnych i chemicznych. Grzegorz zdobył swoje doświadczenie pracując dla Fluor najpierw jako Inżynier ds. Orurowania, następnie Analizy Naprężeń, powołując jednocześnie zespół ds. analizy naprężeń w Gliwicach, a następnie jako Inżynier Wiodący ds. Orurowania. W roku 2002 przeszedł do Działu Zarządzania Projektami, w którym zarządzał różnymi projektami krajowymi i międzynarodowymi. W roku 2010 został powołany na stanowisko Dyrektora Operacyjnego ds. Projektów, a w roku 2012 objął stanowisko Dyrektora Generalnego.

[/toggle]


florjańczykProf. Zbigniew Florjańczyk

Profesor dr hab. inż. Kierownik Katedry Chemii i Technologii Polimerów, Politechnika Warszawska

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Prof. Zbigniew Florjańczyk urodził się 31 stycznia 1948 roku. Studia wyższe ukończył w roku 1970 na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. W tej placówce uzyskał stopnie naukowe doktora (1974) i dr hab. (1984), pełnił funkcje Dyrektora Instytutu Technologii Tworzyw Sztucznych (1987-91) oraz Dziekana (1996-2002).

Obecnie jest Kierownikiem Katedry Chemii i Technologii Polimerów. Jest członkiem Senatu PW, przewodniczącym senackiej komisji ds.etyki zawodowej oraz zespołu strategicznego Rektora.

Tytuł naukowy profesora nauk chemicznych nadano mu w roku 1993, a 5 lat później został powołany na stanowisku profesora zwyczajnego. Pracował także jako zaproszony profesor w University of Guelph , odbył staże naukowe w University of Massachusetss i w University of London , wielokrotnie wygłaszał wykłady na zaproszenie akademickich i przemysłowych ośrodków w USA, Niemczech, Francji i Włoch. Wypromował 20 doktorów i 75 magistrów inżynierów. W roku 2011 uzyskał tytuł DrHC Politechniki Rzeszowskiej.

Profesor Florjańczyk jest obecnie przewodniczącym Sekcji Nauk matematycznych,Fizycznych, Chemicznych i Nauk o Ziemi Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych oraz Rad Naukowych Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN i Instytutu Chemii i Technik Jądrowych. Jest też członkiem Rad Naukowych ICHO PAN , CBMiM PAN , Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników oraz Instytutu Biomareiałów i Włókien Chemicznych. W poprzednich latach był między innymi przedstawicielem Polski w Europejskiej Federacji Polimerów, Komitecie Naukowym NATO oraz wiceprzewodniczącym Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Nauki przy MNiSW.

Zainteresowania Naukowe

Głównym obiektem jego badań naukowych jest chemia i technologia polimerów, technologia organiczna oraz kataliza. W swym dorobku ma ponad 160 publikacji, 1 podręcznik akademicki, 5 opracowań monograficznych, 54 przyznanych patentów. W badaniach o charakterze aplikacyjnym współpracował głównie z Dębicką Fabryką Farb i Lakierów, Zakładami Basel Orlen i Zakładami Chemicznymi Boryszew , gdzie kierowany przez niego zespół wdrożył 3 duże technologie i dokonał szeregu udoskonaleń w stosowanych recepturach i metodach pomiarowych. Zespół wykonał również szereg kompleksowych opracowań dla kontrahentów zagranicznych takich jak koncerny Varta, Rhodia czy firma Scientific Design Company.

Badania podstawowe jego zespołu koncentrują się obecnie na układach polimerowych o wysokiej przewodności jonowej wykorzystywanych jako stałe elektrolity w ogniwach litowych, wodorowych i metanolowych ogniwach paliwowych oraz urządzeniach elektrochromowych, nanomateriałach hybrydowych wykorzystywanych jako środki wzmacniające i uniepalniające w kompozytach polimerowych oraz biodegradowalnych syntetycznych poliestrach dla potrzeb medycyny i rolnictwa. Część tych badań jest realizowana w ramach projektów europejskich w ramach konsorcjum międzynarodowego, a część w ramach projektów rozwojowych we współpracy z CBPiW PAN, CBMiM PAN, Instytutem Inżynierii Materiałów Polimerowych w Toruniu i Instytutem Biopolimerów i Włókien Chemicznych.[/toggle]


OLYMPUS DIGITAL CAMERAAndreas Golombek

Prezes Zarządu Air Liquide Global E&C Solutions Poland S.A. w latach 2006-2015.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Andreas Golombek, mgr inż. elektroenergetyk, urodził się w Bytomiu i od 1971 r. mieszka w Niemczech. Od 1982 roku pracował w działach Sales & Marketing w branży napędów elektrycznych w Niemczech.

Następnie od 1986 pracował w AEG jako menedżer ds. eksportu w branży napędów elektrycznych oraz budowy instalacji dla krajów Europy Środkowej, Francji i Ameryki Południowej. Po przejęciu AEG w 1996 roku przez Cegelec / Alstom był odpowiedzialny za stworzenie struktur sprzedaży oraz utworzenie spółek zagranicznych w Europie Środkowej.

W latach 2002-2005 Prezes Cegelec w Polsce, odpowiedzialny za utworzenie nowej spółki zajmującej się budową instalacji elektrycznych. Od 2006 Prezes Zarządu Lurgi S.A. Po przejęciu Lurgi przez Air Liquide odpowiedzialny za integrację Lurgi z nowym koncernem, utworzenie globalnego działu zakupów i rozbudowę spółek w Rosji i na Ukrainie.[/toggle]


jurczakProf. Janusz Jurczak

Wydział Chemii Uniwersytet Warszawski, Instytut Chemii Organicznej Polska Akademia Nauk

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Janusz Jurczak jest profesorem zwyczajnym Instytutu Chemii Organicznej PAN oraz Wydziału Chemii UW. Zajmuje się badaniami w dziedzinie chemii organicznej i supramolekularnej. Jest członkiem rzeczywistym PAN, członkiem zwyczajnym TNW.

[/toggle]


profesor (1)

Prof. Jacek Kijeński

Prezes, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego SITPChem.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Wybitny specjalista w dziedzinie chemii i technologii chemicznej w zakresie kierunków i strategii rozwoju przemysłu chemicznego, katalizy, przemysłowej syntezy organicznej i recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych.

Prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński. Profesor zwyczajny Politechniki Warszawskiej, profesor Instytutu Chemii Przemysłowej. Prezes SITPChem od 2002 r. Członek Prezydium Komitetu Chemii PAN, Ekspert NCN i NCBiR, Koordynator Polskiej Platformy Technologicznej Wodoru i Ogniw Paliwowych, Ekspert Panelu Głównego Foresight Polska 2020. 200 publikacji, 40 patentów, kilkanaście projektów procesowych. Konsultant sektora wielkiej syntezy chemicznej.[/toggle]


michal.kleiber_120x180Prof. Michał Kleiber

Przewodniczący Kapituły, Prezes Polskiej Akademii Nauk 2007 – 2015

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Jest specjalistą w zakresie zastosowań nowoczesnych technik komputerowych w badaniach naukowych, technice i medycynie. Zajmuje się także problematyką prorozwojowej polityki państwa, a w szczególności strategią rozwoju edukacji, nauki i innowacyjności gospodarki. Jest autorem bądź współautorem ponad 240 prac naukowych oraz 7 książek opublikowanych w wydawnictwach o światowej renomie.

Jest członkiem rad redakcyjnych kilkunastu międzynarodowych czasopism naukowych, w tym redaktorem naczelnym prestiżowego czasopisma o światowym obiegu “Archives of Computational Methods in Engineering” (Springer). Jest laureatem licznych nagród, w tym najbardziej prestiżowej krajowej nagrody naukowej przyznawanej przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej oraz Medalem Królestwa Belgii za osiągnięcia innowacyjne. Posiada wysokie odznaczenia państwowe przyznane przez Prezydenta Francji i Cesarza Japonii. Jest doktorem honoris causa uczelni w Lublinie, Krakowie, Warszawie, Bydgoszczy, Gliwicach, Darmstadt (RFN), Mons (Belgia) oraz Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie. Został także wybrany członkiem Austriackiej Akademii Nauk, Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk w Salzburgu oraz Akademii Europejskiej w Londynie. Jest członkiem Rady Programowej organizacji „Science and Technology for Society Forum” w Kioto, Japonia. Przez wiele lat wykładał na uniwersytetach w RFN, USA i Japonii.

W latach 1995 – 2001 prof. Kleiber był dyrektorem Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, w latach 1998 – 2001 reprezentował Polskę w Radzie Gubernatorów Centrum Badawczego UE oraz był polskim delegatem do Komitetu Sterującego “Zrównoważony wzrost” w ramach V Programu Ramowego UE. W latach 2001 – 2005 był ministrem nauki i informatyzacji, przewodniczącym Komitetu Badań Naukowych oraz przewodniczącym Rządowego Komitetu ds. Umów Offsetowych. W roku 2005 prof. Kleiber został wybrany członkiem Europejskiej Rady Nauki oraz prezesem European Materials Forum. W latach 2006 – 2010 pełnił funkcję Społecznego Doradcy Prezydenta RP ds. edukacji i badań.

[/toggle]


orlowski_120x180Prof. Witold Orłowski

Członek Rady Klubu, ekonomista, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, Szef Zespołu Doradców Ekonomicznych Prezydenta 2001-2005, Rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula, Główny Doradca Ekonomiczny PwC Polska.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Założyciel Niezależnego Ośrodka Badań Ekonomicznych NOBE, wykładowca z dziedziny makroekonomii, autor wielu książek naukowych i publikacji w tej dziedzinie.

[/toggle]


jerzy_polaczekJerzy Polaczek

Honorowy Prezes Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, Z-ca Redaktora Naczelnego “Przemysłu Chemicznego”

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Jerzy Polaczek (rocznik 1938) uzyskał stopień magistra inżyniera w zakresie technologii chemicznej (polimery) na Politechnice Wrocławskiej (1961) oraz stopień doktora nauk chemicznych w zakresie chemii fizycznej na Uniwersytecie Warszawskim (1970).

Był pracownikiem naukowo-badawczym. W 2004 r. przeszedł na emeryturę z Instytutu Chemii Przemysłowej w Warszawie (surowce węglopochodne, surowce odnawialne, recykling odpadów). Od 2001 r. jest członkiem komitetu redakcyjnego miesięcznika „Przemysł Chemiczny” (zastępca redaktora naczelnego).[/toggle]


brBeata Radomska

Prezes Executive Club

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie menedżerskie. Pracowała w instytucjach finansowych: austriackiej firmie brokerskiej Allfinanz, Skarbiec Asset Management Holding, od kilku lat związana z branżą doradztwa personalnego.

Pomysłodawczyni oraz Prezes Zarządu Executive Club, najbardziej elitarnej organizacji zrzeszającej top management.

Odpowiada za strategię klubu, który integruje elity biznesowe oraz jest platformą wymiany poglądów i inspiracji dla najwyższej kadry menedżerskiej

[/toggle]


slowinskiWojciech Słowiński

Partner PwC w Polsce

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Wojciech Słowiński kieruje działalnością Grupy naftowo-gazowej i chemicznej PwC w Polsce i jest jednym z liderów zespołu PwC Oil&Gas w Europie Środkowo-Wschodniej. Posiada ponad 18-letnie doświadczenie w zakresie doradztwa biznesowego.

Specjalizuje się w doradztwie finansowym i strategicznym, studiach wykonalności, a także w transakcjach fuzji i przejęć oraz ofertach publicznych i zarządzaniu złożonymi projektami prywatyzacyjnymi, restrukturyzacyjnymi i konsolidacyjnymi.

Doradzał kluczowym podmiotom z branży naftowej, gazowej i chemicznej.

[/toggle]


slowinskiAdam Żurek

R&D Director, Grupa Azoty S.A.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Absolwent Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Łódzkiego oraz Szkoły Zarządzania – Centrum Promocji Kadr przy Ministerstwie Gospodarki w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe dla wyższej kadry kierowniczej, a także szereg kursów specjalistycznych m.in. z zakresu komunikacji i pracy w zespole, zarządzania ryzykiem w projekcie, polityki i planowania  finansowego w firmie, rachunkowości zarządczej.

Doświadczenie zawodowe zdobywał jako konsultant przy projektowaniu, budowie i rozruchu instalacji, współpracując m.in. z takimi firmami jak Poyry Poland, Innowator Gliwice, Instytut Metali Nieżelaznych, Energotherm Consulting, Elana Toruń. Wcześniej zawodowo związany miedzy innymi z KGHM Ecoren S.A., w której był odpowiedzialny za prace badawczo-rozwojowe, Grupą Azoty POLICE (współudział w opracowaniu prospektu emisyjnego, planowanie inwestycji) i ZPB BORUTA S.A. (członek zarządu odpowiedzialny za produkcję i rozwój, w tym m.in. za wdrożenie w pełnym zakresie systemu klasy MRP II). Współautor licznych wdrożonych technologii. Ekspert w programie Foresight „Polska 2020”, WCCT Politechniki Wrocławskiej czy Nafty Polskiej. Konsultant przy komercjalizacji prac naukowych (biodegradowalne fotopolimery, katalizatory rutenowe).

[/toggle]