Print

Ministerstwo Skarbu Państwa jest organem administracji publicznej. Misją Ministerstwa Skarbu Państwa jest:

  • kontynuacja transformacji gospodarczej Polski poprzez wzmacnianie polskiego rynku kapitałowego i zwiększanie konkurencyjności gospodarki,
  • wzmacnianie bezpieczeństwa energetycznego i paliwowego kraju,
  • efektywny i aktywny nadzór nad majątkiem Skarbu Państwa, który będzie dbał o zwrot z kapitału oraz kreował wartość dla wszystkich akcjonariuszy/ udziałowców. Ministrem Skarbu Państwa jest Włodzimierz Karpiński.