[box_header]

Partnerzy Strategiczni

[/box_header]

[box_content]

anwil

ANWIL jest jednym z największych polskich przedsiębiorstw w sektorze Wielkiej Syntezy Chemicznej. Jedyny w Polsce i Czechach producent polichlorku winylu oraz drugi co do wielkości wytwórca nawozów azotowych w Polsce. Ugruntowaną pozycję na krajowych i międzynarodowych rynkach zawdzięcza przede wszystkim najwyższej jakości produktów i europejskim standardom obsługi klienta.

Ich potwierdzeniem jest tegoroczna nagroda Quality International 2014, przyznana przez Kapitułę Programu, odbywającego się pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Gospodarki, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Klubu Polskie Forum ISO 9000. Swoją przewagę konkurencyjną buduje w oparciu o kapitał ludzki, doskonałość operacyjną oraz wartości, które stanowią fundament działań wszystkich obszarów firmy.

Dużym atutem ANWIL jest korzystna lokalizacja. Położenie kompleksu produkcyjnego w centrum kraju pozwala optymalizować koszty logistyki i transportu zarówno w zakresie pozyskiwania surowców, jak i sprzedaży produktów.

ANWIL szczególną uwagę przywiązuje do działań na rzecz dobra wspólnego, inicjując i prowadząc liczne projekty zarówno proekologiczne, jak i prospołeczne. Ma to swoje odzwierciedlenie we wdrażanych systemach zarządzania środowiskowego oraz inwestowaniu w nowatorskie, przyjazne środowisku technologie.

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest jednym z fundamentalnych elementów prowadzonej przez firmę działalności. ANWIL od lat wspomaga liczne inicjatywy, których nadrzędnym celem jest poprawa funkcjonowania obszaru ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, edukacji i wychowania oraz sportu. Wyrazem szczególnych starań o dobre sąsiedztwo z lokalną społecznością jest powołanie Fundacji ANWIL dla Włocławka.

ANWIL w 100% należy do Grupy ORLEN, wiodącej grupy przemysłowo-energetycznej w Europie Środkowo-Wschodniej.


azoty3

Grupa Azoty to jedna z kluczowych europejskich grup z branży chemicznej, obecna w sektorze nawozów azotowych i wieloskładnikowych, tworzyw konstrukcyjnych, a także alkoholi OXO i plastyfikatorów.

Spółka Grupa Azoty S.A. zgromadziła komplementarne spółki w tym m.in. Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., Grupę Azoty Z.Ch. „Police” S.A., Grupę Azoty ZAK S.A. oraz Grupę Azoty ATT Polymers GmbH, o różnych tradycjach i specjalizacjach, aby wykorzystać ich potencjał do realizacji wspólnej strategii, tworząc grupę kapitałową Grupa Azoty.

Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 30 czerwca 2008 roku, nieprzerwalnie również bo od 19 listopada 2009 roku Spółka jest notowana w Respect Index, a od 19 lutego 2013 roku należy także do portfela indeksu MSCI Emerging Markets. Od 23 września 2013 roku Spółka wchodzi w skład indeksu WIG30 – indeksu największych i najbardziej wartościowych spółek na GPW.


lotos

LOTOS to pionowo zintegrowany koncern naftowy, którego działalność ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. LOTOS prowadzi aktywność w zakresie poszukiwań i wydobycia oraz przerobu ropy naftowej a także dystrybucji i sprzedaży szerokiego asortymentu produktów paliwowych.

Od 9 czerwca 2005 r. akcje Grupy LOTOS S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Poprzez spółki zależne – LOTOS Petrobaltic, LOTOS Norge oraz LOTOS Geonafta, koncern obecny jest na Morzu Bałtycki, Północnym oraz Norweskim, a także na Litwie, gdzie prowadzi poszukiwania i wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż morskich i lądowych. LOTOS jest drugim największym producentem węglowodorów w Polsce i jedyną krajową firmą, która wydobywa ropę naftową i gaz ziemny na Bałtyku. LOTOS jest również największym producentem ropy naftowej na Litwie. Zgodnie ze strategią do 2015 r. LOTOS planuje wydobywać 1,2 mln ton ropy naftowej rocznie.

Po udanej realizacji Programu 10+ (największa polska inwestycja przemysłowa ostatnich 20 lat, warta 1,5 mld EUR) zdolności przerobowe rafinerii w Gdańsku wzrosły z 6 do 10,5 mln ton rocznie. Przedsiębiorstwo wzbogaciło się ponadto o najnowocześniejsze instalacje rafineryjne, służące pogłębionemu przerobowi ropy, dzięki którym LOTOS jest w stanie zaopatrzyć europejski rynek w dodatkowe ilości m.in. oleju napędowego. Dzięki udanej realizacji Programu 10+ rafineria LOTOSU dołączyła do grona najnowocześniejszych rafinerii w Europie.

LOTOS posiada jedną trzecią udziałów w krajowym rynku sprzedaży paliw. Dodatkowo koncern jest czołowym producentem i dostawcą olejów silnikowych oraz asfaltów drogowych, które sprzedawane są z powodzeniem zarówno w Polsce, jak i zagranicą.

[/box_content]

[box_header]

Partnerzy Główni

[/box_header]

[box_content]

ciech

Ciech to jedna z największych polskich firm działająca nieprzerwanie od 1945 r. i obecnie jeden z liderów europejskiego rynku chemicznego o globalnym zasięgu działania. W jej skład wchodzi 7 spółek produkcyjnych jak również firmy handlowe oraz usługowe.

Podstawowymi segmentami działalności, zbudowanej przez Ciech, Grupy Chemicznej są: segment sodowy (zakłady produkcyjne w Polsce, Niemczech i Rumunii), segment organiczny (Zakłady Chemiczne Organika – Sarzyna oraz Ciech Pianki) oraz segment krzemiany i szkło (Vitrosilicon). Głównymi produktami Grupy są: soda kalcynowana i oczyszczona, sól, żywice poliestrowe i epoksydowe, środki ochrony roślin i produkty szklane oraz inne chemikalia mające zastosowanie w przemysłach: szklarskim, meblowym, spożywczym, budownictwie i rolnictwie. Od lutego 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Największym akcjonariuszem spółki jest KI Chemistry (51,14%).


pko

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Skonsolidowany zysk netto Banku za 2013 rok wyniósł 3,2 mld zł. Jest spółką krajową z największą wartością akcji w wolnym obrocie na GPW.

Jest również najsilniejszym wizerunkowo bankiem w kraju. Pozostaje najbardziej wartościową marką polskiej bankowości według prestiżowego magazynu „The Banker”. W Rankingu Najcenniejszych Polskich Marek 2013 „Rzeczpospolitej” marka PKO pozostała najcenniejsza w kategorii finanse – jej wartość wyceniono na 3,7 mld złotych.


synthos

SYNTHOS S.A. jest jednym z największych producentów surowców chemicznych w Polsce. Spółka jest pierwszym w Europie producentem kauczuków emulsyjnych oraz wiodącym europejskim producentem polistyrenu do spieniania.

Synthos S.A. dostarcza zaawansowane technologicznie produkty najwyższej jakości. Podstawowe grupy produktowe to kauczuki syntetyczne, tworzywa styrenowe, dyspersje, lateksy i kleje.

Dynamiczny rozwój spółki w ostatnich latach sprawił, że stała się ona przedsiębiorstwem konkurencyjnym i przyjaznym dla środowiska. SYNTHOS S. A. stara się sprostać potrzebom swoich klientów w zakresie surowców, półproduktów i gotowych produktów chemicznych. SYNTHOS S.A. wyrosła z firm chemicznych: Dwory S.A. oraz Kaucuk a.s. Obecna nazwa firmy ”SYNTHOS” (wprowadzona w 2007), stanowi połączenie dwóch wyrazów greckiego pochodzenia – synthesis (łączenie) i orthos (prawidłowy). Nazwa odzwierciedla misję Spółki, którą jest produkcja i dostarczanie produktów chemicznych do dalszego przetwarzania, służących przede wszystkim do rozwoju działalności naszych klientów. Nazwa nawiązuje również do natury działalności spółki w zakresie syntezy chemiczne.

SYNTHOS S.A. zarządza dwiema firmami produkcyjnymi: Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. S.K.A z siedzibą w Oświęcimiu i Synthos Kralupy a.s. z siedzibą w Kralupach (Czechy).

[/box_content]

[box_header]

Partnerzy Executive Club

[/box_header]

[box_content]

bzwbk

 

Bank Zachodni WBK jest trzecią siłą sektora bankowego w Polsce. Coraz silniejszą pozycję zawdzięcza dynamicznemu rozwojowi, dobrym produktom, innowacyjności, konsekwentnemu budowaniu marki i stałemu dążeniu do perfekcji w relacjach z klientami.

W roku 2011 Bank Zachodni WBK dołączył do międzynarodowej Grupy Santander, która obsługuje ponad 100 mln klientów, w 14 tysiącach oddziałów, w 30 krajach świata. Jest obecna m.in. w Hiszpanii, Polsce, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Portugalii, USA, Chile, Brazylii, Argentynie, Puerto Rico, Peru i Meksyku. Dzięki różnorodności rynków jest to jedna z największych grup finansowych świata i największa instytucja finansowa w strefie euro.


enea

Grupa Kapitałowa ENEA to nowoczesny wytwórca, sprzedawca i dystrybutor energii elektrycznej. Ma prawie 2,4 miliona Klientów i 12,5 % udziału w sprzedaży na rynku detalicznym energii elektrycznej w Polsce.

(Całkowita sprzedaż w ramach obrotu energią wynosi 16,0 TWh, w tym sprzedaż odbiorcom detalicznym: 14,9 TWh. Liczba Klientów: 2.354.000 w tym: Klienci biznesowi: 231.000, gospodarstwa domowe: 2.123.000) Jej sieć dystrybucyjna pokrywa 1/5 powierzchni kraju, głównie województwa: Wielkopolskie, Kujawsko-Pomorskie, Lubuskie i Zachodniopomorskie.

Prawie 8% energii wytwarzanej w kraju pochodzi z elektrowni Grupy. ENEA Wytwarzanie S.A. w Kozienicach to największy w kraju producent prądu z węgla kamiennego. 10 działających w elektrowni bloków ma łączną osiągalną moc 2913 MW. GK ENEA prowadzi najważniejszą w tej chwili inwestycję w polskiej energetyce: w elektrowni w Kozienicach powstaje najnowocześniejszy w kraju blok 1075 MW, spełniających wszystkie, nawet najostrzejsze europejskie normy ekologiczne. Grupa inwestuje w odnawialne źródła energii: elektrownie wodne, farmy wiatrowe i biogazownie.

Spółki Grupy oferują także całą gamę usług związanych z elektroenergetyką. Firma włącza się w życie małych i dużych społeczności, wspiera sport, kulturę, prowadzi działalność edukacyjną i charytatywną.

[/box_content]

[box_header]

Partnerzy 

[/box_header]

[box_content]

 

air

Air Liquide Global E&C Solutions Poland S.A. to działająca w skali globalnej jednostka businessowa Grupy Air Liquide odpowiedzialna za prace inżynieryjne i budowlane.

Cieszy się uznaniem jako preferowany partner technologiczny w zakresie projektowania, inżynierii i budowy najnowocześniejszych instalacji przemysłowych oraz związanej z nimi infrastruktury na całym świecie.

Air Liquide Global E&C Solutions Poland S.A. czerpiąc ze swojej fachowej wiedzy w dziedzinie inżynierii, kompletacji dostaw i budowy obiektów przemysłowych, produkcji, rozwoju technologii i studiów FEED, oferuje pełne spektrum standardowych i dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwiązań. Wyposażeni w takie atuty sprostamy wyzwaniom stawianym przez najbardziej złożone projekty, zapewniając niezawodność instalacji działających zgodnie z gwarantowanymi osiągami.


erbud (1)

Grupa Erbud jest jedną z czołowych firm budowlanych w Polsce z ponad 23-letnim doświadczeniem w branży. Świadczy usługi generalnego wykonawstwa i podwykonawcze w segmencie komercyjnym, użyteczności publicznej, energetycznym, mieszkaniowym oraz inżynieryjno-drogowym na terenie Polski oraz innych krajów europejskich,

w tym głównie: w Niemczech, Belgii, Luksemburgu i Holandii. Wysoki standard realizowanych przez Erbud inwestycji potwierdzają posiadane certyfikaty: ISO, AQAP oraz BS OHSAS. Erbud wyróżnia się wykonawstwem wielu prestiżowych obiektów zarówno w kraju, jak i za granicą.

Spółki Grupy oferują także całą gamę usług związanych z elektroenergetyką. Firma włącza się w życie małych i dużych społeczności, wspiera sport, kulturę, prowadzi działalność edukacyjną i charytatywną.


basf_logo_300x80px

W Polsce działają trzy zakłady produkcyjne firmy BASF: w Myślenicach w pobliżu Krakowa (domieszki do betonu), w Śremie w pobliżu Poznania (systemy poliuretanowe, centrala dystrybucyjno-logistyczna działu chemii budowlanej) oraz uruchomiona w lipcu 2014 fabryka katalizatorów samochodowych w Środzie Śląskiej pod Wrocławiem.

Dziś BASF zatrudnia w Polsce ok. 430 pracowników, a obroty grupy w 2013 roku wyniosły 722 miliony euro. BASF jest wyłącznym partnerem laboratorium chemicznego w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Od maja 2012 r. prezesem BASF Polska jest dr Dirk Elvermann. Więcej informacji na www.basf.pl.


bcgm

The Boston Consulting Group jest globalną firmą doradztwa strategicznego. BCG zatrudnia absolwentów najlepszych uczelni biznesowych i technicznych oraz programów MBA m.in. Harvard Business School, IESE, INSEAD czy London Business School.

Konsultanci BCG współpracują z zarządami przedsiębiorstw ze wszystkich regionów świata i sektorów gospodarki, wspierając ich rozwój, transformacje, procesy fuzji i przejęć.

Podejście BCG łączy dogłębną znajomość firm i rynków oraz bliską współpracę z klientami na wszystkich poziomach ich organizacji, co pozwala im utrzymywać przewagę konkurencyjną, budować bardziej efektywne organizacje i osiągać długotrwałe rezultaty. BCG zostało założone w 1963 roku, dziś posiada 81 biur w 45 krajach. Więcej informacji dostępnych na stronie bcg.com.


cms_logo_300x80px

 CMS Polska jest cieszącą się uznaniem międzynarodową kancelarią prawniczą świadczącą kompleksowe doradztwo prawne i podatkowe na rzecz przedsiębiorstw, instytucji finansowych oraz organów administracji. Jesteśmy jedną z największych i najbardziej doświadczonych międzynarodowych kancelarii w Polsce – działamy na polskim rynku od 20 lat.

W biurze CMS Polska w Warszawie pracuje ponad 140 prawników, którzy oferują wszechstronne doradztwo prawne dla klientów działających we wszystkich kluczowych sektorach gospodarki. CMS Polska jest współzałożycielem CMS – największej sieci kancelarii prawnych w Europie, zatrudniającej ponad 5 000 pracowników w 50 miastach w 31 krajach. Nasza międzynarodowa sieć czyni z nas jednego z największych dostawców usług prawniczych w Europie.


 

nord2 (1)

 NORD PARTNER Sp. z o.o – to jedna z największych niezależnych firm brokerskich, działająca na rynku krajowym od 1998 roku. Spółka zatrudnia ponad 140 osób, w tym 90 licencjonowanych brokerów ubezpieczeniowych, specjalizujących się w różnych dziedzinach ubezpieczeń, otwartych na potrzeby klienta i zapewniających profesjonalną obsługę na najwyższym poziomie.

Nord Partner działa poprzez sieć 22 oddziałów na terenie całego kraju. Tworzymy programy ubezpieczeniowe „szyte na miarę” dla naszych klientów m.in. z sektora energetyki, chemii, farmaceutyków oraz finansów. Dysponujemy szeroką wiedzą na temat krajowego rynku ubezpieczeniowego, a także posiadamy praktyczne doświadczenie we współpracy z międzynarodowymi rynkami, umiejętnie wykorzystując je z korzyścią dla naszych polskich i międzynarodowych klientów.

Budujemy długoterminowe relacje z naszymi klientami na bazie wzajemnego zaufania, bezpieczeństwa i profesjonalizmu.


predictive


pwc_logo_300x80px

PwC jest wiodącą globalną organizacją świadczącą profesjonalne usługi doradcze. Korzystając z wiedzy i kwalifikacji blisko 180.000 pracowników w 158 krajach, budujemy relacje z klientami dzięki usługom świadczonym w oparciu o zasady najwyższej jakości, przejrzystości i uczciwości w działaniu.

W Polsce PwC zatrudnia zespół ponad 1700 specjalistów i kadry wspierającej w siedmiu miastach: w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu i Warszawie. Nasza oferta jest kierowana do firm działających we wszystkich sektorach gospodarki – zarówno do największych koncernów, jak i lokalnych przedsiębiorstw rodzinnych.

20 lat PwC w Polsce

Historia PwC to historia ludzi – pracowników, którzy tworzyli i tworzą tę organizację oraz klientów, którzy są sensem jej istnienia. W roku 1990, w odstępie kilku miesięcy, powstały w Warszawie biura Price Waterhouse oraz Coopers&Lybrand. Osiem lat później odbyła się fuzja obu firm. Po 20 latach istnienia, PwC w Polsce to ponad 1700 pracowników w 7 miastach oraz tysiące zrealizowanych projektów. Te dwie dekady to jednak przede wszystkim ponad 20 lat relacji z ludźmi i dynamicznego rozwoju.

PwC cieszy się opinią znakomitego pracodawcy. Od kilku lat zdobywamy wszystkie najważniejsze nagrody przyznawane przez środowisko akademickie – jesteśmy Pracodawcą Roku w rankingu AIESEC Polska, Idealnym Pracodawcą w badaniu Uniwersum Student Survey oraz Pracodawcą Marzeń w ogólnopolskim rankingu Kompas.

Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie. W roku 2005 PwC założyła Fundację „Podaruj siebie”, której celem statutowym jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. W jej działania aktywnie angażują się nasi pracownicy. Promujemy zachowania i postawy proekologiczne i prospołeczne, podejmujemy działania w zakresie wyrównywania szans w środowisku pracy, przestrzegamy zasad etyki i przejrzystości działań biznesowych. Współdziałamy z organizacjami biznesowymi, angażując się w działalność mającą na celu promowanie przedsiębiorczości. Doradzamy również pro bono inicjatywom społecznym, za co zostaliśmy wyróżnieni nagrodą im. Jacka Kuronia.

Zachęcamy do bliższego zapoznania się z informacjami o naszej firmie, która na świecie działa już ponad 150 lat, w Polsce zaś jest obecna od 1990 roku.


_mg_0672


 white

White & Case jest wiodącą międzynarodową firmą prawniczą, która ma swoje biura w największych centrach finansowych i przemysłowych świata. W Polsce jesteśmy obecni od 1991 roku.

Zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne, pełną obsługę transakcji, prowadzenie spraw spornych i reprezentowanie w sądzie oraz codzienną pomoc w obsłudze prawnej spółek. Łączymy kompetencję w zakresie przepisów polskiego prawa, gruntowną znajomość realiów polskiej gospodarki z możliwościami, jakie oferuje międzynarodowy charakter naszej firmy. Zintegrowana sieć naszych biur i stała współpraca prawników z różnych krajów pozwala nam na obsługę nawet bardzo skomplikowanych, międzynarodowych transakcji.

[/box_content]

[box_header]

Partner Technologiczny

[/box_header]

[box_content]

qumak_logo_300x80px

Qumak jest polską spółką giełdową, działającą na rynku nowoczesnych technologii teleinformatycznych. Projektuje, wdraża i serwisuje innowacyjne rozwiązania dla sektora prywatnego i publicznego, m.in. tworzy zaawansowane systemy do zarządzania dużymi organizacjami,

buduje inteligentne i przyjazne środowisku obiekty, pracuje nad usprawnieniem komunikacji w aglomeracjach miejskich, tworząc inteligentne systemy transportowe, realizuje infrastrukturę lotniskową w portach lotniczych i lądowiska dla śmigłowców.Spółka oferuje kompleksową obsługę wdrożeń w dwunastu obszarach technologicznych, w ramach których świadczy usługi obejmujące: konsulting i doradztwo, projektowanie i wdrażanie rozwiązań, wsparcie techniczne i serwisowe oraz rozbudowę rozwiązań w miarę zmieniających się potrzeb klienta.

[/box_content]

[box_header]

Partnerzy Gali

[/box_header]

[box_content]

bgk

Bank Gospodarstwa Krajowego to jedyny w Polsce bank państwowy. Jego misją jest wspieranie rządowych programów społeczno-gospodarczych oraz programów samorządności lokalnej i rozwoju regionalnego, realizowanych w szczególności z wykorzystaniem środków publicznych, pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz międzynarodowych instytucji finansowych.

Bank Gospodarstwa Krajowego aktywnie uczestniczy w procesie konsolidacji finansów publicznych, a także w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego, spółek komunalnych i zakładów opieki zdrowotnej. Ponadto Bank Gospodarstwa Krajowego wspiera polski eksport oraz realizację projektów infrastrukturalnych, m.in. poprzez organizację ich finansowania oraz promocję Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.


Basic RGB

BESI to międzynarodowy bank inwestycyjny będący częścią Grupy Novo Banco, działający wcześniej pod nazwą Espirito Santo Investment Bank. W Polsce BESI oferuje kompleksowe usługi bankowości inwestycyjnej, w tym m.in. doradztwo w zakresie pozyskania kapitału, usługi corporate finance, obsługę na rynkach kapitałowych akcji i obligacji, kompleksowe wsparcie w zakresie fuzji i przejęć oraz finansowanie strukturyzowane.

BESI Oddział w Polsce to zespół 60 lokalnych ekspertów, dzięki któremu łączymy doskonałą znajomość polskiego rynku z międzynarodową praktyką. Jesteśmy obecni w Polsce od 6 lat i w tym czasie z sukcesem doradzaliśmy przy projektach strategicznych w transakcjach prywatnych oraz transakcjach na rynkach kapitałowych m.in. dla Ministerstwa Skarbu Państwa, wielu polskich spółek i przedsiębiorców oraz funduszy private equity.


infosys

Infosys BPO Poland jest największą poza granicami Indii filią Infosys Limited – giganta na międzynarodowym rynku nowoczesnych usług dla biznesu oraz globalnego dostawcy zintegrowanych usług doradztwa biznesowego i technologicznego, outsourcingu i IT.

Polskie centrum Infosys z siedzibą w Łodzi zatrudnia około 2000 specjalistów, świadczących usługi BPO i ITO dla klientów z 48 krajów świata w 24 językach. Do głównych obszarów specjalizacji centrum należą usługi finansowo- księgowe i zakupowe, obsługa procesów logistycznych, zarządzanie bazami danych oraz obsługa procesów zaawansowanych, takich jak: zarządzanie ryzykiem, obsługa podatkowa oraz transformacje biznesowe. Infosys BPO Poland jest jedną z firm założycielskich Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych w Polsce (ABSL), największej organizacji branżowej w regionie Europy Środkowo – Wschodniej skupiającej firmy z sektora nowoczesnych usług dla biznesu.

[/box_content]